ArcGIS Pro Kullanıcı Arayüzü İle İlgili Bilgiler

ArcGIS Pro kullanmak için, 64-bit işlemcili bir sistemde çalışma, hızlı haritalama veya çeşitli şablonlarla ve haritalarla bir arada çalışma ya da  3 boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemleri ile bir çıktı yaratma gibi sebepleriniz olabilir. Dahası ArcGIS Pro’yu tercih etme sebebiniz ArcGIS Online ve ArcGIS Enterprise ile daha entegre çalışabilen üst düzey bir uygulama olması da olabilir.

Sebebiniz ne olursa olsun, ArcGIS Pro yazılımını ilk açtığınızda farklı bir arayüzle karşı karşıya kalacaksınız. Bu arayüz daha çok içeriğe bağlı kullanıcı deneyimine sahip olan şerit tabanlı bir arayüzdür. ArcGIS Pro arayüzü, ArcGIS Desktop yazılımlarından kullanıcıların daha aşina olduğu ArcMap arayüzüne çok benzememektedir. ArcGIS Pro, ArcMap yazılımından farklı olarak şerit şeklinde bir arayüze sahiptir. Bu tip bir arayüz ile belki daha önce metin düzenleme, çalışma tablosu veya e-posta uygulamalarında deneyimlemiş olabilirsiniz ancak Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili bir programda ilk kez karşılaşmaktasınız.

ArcGIS Pro Şerit Arayüzü

Şerit biçiminde tasarlanmış bu arayüz, ArcGIS Pro ile çalışırken kullanacağınız temel arayüzdür. Yüzlerce temel CBS komutları ve araçları, aktif olan herhangi bir görünümle ilişkili olarak içeriğe uygun şekilde şerit sekmelerinin altında yer almaktadır.

Bir haritayı incelerken şerit üzerinde şu sekmeleri görüntüleyebilirsiniz:

 • Gezinme, veri ekleme ve detay/detayların seçimi (Map sekmesi)
 • Mekansal analizler gerçekleştirilmesi için (Analysis sekmesi)
 • Haritanızda düzenleme ve haritanıza yeni detaylar ekleyebilmek için (Edit sekmesi)
 • Haritanın kendisini veya haritada yer alan bir katmanı paketleme veya yayınlamak için (Share sekmesi)
 • Ve daha fazlası bu şerit arayüz içerisinde yer almaktadır.

ArcGIS Pro Şerit Arayüzü-Map Sekmesi

ArcMap Araç Çubukları

ArcMap yazılımının arayüzünü incelediğimizde ise ArcGIS Pro ile ciddi bir farklılığa sahip olduğunu görebiliriz. ArcMap’ in araçları ve komutları aşağıda da açıklandığı gibi birçok araç çubuğu içerisinde yer almaktadır.

 • Standart araç çubuğu, Open (Aç), Save (Kaydet), Cut (Kes), Copy (Kopyala) and Paste (Yapıştır), Undo (Geri Al), Redo (İleri Al), Add Data (Veri Ekle), Editor (Düzenleyici) vb. gibi çok kapsamlı komutları içerir.
 • Tools araç çubuğu ise Zoom In (Yakınlaş), Zoom Out (Uzaklaş), Pan (Kaydırma Aracı), Full Extent (Tüm alan), Select Features (Detayları Seç), Clear Selection (Seçimi Temizle), Identify (Tanımla), Measure (Ölç) ve Find (Bul) gibi araçları içerir.
 • Bunlara ek olarak da, her CBS komutu ya da aracı için yaklaşık 40 araç çubuğu daha içermektedir.

ArcMap İçerisindeki Standart Araç Çubuğu

ArcGIS Pro’yu çalışmalarında kullanmak amacıyla veya sadece ne olduğunu merak edip keşfetme amacıyla indiren birçok Esri kullanıcısı mevcuttur. Aslında bu öğrenme durumu kademeli olarak kolaylaşmaktadır. İlk aşamada bir komutu veya aracı nerede bulacağınızı bilmemeniz çok normaldir ama bu durum zamanla hızlı bir öğrenmeye dönüşmektedir. Birkaç gün üst üste kullandığınızda alışmaya başlarsınız , yine de şerit sekmeleri içerisinde daha az kullanılan bir butonu bulmak için de zaman harcamanız gerekebilir. Sonuçta, birkaç hafta sonra şerit arayüzüne alışmış hale gelir ve ihtiyacınız olan tüm komutları/araçları el alışkanlığıyla bulur halde olursunuz.

Her ne kadar deneyimli bir ArcGIS Pro kullanıcısı olsanız da, en sık kullandığınız komutları elverişli bir yerde bulunmasını isteyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

 1. Project>Options>Customize the Ribbon panelini açınız. İstediğiniz herhangi bir komutu veya aracı taşıyarak şerit üzerinde istediğiniz bir yerde konumlandırabilirsiniz. Yeni şerit sekmeleri ve grupları yaratabilir veya var olan komut ve grupları yeniden adlandırabilirsiniz.
 2. Şerit üzerinde yer alan herhangi bir komut veya aracı Quick Access Toolbar (Hızlı Erişim Araç Çubuğu) içerisine ekleyebilirsiniz. Quick Access Toolbar (Hızlı Erişim Araç Çubuğu) varsayılan ayarlarında   New (Yeni) proje, Open (Aç) ve Save (Kaydet), Undo (Geri Al), Redo (İleri Al) gibi komutları içermektedir.

ArcGIS Pro için ArcMap Stilinde Araç Çubuğu Oluşturma

ArcGIS Pro içerisinde ArcMap benzeri bir araç çubuğu stili oluşturabilirsiniz. Bunu oluşturmak için ArcMap Standart Araç Çubuğunda yer alan ve eklemek istediğiniz  araçları/komutları, ArcGIS Pro üzerinde sağ tıklayarak “Add to Quick Access Toolbar (Hızlı Erişim Araç Çubuğuna Ekle)” dememiz yeterlidir. Böylece ArcMap’te kullanmaya alışkın olduğunuz araç çubuğunun bir benzerini oluşturabilirsiniz.


ArcGIS Pro Üzerinde ArcMap Benzeri Bir Araç Çubuğu Oluşturma İşlemi 

ArcMap standart araç çubukları ve özelleştirilmiş ArcGIS Pro Hızlı Erişim Araç Çubuğu arasında benzerlik olmasıyle birlikte, bu ikisi arasında bazı farklılıklar da mevcuttur.

ArcGIS Pro Projeleri

ArcGIS Pro proje tabanlı bir uygulamadır, yani ilk butonlar projeler için var olan  New (Yeni), Open (Aç), Save (Kaydet) butonlarıdır. ArcGIS Pro içerisinde ArcMap gibi harita dokumanlarıyla değil, proje bazlı çalışmalar yürütürsünüz.

Haritaları Yazdırma ve Dışarı Aktarma

ArcGIS Pro içerisinde Print Map (Haritayı Yazdır) komutuna ek olarak Export Map to a File (Haritayı Bir Dosya Olarak Dışa Aktar) komutu da bulunmaktadır. Bu dışa aktarma işlemini .pdf, .svg veya .jpd uzantılı dosyalar biçiminde, yüksek kalitede olacak şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

ArcGIS Pro-Haritayı Farklı Bir Biçimiyle Dışa Aktarma

Sil İşlemi

Sil butonu, ArcGIS Pro’ nun en yeni sürümünde harita grafiği veya boş metin olmadığı için sadece haritada seçili detaylar üzerinde çalışır.

Harita Ölçeği

Map Scale (Harita Ölçeği) komutu, şerit üzerinde yer almadığı için Hızlı Erişim Araç Çubuğuna da eklenemez. Ancak Ölçek Kontrolü her zaman haritanın alt kısmında yer alan durum çubuğu üzerinden sağlanabilir.

ArcGIS Pro Arayüzü-Haritaların Ölçek Değerini Görüntüleme

Düzenleme

ArcMap Standart araç çubuğunda Editor (Düzenleme) araç çubuğu için bir buton bulunmaktadır. Bu araç çubuğu Start Editing (Düzenlemeye Başla), Stop Editing (Düzenlemeyi Bitir) ve farklı birçok komutu içermektedir. ArcGIS Pro içerisinde ise talep üzerine başlayan bir düzenleme paneli yer almaktadır. Düzenleme işleminizi “Kaydet” dediğinizde veya “Sil” dediğinizde, düzenleme komutunuz kendiliğinden sonlanacaktır. ArcGIS Pro içerisinde düzenleme işlemleri için detaylı bilgiye http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/editing/overview-of-desktop-editing.htm bağlantısından erişebilirsiniz. ArcGIS Pro Hızlı Erişim Araç Çubuğu için buna en yakın özellik Create Features (Detaylar Oluştur) bölmesidir.

ArcGIS Pro Düzenleme Bölmesi

Yakınlaşma (Zoom Butonu)

ArcGIS Pro içerisinde Zoom In (Yakınlaş) ya da Zoom Out (Uzaklaş) dikdörtgen araçları bulunmamaktadır. Navigation (Gezinme) ve yakınlaşma, Explore (Keşfet) aracını kullanırken fare veya klavye kısayollarını kullanarak veya ekrandaki yeni bir Navigator (Gezinme) panelini kullanarak gerçekleştirilebilir.

Öğeleri Seç Butonu (Select Elements)

Öğeleri Seç (Select Elements) aracı yalnızca şablon öğeleri için kullanılabilir, çünkü ArcGIS Pro’nun en son sürümünde grafik veya boş metin bulunmamaktadır.

Keşfet Aracı (Explore Tool)

ArcMap içerisindeki Identify (Tanımla), Hyperlink (Köprü) ve HTMLPopup ArcGIS Pro içerisinde Explore Tool (Keşfet Aracı) altında bir araya getirilmiştir.

Konum Bul (Locate)

Arama (Search) komutu, mekan adlarını veya adreslerini, yapılandırılan katmanlarınızdaki öznitelik veya enlem ve boylam değerlerini arayabileceğiniz Konum Bul (Locate) bölmesini açar. Bu özellik ArcMap içerisinde Find (Bul) ve Go To XY (enlem ve boylam değerlerine git) komutuyla benzerdir.

Ağ Analizi (Network Analysis)

ArcMap yazılımı içinde yer alan Find Routes (Güzergahları Bul) butonu veya paneli ArcGIS Pro içerisinde bulunmamaktadır. Bunun yerine Network Analysis ( Ağ Analizleri) butonu altında ağ analizi için çeşitli komutlar bulunmaktadır. Bu buton diğerlerinin yanı sıra rotalama ve hizmet alanlarını içerir.

Time Slider  (Zamansal Gösterim Aracı)

Time Slider ArcGIS Pro içerisinde, şerit kısmında bir buton olarak bulunmamaktadır. Bunun yerine, haritanızdaki bir katmanın zaman özelliklerini yapılandırarak etkinleştirebilirsiniz.

Haritaya Genel Bakış ve Çoklu Görüntüleme

ArcGIS Pro içerisinde Görüntüleme Penceresi Yaratma gibi bir komut bulunmamaktadır. Aynı harita katmanlarının ikinci görünümlerini elde edebilmek için birden çok harita görüntüsünü bağlayabilirsiniz. Bu işlemi nasıl gerçekleştireceğinize dair detaylı bilgiyi http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/mapping/navigation/link-multiple-views.htm bağlantısından edinebilirsiniz.

Araç Çubuğunun Konumu

ArcGIS Pro Hızlı Erişim Araç Çubuğu, yalnızca şerit bölmesinin üstünde veya altında yer alabilir. Bu iki seçenekten başka Hızlı Erişim Araç Çubuğunuzu farklı bir konuma taşımayamazsınız.

Yazının orjinali şu bağlantıda yer almaktadır : https://blogs.esri.com/esri/arcgis/2017/12/04/arcgis-pro-customization-an-arcmap-style-toolbar-for-arcgis-pro/

Yararlanılan Kaynaklar :

-http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/migrate-to-arcgis-pro.htm

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/migrate-to-arcgis-pro.htm

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/pro-quickstart-tutorials.htm

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/editing/overview-of-desktop-editing.htm

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/mapping/navigation/map-scales-and-scale-properties.htm

 

 

 

 

 

 

 

ArcGIS Online İçeriğinizi Nasıl Daha İyi Koruyabilirsiniz?

ArcGIS Online İçeriğinizi Daha Korumalı Hale Getirin

ArcGIS Online servis olarak yazılım (SaaS) modeliyle çalışan, haritalar ve uygulamalar oluşturabileceğiniz bir Esri platformudur. ArcGIS Online aracılığıyla kullanıma hazır haritalara erişebilir, coğrafi kodlama, rota tayini ve benzeri bir çok analiz gerçekleştirebilir ve güçlü görsellerle çalışmanızı ifade edebilirsiniz. ArcGIS Online ile saha çalışanlarınız, yöneticileriniz ve dilediğiniz kişiler aracılığıyla konum tabanlı verileri toplayarak, harita oluşturma uygulamaları ve araçları ile çalışmalarınızı işlevsel hale getirmenizi ve istediğiniz kişilerle paylaşabilmenizi sağlar. ArcGIS Online hesabınız ve çalışmalarınız için almanız gereken ilk önlem, hesabınız yalnızca size özel olmasıdır. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi çalışma arkadaşlarınızla paylaşmayınız. Bunun dışında, ArcGIS Online içerisinde yer alan önlemleri ve ayarlamaları aşağıda bulabilirsiniz.

Yanlışlıkla Silinmeleri Önleyin

Katmanlarınız, haritalarınızın, uygulamalarınızın veya diğer öğelerinizin yanlışlıkla silinmemesi için onları gruplar, klasörler ve etiketlerle tanımlayabilirsiniz. Ancak yanlışlıkla silinmenin önüne geçmenin en iyi yolu öğenizin “Korumayı Sil” özelliğini aktifleştirmenizdir.

Bu özelliği aktifleştirmek için, İçerik sayfanızdan ulaşabileceğiniz öğenize tıklayarak “Ayarlar” sekmesine geliniz. “Korumayı Sil” özelliğini aktifleştirmek için yanındaki kutucuğa tıklayınız ve “Kaydet” butonuna basınız.

Haritalarınızın Kopyalanmasını Önleyin

“Farklı Kaydet” özelliğini aktif olarak ayarlamadığınız sürece, haritalarınız diğer kullanıcılar tarafından kaydedilemeyecektir. Öğenizin “Ayarlar” sayfasından, Web Harita ayarlarına geldiğinizde “Başkalarının bu öğenin bir kopyasını kaydetmesine izin ver.” seçeneğini işaretleyebilir veya işaretini kaldırabilirsiniz. Böylelikle kullanıcılar haritalarınızı görüntülediğinde “Farklı Kaydet” seçeneği yer almayacaktır.

Detay Katmanlarınızın Dışa Aktarılmasını Önleyin

Detay katmanı sayfanızda bulunan ” Verileri Dışa Aktar” seçeneği, bu katmanın çeşitli biçimlerde dışa aktarılmasını sağlar.

Bu özelliği aktifleştirmek veya daha önce aktifleştirdiyseniz kaldırmak için, öğenizin “Ayarlar” sekmesine geliniz. Bu sayfanın aşağı kısmında “Feature Layer Ayarları” başlığını göreceksiniz. Bu başlığın içerisinde “Verileri Dışa Aktar” kutucuğunu işaretleyin veya bu işareti kaldırın. İşlemi sonlandırmak için “Kaydet” butonuna tıklamanız yeterlidir.

Yazımızda ArcGIS Online içeriğinizi küçük ayarlamalarla korumalı hale nasıl getirebileceğinizi anlattık. Ayırca  ArcGIS Online öğeleriniz için daha detaylı bilgileri ve ayarlamaları ArcGIS Online Öge Detayları bağlantısından erişebileceğiniz dokumanda bulabilirsiniz.

DEM verilerini kullanarak, drenaj ağı çıkarmak

Digital Elevation Model (DEM) yani; Sayısal Yükseklik Modeli olarak adlandırılan veriler, bilindiği gibi raster formatında oluşturulmuş olan ve dosya yapısı itibariyle süreklilik arz eden veri tipleridir. DEM verilerinin en belirgin özelliği, her bir hücrenin, karşılık geldiği her bir lokasyona ait yükselti değerini bünyesinde muhafaza etmesidir.

Bu yazımızda, DEM verilerini kullanarak drenaj ağı oluşturma işlemi ele alınacaktır. Aşağıdaki işlemleri uygulamak için, “Spatial Analyst” modülü lisansına sahip olmanız gerekmektedir.

 • ArcMap arayüzünde bulunan Catalog penceresinde, Toolboxes > System Toolboxes > Spatial Analyst Tools > Hydrology > Fill yolunu izleyiniz ve Fill aracını açınız.
 • Açılan penceredeki “Input surface raster” kısmına DEM verinizi çağırınız. “Output surface raster” kısmına analiz sonucunda oluşturulacak verinin kaydedileceği konumu belirleyin ve OK diyerek analizi çalıştırın.

 

Bazen DEM verilerinin yapısında bozuk veya eksik kısımlar olabilmektedir. Örneğin uydu görüntileri vasıtasıyla üretilmiş bir DEM verisinde bulutlardan veya su yüzeylerindeki yansımalardan  dolayı bazı hücreler eksik veya yanlış değer barındırabilir. Böyle bir durumda da yapacağımız analiz, yanlış sonuçlar verebilir. Bunun için öncelikle kullanacağımız verideki hataları elimine etmek amacıyla Fill aracını kullanabiliriz. Analiz esnasında DEM verinizdeki boşluk, çukur, ani yükseklik gibi küçük kusurlar Fill aracı tarafından tespit edilerek düzeltilecektir.

 

 

 • Akış yönünü belirlemek için Toolboxes > System Toolboxes > Spatial Analyst Tools > Hydrology > Flow Direction aracını açınız.
 • Ekrana gelen penceredeki “Input surface raster” bölümüne, bir önceki aşamada Fill aracı ile oluşturduğunuz yüzey verisini tanımlayınız. “Output flow direction raster” kısmına ise, analiz sonucunda elde edeceğimiz dosyanın kayededileceği konumu tanımlayın ve OK butonuna basarak analiz işlemini başlatınız.

 

Flow Direction aracı, DEM verinizin her bir hücresinin (pixel) hangi komşu hücreye doğru en dik eğime sahip olacağını hesaplayacaktır. Yani; DEM verinizdeki herhangi bir noktaya düşen yağmur damlasının hangi yöne doğru akışa geçeceğini belirleyecektir. Daha sonra belirlenen yönlere göre her bir piksel’e o yöne ait bir kod atayacaktır. Örneğin verinizdeki pikselde kuzey batı yönüne doğru akış varsa ilgili piksele 32 değeri atanacaktır. Akış yönüne göre hücrelere atanan değerler şöyle olacaktır: Doğu=1, Güneydoğu=2, Güney=4, Güneybatı=8, Batı=16, Kuzeybatı=32, Kuzey=64, Kuzeydoğu=128.

 

 • Akış birikimini hesaplamak için Toolboxes > System Toolboxes > Spatial Analyst Tools > Hydrology > Flow Accumulation aracını açınız.
 • Ekrandaki “Input flow direction raster” alanına bir önceki işlem sonucunda elde ettiğiniz akış yönünü içeren katmanı tanımlayınız. “Output accumulation raster” kısmına ise analiz sonucu elde edilecek dosyanın kaydedileceği konumu tanımlayınız. Son olarak OK butonuna basarak analizi çalıştırınız.

 

Flow Accumulation aracı, her bir hücrenin akış yönüne göre gerçekleştirdiği hesaplama sonucunda, çalışma sahanızdaki yüksek alanlara tekabül eden raster hücrelerine düşük değer, akışın birikeceği çukur alanları ifade eden raster hücrelerine ise ise yüksek değer vererek, drenaj ağını oluşturacaktır.

 

 

 

 • Flow Accumulation analizi sonucunda harita ekranına gelen katmana “Table of Contents” penceresinde sağ tıklayarak “Properties” seçeneğini seçiniz. Açılan penceredeki “Symbology” sekmesine tıklayınız.

 • Sol kısımdaki seçeneklerden “Classified” seçeneğini seçiniz ve sınıflandırılan değerlerden ilk sınıf dışındaki diğer sınıfların rengini kırmızı ile değiştirin.

  Akışı gösteren sınıflandırma basamaklarının (kırmızı) en düşük değerini bir kenara not alınız.

 •  Toolboxes > System Toolboxes > Spatial Analyst Tools > Map Algebra > Raster Calculator yolunu izleyerek Raster Calculator aracını açınız.
 • Ekrana gelen penceredeki sorgu alanına aşağıdaki kodu giriniz. Katman ismi ve minimum değer kısımlarını kendi verinize göre değiştiriniz.

  OutRas = Raster(“katman_ismi“) > minimum_deger

 • “Output Raster” kısmına, verinizin kaydedileceği konumu belirleyip OK butonuna basınız.

 •  Sonuç olarak ekrana gelecek olan raster katman 0 ve 1 değerlerini içermektedir. 1 değerine sahip hücreler akarsu ağını temsil etmektedir.

 • Son olarak, Toolboxes > System Toolboxes > Conversion Tools > From Raster > Raster to Polyline aracını açınız. “Input Raster” kısmına, Raster Calculator işlemi sonucunda elde ettiğiniz katmanı tanımlayınız. “Output polyline features” kısmına ise, analiz sonucunda oluşturulacak dosyanın kaydedileceği konumu tanımlayarak OK butonuna basınız.

 • Dönüşüm işlemi tamamlandıktan sonra, DEM verinizin içerdiği sahanın drenaj ağına ait vektör katmanı harita ekranına gelecektir.

 

Yararlı Kaynaklar:

ArcGIS Pro İpuçları : Tek Bir Satır Kod Kullanmadan ArcGIS Pro’nuzu Özelleştirin

 

ArcGIS Pro alışılmışın dışında bir kullanımla, sizler için çalışmaya hazır durumdadır. ArcGIS Pro üst düzey varsayılan ayarlarla, “en sık kullanılan” araçlarla ve tüm işlevselliğiyle parmaklarınızın ucundadır. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere her ArcGIS Pro kullanıcısının ihtiyaçları bir diğerine göre farklılaşabilir. Her ne kadar Esri tam olarak ihtiyaçlarınızı tespit etmeye çalışsa da, varsayılan ayarlar her zaman sizin için tam olarak doğru olan ayarlamalar olmayabilir.

ArcGIS Pro ürününü özelleştirmek için bir çok farklı yöntem mevcuttur (özellikle ArcGIS Pro SDK ile), ancak eğer bir ürün geliştiricisi değilseniz aşağıda sizlere uygulamanızı isteğinize göre şekillendirebilmenin yollarından bahsedeceğiz.

Arayüz Üzerinde Pencereleri ve Bölmeleri Yeniden Düzenleyin

Taşımak,kaydırmak ve pencerelerin/bölmelerin boyutunu ayarlamak kullanıcı arayüzünü özelleştirmenin en kolay yoludur.

Farklı haritalar,görünümler ve bölmelerle çalışırken; belirli işlemler için ihtiyaç duyduğunuz bölmeleri açar ve kapatırsınız. Haritalar ve diğer görünümlere yer açmak için onları yeniden konumlandırabilir veya küçültebilirsiniz. Bir bölmenin veya görünümün başlık kısmından tutarak hedef noktaya kaydırarak taşıyabilirsiniz.

Catalog (Katalog) ve Contents(İçerik) panelleri en sık kullanacağınız panellerden birkaçıdır. Yanlışlıkla bunları kapalı duruma getirirseniz, üst şeritte yer alan View (Görünüm) sekmesinden tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Ayrıca, Auto-Hide (Otomatik Gizle) butonundan panelleri göster ya da gizle diyerek bu ayarlamaları gerçekleştirebilirsiniz.

ArcGIS Pro Auto-Hide Butonu

Daha fazla alan kazanabilmek için, bölmeleri birbirinin üzerine yığabilirsiniz, dilediğinizde yığınlanmış bölmelerin altındaki bölme sekmesine tıklayarak aralarında geçiş yapabilirsiniz. Bir bölmeyi oluşturduğunuz bu yığından ayırmak için, alt kısımda yer alan bölme adından tutun, sürükleyip  istediğiniz yere bırakınız.

ArcGIS Pro ile Panellerinizi Üst Üste Getirerek Kendinize Alan Açın!

Hızlı Erişim Araç Çubuğuna Yeni Araçlar Ekleyin

Eğer çok sık kullandığınız araçlar varsa, Hızlı Erişim Araç Çubuğuna onları ekleyerek çalışma sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz. Hızlı Erişim Araç Çubuğu, her zaman ArcGIS Pro arayüzünüzün üst kısmında yer alır ve varsayılan olarak bazı araçları içerir. Ancak ihtiyaçlarınıza göre bu araç çubuğuna yeni araçlar ekleyebilirsiniz.

Hızlı Erişim Araç Çubuğuna Yeni Bir Araç Ekleme İşlemi

Temanızı Değiştirin

Çalışma ortamınızda yeterli ışık bulunmuyorsa veya saatlerce bilgisayar başında vakit geçirmek zorundaysanız, gözleriniz için daha az yorucu bir program kullanmayı isteyebilirsiniz.

Koyu temaya geçiş yapmak gözlerinizin daha az acımasını sağlayabilir. ArcGIS Pro program arayüzünüzde Project>Options paneline geliniz ve General (Genel) sekmesine tıklayınız. Personalize (Kişiselleştir) içerisinde Theme to Dark seçeneğini işaretleyiniz ve ArcGIS Pro’yu tekrar açıp ve kapatınız.

ArcGIS Pro’nuzu Açık veya Koyu Renk Tema İle Kullanım

Üst Şeritte Yer Alan Araçları Özelleştirin

Bir satır kod bile bilmeden üst şerite istediğiniz aracı ekleyip kaldırabilirsiniz. Bu işlemi Options paneli üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Project>Options paneline geliniz  ve Customize the Ribbon (Şeridi Özelleştir) sekmesine tıklayınız. Sol kısımda, tüm araçların listesi yer almaktadır; sağ kısımda ise mevcut durumda uygulama içerisinde bulunan sekmeler ve araçlar bulunmaktadır

ArcGIS Pro-Üst Şerite Yeni Araçlar Ekleme

Üst şeridinize yeni bir araç eklemek için, eklemek istediğiniz aracı seçip Add (Ekle) butonuna tıklayınız. Aynı şekilde kaldırmak istediğiniz aracı da sağ panelden seçerek Remove (Kaldır) butonuna tıklayınız.

Üst Şeritte Yeni Sekmeler ve Gruplar Oluşturun

Araçları özelleştirebildiğiniz Options (Seçenekler) içerisinde yer alan aynı sekme üzerinden, yeni sekmeler ve gruplar yaratabilir onların içerisinde araç ekleyebilirsiniz.

Yazının orjinali şu bağlantıda yer almaktadır : https://blogs.esri.com/esri/arcgis/2017/12/01/arcgis-pro-tips-customize-without-a-line-of-code/

Yararlanılan Kaynaklar : 

My Esri’den Teknik Destek Talebi Oluşturma

My Esri’den Teknik Destek Talebi Oluşturma

Esri Türkiye Teknik Destek Hizmetleri olarak; yakın zamanda destek altyapımızı Esri Global Support ile entegre ederek, siz değerli kullanıcılarımıza daha kaliteli ve daha hızlı bir destek hizmeti sunmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız. Esri Global Support entegrasyonu sayesinde, kullanıcılarımızın teknik destek ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabilecek ve mümkün olan en kısa sürede çözüme ulaştırabileceğiz.

Kullanıcılarımız My Esri sistemini kullanarak; lisans bilgilerini görüntüleme, lisans işlemlerini gerçekleştirme ve lisansına sahip oldukları ürünlerin kurulum dosyalarına erişebilme gibi çeşitli işlemlerin yanı sıra, bundan böyle teknik destek taleplerini de My Esri üzerinden oluşturabileceklerdir. Böylelikle Esri ile ilgili tüm işlemlerini tek bir noktadan gerçekleştirerek hem zaman kazanacaklar, hem de kolay bir şekilde taleplerini kontrol edebileceklerdir.

Bunun için izlemeniz gereken adımları mümkün olduğunca detaylı bir şekilde bu yazımızda bulabilirsiniz.

Her şeyden önce, hesabınızın, My Esri bünyesinde bulunan Kuruluşunuz‘la ilişkilendirilmiş olması gerekmektedir. Eğer hesabınız kuruluşunuzla ilişkilendirilip yetkilendirilmediyse, öncelikle kuruluşunuzun yöneticisine istekte bulunabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1 – my.esri.com/#/request-access bağlantısına giderek Esri hesabınızla oturum açınız.

2 – Açılan sayfada bulunan Kuruluşunuz için İzin Talebinde bulunun kısmını seçerek ilerleyiniz.

3 – Karşınıza gelecek olan İzin Talep Formu‘nu doldurarak gönderiniz. Kuruluş Adı kısmını eksiksiz girdiğinizden emin olunuz. Emin değilseniz kuruluşunuzun My Esri yöneticisinden öğrenebilirsiniz. Hangi izinlere ihtiyacınız var? kısmını detaylı bir şekilde doldurmanız sizin için daha faydalı olacaktır.

Gönderdiğiniz isteğin sonrasında My Esri yöneticinize bir bildirim ulaşacaktır. Talebiniz, yöneticiniz tarafından değerlendirilip onaylanırsa, My Esri sayfanızda Destek sekmesini görüntüleyebilirsiniz. https://my.esri.com/#/support

Artık My Esri üzerinden teknik destek talebi oluşturabilirsiniz. Teknik destek talebi oluşturmanın yanısıra, destek taleplerinizi görüntüleyebilir, daha önceden açılmış olan geçmiş taleplerinizi ve çözümlerini inceleyebilir, talebinizle ilgili bir bug kaydı oluşturulmuş ise, bu bug kaydının hangi aşamada olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Teknik Destek Taleplerini İnceleme

Desteğe Genel Bakış ekranında, kaç adet destek talebinizin açık, kaç tanesinin kapalı olduğunu görebilirsiniz. Bununla birlikte eğer teknik destek taleplerinizle ilişkilendirilmiş bug kayıtları varsa yine aynı ekrandan bunları da görebilirsiniz. Tüm teknik destek taleplerinizi görüntülemek isterseniz, sol menüde bulunan Bildirimler bağlantısını tıklayarak, tüm taleplerinizin listelendiği bir sayfaya ulaşabilirsiniz.

Taleplerinizin listelendiği sayfanın üst kısmında bulunan filtreler vasıtasıyla farklı şekillerde sorgulamalar yapabilirsiniz. Ayrıca taleplerinizin karşılarında bulunan Detaylar butonlarını kullanarak, ilgili talebin detaylarına ulaşabilir, yazışmaları görüntüleyebilir ve talebinizle ilgili çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni Bir Destek Talebi Oluşturma

Kuruluşunuzun yöneticisi tarafından talep oluşturmak üzere yetkilendirilmiş bir kullanıcı iseniz, sol kısımdaki menüde Bildirim İsteği bağlantısını görebilirsiniz. https://my.esri.com/#/support/case

Bu bağlantıyı tıkladığınızda karşınıza, yaşadığınız sorununu detaylı olarak tanımlayabilmenizi kolaylaştıracak bir form gelecektir. Bu formdaki ilk kısımda sizden; Ürün Bilgileri başlığı altında çeşitli bilgiler istenecektir. Bu bilgileri doğru bir şekilde doldurmanız, yaşadığınız sorunun analiz edilmesi sırasında büyük kolaylık sağlayacaktır.

İkinci adımda; karşılaştığınız sorunun ayrıntılarını girmeniz için Sorun Açıklaması adında yeni bir  form gelecektir. Bu aşamada, yaşadığınız sorunu mümkün olduğunca detaylı bir şekilde açıklamanız ve hatta sorununuzun tanımlanmasını kolaylaştıracağını düşündüğünüz ilave dosyaları da ekleyerek bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Yaşadığınız sorunu ne kadar detaylı açıklar ve hatta ekran görüntüleri ile de desteklerseniz, talebinizin analiz edilmesi bir o kadar hızlı olacaktır.

Bir sonraki aşamada, talebinizle ilgili iletişim bilgilerini girebileceğiniz bir ekran gelecektir. Talebinizle ilgili bir başka kişiyi de iletişimde tutmak isterseniz, bu ekrandaki ilgili alanları doldurabilirsiniz.

Son aşamada; girmiş olduğunuz bilgileri kontrol etmenizi ve varsa düzeltme yapabilmeniz için geri dönmenizi sağlayacak olan Özet ekranı ile karşılaşacaksınız. Girdiğiniz bilgileri kontrol ediniz. Varsa düzeltmeleri tamamladıktan sonra İstek Gönder butonuna basarak talebinizi bizlere iletebilirsiniz.

Bug’lar (Yazılım Hataları)

Yaşadığınız sorunla ilgili açmış olduğunuz teknik destek talebinizi ilettikten sonra; Esri Teknik Destek olarak, her sorunu anlamaya ve yeniden üretmeye çalışarak çözüme ulaştırmaya çalışırız. Bu sorunların çözümü esnasında sorununuz eğer bir bug ile alakalı ise, talebiniz ilgili bug kaydıyla ilişkilendirilir. Sol kısımdaki bağlantılardan Hatalar bağlantısına tıklayarak, taleplerinizle ilişkilendirilmiş olan yazılım hatalarını listeleyebilir ve üst kısımda bulunan filtreleme seçenekleri ile çeşitli sorgulamalar gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Detaylar butonuna tıklayarak, ilgili bug kaydının durumuna, varsa geçici çözümüne, hatanın düzeltildiği sürüm gibi çeşitli detaylara ulaşabilirsiniz.