ArcGIS API for JavaScript ile Web Uygulamaları – 3

ArcGIS API for JavaScript ile Web Uygulamaları – 3

CSV Layer

Konumsal veri ve bunun bir harita üzerinde görselleştirilmesi son günlerde çok rastlanan bir konu olmaktadır. Bu yazımızda en hızlı şekilde internet üzerinde yayınlanan bir CSV dosyasını nasıl harita üzerinde gösteriminin sağlandığını anlatacağız. Veri olarak Türkiye’deki sağlık tesislerinin konumlarını kullanacağız.

İnternet üzerinde veya kendi web sunucunuzda barındırılan ‘csv’ veya ‘txt’ dosyalarında tablosal veriler, ArcGIS JavaScript API içerisindeki CSVLayer sınıfı kullanılarak bir harita katmanı oluşturulabilmektedir. CSV Layer sınıfına ait önemli birkaç özellik aşağıda belirtilmiştir:

 • delimiter : Sütun ayracı için kullanan karakter değeri. ‘,’, ‘<boşluk>’ veya ‘;’ birkaç örnek değer.
 • latitudeField : Enlem bilgilerinin bulunduğu sütun adı değeri. Eğer belirtilmez ise otomatik olarak API CSV kaynağında ‘lat’, ‘latitude’, ‘y’, ‘ycenter’, ‘latitude83’, ‘latdecdeg’, ‘POINT-Y’ sütun adlarını arar.
 • longitudeField: Boylam bilgilerinin bulunduğu sütun adı değeri. Eğer belirtilmez ise otomatik olarak API CSV kaynağında ‘lon’, ‘lng’, ‘long’, ‘longitude’, ‘x’, ‘xcenter’, ‘longitude83’, ‘longdecdeg’, ‘POINT-X’ sütun adlarını arar.

Adımlar

1. Bilgisayarınızda öncelikle bir web sunucusu bulunmalı. Bu web sunucusunda bir HTML dosyası barındırın ve herhangi bir metin editörü dosyayı açınız.

2. Önceki blog yazılarımızdan HTML şablonu kopyalayınız.

3. Uygulamamızda öncelikle CSVLayer sınıfı kullanarak bir CSV katmanı oluşturuyoruz. Oluşturma esnasında ‘url’ ve ‘popupTemplate’ değerlerini belirliyoruz.

‘url’ değeri olarak Türkiye’de hastane, klinik, eczane gibi sağlık tesislerine ait veriyi ‘data.humdata.org’ sitesinde paylaşılan CSV formatında dosyanın web adresini kullanacağız. ‘popupTemplate’ değeri, harita üzerinde veriye tıklanıldığında bilgilerin gösteriminin nasıl görselleştirileceği belirlenir.

CSV formatındaki verimizi incelediğimizde, birçok sütundan oluştuğunu görmekteyiz.

‘X’ ve ‘Y’ sütunları konum bilgilerini, ‘healthcare’ sütunu sağlık tesisinin çeşidini, ‘name’ sütunu de tesisin adını içermektedir.

Not: Dikkat edilmesi gereken konu, oluşturacağımız web sayfasını bir web sunucusunda barındırmak, parametre olarak belirttiğimiz web adresinden dosya çekmek için. Kullanacağınız web sunucunun CORS desteğini vermesi veya bir Proxy kullanmanız gerekmektedir. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 

//Eğer CSV dosyası sitenizin domain'i altında değilse CORS yeteneği olan bir sunucu veya bir Proxy kullanmalısınız.
const url = "https://data.humdata.org/dataset/2e45ecbd-7940-4775-a1da-57603118390c/resource/27f8e122-c2df-49b4-97e5-23ba3d4407e5/download/turkey.csv";
//Pop-up gösterim şablonu
const template = {
    title: "Türkiye Sağlık Tesisleri",
    content: ""<b>Tesis Bilgileri</b><br><b>Tip:</b> {healthcare}<br><b>Adı:</b>{name}"
};
//Nokta tabanlı CSV dosyalarından (csv, txt) oluşturulan katman.
const csvLayer = new CSVLayer({
    url: url,
    copyright: "https://data.humdata.org/dataset/turkey-healthsites",
    popupTemplate: template
});

4. Verilerimizin semboloji olarak gösterimini nokta olarak belirleyip, çizim tipini ‘unique-value’ olarak belirledik. Çünkü verilerin gösterimini belirli bir düzen şeklinde istiyoruz; sağlık tesislerinin çeşitlerinin harita üzerinde aynı sembolojiyi kullanılmalı. Böylelikle verilerin görselliğinden de anlam çıkartılabilecek.

//Gösterim sembolojiler. Tekil değereler göre gruplanıp, 'healthcare' sütun değerlerine göre semboloji çizimi belirlenir
const myRenderer = {
    type: "unique-value",
    field: "healthcare",
    defaultSymbol: {
        type: "picture-marker",
        url: "images/other.png",
        width: "16px",
        height: "16px"
    },
    defaultLabel: "Diğerleri",
    uniqueValueInfos: [
        {
            value: "pharmacy",
            symbol: {
                type: "picture-marker",
                url: "images/pharmacy.jpg",
                width: "16px",
                height: "16px"
            },
            label: "Eczane"
        },
        {
            value: "hospital",
            symbol: {
                type: "picture-marker",
                url: "images/hospital.png",
                width: "16px",
                height: "16px"
            },
            label: "Hastane"
        },
        {
            value: "doctor",
            symbol: {
                type: "picture-marker",
                url: "images/doctor.png",
                width: "16px",
                height: "16px"
            },
            label: "Doktor"
        },
        {
            value: "dentist",
            symbol: {
                type: "picture-marker",
                url: "images/dentist.png",
                width: "16px",
                height: "16px"
            },
            label: "Diş Hekimi/Poliklinik"
        }
    ]
};
csvLayer.renderer = myRenderer;

Yukarıdaki kod parçacığına bakıldığında ‘uniqueValueInfos’ değer listesi altında ‘healthcare’ sütunu altında tekil olan değerlerin örneğin ‘pharmacy’ verilerinin gösteriminin nasıl yapılacağı tanımlanmıştır.

     {
            value: "pharmacy",             
       symbol: {       
              type: "picture-marker",                 url: "images/pharmacy.jpg",
                 width: "16px",
                 height: "16px"
             },             
      label: "Eczane"        
     }

‘value’ etiketi tekil veriyi belirtirken ‘symbol’ değeri sembolojinin nasıl olacağını belirtmektedir. Sembolojinin tipi ‘type’ değeri ile belirlenip, ‘picture-marker’ değerini almıştır. ‘url’ değeri, gösterimde kullanılacak resmin adresini tutmaktadır. ‘width’ ve ‘height’ değerleri de gösterim boyutu bilgilerini tutmaktadır.

Semboloji hakkında daha detaylı bilgi için linke tıklayınız.

5. CSV bilgilerini katman olarak gösterimini sağlayacak harita nesnesini oluşturuyoruz.

//Harita
const map = new Map({
    basemap: "dark-gray"
});
map.add(csvLayer);
‘Map’ sınıfını oluştururken altlık değerini ‘basemap’ özelliğin içerisinde belirtiyoruz. Önceden oluşturduğumuz csv katmanı sınıfında haritamıza ‘add’ özelliğini kullanarak ekliyoruz.

6. Harita görünümünü ve lejantımızı oluşturuyoruz.

//Harita görünümü
const view = new MapView({
    container: "viewDiv",
    map: map,
    center: [34.8442835, 38.9323346], // boylam, enlem
    zoom: 7
});
//Lejant
var legend = new Legend({
    view: view,
    layerInfos: [{
        layer: csvLayer,
        title: "Lejant"
    }]
});
view.ui.add(legend, "bottom-right");

‘MapView’ sınıfını oluştururken HTML bloğunda kullanılacak ‘div’ bloğu kimliği ‘container’ değeri olarak belirtiliyor. Gösteriminden sorumlu olduğu haritayı ‘map’ değeri ile eşleştiriyoruz. Gösterimde merkez nokta olarak koordinat bilgisini ‘center’ değeri olarak, yaklaşma oranını da ‘zoom’ değeri olarak belirtiyoruz.

HTML kodun son hali aşağıdaki gibi olmalı:

<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no" />
    <title>CSVLayer Kullanımı</title>
    <style>
        html,
        body,
        #viewDiv {
            padding: 0;
            margin: 0;
            height: 100%;
            width: 100%;
            background-color: aliceblue;
        }
            #viewDiv canvas {
                filter: drop-shadow(16px 16px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5));
            }
        .esri-legend {
            background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
        }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/4.14/esri/themes/light/main.css" />
    <script src="https://js.arcgis.com/4.14/"></script>
    <script>
        require([
            "esri/Map",
            "esri/layers/CSVLayer",
            "esri/views/MapView",
            "esri/widgets/Legend",
            "esri/core/urlUtils"
        ], function (Map, CSVLayer, MapView, Legend, urlUtils) {
            //Eğer CSV dosyası sitenizin domain'i altında değilse CORS yeteneği olan bir sunucu veya bir Proxy kullanmalısınız.
            const url =
                "https://data.humdata.org/dataset/2e45ecbd-7940-4775-a1da-57603118390c/resource/27f8e122-c2df-49b4-97e5-23ba3d4407e5/download/turkey.csv";
           
            //Pop-up gösterim şablonu
            const template = {
                title: "Türkiye Sağlık Tesisleri",
                content: "<b>Tesis Bilgileri</b><br><b>Tip:</b> {healthcare}<br><b>Adı:</b>{name}"
            };
           
            //Nokta tabanlı CSV dosyalarından (csv, txt) oluşturulan katman.
            const csvLayer = new CSVLayer({
                url: url,
                copyright: "https://data.humdata.org/dataset/turkey-healthsites",
                popupTemplate: template
            });
           
            //Gösterim sembolojiler. Tekil değereler göre gruplanıp, 'healthcare' sütun değerlerine göre semboloji belirlenir
            const myRenderer = {
                type: "unique-value",
                field: "healthcare",
                defaultSymbol: {
                    type: "picture-marker",
                    url: "images/other.png",
                    width: "16px",
                    height: "16px"
                },
                defaultLabel: "Diğerleri",
                uniqueValueInfos: [
                    {
                        value: "pharmacy",
                        symbol: {
                            type: "picture-marker",
                            url: "images/pharmacy.jpg",
                            width: "16px",
                            height: "16px"
                        },
                        label: "Eczane"
                    },
                    {
                        value: "hospital",
                        symbol: {
                            type: "picture-marker",
                            url: "images/hospital.png",
                            width: "16px",
                            height: "16px"
                        },
                        label: "Hastane"
                    },
                    {
                        value: "doctor",
                        symbol: {
                            type: "picture-marker",
                            url: "images/doctor.png",
                            width: "16px",
                            height: "16px"
                        },
                        label: "Doktor"
                    },
                    {
                        value: "dentist",
                        symbol: {
                            type: "picture-marker",
                            url: "images/dentist.png",
                            width: "16px",
                            height: "16px"
                        },
                        label: "Diş Hekimi/Poliklinik"
                    }
                ]
            };
           
            csvLayer.renderer = myRenderer;
           
            //Harita
            const map = new Map({
                basemap: "dark-gray"
            });
            map.add(csvLayer);
           
            //Harita görünümü
            const view = new MapView({
                container: "viewDiv",
                map: map,
                center: [34.8442835, 38.9323346], // boylam, enlem
                zoom: 7
            });
           
            //Lejant
            var legend = new Legend({
                view: view,
                layerInfos: [{
                    layer: csvLayer,
                    title: "Lejant"
                }]
            });
           
            view.ui.add(legend, "bottom-right");
        });
    </script>
</head>
<body>
    <div id="viewDiv"></div>
</body>
</html>

Harita görünümü aşağıdaki gibi görüntülenir.

Harita üzerinde bir feature tıklanıldığında aşağıda belirtilen açılı pencere açılacaktır.

Bu yazımızda CSVLayer sınıfı, açılır pencere yapılandırması, semboloji ve lejant gibi konuları işlemiş olduk.

ArcGIS JavaScript API ile yazılmış diğer örnekleri incelemek için linke tıklayınız.

Esri Jupyter Notebook ile CSV Sözel Dosya Görüntüleme

Günümüzde verinin format ve şekli yüzlerce formda bulunabilir. XML ve JSON gibi standartlara sahip, belirli kurallara göre içeriğinin oluşturulması gereken dosya formatları yanında, CSV gibi satırlarda bulunan verinin ayraçlar yardımıyla birbirinden ayrıştırılarak, içeriğinin ofis uygulamaları ile bile görüntülenebilen basit bir formattır.

Coğrafi veri içeren bir CSV dosyasını ArcGIS Desktop ile açıp görüntülemek hatta analizler için kullanmak çok kolay. Peki Esri Jupyter Notebook ile bir CSV dosyasını içeriğini bir harita üzerinde göstermenin de çok kolay olduğunu biliyor musunuz?

Örnek bir veri seti içeren bir CSV dosyası oluşturalım. Sütunları sırayla X ve Y olsun. Diğer ek nitelik bilgileri istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Bu örnekte ben sadece “KAPINO” adında bir bilgi ekledim.

Bu CSV dosyasını Esri Jupyter Notebook açılış ekranında sağ tarafta bulunan “Upload” (Yükle) düğmesine basarak çalışma ortamınıza yükleyin.

Yükleme işlemi bittikten sonra bir çalışma sayfası oluşturalım. İlk hücremize kullanacağımız kütüphanelerimizi tanımlayalım. “pandas” kütüphanesini kullanacağız. Bu kütüphane sayesinde bir CSV dosyasının içeriğini hızlıca okunabilir ve manipüle edebilir.

“pandas” içerisinde “read_csv” fonksiyonuna parametre olarak vereceğimiz CSV dosya yolu ve içerisinde ayrıştırıcı olarak kullandığımız karakterin tanımlamasını yazalım. Ben “;” karakterini kullandım.

Sonra kullanacağımız harita kontrolümüzü “GIS” sınıfından türetip oluşturalım. “map” fonksiyonu kullanarak yeni bir harita bileşenini oluşturalım.

Oluşturduğumuz “gis” nesnesinde “content” yardımcı sınıfındaki “import_data” fonksiyonuna “pandas” kütüphanesi tarafından okunan CSV dosya karşılığını parametre olarak verdiğimizde verimizi artık bir katman olarak kullanabileceğiz.

Bu katmanıda haritamıza “add_layer” fonksiyonu kullanarak katman olarak ekleyeceğiz. Ve haritamızı görüntülediğimizde CSV dosyasının içerdiği X ve Y konumlarını harita üzerinde görüntüleyebileceğiz.

 

Daha fazla bilgi için Esri Türkiye Profesyonel Hizmetler ile iletişime geçebilirsiniz.

Esri Türkiye 2019