Katmanlı ArcGIS Enterprise Ortamlarında İçeriği Taşıma

Pek çok kuruluş, ArcGIS Enterprise’da içerik dağıtmak için katmanlı bir model kullanır. Bu, bilginin bir üretim ortamında oluşturulmadan önce, ilk olarak geliştirme aşamasında oluşturulduğu ve aşamalandırmada test edildiği anlamına gelir. Bu kademeli yöntem, içerik üretimde daha geniş bir kitleye sunulmadan önce bir kalite güvencesi ve onay katmanı sağlamaya yardımcı olur.

Bazı kuruluşlar tek bir ArcGIS Enterprise ortamı kullanır. Geliştirme, hazırlık ve üretim için ayrı gruplar kullanır. Gruplar, kimin erişime ihtiyacı olduğuna ve grubun temsil ettiği katmana bağlı olarak genellikle farklı paylaşım ayarlarına ve üyelerine sahiptir.

Yine de, bazı kuruluşlar bu farklı katmanları ayırmak için birden çok ArcGIS Enterprise ortamı kullanır. Ayrı ortamlara sahip kuruluşlar için, içeriği ortamlar arasında taşımak ve yönetmek zor olabilir. Ortamlar arasında katmanları, haritaları ve uygulamaları taşımayı kolaylaştıran yeni işlemleri kapsayan bu blog da odaklanacağımız senaryo budur.

ArcGIS Enterprise 10.8.1’deki ArcGIS REST API’de bulunan dışa aktarma grubu içeriğine ve içe aktarma grup içeriği işlemlerine özellikle odaklanacağız.

Senaryo

Bir web haritası ve özellik katmanları içeren bir Web AppBuilder uygulaması geliştirdiğiniz bir örnek senaryoyu ele alalım. Senaryomuzu, belirttiğimiz yeni işlemleri kullanarak yapmak için şu adımları takip etmelisiniz:

 • Adım 1: Grup içeriğini bir paket olarak dışarıya çıkartma (development)
 • Adım 2: Paketi bir öge olarak ekleyin (staging)
 • Adım 3: Paket içeriğini bir gruba aktarın (staging)

Diyagram biçiminde, iş akışı şu şekilde görünür:

Bu senaryoyu bu bloğun iş akışı bölümünde kullanacağız. Ama önce, bunu başarmak için gereken ön koşullara bakalım.

Ön Koşullar:

 • Her bir ortam ArcGIS Enterprise temel kurulumu barındırmalıdır.
 • Her bir ortam için minimum ArcGIS Enterprise sürümü 10.8.1 olmalıdır.
 • ArcGIS Portal dizinine yönetici erişimi
 • Dışa aktarmak istediğiniz tüm öğelere dahil olmuş bir grup
 • İçerik aktarılacak ortamda oluşturulmuş bir grup

Ayrıca, başlamadan önce geliştiricilerinizin ve yöneticilerinizin, şu anda desteklenen öğelerin listesi de dahil olmak üzere ek bilgiler için yardımcı olacak grup içeriğini dışa aktarma ve grup içeriği içe aktarma konularını incelemeleri önerilir.

 

İş Akışı

Adım 1: Grup içeriğini bir paket olarak dışarıya çıkartma (development)

 • İlk adım, dışa aktarmak istediğiniz tüm öğelerin ortak bir grupla paylaşılmasını sağlamaktır. Aşağıda gösterildiği gibi aynı grupla paylaşılması gerekecektir:
 • ArcGIS Portal Dizinine yönetici olarak gidin. Bu iş akışlarının gerçekleştiği yer burasıdır. Örnek URL adresini kullanarak erişin : https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/sharing/rest.
 • Bu içeriği dışa aktarmak için ArcGIS Portal Dizininde uygulamayı, haritayı ve katmanı içeren gruba gidin. Ardından, bu grubun içeriğini bir paket (.epk) olarak dışa aktarmak için dışa aktarma işlemine gidin.
 • Tüm grup öğelerini veya bir seçimi dışa aktarma seçeneğinin olduğunu göreceksiniz (“Item IDs of Select Items to Export” alanı). Grup içerisinden bir veya birden fazla içeriği bu şekilde dışarıya çıkartabilirsiniz.
 • Bu alanın boş bırakılması durumunda grup içerisindeki bütün ögeler dışarı çıkarılacaktır.
 • ‘Export Group Items’  seçeneğine tıklandığında .epk uzantılı bir paket otomatik olarak indirmeye başlayacaktır. Bu işlemin süresi verinin boyutuna göre değişebilmektedir.

Önemli Not : Dışarıya çıkartılan paket (.epk) json konfigürasyon dosyaları içermektedir. Mail, dosya paylaşımı v.b. transfer işlemlerinde dosyanın sıkıştırılmış ve/veya dosyanın bozulmadan transfer edildiğinden emin olun.

Adım 2: Paketi bir öge olarak ekleyin (staging)

 

 • ArcGIS Portal dizinini kullanarak paketi öge olarak ekleyin. Bu işlem 3. adımda içerikleri içeriye aktarmada gereklidir.
 • Bir kullanıcının içeriğine gidin ve .epk dosyasını yükleyin. Öğeyi eklemeden önce bir başlık, tür, anahtar kelime yazın ve etiket belirleyin:
 • Yükleme işlemi gerçekleştirildikten sonra ekranda gösterilen kısımda yer alan öge kimlik numarasını (ID) bir yere kaydedin. Bu bilgiyi bir sonraki adımda kullanacağız

Adım 3: Paket içeriğini bir gruba aktarın (staging)

 • Şimdi içeriği yükleme aşamasına geçeceğiz. Yüklemiş olduğumuz paket (.epk) öge olarak anlamsız bir veridir. Öge açıklaması ve tipi boş görünecektir.
 • İçe Aktarma işleminde paketteki ögeler (Uygulamalar, harita ve katmanlar) içeriye belirlenen grupta yayınlanacaktır. Bu işlem sonrasında .epk uzantılı öge portal içerisinden otomatik
 • Oluşturulacak olan grubun geliştirme hazırlık ve sunum ortamındaki gruplarla benzerlik göstermesine gerek yoktur.
 • Portal dizini içerisinde ilgili grup içerisinde ‘Import’ operasyonu ile işlemi gerçekleştiriniz. İşlem sırasında 2. Adımda kaydetmiş olduğunuz öge kimlik numarası (ID) kullanarak işlemi gerçekleştiriniz.

 

 • ‘Show Package Preview Only?’ seçeneği ile işlem sonrasında içeriye aktarılan edilen içerikleri listeleyebilirsiniz. ‘Overwrite Existing Items?’ seçeneği ile hedef portal içerisinde varolan ögeyi yeniden içeriye aktararak üzerine yazabilirsiniz.
 • ‘Import Package’ tıklandıktan sonra içerikler hedef gruba aktarılacaktır. Paket (.epk) artık çıkarıldığı için içerikten kaldırılacaktır. İşlem sonrasında aşağıdaki görüntüdeki gibi ögelerin içeriye aktarılma durumları görüntülenecektir.

Epk paketi dışarıya çıkarılmış olan portal ile içe aktarılmış olan portal içersindeki öge ID bilgileri aynı olacak şekilde içeriye aktarılmış olacaktır. Ögeler içe aktarma işlemi gerçekleştiren kullanıcıya yetkili olarak tanımlanmıştır. Portal içerisinden yetkilendirmeleri düzenleyerek diğer kullanıcılara erişim tanımlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Esri Türkiye Profesyonel Hizmetler ile iletişime geçebilirsiniz.

Esri Türkiye 2021

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.

Portal for ArcGIS Yama Güncellemesi ile Güvenliğinizi Arttırın

Portal for ArcGIS uygulamasına ait 2020 Update 2 güvenlik yaması destek sitesinde yayınlanmaya başlanmıştır. Bu yama, bir kritik ve birden fazla yüksek derecede güvenlik sorunlarına çözümü içermektedir.

Portal for ArcGIS uygulaması 2020 Update 2 Güvenlik Yaması

Esri, Portal for ArcGIS 10.6.1 veya 10.7.1 sürümünü kullanan müşterilere bu yamayı şiddetle tavsiye etmektedir. 10.6 ve 10.7 sürümünü kullanan kullanıcılar bu yama paketini uygulayabilmeleri için 10.6.1 veya 10.7.1 sürümüne yükseltmelidir. 10.5.1 sürümü artık yama almamaktadır. ArcGIS Enterprise 10.5.1 sürümü ve alt sürümleri kullanan kullanıcıların 10.8.1 sürümlerine yükseltme yapmaları önerilir. Güvenlik yaması hakkında detaylı bilgiye erişmek ve indirmek için linke tıklayınız.

Bu yamada aşağıdaki güvenlik sorunlarına yönelik çözümleri içermektedir;

BUG-000136840 –  Portal for ArcGIS SSRF güvenlik açığı
CVSSv3.1 Temel Puan: 9.8 (Yüksek) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

BUG-000128193  Portal for ArcGIS cross-site istek sahteciliği (CSRF) güvenlik açığı
CVSS 3.0 Temel Puan: 8.8 (Yüksek) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

BUG-000132356  Portal for ArcGIS XSS güvenlik açığı
CVSS 3.1 Temel Puan: 8.8 (Yüksek) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

BUG-000132357 Portal for ArcGIS XSS güvenlik açığı
CVSS 3.1 Temel Puan: 8.8 (Yüksek)  CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

BUG-000132353  Portal for ArcGIS XXE ve SSRF güvenlik açığı
CVSS 3.0 Temel Puan: 8.6 (Yüksek) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N

BUG-000132351  Portal for ArcGIS Kontrolsüz kaynak tüketilmesi sorunu
CVSS 3.0 Temel Puan: 7.5 (Yüksek) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

BUG-000134926 Portal for ArcGIS Oturum açma sayfasında doğrulanmamış yeniden yönlendirme sorunu
(10.7.1 için) CVSSv3.1 Temel Puan: 6.1 (Orta) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N

BUG-000132449 Portal proxy allowedProxyHosts parametresini tam olarak karşılamıyor.
CVSS 3.1 Temel Puan: 5.9 (Orta) CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

BUG-000132452 Portal for ArcGIS  Anasayfa (10.6.1 için) XSS güvenlik açığı
CVSS 3.1 Temel Puan: 5.4 (Orta) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N

BUG-000127472 Web AppBuilder XSS güvenlik açığı
CVSS 3.0 Temel Puan: 4.6 (Orta) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N

BUG-000123692 Portal for ArcGIS Map Viewer XSS güvenlik
CVSS 3.0 Temel Puan: 4.6 (Orta) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N

BUG-000133255 Portal for ArcGIS sistem özellikleri uygun şekilde şifrelenmemiş
CVSS 3.0 Temel Puan: 4.4 (Orta) CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

BUG-000132359  Portal for ArcGIS 2020 Update 1 güvenlik yaması yüklendikten sonra proxy üzerinden dış url adreslerine istek gönderme sorunu

Bu yamanın güncellenmesinin ardından aşağıdaki hatalara ait güncelleştirmeler yapıldı.

 • BUG-000137920 Portal for ArcGIS 2020 Update 2 güvenlik yaması yüklendikten sonra Portal for ArcGIS üzerindeki İngilizce olmayan klasör isimlerinin farklı görünmesi. Genel açıklama şu şekildedir;
  Güncelleme 22 Mart 2021: ArcGIS Security 2020 Update 2 yaması BUG-000137920 sorununu çözmek amacıyla yeniden yayınlanmıştır. BUG-000137920 için bir çözüm içeren revize edilmiş Portal for ArcGIS 2020 Güncelleme 2 Yaması artık destek sitesinden indirilebilir. URL adresi: https://support.esri.com/en/download/7837
 • BUG-000120300 Herkese açık olarak paylaşılan SceneLayer ile ilişkilendirilen FeatureLayer kimlik doğrulama sorunu
  Güncelleme 22 Mart 2021: BUG-000120300 için bir çözümü içeren Portal for ArcGIS 10.6.1 Güvenlik 2020 Güncelleme 2 Yaması’nın revize edilmiş sürümü destek sitesinden indirilebilir. URL Adresi: https://support.esri.com/en/download/7837

Esri, Portal for ArcGIS 10.7.1 kullanıcıları için bu yama güncellemesinin uygulanmasını şiddetle önermektedir. Portal for ArcGIS 10.6.1 kullanan müşteriler, kritik öncelikli güvenlik sorunlarını ele almak için bu yamayı uygulayabilir.

Daha fazla bilgi için Esri Türkiye Profesyonel Hizmetler ile iletişime geçebilirsiniz.

Esri Türkiye 2021

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.

ArcGIS Enterprise 10.8 Yazılım ve Yama Güncelleme Kontrolü – Kurulumu (Windows)

 

Esri periyodik olarak ArcGIS Enterprise dahil bütün ArcGIS yazılım ve bileşenleri için yama ve güncelleme yayınlar. Her güncelleme e-posta ile bildirilir ve Esri destek web sitesinden duyurulur. Ayrıca güncelleme kontrollerini patchnotification aracı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Bu araç makinede kurulu olan ArcGIS Enterprise bileşenleri, rolleri ve eklentileri ile ilgili güncelleme raporlar. Ayrıca kurulmuş yamalar hakkında bilgi verir.

Bu aracı kullanarak yazılımlar için gereken yama ve güncelleme paketlerini seçiminize göre kurup yükleyebilirsiniz.

Not: Bu araç konsol modunda seçim yapılarak kurulumu desteklemez.

Bu aşamaları aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

 • ArcGIS Server sunucusunda oturum açınız.
 • Windows menüsünüden “Başlat >> Bütün Programlar >> ArcGIS >> ArcGIS Server >> Check for ArcGIS Enterprise Updates” üzerinden erişebilirsiniz. Alternatif olarak ArcGIS Server kurulu dizinde (<ArcGIS Server Kurulum Dizini>\tools\patchnotification ) bat  dosyasını bulabilirsiniz.  “-c” parametresiyle konsol üzerinden çalıştırabilirsiniz. Bu işlemleri yönetici yetkisi ile yaptığınızdan emin olun.

 • Güncelleme bilgilerini görüntüleyip ilgili linke tıklayarak indirip kurulum gerçekleştirebilirsiniz.
 • Ayrıca konsol ile çalıştırırken “-i sec” parametresi ile sadece güvenlik yamalarını kurabilirsiniz. Bütün güncellemeleri indirmek ve kurmak için “-i all” paramatresini kullanabilirsiniz.

 • Varsayılan indirme dizini “İndirilenler” dizin olarak tanımlıdır Bunu ayarlar sekmesinden değiştirebilirsiniz. Ayrıca -d paramatresi devamına belirteceğiniz dizin ile belirli bir dizine indirme tanımlayabilirsiniz.

 • İndirme ve kurulum işlemi gerçekleştikten sonra silinmesi için kurulum tamamlantıktan silinmesi için menüden “Delete patch folder” seçeneğinen Always delete after successful installs” seçerek kurulumu yapabilirsiniz. Ayrıca “-o always” parametresi ile komut satırından bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

 

Özel çözümler ve profesyonel destek için Esri Türkiye Profesyonel Hizmet birimi ile iletişim kurabilirsiniz.

Webhooks – Biz size dönüş yaparız

Webhooks ile ArcGIS Enterprise üzerinde yapmış olduğunuz faaliyetleri başka uygulama, sunucu vb bildirerek interaktif entegrasyonlar sağlayabilirsiniz. Portal üzerinde gerçekleştirmiş olduğunuz oluşturma, yönetme ve konfigure etme işlemlerini webhooks ile tetikleyerek başka bir sunucuya istekler gönderebilirsiniz. Ufak bir örnek vermek gerekecek olursa, bir katmana veri girişi olduğu zaman bu veri girişini bir uygulamaya veya kendinizin geliştirmiş olduğu uygulamaya bildiri yapabilirsiniz. Bu şekilde aktivite odaklı iş akışlarınızı otomatikleştirebilirsiniz.  Webhooks özelliğinin ArcGIS Enterprise 10.7 ile kullanıma sunulduğunu hatırlatmakta fayda var.

Webhooks için bilmeniz gereken temel terimler;
Trigger Event (Tetkileyici olay): Webhook tetiklemek için ayarladığınız işlem. Örneğin, webhook’unuzu kuruluşunuzda belirli bir grup güncellendiğinde veya bir öge paylaşıldığında tetiklenecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bir webhook’un birden fazla tetikleme olayı olabilir.

Payload (Yük): Belirtilen etkinlik gerçekleştikten sonra webhook tarafından gönderilen tetikleyici etkinlik verileri.

Payload URL: Payload verisinin gönderildiği url adresidir. Yükünüzün nereye teslim edileceği konusunda tüm kontrole sahipsiniz. Microsoft Flow , Zapier , Integromat vb. birçok web servislerden birini kullanabilirsiniz . Bu servisler , otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmanıza ve Outlook, Slack, Power BI ve çok daha fazlası gibi birçok farklı uygulamayla yerleşik olarak gelmesine olanak tanır. Örneğin, organizasyona yeni bir öge eklendiğinde bir e-posta veya Slack mesajı gönderen bir iş akışı oluşturmak için Zapier’i kullanabilirsiniz .

Desteklenen Tetikleyiciler

Ögelere Bağlı Tetikleyiciler;

Portal üzerinde yapmış olduğunuz nesne ekleme çıkarma, veri ekleme vb. işlemler için aşağıdaki tetikleyiciler kullanılır.

Olaylar URL
Tüm ögeler için tüm tetikleyici olaylar /items
Portala bir öge eklenir /items/add
Herhangi bir öge silinir /items/delete
Herhangi bir öge güncellenir /items/update
Herhangi bir öge taşınır veya mülkiyeti değişir /items/move
Herhangi bir öge yayınlandı /items/publish
Herhangi bir öge paylaşılır /items/share
Herhangi bir öge paylaşılmamış /items/unshare
Herhangi bir ögenin sahipliği yeniden atandı /items/reassign
Belirli bir öge için tüm tetikleyici olaylar /items/<itemID>
Belirli bir öge silinir /items/<itemID>/delete
Belirli bir ögenin özellikleri güncellenir /items/<itemID>/update
Belirli bir ögenin sahipliği değiştirilir veya öge taşınır /items/<itemID>/move
Belirli bir öge yayınlandı /items/<itemID>/publish
Belirli bir öge paylaşılıyor /items/<itemID>/share
Belirli bir öge paylaşılmamış /items/<itemID>/unshare
Belirli bir ögenin yetki ataması yapılır /items/<itemID>/reassign

 

Gruplara Bağlı Tetikleyiciler;

Grup ayarlarında yapılan değişikliler için aşağıdaki tetikleyiciler kullanılır.

Olaylar URL
Tüm gruplar için tüm tetikleyici olaylar /groups
Bir grup eklendi /groups/add
Herhangi bir grup güncellenir /groups/update
Herhangi bir grup silinir /groups/delete
Silme Koruması herhangi bir grup için etkindir /groups/protect
Silme Koruması herhangi bir grup için devre dışı bırakılır /groups/unprotect
Herhangi bir gruba bir kullanıcı davet edildi /groups/invite
Herhangi bir gruba bir kullanıcı eklenir /groups/addUsers
Herhangi bir gruptan bir kullanıcı çıkarılır /groups/removeUsers
Herhangi bir grupta bir kullanıcının rolü güncellenir /groups/updateUsers
Herhangi bir grubun sahipliği yeniden atandı /groups/reassign
Belirli bir grup için tüm tetikleyici olaylar /groups/<groupID>
Belirli bir grup güncellenir /groups/<groupID>/update
Belirli bir grup silinir /groups/<groupID>/delete
Silme Koruması belirli bir grup için etkinleştirildi /groups/<groupID>/protect
Silme Koruması belirli bir grup için devre dışı bırakıldı /groups/<groupID>/unprotect
Bir kullanıcı belirli bir gruba davet edildi /groups/<groupID>/invite
Belirli bir gruba bir kullanıcı eklenir /groups/<groupID>/addUsers
Bir kullanıcı belirli bir gruptan çıkarılır /groups/<groupID>/removeUsers
Bir kullanıcının rolü belirli bir grupta güncellenir /groups/<groupID>/updateUsers
Belirli bir grubun sahipliği yeniden atandı /groups/<groupID>/reassign

 

Kullanıcılara Bağlı Tetikleyiciler;

Kullanıcılarla ilişkili bir değişiklik olması durumunda aşağıdaki tetikleyiciler kullanılır.

Olaylar URL
Portaldaki tüm kullanıcılar için tüm tetikleyici olaylar /users
Kuruluşa bir kullanıcı eklendi /users/add
Portala herhangi bir kullanıcı giriş yaptı /users/signIn
Herhangi bir kullanıcı portaldan çıkış yaptı /users/singOut
Herhangi bir kullanıcı silinir /users/delete
Herhangi bir kullanıcının profili güncellenir /users/update
Herhangi bir kullanıcının hesabı devre dışı bırakılır /users/disable
Herhangi bir kullanıcının hesabı etkinleştirildi /users/enable
Herhangi bir kullanıcıya yeni bir rol atandı /users/updateUserRole
Herhangi bir kullanıcıya yeni bir kullanıcı türü atandı /users/updateUserLicenseType
Belirli bir kullanıcıyla ilişkili tüm tetikleyici olaylar /users/<username>
Portalda belirli bir kullanıcı oturum açtı /users/<username>/signIn
Portalda belirli bir kullanıcı oturumu kapatıldı /users/<username>/signOut
Belirli bir kullanıcı silinir /users/<username>/delete
Belirli bir kullanıcının profili güncellenir /users/<username>/update
Belirli bir kullanıcının hesabı devre dışı bırakılır /users/<username>/disable
Belirli bir kullanıcının hesabı etkinleştirildi /users/<username>/enable
Belirli bir kullanıcıya yeni bir rol atandı /users/<username>/updateUserRole
Belirli bir kullanıcıya yeni bir kullanıcı türü atandı /users/<username>/updateUserLicenseType

 

Rollere Bağlı Tetikleyiciler;

Organizasyon üzerinde rollerde bir değişiklik yapılması durumunda aşağıdaki tetikleyiciler kullanılabilir.

Olaylar URL
Portaldaki tüm roller için tüm tetikleyici olaylar /roles
Yeni bir rol oluşturulur /roles/add
Mevcut bir rol güncellenir /roles/updated
Mevcut bir rol silinir /roles/delete

 

Payload için Kullanılacak Parametreler

Payload verisi json formatında olup aşağıdaki parametreleri içerebilmektedir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
webhookName string Payload ileten webhook adı.
webhookId string Payload ileten webhook kimliği.
portalURL string Webhook’un kayıtlı olduğu portalın URL’si.
when timestamp Payload teslim edildiği zaman.
username string Etkinliği tetikleyen kullanıcı.
userId string Etkinliği tetikleyen kullanıcının kimliği.
when timestamp Olayın meydana geldiği saat.
operation string Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen işlem:

 • add
 • addUsers
 • delete
 • disable
 • enable
 • invite
 • move
 • protect
 • publish
 • removeUsers
 • share
 • unprotect
 • unshare
 • update
 • updateUsers
source string İşlemin gerçekleştirildiği öge türü. Bu türler item, group ve user olabilir.
id string İşlemin gerçekleştirildiği kaynak ögenin id verisi
properties object Ek özellikler

 • sharedToGroups — Item paylaşıldığında (groupID, Organization, or Everyone)
 • unsharedFromGroups — Item paylaşımdan kaldırıldığında (groupID, Organization, or Everyone)
 • removeUserNames — Bir gruptan kaldırılan kullanıcıların kullanıcı adları
 • updateUserNames — Grup rolleri güncellenen kullanıcıların kullanıcı adları
 • invitedUserNames — Gruba davet edilen kullanıcıların kullanıcı adları
 • addedUserNames — Gruba eklenen kullanıcıların kullanıcı adları
 • userRoleUpdatedTo — Kullanıcıların atandığı yeni rol
 • reassignedTo — Yeni bir kullanıcıya item veya grup ataması yapıldığında
 • userLicenseTypeUpdatedTo — Bir kullanıcının atandığı yeni kullanıcı türü
 • name — Oluşturulan, silinen veya güncellenen rolün adı

 

Özel çözümler ve profesyonel destek için Esri Türkiye Profesyonel Hizmet birimi ile iletişim kurabilirsiniz.