Bölüm 2: Coğrafi ve İzdüşümlenmiş Koordinat Sistemleri

“Coğrafi ve İzdüşümlenmiş Koordinat Sistemleri” adlı  blog yazımızın birinci bölümünde koordinat sitemlerini ve türlerini anlatmıştık. Bu bölümde ise koordinat sistemlerinin nasıl atandığını ele alacağız. Serinin önceki bölümüne aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

Birinci Bölüm

Koordinat Sistemi Atama

ArcGIS Pro’da herhangi bir koordinat sisteminin ayrıntılarını Map Properties (Harita Özellikleri) penceresinden, Coordinate Systems (Koordinat Sistemleri) sekmesinden aşağıdaki görselde yeşil ile işaretlenmiş Details (Detaylar) butonuna tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Aşağıdaki görselde Fuller (world) koordinat sisteminin Details (Ayrıntılar) sayfası gösterilmektedir:

 • İlk satır, izdüşümlenmiş koordinat sistemi (Projected Coordinate System) olduğunu söyler.
 • İzdüşümlenmiş koordinat sistemi (Projected Coordinate System), tanımı gereği bir projeksiyona ihtiyaç duyar. İkinci satır bu koordinat sisteminin 1954’te Buckminster Fuller tarafından bulunan Fuller projeksiyonunu kullandığını gösterir.
 • WKID, izdüşümlenmiş koordinat sistemi için benzersiz bir tanımlayıcı numaradır.
 • İzdüşümlenmiş koordinat sisteminde koordinatlar genellikle metre gibi doğrusal birim olarak saklanır.
 • False Easting, False Northing ve Option parametreleri Fuller projeksiyonuna aittir. Diğer projeksiyonlar Central Meridian (Merkez Meridyen), Standard Parallel (Standart Paralel) ve Latitude of Origin (Enlem Başlangıç Noktası) gibi parametrelere sahiptir. İzdüşümlenmiş koordinat sistemini belirli bir noktada hizalamak istiyorsanız bu parametreleri kullanmalısınız. Aşağıdaki görselde iki farklı izdüşümlenmiş koordinat sistemi gösterilmektedir, Hawaii Albers Equal Area Conic ve Canada Albers Equal Area Conic. Her ikisi de aynı projeksiyonu kullanır ancak farklı projeksiyon parametrelerine sahiptirler.

Bir izdüşüm koordinat sistemi mutlaka bir coğrafi koordinat sistemi barındırır. WGS 1984 coğrafi koordinat sisteminin özelliklerine bir bakalım:

 • WKID coğrafi koordinat sistemleri için de geçerlidir.
 • Coğrafi koordinat sisteminde koordinatlar genellikle derece gibi açısal birim olarak saklanır.
 • Başlangıç meridyeni, 0olarak tanımlanan bir boylam çizgisidir. Genellikle İngiltere’den geçen Greenwich kullanılır.
 • Datum, dünya yüzeyini temsil etmek için hangi modelin kullanıldığını ve bu modelin yüzeye göre nereye yerleştirildiğini tanımlar.
 • Sferoid, düzensiz dünyanın düzenli modelidir ve datumun bir parçasıdır.

Haritamız için izdüşüm koordinat sistemi yerine coğrafi koordinat sistemi seçemez miyiz? Daha önce WGS 1984’te haritalar yapmış ve problem yaşamadan çizildiğini görmüşsünüzdür.

Birlikte deneyelim mi?

Map Properties (Harita özellikleri) penceresinde Geographic Coordinate System (Coğrafi Koordinat Sistemi) listesini genişletiniz ve herhangi birisini seçip OK butonuna tıklayabilirsiniz.

Haritanız, hangi coğrafi koordinat sistemini seçtiğinize bakılmaksızın şöyle görünecektir:

Yuvarlak dünyayı projeksiyon olmadan düz bir yüzeye çizmenin imkansız olduğunu unutmayın. Yani ArcGIS’e coğrafi koordinat sistemi seçerek bu haritayı düz bir harita olarak ekranlarınızda görüntülenmesini söylediğinizde, bir projeksiyon seçmek zorunda kalıyor! Bu nedenle sahte bir “Plate Carrée” projeksiyonu uyguluyor. Bu projeksiyon sadece basit bir enlem boylam temsilinden oluşan ızgara bir sistemdir. Doğrusal birimler (metre) yerine açısal birimlerle (dereceler) ile ölçülür. Bu projeksiyonun anlaşılması ve hesaplanması kolaydır ancak aynı zamanda tüm alanları, açıları ve mesafeyi bozar. Bu nedenle analiz ve ölçüm için kullanmak doğru değildir, izdüşümlenmiş koordinat sistemi seçilmelidir.

Özetle;

 • Verilerinizi coğrafi koordinat sisteminde depolayabilirsiniz. Ancak izdüşümlenmiş koordinat sistemi kullanmadan düz bir haritada çizdiremezsiniz.
 • Coğrafi koordinat sistemi verilerin nerede çizileceğini belirler. İzdüşümlenmiş koordinat sistemi ise haritaya coğrafi koordinat sisteminin nasıl düz bir şekilde çizileceğini ifade eder.
 • Hangi coğrafi koordinat sistemini seçeceğiniz, haritalama işlemini nerede yaptığınıza bağlıdır.
 • Hangi izdüşümlenmiş koordinat sistemi kullanacağınız, nerede haritaladığınıza ve aynı zamanda haritanızın doğasına bağlıdır. Örneğin, açıları korumak için alanı bozmalı mısınız yoksa tam tersi mi?

Esri Türkiye, Haziran 2022

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.

Bölüm 1: Coğrafi ve İzdüşümlenmiş Koordinat Sistemleri

Koordinat sistemi coğrafi verilerle çalışırken göz önünde bulundurmanız gereken ve daha haritalarınızı oluşturmaya başlamadan belirlemeniz gereken en temel harita özelliğidir. Peki haritanız için bir koordinat sistemi seçmeye çalışırken, bazen seçenekler yüzünden kafanız karışıyor mu? Bu yazı dizimizde seçimlerinize yardımcı olmaya çalışacağız.

Coğrafi koordinat sistemi (Geographic Coordinate System) ile izdüşümlenmiş koordinat sistemi (Projected Coordinate System) arasındaki temel ayrım, Coğrafi koordinat sistemleri (Geographic Coordinate System), verilerin dünya yüzeyinde nerede bulunduğunu tanımlarken, İzdüşümlenmiş koordinat sistemleri (Projected Coordinate System), verilerin kağıt harita veya bilgisayar ekranı gibi düz bir yüzeye nasıl çizileceğini ifade eder.

Coğrafi koordinat sistemleri (Geographic Coordinate System) Dünya’yı yuvarlak olarak ele alır, bu nedenle konumları açısal birimlerde (genellikle derece) kaydeder. İzdüşümlenmiş koordinat sistemleri (Projected Coordinate System) ise Dünya’yı düz olarak ele alır, bu nedenle konumları doğrusal birimlerde (genellikle metre) kaydeder.

Nerede: Coğrafi Koordinat Sistemleri

Rize Kaçkar Dağlarında yaralı bir kişiyi arayan bir arama kurtarma ekibinin parçasısınız. Cep telefonunun sinyallerinden almış olduğunuz nokta konumu 41.0061422°E 40.9201890°N’dir.  Kurtarılacak kişi nerede bulunmaktadır?

Yukarıdaki görselde hem A hem de B’nin konumları doğrudur. A noktasının koordinat değerleri 41.0061422°E 40.9201890°N ‘dir ve coğrafi koordinat sistemi de European Datum 1950’tür. B noktası da A noktası ile aynı koordinat değerleri taşımaktadır fakat, coğrafi koordinat sistemi WGS 1984’tür. Verilerin hangi coğrafi koordinat sistemine ait olduğunu bilmeden, yürüyüşçünün hangi tepede olup olmadığını veya uçurumdan düşüp düşmediğini bilemezsiniz.

Coğrafi koordinat sistemi dünya yüzeyinin modeli üzerinde konum belirlemek için kullanılır. Coğrafi koordinat sistemi, konumları tanımlamak için hayali çizgilerden (boylam ve enlem) oluşan bir ağ kullanır.

Öyleyse neden bir yerin enlem ve boylamını bilmek, nerede olduğunu bilmek için yeterli değildir? Rize örneğindeki A konumu ve B konumunun her ikisi de nasıl doğru olabilir?

Dünya, mükemmel bir küre şeklinde değildir. Engebeli ve düzensiz yuvarlak bir yüzeydir. Yüksek dağlar ve derin okyanus siperleri vardır. Kutuplar dünyanın merkezine ekvatordan biraz daha yakındır. Ancak bir enlem boylam ağı çizmek için, mükemmel bir küre olmasa da bir dünya modeline ihtiyaç vardır.

Dünya yüzeyinin birçok farklı modeli vardır ve dolayısıyla birçok farklı coğrafi koordinat sistemi vardır. World Geodetic System 1984 (WGS 1984) bütün coğrafi koordinat sistemlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. European Datum 1950 koordinat sisteminde Dünya, Avrupa ve Türkiye’nin etrafına rahatça uyacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece Türkiye için iyi bir hassasiyet sağlarken başka herhangi bir yerde örneğin Amerika’da düşük hassasiyete sahiptir.

Coğrafi koordinat sistemi, koordinat değerlerinizi dünyadaki gerçek konumlara bağlayan olgudur. 41.0061422°E 40.9201890°N koordinatları size yalnızca bir konumun coğrafi koordinat sistemi içinde nerede olduğunu söyler. Dünya’nın neresinde olduğunu bilmeden önce hangi coğrafi koordinat sistemine ait olduğunu bilmeniz gerekir.

Nasıl: İzdüşümlenmiş Koordinat Sistemleri

Verilerinizin nereye konumlanacağını öğrendikten sonra, nasıl çizileceğinin bilinmesi gerekir. Dünyanın yüzeyi yuvarlak ancak haritanız ve bilgisayar ekranınız düzdür. Yuvarlak dünyayı deforme etmeden düz bir yüzeye çizemezsiniz. Bir portakalı soyduğunuzu ve kabuğu düz bir masanın üzerine koymaya çalıştığınızı hayal edin.  Kabuk düzleştikçe parçalamaya başlayacaktır. Harita projeksiyonlarının devreye girdiği yer burasıdır. Size Dünya’nın şeklini nasıl çarpıtacağınızı – portakal kabuğunu nasıl düzleştireceğinizi – böylece haritanız için en önemli olan kısımların en az çarpıtıldığını ve haritanın düz yüzeyinde en iyi şekilde görüntülendiğini garanti eder.

Belki de birçok farklı harita projeksiyonu olduğunun ve her birinin dünyayı farklı bir şekilde görüntülediğinin farkındasınızdır. Bazı projeksiyonlar haritanızdaki alan bilgisini korumak için iyidir, bazı projeksiyonlar açıları veya mesafeleri korumak için iyidir.

İzdüşümlenmiş koordinat sistemi, bir harita projeksiyonu kullanılarak düzleştirilmiş bir coğrafi koordinat sistemidir.

Verilerinizin, dünyanın neresinde olduğunu bilmeden önce bir coğrafi koordinat sistemine sahip olması gerekir. Verilerinize projeksiyon uygulamak isteğe bağlıdır. Ancak, haritanıza projeksiyon uygulamak isteğe bağlı değildir. Haritalar düzdür, bu nedenle haritanızın nasıl çizileceğini bilmek için bir izdüşümlenmiş koordinat sistemine sahip olması gerekir.

Bu yazının devamında, bu koordinat sistemlerinin (coğrafi ve izdüşümlenmiş) nasıl bir araya getirildiğine bir göz atacağız. Aşağıdaki bağlantıdan ikinci kısma erişebilirsiniz.

İkinci Bölüm

Esri Türkiye, Haziran 2022

 

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.

ArcGIS Online’da Açılır Pencere Yapılandırmaları

Akıllı haritalama verileri görsel olarak karşılaştırmayı kolaylaştırır ve çok sayıda öznitelik bilgisini etkili bir şekilde okuyucuya aktarmaya yardımcı olur. Hedef kitlenize uygun iyi yapılandırılmış bir harita oluşturma yollarından biri açılır pencere yapılandırmalarıdır. Açılır pencereler, varsayılan olarak web haritalarına eklediğiniz katmanlarda bulunan detaylara ait öznitelik bilgilerinin bir özetini görüntülemenizi sağlar. Ancak basit bir yapılandırma ile açılır pencerelerinize görüntüler, URL bağlantıları gibi içerikler ekleyebilir ve hatta belirtilen adrese e-posta gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece normalde incelemesi, okuması sıkıcı olabilecek öznitelik tablosunu çok daha anlamlı sezgisel ve ilgi çekici bir bilgilendirme ekranına dönüştürebilirsiniz.

Bu yazımızda sizlere ArcGIS Online’da Map Viewer uygulaması üzerinden çeşitli açılır pencere yapılandırmalarını nasıl gerçekleştirebileceğinizi örnekler üzerinden aktardık.

Henüz ArcGIS teknolojileriyle tanışmadınız mı? Öyleyse, Learn ArcGIS web sitesini ziyaret ederek bir deneme hesabı oluşturabilir ve ArcGIS Online’da çalışmaya başlayabilirsiniz!

Görsel Çekiciliğin Farkı

Bir web haritasını incelerken katmanlardaki yapılandırılmış ve yapılandırılmamış açılır pencereler arasındaki farkı çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bir katmanın varsayılan açılır pencere görünümü, her kayıt için varsayılan alan adlarının diğer bir deyişle öznitelik sütunlarının listesi şeklindedir. Açılır pencereleri yapılandırırken, görüntülenmesini istediğiniz alanları seçebilir, alan başlıkları ve katman isimlerini daha okunabilir hale getirmek için takma isimler ekleyebilir, sayı ve tarih türündeki değerleri uygun şekilde biçimlendirebilir, grafik ve logo gibi medya öğeleri ekleyebilirsiniz. Böylece haritanızı hedef kitlenize uygun ve vermek istediğiniz mesajı yansıtacak şekilde sunabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki görsellerde aynı katmana ait yapılandırılmamış ve yapılandırılmış açılır pencereler gösterilmektedir. Bir bakışta, verilmek istenen bilgileri okumak hangisinde daha kolay? Hangisi örnek haritayla çalışmayı daha çekici hale getirmektedir?

Şimdi gelin örnekteki gibi bir açılır pencere yapılandırmasını nasıl gerçekleştirebilirsiniz, hep birlikte deneyelim!

Öznitelik Alanlarını Yapılandırma

Açılır pencere görünümünü geliştirmenin ilk adımı öznitelik alanlarını yapılandırmaktır.

 1. Adım – Soldaki Layers (Katmanlar) bölmesinde, öznitelik alanlarını yapılandırmak istediğiniz katmanı seçiniz.
 2. Adım –  Ardından Display Name (Görüntülenen Ad) ve sayısal değerler içeren bir öznitelik sütunu ise, virgül ve ondalık basamak gösterimini yapılandırınız.

a. Sağdaki (Settings) araç çubuğunda Configure Fields (Alanları Yapılandır) butonuna tıklayınız. 

b. Yapılandırmak istediğiniz öznitelik alanı ismine tıklayınız.

c. Display Name alanını dilediğiniz gibi isimlendiriniz. Görüntülenecek sayısal değerler var ise, virgülden sonra kaç basamağın                                görüntüleneceğini yapılandırabilir, büyük sayıları kolay okunabilir hale getirmek için virgül kullanabilirsiniz.

Açılır Pencere Başlığı

Açılır pencereyi görüntülediğinizde, pencerenin en üstünde bir açılır pencere başlığı görüntülenir. Bu alan varsayılan olarak boş olabildiği gibi, bir öznitelik alanındaki değeri, özelleştirilmiş metinleri veya metin ve öznitelik alanı kombinasyonunu da içerebilirmektedir.

 1. Adım – Settings (Ayarlar) araç çubuğundan Configure Pop-ups (Açılır Pencereleri Yapılandır) butonuna tıklayınız.
 2. Adım – Açılan Pop-ups (Açılır Pencereler) sekmesinde Enable pop-ups filtresinin açık olduğundan emin olunuz.
 3. Adım – Alanı genişletmek için Title (Başlık) üzerine tıklayınız.
 4. Adım – Başlığı dilediğiniz gibi yapılandırınız.

Bir öznitelik alanı eklemek için { } butonuna tıklayabilir ve açılır listeden görüntülenmesini istediğiniz öznitelik alanını seçebilirsiniz.                    Seçtiğiniz alan adı süslü parantezler içerisinde (örneğin; {NAME}) görünür ve açılır penceredeki başlıklarda her detay için ilgili                                kayıttaki değer çağırılarak görüntülenir. Dilerseniz başlığı aşağıdaki örnekte olduğu gibi farklı şekillerde de yapılandırabilirsiniz.

Açılır Pencere İçeriği

Açılır pencere içeriği, pencerenizde asıl iletmek istediğiniz bilgilerin görselleştirilmiş halini ifade etmektedir. Açılır pencerelerde öznitelik alanlarınızın bir özetini görselleştirebileceğiniz gibi, Add Content (İçerik Ekle) butonuna tıklayarak farklı türdeki açılır pencere ögelerini ekleyebilirsiniz.

Add Content butonuna tıkladığınızda açılır pencere ögelerinin bir listesi açılır:

Fields List (Alanlar Listesi)

Haritaya eklediğiniz her detay katmanının öznitelik tablosundaki bilgiler herhangi bir yapılandırma uygulanmadığı takdirde, bu alanda listelenmektedir. Dilerseniz, yukarıda bahsedildiği gibi Configure Fields butonuna tıklayarak görüntülenecek isimlerini değiştirebilirsiniz. Fields list alanını genişleterek hangi alanların görüntülenmesini istiyorsanız seçebilir, açılır pencere içeriğinizi özelleştirebilirsiniz.

Chart (Grafik)

Sayısal değerlerin bulunduğu öznitelik alanlarını kullanarak açılır pencerelerinize çeşitli grafikler ekleyebilirsiniz. Çizgi, çubuk veya pasta grafikleri bu alanı kullanarak oluşturabilirsiniz.

Image (Görüntü)

Bu alana bir görüntünün (PNG, JPEG veya GIF formatında) URL bağlantısını ekleyerek açılır pencerelerinizde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Ekleyeceğiniz görüntüler bir kuruluş logosu olabilir, açıklayıcı metinleri içeren bir görsel olabilir veya metinlerle zenginleştirdiğiniz fotoğraflar olabilir.

İpucu: Eklediğiniz görüntünün açılır pencerenizde istediğiniz etkiyi vermesi için (yatay olarak tüm kapsamını görüntüleyebilmek için) 400 piksel veya daha büyük bir genişliğe sahip olmasına dikkat ediniz. Boyutu istediğiniz gibi küçülterek web görünümüne göre optimize edebilirsiniz.

Text (Metin)

Bu ögeyi kullanarak açılır pencerenize açıklayıcı metinler ekleyebilirsiniz. Böylece dilerseniz, yazı fontu ve renklerini değiştirebilir, metninizin öznitelik alanlarındaki bilgiler ve bağlantılarla bir kombinasyonunu oluşturarak açılır pencerelerinizde interaktif bir görünüm yapılandırabilirsiniz.

Arcade İfadeleri

Arcade, ArcGIS’te bir ifade dilidir. Açılır pencerelerde iki farklı amaç için kullanılabilmektedir. İlki, öznitelik alanlarını kullanarak metin ögesi oluşturmak gibi çeşitli ifadeler oluşturmaktır. Bu ifadeler, ilgili veri kümesi için değerlendirmeler ve özet bilgileri açılır pencerelerde sunmak için kullanışlıdır. Arcade aynı zamanda benzersiz içerikler eklemenizi sağlar. HTML veya Arcade dilini kullanarak özelleştirilmiş bir grafik veya metin gibi benzersiz içerikleri açılır pencerelerinize ekleyebilirsiniz.

Bonus: Açılır Pencereden E-posta ve Web Sitesi Yönlendirmeleri Yapılandırma

Eğer elinizdeki veri kümesinde e-posta ve web sitesi gibi yönlendirmeleri içeren öznitelik alanlarınız bulunuyorsa, bu alanları yapılandırarak kolayca harita okuyucularınızın haritanız veya oluşturacağınız web uygulamasındaki deneyimini geliştirebilirsiniz.

Açılır pencerelere e-posta ve web sitesi bağlantısını eklemenin çeşitli yolları bulunmaktadır. Aşağıdaki örnekte, e-posta adresini ve e-posta gönderimini tetikleyen söz dizimi Email ve Mailto öznitelik alanlarında bulunmaktadır ve bu öznitelik alanları yapılandırılmıştır.

 • 1. Yöntem: Metin Düzenleme Penceresine Bağlantı Ekleme

1. Adım – Öncelikle Configure Pop-ups bölmesinde Add Content butonuna tıklayarak görüntülenmesini istediğiniz metni oluşturunuz.

2. Adım – Ardından, bağlantıyı ekleyeceğiniz kelime veya kelime gruplarını seçiniz ve Link butonuna tıklayınız.

3. Adım – Açılan Link URL isimli küçük iletişim penceresinde süslü parantezleri kullanarak {Mailto} yazınız.

4. Adım – Onay işaretine tıklayarak ilgili bağlantının çağırılmasını sağlayınız, OK butonuna tıklayınız ve haritanızı kaydediniz.

4. Adım – Eğer örnekteki gibi e-posta yönlendirmesini içeren bir öznitelik alanınız bulunmuyorsa, açılan küçük iletişim penceresine;

mailto:<E-posta Adresi>?Subject=Merhaba  


yazarak dilediğiniz e-posta adresine “Merhaba” başlıklı bir yeni e-posta taslağının açılmasını sağlayabilirsiniz.

 • 2. Yöntem: Görüntü Öğesine Bağlantı Ekleme

1. Adım – Öncelikle Configure Pop-ups bölmesinde Add Content butonuna tıklayınız ve Configure Image penceresinde URL parametresine istediğiniz görüntünün bağlantısını veya bağlantısını içeren öznitelik alanını ekleyiniz.

2. Adım – Ardından Configure Image penceresinde Link (Bağlantı) parametresinde süslü parantez ({ }) butonuna tıklayınız ve e-posta yönlendirmesi için uygun öznitelik alanını ayarlayınız.

Dilerseniz önceki yöntemde olduğu gibi mailto:<E-posta Adresi>?Subject=Merhaba söz dizimini de kullanabilirsiniz.

3. Adım – Done (Bitti) butonuna tıklayınız ve haritanızı kaydediniz.

Açılır pencere, tıklandığında (veya bir mobil cihazda dokunulduğunda) bir e-posta gönderimini tetikleyen bir resim içermektedir.

Yapılandırılmış Açılır Pencereleri Kaydetme

Map Viewer’da bir katmana ait açılır pencereleri yapılandırdığınızda, değişiklikleriniz tıpkı semboloji yapılandırmalarında olduğu gibi haritayla birlikte kaydedilir. Eğer oluşturduğunuz web haritasından bir web uygulaması oluşturacaksanız bu yapılandırmaları ArcGIS Instant Apps, ArcGIS StoryMaps, ArcGIS Web AppBuilder ve ArcGIS Dashboards gibi uygulamalarda kullanabilirsiniz. Yapılandırdığınız açılır pencereler oluşturduğunuz uygulamada istediğiniz gibi görünecektir. Ancak eski bir uygulama kullanıyorsanız bu yapılandırmalar biraz değişebilir.

Sıra Sizde!

ArcGIS Online Map Viewer uygulamasını kullanarak açılır pencere yapılandırmayı çeşitli örnekler üzerinden incelediniz. Yazıdaki örneklerin bulunduğu web haritasını kullanarak örnekleri yakından inceleyebilir ve yapılandırılmamış katmanı kullanarak benzer örnekleri kendiniz oluşturabilirsiniz.

Açılır Pencere Yapılandırma Örnekleri Web Haritası

Eğer ArcGIS yazılımlarıyla ilgili bilgilerinizi geliştirmek ve CBS alanındaki yetkinliğinizi belgelemek isterseniz sizi sertifikalı eğitimlerimize de bekleriz!

Eğitimlerimizi web sayfamızdaki eğitim kataloğu ve eğitim takviminden inceleyebilir sizin için en uygun eğitimi seçebilirsiniz. Bu konu hakkında yardım ya da danışmanlık almak isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Kaynaklar

İzmir Verileri | OpenStreetMap

ArcGIS Living Atlas of the World | Turkey Average Household Size

ArcGIS Living Atlas of the World | Turkey Purchasing Power per Capita

ArcGIS Blog  | Pop-ups: the essentials 

ArcGIS Blog | Send email from pop-ups 

Esri Türkiye, Haziran 2022