İlk önce sormamız gereken soru, neden bir CBS platformuna ya da neden bir konum zekası platformuna ihtiyacımız var?  Bunun cevabı, endüstrimiz içinde ihtiyaç duyduğumuz tüm dijital dönüşümlerdir. Dijital Dönüşüm, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve bunların hızlanan etkilerinin değişmesi ile ortaya çıkan fırsatlarından tam olarak yararlanmak için, iş ve kurumsal faaliyetlerin, süreçlerin, yetkinliklerin ve modellerin bütüncül dönüşümüdür.

Projelerimize başlamadan önce baktığımızda dönüştürülmesi gereken çok fazla bilgi olduğunu ve bu bilgilerin de gün geçtikçe arttığını anlıyoruz. Bu da iş süreçlerimizi ciddi bir şekilde etkiliyor. Bu yüzden bilginin neler olduğunu anlamak, hangisinin yararlı olabileceğini doğru yorumlamak ve böylece farklı bakış açıları kazanmak zorundayız. Sorunların çözümünde başkasının göremediğini görmek bizlere her zaman avantaj kazandıracaktır.

Ayrıca teknoloji hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu yeni teknolojilere nasıl tepki verildiği ve nasıl izlenebildiği de artık daha fazla önem arz ediyor. Gelişen teknolojinin dijital dönüşümü etkilediğini görüyor ve gördüğümüz birçok şeyin ise bizleri gerçekten de yeni iş modellerine yönlendirdiğini anlıyoruz. Bu yüzden dünyanın önde gelen harita ve mekansal analiz platformu olan ArcGIS platformunu sizlere sunuyoruz. Böylece, coğrafya bilimini güçlü CBS teknolojisiyle birleştirip, her kurumda verinin tüm potansiyelini ortaya çıkararak daha derin bir bakış açısı sunuyor ve dünyanın dijital dönüşümüne yardımcı oluyoruz.

ArcGIS Platformu ve Kullanım Modelleri

ArcGIS’i tam bir CBS platformu olarak tanımlayabiliriz. Masaüstü, web, mobil tüm ortamlar birbirine entegre bir şekilde anlık olarak çalışabilmektedir (Şekil 1). Böylece kullanıcılarımız her zaman, her yerde ve her cihazda anında bilgiye erişebilmektedir. Bu platform açıktır. Bireylere, çalışma gruplarına, takımlara ve tüm kuruluşlara “servis tabanlı” olarak bir dizi CBS yeteneği kazandırarak, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve kurumlar içinde ve kurumlar arasında iletişimi geliştirir. Günümüzde pek çok kuruluş, dağıtık CBS faaliyetlerini entegre etmek için bu ortak altyapı yaklaşımından faydalanmaktadır.

Şekil 1. ArcGIS Platformu

ArcGIS kurum içerisindeki ihtiyaçlara göre hazır kullanım modelleri sunar. Bu kullanım modelleri ek kodlama gerektirmeyen hazır paket olarak  sunulabilmektedir. Şekil 2’de görünen Kullanım Modelleri, çeşitli organizasyonel iş modelleri ve ortamlarında ortaya çıkan genel coğrafi işlevleri tanımlamaktadır.

Şekil 2. ArcGIS Kullanım Modelleri

Bu modeller, iş bağlamında mevcut ve gelecekteki CBS kullanımının izlenmesine yönelik bir konum stratejisi sunmaktadır. Konum stratejisindeki tüm çözümleri uygulayan kuruluşlar, genellikle en büyük iş avantajlarını elde eder ve CBS yatırımları büyük ölçüde kazanç olarak geri döner.

Haritalama ve Görselleştirme, kullanıcılarına, görsel olarak konumları ve bunlarla ilişkili olan tüm bilgileri yorumlamasına yardımcı olan 2 Boyut ve 3 Boyut harita ve grafik oluşturmasına imkan tanır. Bu sayede ArcGIS kullanıcıları bilgileri kolayca görselleştirir ve yorumlayabilir.

Veri Yönetimi, varlıkların ve kaynakların doğru konumunda detayları ile toplanması, depolanması ve sürdürülebilir olması ile ilgilidir.  Optimal veri yönetimi, her biri benzersiz özellikler için optimize edilmiş bir dizi depolama modeli içinde mekansal verilerin sürekli olarak güncel kalmasına imkan sağlar. Depolama modelleri, coğrafi veri tabanı, zamanla değişen mekansal büyük veri deposu, ilişkisel veri deposu ve önbellekli verileri içerir.

Saha Operasyon Yönetimi, sahadaki bilgileri toplamak ve bunlara erişmek için bir mobil işgücünü yönetmeyi ve etkinleştirmeyi içerir. Bir kuruluşun operasyonel yönlerine görsellik kazandırmak, işgücü planlamasını geliştirmek, eski verilerden kaynaklanan sorunları azaltmak ve personelin hareket halindeyken görevleri yerine getirmek için gereken bilgilere erişmesini kolaylaştırır. Saha Operasyon yönetimi hakkında detaylı bilgi için makalemizi gözden geçirebilirsiniz.

İzleme, kullanıcıların sabit ve mobil varlıkları ya da kaynakları gerçek zamanlı olarak takip etmelerini, yönetmelerini ve izlemelerini sağlar. Kuruluşlar aynı anda birçok sensör, cihaz ve sosyal medya geri bildirimleri gibi akış verilerine bağlanabilir, bunları analiz edebilir ve görüntüleyebilir.

Analiz, verileri işlem yapılabilir bilgilere dönüştürmek için analitik tekniklerin uygulanmasını içerir. Bu sayede, karar vermeyi güçlendirmek ve iş sonuçlarını iyileştirmek için trendleri ve modelleri keşfedebilir, niceliğini belirtebilir ve gelecekte neler olabileceği öngörülerinde bulunabilirsiniz.

Tasarım ve Planlama, insanların alternatif çözümleri değerlendirme ve en uygun tasarımları oluşturmalarını sağlar. Böylece, kuruluşlar ve topluluklar arasında kullanıcıların tasarım kararları üzerinde iş birliği yapmasını sağlayarak tasarım iş akışını destekleyebilirsiniz.

Karar Desteği, faaliyetleri, projeleri ve işlemleri daha iyi anlamak için bir harita veya izleme panelindeki verilerin görselleştirilmesini içerir. Karar vericiler, verileri, operasyonel ve analitik katmanları, değerli bilgiler üretecek şekilde birleştirerek eylemlerine devam edebilir.

Paydaş Katılımı, kamu, kurum ve kuruluşların, kendi iç paydaşları veya diğer dış paydaşlar ile iki yönlü bilgi paylaşımı gerçekleştirilmesini sağlar. Bu sayede daha bilinçli karar verebilmek için ilgili topluluklarla etkileşimi ve iş birliğini geliştirebilirsiniz.

Paylaşma ve Birlikte Çalışma, hazır servis yetenekleri sunar. Böylece insanlar haritaları keşfederken, kullanırken ve paylaşırken, konum bilgilerinin önemi tüm kuruluşa veya topluluğa yayılmış olur.

Esri Türkiye, 2019

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.
Share This