ArcGIS Utility Network: Yaygın Entegrasyonlar

Giriş

Kurumsal CBS kullanımı altyapı kuruluşları için uzun süredir planlama ve operasyon süreçlerinin kalbinde yer almaktadır. Akıllı ve birbiriyle bağlantı içerisindeki sistemlere olan talebin artmasıyla birlikte coğrafi veriler, sistemler arasında iletişim kurmak için kullanılan ortak dil haline geldi. Çünkü, konum bilgisi her sistem üzerinde ortak değere sahip olması gereken tek bilgi parçası olarak öne çıkar. Bu makale, yazılımcıların ve BT uzmanlarının Utility Network için en önemli üç arayüzü tasarlayabilmesi ve oluşturabilmesi için kullanabileceği süreç tasarımlarını gösterir: İş Yönetim Sistemi (WMS), Varlık Yönetim Sistemi (AMS) ve Müşteri Bilgi Sistemi (CIS). Henüz okumadıysanız, bu makalede bahsi geçen ArcGIS Utility Network Entegrasyonları: Genel Bakış yazımızı okumalısınız.

Eğer dilerseniz bu makalede ilgilendiğiniz bölüme hızlı bir şekilde gitmek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz.

 • İş Yönetim Sistemi
 • Varlık Yönetim Sistemi
 • Abone Bilgi Sistemi

 İş Yönetim Sistemi

Tasarım Süreci

Tasarım Yaşam Döngüsü

Altyapı şirketleri, CBS dışında çalışan yapım, tasarım ve işaretleme araçlarını kullanarak önerilen değişiklikleri şebekeleri üzerinde uygularlar. Esri partneri olan firmalar genellikle ilgili tasarım ya da öneri paketlerini CBS’ye aktaran arayüzler sağlar. Daha küçük bir çözüm ile entegrasyon yapıyorsanız veya tasarımlarınızı yönetmek için kendi kurum içi araçlarınızı geliştirdiyseniz, kendi arayüzünüzü oluşturmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Tasarımlarınızı içe aktarırken veya şebeke ağınızda değişiklik içeren düzenlemeler gerçekleştirirken, şebekenizin olması gereken kurallarının geçerliliğini koruyan iş akışlarını ve API’leri kullanmanız gerekir. Bu nedenle, bir yapım tasarımından veya işaretleme aracından gelen CBS’ye önerilen değişiklikleri adlandırılmış bir versiyona (named version) uygulamanız gerekir. Ek olarak, ArcGIS API for Python veya ArcGIS Pro SDK, farklı versiyon oluşturma ve versiyon yönetme yetenekleri, daha büyük veri kümeleriyle çalışabilme ve ağ topolojisini doğrulama yeteneklerinden faydalanılabilmesi için kuvvetle önerilmektedir.

İş Yönetimi arayüzü için en büyük zorluk, arayüzün içe aktarma süreçleri esnasında karşılaşabileceği problemlerin üstesinde gelebilmesine izin veren tasarım kararlarıyla ilişkilidir. Eğer işler küçük ölçekliyse, İş Yönetim Sistemi üzerinde tutulan bir veriyi içeri aktarmak için ArcGIS API for Python aracılığıyla oluşturulmuş başsız bir komut dosyası kullanabilirsiniz. Kullanıcı etkileşimi gerektiren karmaşık tasarım senaryoları için bir eklenti (Add-In) geliştirmek için ise ArcGIS Pro SDK kullanılmaktadır. ArcGIS Pro SDK, kullanıcılara tasarım özelliklerini etkileşimli olarak içe aktarmak, işlemek ve doğrulamak için grafik bir kullanıcı arayüzü sağlar.

Varlık Yönetim Sistemi

Varlık Yaşam Döngüsü

Altyapı şirketleri, bir ekipmanın yaşam döngüsünü satın alma anından kullanımdan kaldırılmasına kadar izleyebilmek için Varlık Yönetim Sistemleri’nden (AMS) faydalanır. CBS, bir varlığın özelliklerini sahadayken izler. Bu nedenle, yaşam döngüsünün bu aşaması için CBS ve Varlık Yönetim Sistemi, varlıktaki durum değişikliklerini birbirine iletebilmelidir. Bir Varlık Yönetim Sistemi arayüzü, uyumlu ve tutarlı kalmalarını sağlamak için sistemler arasında değişiklikleri paylaşmak için bir mantık izler. Belirli bir varlık üzerinde alan veya detay bazlı değişikliklerin sınırlanması için bir iş kuralı kullanılır.

Arayüz tasarımı açısından bu, CBS ve Varlık Yönetim Sistemi arasında tam bir sistem karşılaştırması yapılması gerektiği anlamına gelmektedir. Arayüz her çalıştığında, binlerce olmasa da yüzlerce özelliğin değişmesi beklenebilir. İki sistemi karşılaştırmak ve düzenlemek, daha büyük sistemler için daha fazla zaman alacaktır, ancak arayüzünüzü iki sistem arasındaki senkronizasyon işlemlerini birkaç dakikadan bir saate kadar sürecek şekilde tasarlamanız gerekir. Bu tasarımın önem arz eden kısmı, karşılaştırmayı ve düzenlemeleri adlandırılmış bir versiyon üzerinde gerçekleştirmektir. Çünkü, bu işlem arayüzü aynı anda meydana gelen diğer değişikliklerden izole edecektir. Tekrardan, bu arayüz için de en uygun API’ler, sürümlerde çalışabilme ve daha büyük veri kümeleriyle çalışılabildiği için ArcGIS API for Python ve ArcGIS Pro SDK‘dır.

Versiyonlu Düzenleme İş Akışı

Utility Network Editing İş Akışı

Bu arayüz için öne çıkan tasarımsal hususlardan sonuncusu ise yapacağınız düzenleme ve değişikliklerin şebeke modelinizin altında yatan topolojiyi değiştirip değiştirmeyeceğidir. Bu konuda çözümü arayüzünüz üzerinden ağ detaylarını oluşturmak ya da silmek isteyip istemediğiniz veya ağ durumunuzu (cihaz pozisyonu, yaşam döngüsü durumu vb.) değiştirmek ve kontrol edip etmeyeceğiniz ile ilgili karar vererek bulabilirsiniz. Bu konulardan herhangi birine evet yanıtı veriyorsanız arayüzünüzü Utility Network verilerini düzenlemek için ana hatlarıyla belirtilen en iyi uygulamaları izlemeniz gerekecektir:

 • Düzenlemelerinizi bir sürümde gerçekleştirmelisiniz.
 • Düzenlemeleriniz sonrası oluşan tüm kirli alanları (hatalı veri girişlerinde oluşan bölgeler) doğrulamanız (Validate Network Topology) gerekir.
 • Düzenlemeleriniz tarafından değişen tüm ağları güncellemelisiniz. (Update Subnetwork)
 • Sürümünüzü yalnızca herhangi bir ağ hatası (network error) oluşturmuyorsa reconcile/post etmelisiniz.
 • Eğer versiyonunuz hatalar (kirli alanlar) oluşturuyorsa bir kullanıcının hataları gözden geçirmesi ve düzeltmesi gerekir.

Abone Bilgi Sistemi

CIS Flow

CBS ve Abone Bilgi Sistemi Arasında Bilgi Akışı

Bir altyapı kuruluşundaki Müşteri Bilgi Sistemi (CIS), müşterinin kim, ne ve nerede olduğunu takip eder. “Müşteri kimdir, farklı altyapı hatlarının hangilerinden hizmet almaktadır ve bu hizmet nerede sunulmaktadır?” gibi soruların cevabı Müşteri Bilgi Sistemi üzerinde yer alır. Müşteri Hizmetleri Temsilcisi (CSR), müşteriyle kurulan etkileşim ve saha çalışanları tarafından doldurulan formlarda yer alan bilgiler aracılığıyla veri toplayarak Abone Bilgi Sistemi’ndeki bilgileri yönetir. Eğer, CSR hiç form almıyorsa veya sahadan toplanan formları okuyamıyorsa Abone Bilgi Sistemi üzerindeki bilgi güncel olmaktan uzaklaşır. CBS, sahada hangi ekipmanın yer aldığına dair bir kayıt sistemi olduğundan, çoğu altyapı şirketinin bu sorun için sahip olduğu çözüm, CBS ve Abone Bilgi Sistemi arasında entegrasyon sağlamaktır. Aşağıda, küçük ile orta ölçekli bir altyapı şirketinin CBS üzerinde ihtiyaç duyulabilecek böyle bir arayüzü nasıl kurgulayabileceği ve oluşturabileceği yer almaktadır.

Abone Bilgi Sistemi Terminolojisi

API’ler ve iş akışına değinmeden önce, Abone Bilgi Sistemi arayüzü üzerinden senkronize edeceğimiz veri yapılarından bahsedilmesi önemlidir. Bu yapılarda, farklı ürünler arasında büyük farklılıklar gösterebileceğinden, tarif edilen çözüm daha basit bir model kullanılması olacaktır. Ancak, bu yaklaşım, birkaç ayarlamayla daha karmaşık çözümlere göre ölçeklendirilebilir. CBS ve Abone Bilgi Sistemi genellikle çelişkili veya kafa karıştırıcı terminolojiye sahiptir. Bu nedenle bazı terimleri önceden tanımlayabiliriz:

 • Hizmet Konumu: CBS’de bir veya daha fazla müşteriye hizmetin verildiği konumdur. Bazı altyapı şirketleri bu modeli kullanıcı sayaçları olarak kullanabilir. Bazıları ise bu konum bilgisinden bir hizmetin icra edildiği konumu tespit edebilmek için “yer tutucu” olarak faydalanabilir.
 • Hizmet Noktası: Bir altyapı kuruluşu tarafından sağlanan hizmeti adlandırmanın benzersiz ve değişmez bir yoludur. Hizmet noktası kaydı, müşteri, sayaç ve temel bilgileri kapsar. Hizmet noktası benzersiz ve kalıcı olduğundan, o konumda sağlanan hizmete bir etki etmeden burada yer alan ilgili öğelerin herhangi birisinde değişiklik uygulanabilir. Her hizmet noktası, CBS, Gelişmiş Ölçüm Altyapısı (AMI) ve Sayaç Veri Yönetimi (MDM) gibi diğer sistemlerle entegre olan benzersiz bir tanımlayıcıya sahiptir.
 • Sayaç: Altyapı şirketleri tarafından sağlanan hizmetin ölçümünden sorumlu fiziksel cihazdır. “Net Sayaç” adı verilen özel bir sayaç türü, bir müşterinin tükettiğinden daha fazla güç üretmesi durumunda, müşterinin şebekeye sağladığı katkıyı da ölçebilir.

Not: Utility Network, abone bağlantı detaylarını modellemek için çeşitli seçeneklere sahiptir. Bununla ilgili detaylı bilgileri alabilmek için Electric Standards: Devices Story Map’indeki Meters kısmını okuyabilirsiniz.

Aşağıdaki şema yukarıda bahsedilen objeler arasındaki ilişkiyi ele almaktadır.

BDT İlişkileri

CBS ve Abone Bilgi Sistemi Objeleri Arasındaki İlişkiler

 • Hizmet Konumu – Birincil Anahtar: Global ID. Bu detayda saklanan herhangi bir abone bilgisi yoktur.
 • Utility Servisi – Yabancı Anahtarlar: DeviceGuid, HizmetNoktasiID. Hizmet noktasına veya ilişkili öğelere ait özellikleri saklayabilir, ancak dikkatli yapılması gerekmektedir.
 • Hizmet Noktası (CBS) – Birincil Anahtar, HizmetNoktasiID.
 • Hizmet Noktası (CIS) – Birincil Anahtar, HizmetNoktasiID.

Abone Bilgi Sistemi Arayüzü

GIS ve CIS Veri Değişimi

CBS ve Abone Bilgi Sistemi Veri Transferi

Altyapı hizmeti ve hizmet konumu detaylarınızda aboneniz hakkında herhangi bir bilgi saklamazsanız, abone bilgisi verilerini belleğe (XML, CSV, Web Servis, SQL) okumak için basit bir ArcPy komut dosyası kullanabilir, ardından Hizmet Noktası (Service Point) tablosunu güncelleyebilirsiniz. Birkaç yüz bin kayıt yüklüyorsanız tablodaki satırları silip yenilerini de ekleyebilirsiniz. Daha büyük bir veri kümesi için, bireysel hizmet noktası kayıtlarını ekleyen, güncelleyen ve silen daha seçici bir yaklaşım kullanmanız gerekecektir.

Müşteriyle ilgili bilgileri versiyonlanmış tablolarda tutarsanız, versiyonda düzenlemeler yapmanızı sağlayan API’lerden (ArcGIS API for Python veya ArcGIS Pro SDK) birini kullanırsınız. Yapacağınız düzenleme işlemlerini ve yalnızca değişen değerleri güncellemeye özen göstereceğiniz için bu konu önemlidir. Arayüzünüz versiyona yaptığınız değişiklik ve düzenlemeleri uyguladığında, sürümü reconcile ve post edebilecektir.

Önceki iki yaklaşım iki sistemi senkronize etmek için bir toplu işleme (batch process) dayanır. Ancak, aynı yöntemleri CBS’ye gerçek zamanlı güncellemeler yapmak için de kullanabilirsiniz. Bu yaklaşımı benimserseniz, iki sistemi düzenli aralıklarla denetlemek ve denkleştirmek için yine de bir toplu işlem oluşturmalısınız.

Arayüzleriniz, her çalıştırıldıklarında yöneticiler için günlük dosyalarında bazı kalite güvence bilgilerini yakalayacak ve log dosyaları içerisinde tutacaktır. Buna ek olarak, son kullanıcılarınız için bir kalite güvence (quality assurance) raporu oluşturmak için ayrı bir süreç yürütmeniz gerekir. Bu kalite güvence raporu, haritacılar veya müşteri hizmetleri temsilcilerinin (CSR) çözmesi için tutarsızlıkları, eksik verileri veya diğer iş kuralı ihlallerini işaretleyecek ve uyaracaktır.

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.

ArcGIS Utility Network: Entegrasyonlara Genel Bakış

Genel Bakış

Yazılımcılar tarafından en sık sorulan sorulardan bir tanesi, ArcGIS Utility Network ile entegrasyon sağlamanın en iyi yolunun ne olduğudur. Cevap ise her zaman aynıdır: “ArcGIS Utility Network ile bütünlük sağlamanın en iyi yolu, işe yarayan yoldur.” Gerçek şu ki kesin doğru olan tek bir yol yoktur. Arayüzünüz doğasına ve tercih ettiğiniz yazılım diline bağlı olarak bir stratejiyi ya da API’ı tercih edebilirsiniz. Bu yazı, Utility Network ile arka planda çalışan arayüzler ve uygulamalar geliştirmek için yaygın olarak kullanılan entegrasyon stratejilerine ve API’lere genel bir bakış sunmaktadır.

Aşağıda, ilginizi çekebilecek API’yi ve iş akışını hızlı bir şekilde görebilmek için faydalanabileceğiniz bir matris sağladık. Uygulama aşamasında fazla ilerleme sağlamadan önce tüm iş akışlarının ve API’lerin ayrıntılarını okumanızı tavsiye ederiz. Özellikle de kendi içinde kısıtlamaları olan bir yaklaşımı benimsiyorsanız bilgi sahibi olmanıza katkı sağlayacaktır.

Entegrasyon Gereksinimi

 ArcPy

Python

ArcGIS API for Python

Python

ArcGIS Pro SDK

C#

ArcGIS Enterprise SDK

C#

ArcGIS Data Interoperability

FME

REST

Herhangi Biri

  Temel İşlem
  Versiyonlu İşlem
  Ağ İşlemi
  Ağ Verisi Analizi
  Ağ Verilerinin Çıkarılması (Extraction)
Harici Veri Kümelerinin İçe Aktarılması

Entegrasyon Gereksinimleri

Temel İşlemler

Bu iş akışı, CBS ortamınızı Veri Ambarı ya da Abone Bilgi Sistemi (CIS) gibi harici bir sistemle entegre ederken kullanılmalıdır. Bu iş akışları Veri Ambarı nedeniyle salt okunurdur veya CIS sadece versiyona dahil edilmemiş detay sınıflarıyla etkileşime geçer. Arayüzün büyük miktarda versiyonlu bir veri yazması gerekiyorsa (Varlık Yönetim Sistemi gibi), versiyonlu bir detay sınıfı verisini içeren iş akışlarını kullanmayı düşünebilirsiniz. Çünkü, bu şekilde yapılan bir düzenleme geri alınabilen izole bir işlem gerçekleştirebilir; yaptığınız düzenleme (edit) işlemlerinde bir diğer edit süreçlerinden doğan veri tabanına yazma/okuma işlemlerini engellemeniz sağlanır.

Versiyonlu İşlemler

Bu iş akışı, öncelikle versiyonlanmış CBS verisi üzerinde yüksek hacimli düzenleme yapılırken veya versiyonlanmış düzenlemeler kullanıcı doğrulaması (validation) gerektirdiğinde kullanılmaktadır. Eğer, yaptığınız düzenlemeler sonuç olarak bir kirli alan doğuruyorsa Ağ İşlemi uygulamalısınız. Bu düzenlemeler, bir kullanıcının bunları sisteme eklemeden önce gözden geçirebileceği ve üzerinde işlem yapabileceği bir versiyonda gerçekleşir. Yapacağınız düzenlemeler kullanıcı etkileşimi gerektirmiyorsa, otomatik bir süreç yaptığınız düzenleme ve değişiklikleri sisteme uygulayabilir.

Ağ İşlemi

Bu iş akışı, harici bir şebeke tasarım ve düzenleme aracından ya da uygulamasından yaptığınız ve şebekenizin anlık durumuna etkisi olacak detay sınıflarını içeriye aktararak CBS’ye bilgi yazdırmak istediğinizde uygulanabilmektedir. Buna bir örnek olarak, ağdaki enerji akışı etkileneceğinden bir cihazın açık/kapalı durumunun güncellenmesi verilebilir. Bu konuda daha fazla bilgi için Utility Network Kirli Alan Yönetimi adlı blog yazısını okumanızı tavsiye ederiz. Versiyonlanmış detay verisi için gereken adımlara ek olarak, yaptığınız editlerden sonra oluşabilecek kirli alanların giderilmesi için ağ modelinizde Topoloji Doğrulama (Validate Topology) ve enerji akışında değişikliğe sebep olabilecek değişiklikler için Alt Ağ Güncelleme (Update Subnetwork) gerekir. Tüm kirli alanlar ve kirli alt ağlar temizlenene kadar ağ tutarsız bir durumda kalacaktır. Tutarsız bir ağ, sizin şebeke modeliniz üzerinde Ağ Analizi (Trace) yapmanıza ve diğer sistemlerinizin şebeke modelinizi dışarı aktarmasına engel olur. Önerilen iş akışı aşağıdaki gibidir:

 1. Bir versiyon oluşturun.
 2. Tüm düzenleme ve değişikliklerinizi ilgili versiyona uygulayın.
 3. Ortaya çıkan yeni kirli alanlar için Topoloji Doğrulama (Validate Topology) yapın.
 4. Kirli konumdaki alt ağları (Subnetworks) gidermek için Alt Ağ Güncelleme (Update Subnetworks) yapın.
 5. Versiyonunuza Varsayılan Versiyon’daki (Default Version) değişiklikleri çekin (reconcile) ve ardından Varsayılan Versiyon’a gönderin (post).
 6. Versiyonunuzu silin.

Ağ Verisi Analizi

Bu iş akışları, bir Abone Bilgi Sistemi(CIS) abonelerin şebeke bağlantılarının doğrulanması için bir Ağ Analizi (Trace) yapmanız gerekmesi gibi veriniz üzerindeki soruları cevaplayabilmek için uygulanır. Bu arayüzleri tasarlarken performansı göz önünde bulundurmalısınız, çünkü analizin karmaşıklığına ve kapsamına bağlı olarak tek bir ağ izleme analizi bir veya birden fazla saniye sürebilir. Tekil ve odaklı ağ izleme analizlerinin uygulanması arttırımlı ya da yakın arayüzler için uygun olabilir, ancak toplu bir arayüz tasarımı söz konusu olduğunda performans gereksinimlerinin karşılanabilmesi için ek mantık geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Ağ Verilerilerinin Çıkarılması (Extraction)

Bu iş akışı mühendislerin etkili analizler ve operasyonlar yürütebilmesi için CBS üzerindeki şebeke modeli verisi ile ilişkili tüm bilginin dışa aktarılmasını kapsamına dahil eder. Kendinize ait bir çıkarıcı arayüzü (extractor) geliştirmeden önce yazılım sağlayıcınız (distribütör) ya da iş ortağınızın Esri tarafından ArcGIS Utility Network ile uyumlu olduğu onaylanmış bir çözümü olup olmadığını öğrenmeniz önerilmektedir.

Harici Veri Kümelerinin İçe Aktarılması

Esri’ye ait olmayan formattaki veya yeniden projeksiyon gerektiren veriler kullanarak CBS harici Esri olmayan sistemlere veri aktardığınız iş akışlarıdır. Genellikle Shapefile, CAD, BIM veya diğer mekansal 2D/3D veri kümeleri formatları harici sistemlerden CBS’ye aktarılır. Ayrıca, Versiyonlu Detay Verisi ya da Ağ Detay Verisinin içe aktarımını içeren iş akışlarıyla da bir kombinasyon mevcuttur.

API

ArcGIS Utility Network, ArcGIS Enterprise üzerinde çalışır ve son on yılda bu teknolojiyle ilgilenen çoğu kişi, CBS verilerini diğer sistemler ile entegre etme yöntemlerinin sayısında ve yeteneklerinde ciddi bir büyüme olduğunu belirtmektedir. Bu bölümde entegrasyon için kullanılan en yaygın teknolojilerden bazıları açıklanmaktadır.

ArcPy

ArcPy kütüphanesi, ArcGIS Desktop ve ArcGIS Pro uygulamaları ve mimarisini kullanarak analiz gerçekleştirmek için Esri tarafından geliştirilen bir Python API’dır. ArcPy’dan yüksek hacimli veri yönetimi, mekansal analiz ve verilerin dönüşümü (Data Interoperability) için bir kütüphane olarak da bahsetmek mümkündür. Bu API’ler, bir veri tabanının sadece varsayılan (default) versiyonu ile etkileşime girebilmekte; Utility Network veri kümesinin doğruluğunu sürdürebilmek için gerek duyulan birçok gelişmiş kabiliyeti kullanamamaktadır. ArcPy, verileri okuyabilmek için yüksek hacimli işlemlere sahiptir, ancak sunucuya ayrı satırlar için tek tek yazma işlemleri uygulanmaktadır. Bu nedenle, büyük veri kümelerini güncellemek için ArcPy’ın uygun olmadığı aşikardır. ArcPy, toplu olarak detayları ve verileri çağıran, güncelleyen ve dolayısıyla daha az istemci/sunucu trafiğine neden olan ArcGIS API for Python’dan farklıdır. Son olarak, Esri Geoprocessing araçları her çağrıldığında ek yük oluşturduğu bilindiğinden çok sık bir biçimde çağırmaktan kaçınılması gerekmektedir.  Bu gereksiniminizi toplu işlemler (bulk operations) için tasarlanmış GP araçlarını kullanarak, GP gerektirmeyen yöntemlerden yararlanarak ve sınıflandırılarak daraltılmış veride çalışarak azaltabilirsiniz. Ayrıca, dilerseniz, diğer API’lerden birini kullanarak da GP araçlarının tekrar tekrar kullanılmasına yönelik ihtiyacın önüne geçebilirsiniz.

Bu konuyla ilgili ek bilgiye Online Help dokümanlarımız üzerinden erişebilirsiniz: ArcGIS Pro Python Reference

ArcGIS API for Python

ArcGIS API for Python, ArcGIS Online ve ArcGIS Enterprise servisleriyle etkileşim için geliştirilmiş bir dizi Pyhton API’dır. Bu API’ler, gelişmiş yönetimsel, analitik ve veri yönetimi araçlarını içeren geniş bir kütüphaneye erişebilmektedir. Ayrıca, ilgili Python API’lerin işlemsel yetenekler ve ağ modeli yetenekleri dahil olmak üzere Utility Network için servis tabanlı birçok işlevsel özelliklerin çoğuna erişim sahibidir. Bu API’ler, daha ölçeklenebilir okuma/yazma işlemlerine izin veren istemci-sunucu etkileşim düzeyini en aza indirmek için detay setlerini (feature sets) kullanmaktadır.

Bu konuyla ilgili ek bilgiye Online Help dokümanlarımız üzerinden erişebilirsiniz: ArcGIS API for Python Reference

ArcGIS Pro SDK

C# API’leri, ArcGIS Pro kullanılarak tüm ArcGIS veri formlarıyla etkileşim sağlanabilmesi için geliştirilmiştir.  Başsız konsol uygulamaları geliştirmek için bu SDK’yı kullandığınızda, uygulamayı veya bir harita gerektiren API’lerin hiçbirine erişiminiz olmamaktadır.

Bu konuyla ilgili ek bilgiye Online Help dokümanlarımız üzerinden erişebilirsiniz: ArcGIS Pro SDK Reference

ArcGIS Enterprise SDK

C# ve Java API’leri, ArcGIS Enterprise kabiliyetlerini genişletmek için geliştirilmiştir. Utility Network veri kümesiyle etkileşim kurabilmek için API’lere en kapsamlı erişim sağlanır, ancak aynı zamanda geliştirilmesi ve dağıtımının sağlanması en karmaşık çözümlerden birisidir. Yeni yetenekleri ve API’leri ortaya çıkarmak için özel bir sunucu nesnesi uzantısı (SOE) veya mevcut servislere yeni davranışlar enjekte edebilmek için bir sunucu nesnesi önleyicisi (SOI) geliştirilmesini gerektirmektedir. Utility Network Servislerini ArcGIS Enterprise SDK ile Genişletmek adlı blogu okuyarak kendi SOE veya SOI’nizi oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu konuyla ilgili ek bilgiye Online Help dokümanlarımız üzerinden erişebilirsiniz: ArcGIS Enterprise SDK Reference

ArcGIS Data Interoperability

ArcGIS Pro ve ArcGIS Enterprise için bu ek bileşen, masaüstü ve istemci (client) tabanlı aracı içerir. Çeşitli işletim sistemlerini kullanarak yüzlerce farklı mekansal ve mekansal olmayan veri kümesini okuyabilir ve yazabilir. Desteklenen dosya formatlarının tam listesini burada bulabilirsiniz.

Okuyucu ve yazıcıları kullanarak hem yerel veri kümesi hem de servis tabanlı veri kümeleriyle etkileşimi desteklerken, Utility Network ve dal (branch) versiyon oluşturma API’lerine erişimi bulunmamaktadır. Bir REST okuyucu/yazıcı kullanarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Bu ek bileşen, Safe Software’in FME(Feature Manipulation Engine) yazılımı kullanılarak yapılandırılmıştır. Bu yüzden, FME için çevrim içi yardım alarak FME’in işleme kabiliyetleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Bu konuyla ilgili ek bilgiye Online Help dokümanlarımız üzerinden erişebilirsiniz: ArcGIS Data Interoperability

REST

Utility Network’ün tüm işlevlerine REST API’leri aracılığıyla erişilebilir, bu nedenle bunlar uygulamanızı entegre etmenin veya genişletmenin en güçlü yoludur. REST API’lerine doğrudan erişim, herhangi bir dilin veya uygulamanın ArcGIS Enterprise ve Utility Network verileriyle entegre olabilmesinin bir yoludur. Bu API’ler, verileri okumak/yazmak için gereken tüm işlevlere ayrıntılı erişimin yanı sıra tüm Utility Network modeli ve dal versiyon oluşturma API’lerine erişim sunar.

Bu yazı içerisinde yer alan tabloda, bir REST arayüzü tasarlanırken dikkatli olunması gerektiği gösterilmektedir. Bunun sebebi, derlenecek veya oluşturulacak öne çıkan bir REST arayüzü bulunmamasıdır. Doğrudan API’lere yönelik oluşturulan herhangi bir arayüzün upgrade yoluyla desteklenmesi daha zor olacak;  yapılandırılmış ve yönetilen bir API’ın sorunlarının giderilmesi çok daha problemli olacaktır. Özel bir CBS yazılımcısı olan müşterilerimiz, bunu arayüz geliştirmenin önemli bir noktası olarak kabul edebilirler. Özel bir CBS yazılımcısı olmadan birçok uygulamayı destekleyen BT departmanları, bu arayüzleri geliştirmek ve sürdürmek için gereken teknolojiye ayak uydurmadan daha çok zorlanabilir.

Bu konuyla ilgili ek bilgiye Online Help dokümanlarımız üzerinden erişebilirsiniz: ArcGIS Rest API Dokümantasyonu

Çözüm

Umarız bu yazıda size uygun entegrasyon gereksinimlerinizi ve API’nızı bulmuşsunuzdur. En iyi uygulamaları takip ettiğinizden emin olmak için çözümlerinizi geliştirirken bu blogu yer imlerine eklemenizi ve tekrar ziyaret etmenizi öneririz. API’leri kullanmaya başladığınızda, konferasyonlardan, çeşitli bloglardan, videolardan veya diğer çevrimiçi kaynaklardan bulabileceğiniz örneklerden yararlanmanızı tavsiye ederiz. Son olarak, Abone Bilgi Sistemi, Varlık Yönetim Sistemi ve İş Yönetim Sistemleri entegrasyonlarıyla ilgili bilgi sunan ArcGIS Utility Network: Yaygın Entegrasyonlar yazımızın da ilginizi çekebileceğini belirtmek isterim.

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.

ArcGIS Utility Network Trace Yapısını Anlamak

Altyapı sektörü, genellikle saha envanteri ve kullanımı kolay harita arayüzüne sahip varlık konumu aracılığıyla varlık yönetimini desteklemek için haritalardan faydalanır. Bazı altyapı kullanıcıları, CBS’den, mühendislerinin sahada bulunan kritik derecede öneme sahip koruyucu cihazların konumlarının tespit edilebilmesi ve şebeke yönetiminde operasyonel şema kullanımının arttırılması gibi konularda faydalanır. Bazı kullanıcılar ise CBS’yi rotalama operasyonları, tesis tasarımı, maliyeti düşürmek ve yerel topluluklara etki edecek bilginin kaynağını sağlamak amacıyla kullanır.

Tüm bu senaryolardaki ortak nokta, trace analizleri gerçekleştirmenin varlıklar sahada bağlantısal olduğu ve faaliyet gösterdikleri için onları anlamanın anahtarı olduğudur. Bu blog yazımızda,Trace analizi işlemlerini inceleyerek parametre ayarları ile sonuçların nasıl farklılaştığını anlatacağız.

Ekipmanın bir sisteme bağlı olduğu şekliyle konumsal düzenine ve temsiline dayalı olarak belirli varlıkları seçme yeteneğine Trace (ağ izleme) denir. Daha öz bir ifadeyle, şebekeye ait bir sistemin bağlantısallığına dayanarak varlıklar arasında geçiş yapma yeteneği, altyapı sektörü için en sık kullanılan analiz kabiliyetlerinden biridir. Trace yeteneği sayesinde saha ekiplerinin şebeke sistemi arızasının yaşandığı esnada bakım gerçekleştirebilmeleri için en yakın koruyucu cihazların nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu yetenek, bir altyapı şebekesi yöneten CBS personeline, şebekelerinde abonelerine nasıl hizmet verdiklerini ya da maliyet bakımından daha tasarruflu bir hizmet verebilmek için saha ekipmanlarının nasıl optimize edilebileceği hakkında fikir verebilir. Trace analizinin kabiliyetlerini anlamak adına bu aracın yapısını inceleyelim. Bir Trace’i temsil etmenin en basit yolu, bir şebekede birbiriyle bağlantısal olan birkaç cihazla başlamaktır. Bu durumda, müşteri sayacına (ekranın sağ tarafında) bağlı bir alçak gerilim hattına bağlı bir sigorta (ekranın sol tarafında) ile başlayabiliriz. Harita, soldaki Trace Locations (Konumları İzle) paneli ve soldaki Trace coğrafi işlem aracı paneli arasında yer almaktadır.

Ağ Detayları (Sigorta (Solda) – Abone Sayacı (Sağda))

Bu modelde, alçak gerilim çizgisinin ve bağlı olduğu noktaların üzerinden geçebilmek için görselin solunda yer alan sigorta cihazında bir başlangıç ​​noktası (Yeşil) konumlandırarak başlıyoruz. Başlangıç ​​noktalarının herhangi bir yönü yoktur, bunun yerine yapılacak olan ağ izleme işleminin tüm mevcut yönlerde geçeceği bir konum sağlar.

Sigorta Noktası Üzerinde Başlangıç Noktası İçeren Bir Ağ Detayı

Trace (ağ izleme) yetenekleri, şeritteki Utility Network sekmesinde veya Utility Network Geoprocessing Toolbox içinde bulunabilen Trace Locations (Ağ İzleme Konumları) paneli ve Trace (Ağ İzleme) coğrafi işleme aracının bir işlevidir. Ağ izleme analizini gerçekleştirmek için kullanılan temel algoritmayı tanımlayan sekiz temel Trace işlemi türü vardır. Daha fazla bilgi ve her biri hakkında fikir sahibi olmak için Utility Network Trace türlerini inceleyebilirsiniz. Trace Locations (Ağ İzleme Konumları) paneli, oluşturulmuş başlangıç ​​Noktaları ve bariyerlere dayalı bir Trace analizi yapılandırmanıza olanak tanır. Trace araçları, tüm ağ izleme yapılandırmaları için ortak bir ara birim sağlar.

Trace coğrafi işleme aracı kullanılarak, geçiş (Traversal), seçilen bir dizi detay olarak kullanıcıya geri döndürülür. Yapılan Trace analizinin başlangıç ​​noktası bir noktaya, bir çizginin kenarına veya hatta ağ özellikleriyle bağlantısı olan bir konumsal olmayan kesişim veya kenar nesnesi üzerine yerleştirilebilir. Konumsal olmayan kesişimler ve kenar nesneler hakkında daha fazla ayrıntıyı blog yazımızdan inceleyebilirsiniz. Bu ilk Trace işlemini kolaylaştırmak için, başlangıç ​​noktasına bağlı tüm detayları döndürmek için basit bir bağlantısal (Connected) Trace işlemi kullanılır. Başlangıç ​​noktası bir grafik olarak değil, ArcGIS Pro içerisinde Utility Network için açılan bir projenin varsayılan dosya coğrafi veri tabanındaki “UN_Temp_Starting_Points” özellik sınıfında depolanan gerçek bir detay olarak temsil edilir.

Not: Trace konumları üç yoldan biriyle oluşturulabilir. İzleme Konumları bölmesini kullanarak, haritada yeni bir özellik oluşturmak için “Detay Ekle (Add Features)” komutunu kullanabilirsiniz (bu, Utility Network detaylarıyla çakışabilir), önceden seçilmiş bir özellikten veya mekansal olmayan nesneden bir trace konumu oluşturmak için “Seçilen Ekle (Add Selected)” aracını kullanabilirsiniz, veya başlangıç ​​noktası ya da bariyer olarak rol alabilecek kullanıcı tanımlı bir özellik sınıfı veya tablosu belirterek oluşturabilirsiniz.

Başlangıç ​​noktamızı yerleştirdikten sonra Trace işlemleri galerisinden Connected (Bağlantısal) Trace’i seçtik ve varsayılan ayarları kullanarak Trace coğrafi işleme aracını çalıştırdık.

Ağ Üzerinde Trace (İzleme) Coğrafi İşlemi

İlk Trace (Ağ İzleme) analizimizi oluşturduğumuza göre, bariyerleri kullanarak Trace içine bazı kısıtlamalar eklemeye başlayalım. En basit bariyerler, detay bariyerleridir. Bunlar, başlangıç ​​noktasını yerleştirmek için kullanılan panelin aynısı kullanılarak harita üzerinde oluşturulur. Aşağıdaki örnekte, ağ izleme analizi sonuçlarını görsel olarak daha anlaşılır kalmak ve sadece başlangıç noktasının bağlı olduğu sayacı seçebilmek için “Starting Points” sekmesi yerine “Barriers” sekmesi Trace Locations panelinde gösterilmektedir. Aşağıdaki Trace işlemine bakıldığında, Trace analizi sonucunda sadece görselin solunda yer alan sigorta detayı geri dönmüştür ancak bariyer sigortadan sayaca bitişik olan hatta kurulduğu için Trace işlemi sonucunda sayaç seçilememiştir.

Bariyer Atılmış Bir Ağ Detayı

Trace coğrafi işleme aracı üzerinde Bariyer açılır menüsü altındaki parametrelere baktığımızda bariyer özelliklerini eklememize izin veren bir seçenek görebiliriz. Aynı Trace analizinin, dahil edilen bariyer özellikleriyle yürütülmesi, aslında çizginin bir kısmını sayacın bulunduğu noktaya döndürür (Trace işlemi sonucu gelen seçimde sayaç seçilmez ve döndürülmez). Ancak, bu Trace işlemini yapılandırırken, bir Trace (Ağ İzleme) analizinin parçası olarak ek bilgi elde etmemiz için bize bir yöntem sağlayan başka bir parametremiz var. Toplu Geometri Sonuç Türü, döndürülen tüm nokta, çizgi ve çokgen özelliklerini içerecek şekilde izleme sonuçları için yeni çok parçalı detay sınıfları oluşturur (Not: Varsayılan olarak, bunlar daha önce bahsedilen başlangıç ​​noktaları ve bariyerlerle aynı coğrafi veri tabanında oluşturulur, ancak detay sınıfları için herhangi bir uygun konuma kaydedilir). Toplu Geometri çıktısıyla ilgili önemli olan kısım, kısmi detayları bariyerin konumuna kadar seçim olarak döndürmemize izin vermesidir. Bu nedenle, Trace seçimi bariyerin yerleştirildiği tüm hattı döndürürken, oluşturulan toplu hat, ilgili çizginin sadece bariyere kadar olan kısmıdır.

Seçilmiş ve Birleştirilmiş Sonuç Çıktısı ile Bariyer Detayına Sahip Hat Üzerinde Trace (Ağ İzleme) İşlemi

Trace aracı arayüzündeki ek parametreler, ağ izleme konfigürasyonundaki çeşitli çıktı sonuçlarını kontrol etmek için ek hassasiyet sağlar. Kapsayıcıları (Container), kapsayıcıların içeriğini veya ilişkili yapısal öğeleri içerecek şekilde Trace sürecinin davranışını genişletme olanağınız vardır. Bu seçeneklerle ilgili daha fazla ayrıntı için bağlantı incelenebilir.

Bağlantısallık ve Geçirebilirlik

Doğrudan Trace (Ağ İzleme) aracının parametrelerine geçmeden önce, izlemenin iki özelliğini anlamak önemlidir: bağlantısallık ve geçirebilirlik. Bağlantı, iki veya daha fazla detayın bir bağlantısal ilişkiye sahip olduğu veya bir uç noktada veya orta noktasında geometrik olarak çakıştığı ve ilişkiyi desteklemek için bir bağlantı kuralının bulunduğu durumu tanımlar. Bir önceki bariyersiz basit trace örneği, noktaların ve çizgilerin nasıl bağlanabilirlik ve geçirebilirliğe sahip olduğunu gösterdi. Bir bariyer oluşturduğumuzda, aynı detayların hala bağlantısı vardı, ancak geçiş özelliği, iki Trace işlemi arasında farklı sonuç kümelerine yol açan özellik bariyeri tarafından engellendi. Geçirebilirlik, aralarında Trace konfigürasyonunu karşılayan bir yolu da olan bağlı detayların durumunu tanımlamak için kullanılır.

Bağlantı ve Geçirilebilirlik ile İlgili Detaylar

ArcGIS Utility Network’ün piyasaya sürülmesinden önce; geçilebilirlik, çakışan vektör noktalarına sahip detaylara bağlıydı. Bu, detayların izlenebilmesi için noktaların doğrudan çizgilerin uç noktalarına bağlanması gerektiği anlamına geliyordu. Geçmişte, hem önem hem de akış yönünü uygulamak için ağ ağırlıkları (Network Weights) kullanılıyordu. ArcGIS Utility Network’te, ağ üzerinde çapraz geçişi tanımlamak için şebekedeki kriterlere dair özellikler atarız.

Önce bir Ağ Seviyesi (Tier) ile başlayalım; Katman, belirli iş özelliklerinin ve sürücülerin belirlenen Ağ Seviyesi içindeki detaylara uygulanmasını sağlar.

Ağ seviyesi örnekleri, bir elektrik servisine bakılarak görülebilir. Bazı elektrik şirketleri, elektrik yükünü merkezi üretim istasyonlarından yerel dağıtım trafo merkezlerine taşıyan ekipmanlara sahiptir. Bu iletim ekipmanının, yükü trafo merkezinden evinize taşıyan dağıtım varlıklarından önemli ölçüde farklı kablolara, tesislere ve detaylara sahip olması muhtemeldir. Bir elektrik şebekesinde, bu iki katman (iletim ve dağıtım) farklı hat ve cihaz özelliklerine sahip olacaktır ve büyük olasılıkla iş akışı sırasında analiz edilecek farklı detaylara sahip olacaktır.

Ağ seviyesinin özelliklerinden biri, ağ detaylarına Ağ Kategorileri atama yeteneğidir. Dolayısıyla Ağ Kategorileri, Ağ seviyesinin özgün kriterlere sahip cihazları belirlemenizi sağlayan sistem etiketleridir. Sistem tarafından sağlanan üç Ağ Kategorisi vardır: Subnetwork Controller (Alt Ağ Denetleyicisi), Subnetwork Tap (Alt Ağ Ara Bağlantısı) ve Attribute Substitution (Öznitelik Değişimi).  Subnetwork Controller (Alt Ağ Denetleyicisi), Alt ağ olarak tanımlandırılan besleyici veya devre özelliklerini oluşturabilmeleri için cihaz yapılandırmalarını belirlemenize olanak tanır. Subnetwork Tap (Alt Ağ Ara Bağlantısı) akışı yönlendirme ve faz veya akış hacmi gibi bu akış gücüne ait özellikleri uygulama yeteneğine sahip olan bir cihazı veya bağlantı noktasını belirtir. Bu nedenle, ABC fazlı iletken, bir orta açıklık köşesinde bir Alt Ağ Ara Bağlantısı ile karşılaştığında, bu ara bağlantı, B fazının ana iletkenden çekilebileceğini belirtebilir. Alt ağ kademe kategorisine sahip nokta ana hattın ortasına oturduğundan ve yeni tel belirlenen faz değeri olduğundan Trace işlemi, çekme kablosunu tanır. Attribute Substitution (Öznitelik Değişimi), ayrıca ağ izleme analizi sonucunda bir ikame değerinin eklenmesini sağlayan bir Subnetwork Tap (Alt Ağ Ara Bağlantısı) atamasına sahip unsurlara da uygulanabilir. Diğer Ağ Kategorisi etiketleri, izlemeler yürütülürken cihazlara veya bağlantılara özel nitelikler oluşturmak için kullanılabilir. Bu etiketlerin bazı örnekleri, sistemlerde özel koruyucu cihazlar için bir etiket oluşturmak için “Koruyucu” olabilir veya varlıklarınızın komşu bir yardımcı programa bağlandığı sistemde normalde bağlantısı kesilmiş noktaları oluşturmak için “Ağ Bağları” olabilir. Ağ Kategorileri, bir trace işlemi sırasında belirli ağ özelliklerini kısıtlama kriterleri olarak belirlemede özellikle yararlıdır.

Network Attributes (Ağ Nitelikleri), özel niteliklere sahip olarak atanan veya atanan Utility Network detay katmanlarındaki öznitelik sütunlarıdır. Bu atama, bu alanların ağ dizinine doğrudan katılmasını sağlar.

Ağ nitelikleri ve ağ kategorileri, geçirebilirliğe dair bir ağ bariyeri oluşturan koşullar oluşturmak için izleme parametrelerinde kullanılabilir veya bir trace analizinin sonuçlarıyla birlikte verilen bir işlevde (birlikte verilen mesajda) hesaplanabilir. Sistem tarafından sağlanan Ağ Nitelikleri, Alt ağ Denetleyicisi ile birlikte Varlık Grubu (Asset Group) ve Varlık Türü (Asset Type) alanlarını içerir. Kullanıcı tanımlı ağ nitelikleri genellikle bir çalışma durumu (bağlı veya bağlantısı kesilmiş), durum (hizmette, kullanım dışı), değer (tüketilen veya düzenlenen birimler), eleman (çap veya ağırlıklar) olarak modellenen cihaz özelliklerini temsil etmek veya cihazın özelliğini veya davranışını belirlemek için kullanılır.

Trace aracının kendisinde bulunan ağ izleme özelliklerine ve parametrelerine girmeden önce ele almamız gereken son kısım, operasyonel cihazlarda veya kesişim (Junctions) noktalarında tanımlanmış belirli bağlantı noktalarıdır. Bu Terminaller, varlıkları daha ayrıntılı bir şekilde modellemek ve cihazın veya bağlantının özelliklerine dayalı olarak akış yönünü oluşturmaya yardımcı olmak için kullanılır. Örneğin, bir pompa cihazı, pompaya yüksek basınç bağlantısını kurmak, bu yüksek basınç terminaline bağlanabilecek boruların kabiliyetini sınırlamak ve o pompadan akış yönünü belirlemek için terminaller aracılığıyla yapılandırılabilir. Terminaller üzerinden geçiş, önceden yapılandırılmış terminal yolları kullanılarak sağlanır.  Hatlara uygun bağlantı, Terminal Bağlantılarını Değiştir Aracı kullanılarak tanımlanır. Aşağıda bir terminal yapılandırması örneği gösterilmektedir.

Ağ Terminali Yapılandırmaları

Koşul Engelleri

Koşul Engelleri, bir kullanıcının bir Ağ Kategorisi veya Ağ Niteliği tarafından belirlenen koşullar karşılandığında bir geçirebilirlik engeli teşkil eden bariyerler oluşturmasını sağlar.

Bu Trace işlemi parametresini ayarlamadan önce, orta açıklık köşelerinde Operasyonel Bağlantı katmanından iki ara bağlantı detayı ekledik. İzlemeden önce, oluşturulan kirli alanları temizlemek için ağ üzerinde validasyon (doğrulama) işlemi uygulamamız, yeni hat ve nokta konfigürasyonları ile ağ indeksini güncellememiz gerekiyor. Trace aracının Traversibility bölümünde, Subnetwork Tap’e eşit bir Kategori kullanarak bir Koşul Bariyeri oluşturduk. Trace aracını çalıştırmadan önce, çizginin ilk kılavuz konfigürasyonuna kadar nasıl izlendiğini göstermek için Ek bir çıktı olarak Toplu Geometri Sonuç Türü seçeneğini ekledik.

Ağ Kategorisi Bazlı Koşul Bariyeri ve Toplu Geometri ile Ağ Detayında Trace Analizi

Bu örnekle, Koşul Engellerinin izleme çıktısı için bir geçirebilirlik engeli oluşturmak üzere Ağ Kategorilerini nasıl kullanabileceğimizi görebiliriz. Şimdi, geçiş engeli olarak Ara Bağlantı özelliklerinde bulunan bir Ağ Niteliğini (phasessub) kullanalım. Aynı izin tekrar çalıştırılması, bu konfigürasyon kullanılarak hat geçişinin ikinci ara bağlantıda (C to B) durduğunu gösterir.

Ağ Niteliği Koşullu Engeli ve Toplu Geometri ile Ağ Detayında Trace Analizi

Fonksiyon Engelleri, engelleri oluşturmak için ağ niteliklerini ve fonksiyon operatörlerini kullanır. Aşağıdaki trace analizini çalıştırmak için hat detayı alıp birkaç küçük hat segmentine ayıracağız, ardından ağ topolojisini ağ dizinine yeniden doğrulayabiliriz. Şimdi, bir fonksiyon engeli kullanarak, çizgiyi 19 fitlik bir değere kadar takip ederken (toplam hat uzunluğu yaklaşık 30 fittir) hedeflenen Ağ Özniteliğini (Shape_Length) toplayacak bir Add işlevi kullanalım. Toplu Çizgi hesaplamasının Shape_Length’ine baktığımızda, yuvarlatılmış toplam uzunluğun Trace işlemi sonucunun 18 fit olduğunu görüyoruz çünkü bariyer çizginin 19 fit altında oluşturuldu.

Fonksiyon Engeli, Ağ Niteliği ve Toplu Geometri Kullanımı ile Ağ Detayında Trace Analizi

“Sayma (Count)” fonksiyonu da benzer şekilde kullanılabilir. Örneğin, bir dizi detayı saydıktan sonra bir engel oluşturmak isteyebiliriz. Say (Count) fonksiyonunu ve faz (phasessub) alt ağ özniteliğini (network attribute) kullanarak fonksiyon, bir engelin ayarlandığı başlangıç ​​noktasından aşağı dördüncü ara bağlantı noktasına ulaştıktan sonra bir engel oluşturur. Toplu Geometri özelliği, bu dördüncü noktaya kadar olan toplam mesafeyi işaretler.

Fonksiyon Engeli (Sayı), Ağ Niteliği ve Toplu Geometri ile Ağ Detayında Trace Analizi

“Ekle (Add)” geri dönelim ve özelliklerimize birkaç ek satır eklediğimizde değişiklikleri görelim. Sigortadaki başlangıç ​​noktasından itibaren fonksiyon, hattın 25 fit aşağısında bir fonksiyon oluşturacak şekilde ayarlanmıştır. İlk hat kesişiminde alternatif bir yol olduğundan, Trace, 25 fit geçtikten sonra bariyeri kurmak için her iki yönde de devam eder.

Ağ Detayında Koşul Engeli ile Trace Analizi ve Alternatif Yollarda Toplu Geometri Uygulanması

Artık tüm geçirebilirlik (Traversability) parametrelerini inceledik, Trace analizini bağlantı noktalarında bulunan direkleri içerecek şekilde genişletelim. Aşağıdaki veri setinde birkaç ek detaylar oluşturduk. Alçak gerilim hattının bulunduğu yerde orijinal başlangıç ​​noktasının yerine bir transformatörümüz var. Transformatörün alçak gerilim tarafındaki terminaline bağlı bir alçak gerilim hattı ile bu transformatörün yüksek tarafındaki terminaline bağlı ve bir ucunda alt ağ denetleyicisi olarak tanımlanan devre kesicinin alçak tarafına bağlanmış olan yeni bir orta gerilim hattı bulunmaktadır. Ayrıca yapısal olarak bağlantısallığa sahip 14 adet direk eklenmiştir. Bu güncellemeler ile artık orta gerilim ve alçak gerilim hatları, cihazları, bağlantıları ve yapıları ile tam bir alt ağımız (Subnetwork) var. Alt ağ tanımı Yapıları (Structures) içerecek şekilde yapılandırıldığından, “Find Subnetwork (Alt Ağları Bul)” aracı ile tüm şebeke detaylarını sonuç olarak döndürebilecek şekilde tüm alt ağ üzerinde Trace analizi yapabilmekteyiz.

Ağ Detayı Üzerinde Alt Ağ İzleme (Trace) Analizi

Çıktı

Alt ağlar üzerinde izleme analizi yapmak istiyoruz, ancak yalnızca belirli türdeki (mesela, ağaç) sonuç olarak döndürmek istersek ne olur? Çıktı Varlık Türleri, sadece belirli türdeki direkleri seçebilmek için alt ağ detaylarının varlık türlerine (Asset Type) göre filtrelenmesine olanak tanır. Aşağıdaki örnekte, Trace analizini yalnızca Direk Varlık Grubunun ve Ağaç Varlık Tipinin Yapı Kesişimlerini (Structure Junctions) döndürecek şekilde yapılandırdık. Gördüğünüz gibi Beton ve Çelik direkler Trace aracının çalıştırılması sonucu seçilmedi.

Çıktı Varlık Türü Olarak Sadece Ağaç Varlık Türüne Ait Direklerin Trace Analizi ile Seçilmesi

Fonksiyonlar

Bu aşamaya kadar, Trace analizinden seçim kümeleri veya toplu geometri sonuçları döndürdük. Trace (Ağ İzleme) aracındaki fonksiyonlar ayrıca bize mesaj kutusunda Trace parametresinde girdiğimiz parametreleri dönüt olarak verebilme yeteneği verir. Aşağıdaki örnekte, Shape_Length değerlerinin oluşumunu sayarak geçilen satır aralığı sayısını döndürmek için bir fonksiyon yapılandırılmıştır. Ardından, aynı ağ niteliğini kullanarak ortalama yayılma mesafesini döndürdük. Bu örnekte, bir başlangıç ​​noktası attık ve bağlantısal bir Trace analizi gerçekleştirdik. Bu nedenle tüm veri kümesi seçildi, mesaj kutusu fonksiyon isteğimizin sonuçlarını döndürmektedir.

Çıktı Fonksiyonu Mesajı ile Alt Ağ İzleme Analizi

Bir Alt Ağ Denetleyicisi (Subnetwork Controller) ve bir Alt Ağ (Subnetwork) tanımladığımız için, yukarı akış (Upstream) ve aşağı akış (Downstream) izleme analizlerinden yararlanma yeteneğine sahibiz.

İçeriği zenginleştirmek için çizgi kesişimlerine sigortalar ekledik.Yukarı akış izleme analizi ile sonuç, başlangıç ​​noktasıyla başlar ve ağ denetleyicisine yukarı akış yönünde ilerler. Trace (Ağ İzleme) çerçevesi aslında bize bu sonucu sağlamak için iki Trace işlemi yürütür. İlk olarak, ağ denetleyicisi (Devre Kesicimiz) bulunana kadar başlangıç ​​noktasından her yöne doğru hareket eder. Bir kez bulunduğunda, ikinci Trace işlemi, başlangıç ​​noktasından denetleyiciye sonuç kümesini döndürür.

Ağ Detayları Üzerinde Yukarı Akış (Upstream Trace) İzleme

Sonuç kümesini geri getirmek için iki yineleme kullanan başka bir Trace türü, İzolasyon (Isolation) türü ağ izleme analizidir. Ağ denetleyicisinin konumunu bilmeye ek olarak, İzolasyon Trace, onarımların ve bakımların başlaması için sorunu en verimli şekilde yalıtacak valfi veya başlangıç ​​noktasının akış yukarısındaki anahtarı tanımlamak için bir Filtre Bariyeri gerektirir. Filtre Bariyerleri, ikinci geçişte bir bariyer özelliği olarak hareket etmeden önce ağ denetleyicisini keşfetmek için ilk izleme sırasında çapraz geçişe izin verir. Bu örnekte, hat kavşaklarında bulunan sigortaların Ağ Kategorisi değeri Protective (Koruyucu Cihaz)’dır. Trace aracı çalıştırıldığında, en yakın yukarı akış koruyucu cihaz döndürülür ve onarımlar yapılana kadar bu detayı bağlantısı kesilmiş durumda temsil eder.

Filtre Bariyeri Kullanarak Ağ Detayları Üzerinde Izolasyon Trace Gerçekleştirilmesi

Gerçekleştirmek istediğimiz son Trace analizi, En Kısa Yol (Shortest Path) izleme analizidir. Bir konumdan diğerine en kısa yolu belirlemek için iki Başlangıç ​​Noktasının yanı sıra bir ağ özniteliği (bu durumda Shape_Length) gerektirdiğinden, bu blog içeriğinde şimdiye kadar ele alınan diğer Trace yapılandırmalarından biraz farklıdır.

Bu türde bir Trace analizi çalıştırmak için bir döngü oluşturmak üzere daha fazla çizgi ve nokta detayı ekledik. Bu izleme analizinin sonucu, her seçeneğin uzunluğunu toplamak için ağ özniteliğini kullanması (Shape_Length) nedeniyle, iki başlangıç ​​noktası arasında daha kısa bir yol olarak sol yol alternatif rotasını döndürür.

Şebeke Modeli Üzerinde En Kısa Akış Yolunu Bulmak İçin Ağ İzleme (Trace) Analizi

Geleneksel bilgi yönetiminden kurumsal sistemlere geçiş yaparken, bazı iş akışlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. CBS çözümlerinin farklı kullanıcılar için farklı anlamlar taşıyabileceğine şüphe yoktur, ancak kullanımı kolay harita ara yüzlerinde saha envanteri ve varlık konumu aracılığıyla varlık yönetimini desteklememiz herkes için gereklilik olmaya devam etmektedir. Mühendislerin sahada daha duyarlı olmalarına yardımcı olmak için operasyonel bilgilerimizi zenginleştirilmiş şebeke verileriyle arttırmak için en iyi uygulamalardan bazılarını yeniden gözden geçirme fırsatına sahibiz. Tablo tabanlı sorgulara dayanan ve şebeke ağımız üzerinde yaptığımız izleme analizleri (Trace) gibi analiz yetenekleri, mühendislik, tasarım ve inşaat sektörlerinde daha duyarlı davranılmasına, maliyetlerin düşürülmesine ve yerel topluluklar üzerinde daha sürdürülebilir etkiler yaratılmasını sağlayacaktır.

Bu blogun size Trace konfigürasyonlarını biraz daha keşfetme ve müşterileriniz, topluluklarınız ve işiniz için ağ tabanlı mekansal analitik yeteneklerinizi geliştirmenize olanak sağlama fırsatı verdiğini umuyoruz.

ArcGIS uygulamaları ve güncellemeleriyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için blog sayfamızı takip edebilirsiniz.

Esri Türkiye 2022

ArcGIS Utility Network Kullanıcı Türü Ek Bileşenini Keşfetmek

Kullanıcıların ArcGIS Utility Network fonksiyonlarına ve kabiliyetlerine erişim sağlayabilmeleri için çeşitli opsiyonlar bulunur. Bu blog yazımızda ArcGIS Utility Network kullanıcı türü ek bileşenini ve her bir kullanıcı türü için bu ek bileşenin kabiliyetlerini inceleyeceğiz. Bu kabiliyetler masaüstü, web ve mobil cihazlar için geçerlidir.

ArcGIS Utility Network Ek Bileşeni Olmayan Kullanıcılar

Kullanıcılar, Utility Network içerisindeki detayları (Alt ağ katmanları dahil) görüntüleme yeteneğine sahip olurlar. Bu yetenek, harita ve öznitelikler tablosu içerisindeki bağlantısallığı, kapsayıcı ilişkileri ve ek yapısal ilişkileri görüntülemeyi içerir. Utility Network kullanıcı türü ek bileşeni olmadan, detaylar üzerinde düzenleme yapmak ve ağ izleme, diyagram oluşturma, alt ağ yönetimi gibi herhangi bir Utility Network fonksiyonundan faydalanmak mümkün değildir. Utility Network bir servis olarak GIS sunucunuza yayınlandığından, veri modelinizdeki yapılandırmaları görüntüleyebilmek için bir Esri kullanıcı türüne sahip olmanız gerekir. Bir File Geodatabase içerisinde ArcGIS Utility Network veri modeli yapılandırabilmek için bir kullanıcı türü ve ek bileşen gerekli değildir; bu yapılandırma tamamen tek kullanıcı içindir ve servis olarak yayınlanması mümkün değildir.

Viewer Kullanıcı Türünü ArcGIS Utility Network Ek Bileşeni ile Kullanmak

ArcGIS Utility Network ek bileşeninine sahip Viewer kullanıcı türleri Geoprocessing Aracı içerisindeki bir dizi parametreden faydalanarak kendi şebeke modelleri üzerinde ağ izleme analizleri gerçekleştirebilir; ağ diyagramlarını görüntüleyebilir ve alt ağ özelliklerini görüntüleyebilirler.

Professional Basic Kullanıcı Türünü bir ArcGIS Utility Network Ek Bileşeni ile Kullanmak

Kullanıma sunulan ArcGIS Pro, Basic düzeyde kabiliyetler içerdiğinden dolayı GIS Professional Basıc türü kullanıcılar Utility Network araçlarından bir çoğunu kullanamazlar. Ek olarak, ek bileşen ile kullanıldığı takdirde GIS Professional Basic kullanıcı türleri, Viewer kullanıcı türünde olduğu gibi web ve mobil ortamda sahip olduğu Utility Network verisi ve diyagramlarını görüntüleyebilir; ağ izleme (Trace) analizleri gerçekleştirebilirler.

Editor veya Field Worker Kullanıcı Türünü bir ArcGIS Utility Network Ek Bileşeni ile Kullanmak

ArcGIS Utility Network ek bileşenine sahip Editor ya da Field Worker kullanıcı türleri Viewer kullanıcı türünün gerçekleştirebileceği her kabiliyetten faydalanabilirler. Bunun yanı sıra, ağ topolojisini doğrulayabilir ve alt ağ geometrisini ve özniteliklerini güncelleyebilirler. Ayrıca, terminal bağlantılarını ve yollarını yapılandırmak ile birlikte bağlantısallığı, kapsayıcı ve ek yapısal ilişkileri düzenleyebilirler. Bu kabiliyetlerin tümü kullanıcıların ağ öğelerini düzenleyebilmesini sağlar.

Creator Kullanıcı Türünü bir ArcGIS Utility Network Ek Bileşeni ile Kullanmak ya da bir Professional (Standard veya Advanced) Kullanıcı Türüne Sahip Olmak:

ArcGIS Utility Network ek bileşenine sahip Creator kullanıcı türleri ile Standard ya da Advanced düzeydeki Professional kullanıcı türleri Editor veya Field Worker türündeki kullanıcıların sahip olduğu tüm kabiliyetleri uygulayabilirler. Bunun yanı sıra, Utility Network’ü yönetebilir, şema ayarlayabilir ve ağ haritaları yayınlayabilirler. Professional (Standard veya Advanced) kullanıcı türleri ek olarak bir ArcGIS Utility Network ek bileşenine ihtiyaç duymazlar, bu bileşen doğrudan kullanıcı lisansı içerisinde ekli olarak gelir. Diğer kullanıcı türlerinin Utility Network kullanıcı türü ile yetkilendirilmesi veya ek bileşenin diğer bir kullanıcıya aktarılması mümkün olsa da, Professional kullanıcı türünün içerdiği Utility Network kullanıcı türünin başka bir kullanıcıya aktarılmasına izin verilmez.

UN Fonksiyonu Ek Bileşen Olmadan Ek Bileşene Sahip Viewer ya da Professional Basic Ek Bileşene Sahip  Field Worker  Ek Bileşene Sahip Creator ya da Professional (Standard ya da Advanced)
Utility Network’e ait detayları görüntüleme
Bağlantısallığı, Kapsayıcı İlişkiyi ve Ek Yapısal İlişkileri Görüntüleme
Ağ İzleme Analizi
Alt Ağ Üzerinden  İzleme Analizleri
Diyagramları Görüntüleme
Ağ Topolojisini Doğrulama
Alt Ağları Güncelleme
İlişkilendirmeleri Düzenleme
Terminal Yollarını Düzenleme
Terminal Bağlantısı Kurma
Ağ Diyagramlarını Düzenleme/Kaydetme
Utility Network Konfigürasyonları/Şeması Yönetme/Düzenleme
Utility Network Yayınlama

 

ArcGIS uygulamaları ve güncellemeleriyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için blog sayfamızı takip edebilirsiniz.

 Esri Türkiye 2022

 

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.