Sağanak Yağışta Taşkın Riski Alanlarının Tespiti

Taşkın riski olan yerlerde yapılaşma taşkın sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı taşkınların insan hayatına, altyapı, yol ve çevreye etkisini azaltmak gerekmektedir. Taşkın anında su altında kalabilecek yerlerin önceden mekansal analizler ile  belirlenmesi ve buna göre tedbir alınması sorunları en aza indirmektedir. ArcGIS Çözümleri taşkın anında su altında kalabilecek yerlerin önceden belirlenmesinde büyük kolaylık sağlamaktadır.

Bluespot Haritaları

“Bluespot”, içinde  veya yakınında bulunan bir sağanak yağışta, doldurması veya taşması olasılığı olan alanlar olarak tanımlanır. Sağanak yağış nedeni ile meydana gelen taşkınlar yollar için büyük bir tehdit oluşturur ve ciddi durumlarda trafikte büyük bir soruna ve yol yapılarının zarar görmesine neden olabilir. Bluespot modeli, yol ağlarındaki sele duyarlı alanları tanımlamak için bir yöntemdir. Bu noktalar, taşkın olasılığının nispeten yüksek olduğu ve sonuçlarının önemli olduğu muhtemel yerler olarak tanımlanır. Bu metodoloji, gerekli veriler mevcutsa tüm yurt geneli için kullanılabilir.

ArcGIS ürünleri kullanılarak iki çözüm modeli hazır olarak kullanılabilir. İlk model, Bluespot tanımlayan temel bir modeldir.İkinci model ise Bluespot hacimlerini ve bunları doldurmak için gereken yağış miktarlarını hesaplayan genişletilmiş bir modeldir.

Plancılar ve karar vericiler için, Bluespot haritaları, binaların nerede inşaa edilmeyeceği veya gelişimin özel peyzaj mimarisi ile nereye doğru olması gerektiği konusunda bilinçli kararlar vermek için kullanılabilir.

Bluespot haritaları diğer kullanımlar için de uyarlanabilir. Örneğin, Bluespot Doldurma Değerlerini Tanımla modeli, her Bluespot alanı boyunca değişen derinlikleri hesaplar. Bu bilgiler ayrıca arama kurtarma ekipleri için yürüyerek girilemeyecek yerlerin belirlenmesinde de  kullanılabilir.

Binaların Taşkın Riskini Değerlendirme

Bluespot belirtme modeli sadece bir DEM’deki Bluespot tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda her Bluespot’un sağanak yağışta ne kadar miktar yağışta dolabileceğini de hesaplar. Bu bilgi sel riskini daha iyi tahmin etmeyi sağlar. Böylece risk haritalarını oluşturabilirsiniz.

Çalışma hakkında detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Esri Türkiye 2019

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.

ArcGIS Çözümlerinin Orman Yangınlarında Kullanımı

Tüm afetlerde olduğu gibi, yangın öncesi hazırlık, yangın anında müdahale ve kurtarma operasyonları için, konuma dayalı orman yangını yönetimi çözümleri kullanılmaktadır. Orman yangınlarıyla mücadele etmek için daha öncesinde risk altındaki alanların nerede olabileceğinin öngörüsü gerçekleştirilmeli ve bu alanların risk dereceleri belirlenmelidir. Bunun için de, yangın oluşumuna etki edecek tüm verilerin üretilmesi ve risk teşkil edecek olasılıkları ortaya çıkararak daha derin bir bakış açısı sunmak ve verinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak gerekecektir.

Örneğin, yangın oluşumuna etki edecek bitki örtüsünün nerede olduğu, yangının yayılımına etki edebilecek kriter olan arazi eğiminin değerlendirilmesi, yola ya da yerleşim alanına yakın olan ormanlık alanların tespit edilmesi ve bunun gibi daha birçok faktörlere göre yangın risk haritalarının çıkarımı için hazır çözümler kullanılmaktadır.

Teknolojimiz ve çözümlerimiz acil müdahale faaliyetlerini desteklemektedir. Kesintisiz veri paylaşımı, gelişmiş iletişim ve daha verimli kaynak yönetimi sağlamak için çözümler üretmekteyiz. Yangın sırasında personeli en kısa sürede bilgilendirmek ve yöneticilerin en iyi kararları alabilmesi için gerçek zamanlı kaynak yönetimi ve operasyonel müdahale uygulamaları sunulmaktadır.

İtfaiye personeli, bilgisayar destekli sevkiyat veya envanter kayıt yönetimi verilerinden kaynaklanan yangın ve acil tıbbi hizmet operasyonlarını izlemek için CBS kullanmaktadır. Uygulamalarımız, servis çağrısı gibi son olay raporlarını görselleştirmek, komuta personelinin her istasyon veya bölge için günlük aktiviteleri gözden geçirmek, olay bilincini sürdürmek, kısa vadeli eğilimleri anlamak ve müdahale sürelerini izlemek için  de çözümler sağlanmaktadır.

Çözümlerimiz ile harita ve grafik destekli paneller oluşturarak, saha müdahale ekiplerinin konumu, durumu, koordinasyonu ile yangının etkisi gibi bilgilerin hepsini tek bir platformda sunarak, karar vericilerin hızlı bir şekilde aksiyon almaları sağlanmaktadır.

 Ayrıca, vatandaşları riskleri değerlendirmek ve ne zaman harekete geçmeleri gerektiğinin farkındalığını sağlamak için olaydan önce, olay sırasında ve sonrasında bilgilendirmek gerekmektedir. Bu bilgileri harita üzerinde görselleştirerek sunmak, toplumun güncel durumu daha kolay anlaması için önemlidir.

Yangın tehlikelerin bulunduğu yerler ve tahliye bölgeleri gibi konuma dayalı bilgileri halka açık bilgilendirme uygulamaları ile görsel olarak paylaşabilmek ArcGIS çözümleri ile mümkün olmaktadır.

Esri Türkiye 2019

 

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.

Neden ArcGIS Platformu?

İlk önce sormamız gereken soru, neden bir CBS platformuna ya da neden bir konum zekası platformuna ihtiyacımız var?  Bunun cevabı, endüstrimiz içinde ihtiyaç duyduğumuz tüm dijital dönüşümlerdir. Dijital Dönüşüm, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve bunların hızlanan etkilerinin değişmesi ile ortaya çıkan fırsatlarından tam olarak yararlanmak için, iş ve kurumsal faaliyetlerin, süreçlerin, yetkinliklerin ve modellerin bütüncül dönüşümüdür.

Projelerimize başlamadan önce baktığımızda dönüştürülmesi gereken çok fazla bilgi olduğunu ve bu bilgilerin de gün geçtikçe arttığını anlıyoruz. Bu da iş süreçlerimizi ciddi bir şekilde etkiliyor. Bu yüzden bilginin neler olduğunu anlamak, hangisinin yararlı olabileceğini doğru yorumlamak ve böylece farklı bakış açıları kazanmak zorundayız. Sorunların çözümünde başkasının göremediğini görmek bizlere her zaman avantaj kazandıracaktır.

Ayrıca teknoloji hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu yeni teknolojilere nasıl tepki verildiği ve nasıl izlenebildiği de artık daha fazla önem arz ediyor. Gelişen teknolojinin dijital dönüşümü etkilediğini görüyor ve gördüğümüz birçok şeyin ise bizleri gerçekten de yeni iş modellerine yönlendirdiğini anlıyoruz. Bu yüzden dünyanın önde gelen harita ve mekansal analiz platformu olan ArcGIS platformunu sizlere sunuyoruz. Böylece, coğrafya bilimini güçlü CBS teknolojisiyle birleştirip, her kurumda verinin tüm potansiyelini ortaya çıkararak daha derin bir bakış açısı sunuyor ve dünyanın dijital dönüşümüne yardımcı oluyoruz.

ArcGIS Platformu ve Kullanım Modelleri

ArcGIS’i tam bir CBS platformu olarak tanımlayabiliriz. Masaüstü, web, mobil tüm ortamlar birbirine entegre bir şekilde anlık olarak çalışabilmektedir (Şekil 1). Böylece kullanıcılarımız her zaman, her yerde ve her cihazda anında bilgiye erişebilmektedir. Bu platform açıktır. Bireylere, çalışma gruplarına, takımlara ve tüm kuruluşlara “servis tabanlı” olarak bir dizi CBS yeteneği kazandırarak, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve kurumlar içinde ve kurumlar arasında iletişimi geliştirir. Günümüzde pek çok kuruluş, dağıtık CBS faaliyetlerini entegre etmek için bu ortak altyapı yaklaşımından faydalanmaktadır.

Şekil 1. ArcGIS Platformu

ArcGIS kurum içerisindeki ihtiyaçlara göre hazır kullanım modelleri sunar. Bu kullanım modelleri ek kodlama gerektirmeyen hazır paket olarak  sunulabilmektedir. Şekil 2’de görünen Kullanım Modelleri, çeşitli organizasyonel iş modelleri ve ortamlarında ortaya çıkan genel coğrafi işlevleri tanımlamaktadır.

Şekil 2. ArcGIS Kullanım Modelleri

Bu modeller, iş bağlamında mevcut ve gelecekteki CBS kullanımının izlenmesine yönelik bir konum stratejisi sunmaktadır. Konum stratejisindeki tüm çözümleri uygulayan kuruluşlar, genellikle en büyük iş avantajlarını elde eder ve CBS yatırımları büyük ölçüde kazanç olarak geri döner.

Haritalama ve Görselleştirme, kullanıcılarına, görsel olarak konumları ve bunlarla ilişkili olan tüm bilgileri yorumlamasına yardımcı olan 2 Boyut ve 3 Boyut harita ve grafik oluşturmasına imkan tanır. Bu sayede ArcGIS kullanıcıları bilgileri kolayca görselleştirir ve yorumlayabilir.

Veri Yönetimi, varlıkların ve kaynakların doğru konumunda detayları ile toplanması, depolanması ve sürdürülebilir olması ile ilgilidir.  Optimal veri yönetimi, her biri benzersiz özellikler için optimize edilmiş bir dizi depolama modeli içinde mekansal verilerin sürekli olarak güncel kalmasına imkan sağlar. Depolama modelleri, coğrafi veri tabanı, zamanla değişen mekansal büyük veri deposu, ilişkisel veri deposu ve önbellekli verileri içerir.

Saha Operasyon Yönetimi, sahadaki bilgileri toplamak ve bunlara erişmek için bir mobil işgücünü yönetmeyi ve etkinleştirmeyi içerir. Bir kuruluşun operasyonel yönlerine görsellik kazandırmak, işgücü planlamasını geliştirmek, eski verilerden kaynaklanan sorunları azaltmak ve personelin hareket halindeyken görevleri yerine getirmek için gereken bilgilere erişmesini kolaylaştırır. Saha Operasyon yönetimi hakkında detaylı bilgi için makalemizi gözden geçirebilirsiniz.

İzleme, kullanıcıların sabit ve mobil varlıkları ya da kaynakları gerçek zamanlı olarak takip etmelerini, yönetmelerini ve izlemelerini sağlar. Kuruluşlar aynı anda birçok sensör, cihaz ve sosyal medya geri bildirimleri gibi akış verilerine bağlanabilir, bunları analiz edebilir ve görüntüleyebilir.

Analiz, verileri işlem yapılabilir bilgilere dönüştürmek için analitik tekniklerin uygulanmasını içerir. Bu sayede, karar vermeyi güçlendirmek ve iş sonuçlarını iyileştirmek için trendleri ve modelleri keşfedebilir, niceliğini belirtebilir ve gelecekte neler olabileceği öngörülerinde bulunabilirsiniz.

Tasarım ve Planlama, insanların alternatif çözümleri değerlendirme ve en uygun tasarımları oluşturmalarını sağlar. Böylece, kuruluşlar ve topluluklar arasında kullanıcıların tasarım kararları üzerinde iş birliği yapmasını sağlayarak tasarım iş akışını destekleyebilirsiniz.

Karar Desteği, faaliyetleri, projeleri ve işlemleri daha iyi anlamak için bir harita veya izleme panelindeki verilerin görselleştirilmesini içerir. Karar vericiler, verileri, operasyonel ve analitik katmanları, değerli bilgiler üretecek şekilde birleştirerek eylemlerine devam edebilir.

Paydaş Katılımı, kamu, kurum ve kuruluşların, kendi iç paydaşları veya diğer dış paydaşlar ile iki yönlü bilgi paylaşımı gerçekleştirilmesini sağlar. Bu sayede daha bilinçli karar verebilmek için ilgili topluluklarla etkileşimi ve iş birliğini geliştirebilirsiniz.

Paylaşma ve Birlikte Çalışma, hazır servis yetenekleri sunar. Böylece insanlar haritaları keşfederken, kullanırken ve paylaşırken, konum bilgilerinin önemi tüm kuruluşa veya topluluğa yayılmış olur.

Esri Türkiye, 2019

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.