Afet Müdahale Programı (DRP) VE Koronavirüs Çözümü

Afet Müdahale Programı (DRP)

Esri hızlı bir şekilde yardıma ihtiyacınız olduğunda, acil durum CBS operasyonlarınız için veri, yazılım, yapılandırılabilir uygulamalar ve teknik destek sağlayabilir. Bir felaketten etkilenen belirli konumlar hakkında kritik görev bilgilerine hızla erişmek ve görselleştirmek için CBS’yi kullanabilirsiniz. Bir kriz sırasında daha iyi kararlar almak için ihtiyacınız olan bilgileri hızlı, anlaşılması kolay bir şekilde alabilirsiniz.

Esri’nin Afet Müdahale Programı size nasıl yardımcı olabilir?

ArcGIS yazılımı İş akışı uygulaması Mekansal veriler Teknik Destek
Esri müşterileri bir afet müdahalesi sırasında kuruluşlarının artan CBS gereksinimlerini desteklemek için mevcut lisansları geçici olarak uzatabilir. CBS konusunda yeni ve henüz müşterimiz değilseniz platforma geçici olarak erişim sağlayabilirsiniz. Durumsal farkındalığı, etki analizini, hasar değerlendirmesini, operasyonel brifingleri veya kamuya açık bilgileri destekleyecek yetenekler uygulanabilir veya yapılandırılabilir. ArcGIS Online ve Living Atlas’tan gerçek zamanlı hava durumu, trafik, tehlikeler, altyapı ve demografi gibi mevcut verileri kullanarak çözümünüzde kullanabilirsiniz. Çalışmalarınız sırasında destek hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Detaylı bilgi için ayrıca  Esri Disaster Response Program sayfasını ziyaret edebilir ve inceleyebilirsiniz.

Halk sağlığı kurumlarının ve diğer kuruluşların Covid-19 ile mücadelelerini hızlıca başlatabilmelerine yardımcı olmak için Esri aşağıdakileri 6 ay süre ile ücretsiz olarak sağlamaktadır.

 • ArcGIS Hub Coronavirus Response template
 • ArcGIS Online
 • ArcGIS Hub Basic
 • ArcGIS Insights

DRP kapsamında uygulamalara erişmek ve destek almak için Yardım Talebi oluşturabilirsiniz. Açılacak sayfada bulunan bilgiler doldurularak yardım talebi oluşturabilirsiniz.

COVID-19 ile Mücadele

COVID-19 etrafında gelişen durum ciddileşmeye devam ederken Esri, kullanıcılarımızı ve toplumu, genel olarak konum zekası, coğrafi bilgi sistemi (CBS) ve haritalama yazılımı, servisler ve insanların salgının etkisini izlemek, yönetmek ve haber vermek için kullandıkları malzemelerle destekliyor. Topluluğunuz veya kuruluşunuzun etkili bir şekilde mücadele etmesine yardımcı olmak için bu kaynakları kullanabilir ve paylaşabilirsiniz.

COVID-19 ile mücadelede 5 adım

Küresel topluluklar ve işletmeler COVID-19 pandemisi ile mücadele etmeye çalışırken, kuruluşunuzun risk alanları ve müdahale kapasitesinin anlık bir resmini oluşturmak için bu beş proaktif adımı atabilirsiniz.

1.Vakaları haritalandırma

COVID-19 enfeksiyonlarının nerede olduğunu ve meydana geldiğini belirlemek için doğrulanmış ve aktif vakaları, ölümleri ve iyileşmeleri haritalandırabilirsiniz.

2.Yayılışın haritalanması

Zaman etkin haritalar, enfeksiyonların zaman içinde nasıl yayıldığını ve müdahaleleri hedeflemek isteyebileceğiniz yerleri ortaya çıkarabilir.

3.Hassas popülasyonların haritalanması

COVID‑19, yaşlılar ve sağlık sorunları olan bireyler gibi belirli demografileri orantısız bir şekilde etkilemektedir. Sosyal hassasiyetler, yaş ve diğer faktörleri haritalamak, risk altındaki grupları ve hizmet sunduğunuz bölgeleri izlemenize yardımcı olur.

4.Kapasitenizin haritalanması

COVID-19’un mevcut ve potansiyel etkilerini anlamak ve bunlarla mücadele etmek için tesisler, çalışanlar veya vatandaşlar, tıbbi kaynaklar, ekipmanlar, ürünler ve hizmetleri haritalayabilirsiniz.

5.Haritaların kullanılarak iletişim kurulması

Herkesi haberdar ederek durumun hızlı bir şekilde iletilmesine yardımcı olmak için etkileşimli web haritaları, kontrol paneli uygulamaları ve story maps’i kullanabilirsiniz.

Koronavirüs Yanıt Çözümü

Coronavirus Response Solution artık ArcGIS ile kullanılabilirdir.

Coronavirus Response’un ilk sürümü toplumların gelişen koronavirüs salgınına yanıt vermesine ve halk için yetkili bir bilgi kaynağı olmasına bir dizi harita ve uygulama içermektedir. Böylece ArcGIS’ i koronavirüs salgını karşısında yardımcı olacak bir sisteme dönüştürmektedir.

Coronavirus Response, Esri’nin kuruluşların koronavirüs ile mücadele etmesine yardımcı olmak için sağladığı kaynaklardan sadece biridir. COVID-19 GIS Hub ise ek kaynaklara erişim ve Esri’den GIS yardımı talep etme yeridir.

Kurulum sonrasında kuruluşlar birkaç ArcGIS uygulamasına sahip olacaktır. Tüm uygulamaları kapsamlı bir sistem olarak kullanmayı veya yalnızca mevcut ihtiyaçlarınızı karşılayan uygulamaları kullanmayı seçebilirsiniz. Öncelikle söz edilen uygulamaları nasıl elde edeceğiniz ve bu uygulamaların kapsamlarına değinilecektir.

Koronavirüs Yanıt Çözümünü Elde Etmek için;

Coronavirus Response’u ArcGIS Organizasyonunuza eklerken, koronavirüs vakalarını ve müdahale faaliyetlerini izlemek, halka açık yerler (örneğin okullar, hükümet binaları, ortak yerler), envanter testi ve yemek gibi etkileri iletmek için kullanılan bir dizi ArcGIS uygulamasına sahip olacaksınız.

Acil müdahale kurumları tüm Coronavirus Response haritalarını ve uygulamalarını yapılandırabilir ve paylaşabilir veya belirli ihtiyaçlarını karşılayan tek bir haritayı veya uygulamayı yapılandırıp paylaşabilirsiniz.

Koronavirüs Yanıt Çözümünü elde etmek ve detaylı bilgi almak için Coronavirus Response sayfasına ulaşılmalıdır.

Uygulamaları elde etmek için;

 1. ArcGIS Solutions app seçeneğine tıklayın ve ArcGIS Online hesabınızda oturum açın.
 2. Şimdi Edin (Get Now) tıklayın.
 3. Tamamlandığında, imleci Coronavirus Response çözümünün üzerine getirin ve Aç’ı tıklayın.
 4. İsteğe bağlı olarak, çözümü kuruluşunuzdaki belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde yapılandırmaya başlayabilirsiniz.

Koronavirüs Yanıt Çözümünü Kullanmak için Adımları Takip Ediniz.

Koronavirüs Yanıt Çözümü İçeriği

Yukarıda belirtilen adımlar izlendikten sonra uygulamalara sahip kullanıcıların bu uygulamaların tamamını veya bir kısmını kullanmak üzere yapılandırması gerekecektir.

Esri Türkiye olarak hazırlamış olduğumuz uygulamaların görsellerine ve açıklamalarına aşağıda olduğu gibi ulaşabilirsiniz.

En Yakın Tıbbi Tesis Alanını Bul

Tıbbi Tesis Alanları kullanıcılara en yakın ihtiyaç duyduğu tıbbi tesis alanlarını bulmasını ve bunlardan faydalanmasını sağlamaktadır. Ayrıca tesis bilgilerine ve yönlendirmelerine ulaşılabilir.

Kapalı Okulları Bul

Kapalı Okullar, okulların durumları ile alakalı olarak bilgilendirme amaçlı üretilmiş web uygulamasıdır. Kapalı, açık veya kapatılması planlanmış okullar böylece takip edilebilecektir.

En Yakın Test Merkezlerini Bul

Test Merkezleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş test merkezleri bilgilerini ekleyebilir böylece test merkezi ihtiyacı olan kullanıcılar kendilerine en yakın ve en uygun test merkezlerini belirleyebilir. Bu noktalara yönlendirme alabilirler.

Test Merkezleri Yöneticisi

Test Merkezleri Yönetici Paneli, zamanla eklenen veya kapatılan test merkezlerinin harita üzerinden güncellenmesini sağlar. Böylece haritalar ve uygulamalar içerisinde bulunan test merkezeleri güncel tutulacaktır.

Vaka Raporlama

Vaka Raporlama Formu ilgili kurumların konuma ve zamana bağlı olarak vakaları raporlamasını sağlar. Böylece bilgiler tablo içerisinde tutulabilecek ve konumsal olarak değerlendirmeleri gerçekleştirilebilecektir.

Topluluk Etkileşimi Yayılım Paneli

Tespit edilen ve toplanan vaka bilgiler ışığında hazırlanan gösterge panelinde bu veriler görselleştirilebilir. Böylece halk veya ilgili kişiler ile bu bilgiler paylaşılabilir.

Covid-19 Yanıt Merkezi

Son birkaç hafta içinde, dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar, COVID-19 hakkında bilgi ve kaynakları topluluklarıyla paylaşmak için ArcGIS Hub’ı kullanmaya başladı.

Daha fazla kuruluşun yerel müdahale çabalarıyla ilgili kritik güncellemeleri paylaşmasına yardımcı olmak için ArcGIS Hub  Coronavirus Response şablon olarak paylaşılmıştır. Tüm ArcGIS Online kullanıcıları şablon üzerinden güncellemelerini yaparak kullanabilecektir.

Coronavirus Response Hub şablonu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Çözüm Harici Üretilen Uygulamalar

Hazır çözüme sahip olmak ile birlikte elimizde bulunan bu veriler ile farklı uygulamalar geliştirebilir ve onlar üzerinden fayda sağlayabilirsiniz. Sadece çözüm içerisinde verilen uygulamalar ile sınırlı kalmamaktadır.

Aşağıda bunların örnekleri gösterilmektedir.

Tıbbi Tesis Analizi

Tıbbi Tesis Analizi uygulaması ile hasta noktaları ile hastane noktaları eşleştirilerek en optimum seviyede paylaştırılması sağlanmaktadır. Bu sayede hastane bazında yoğunluklar önlenerek hastaların daha iyi tedavi görmeleri amaçlanmaktadır.

Covid-19 Küresel Yayılım Paneli

Küresel yayılım paneli gibi uygulamalar ile küresel ölçekte salgın görselleştirilebilir ve ülkelerin bir birlerine göre durumları incelenebilir.

Küresel Yayılım Panelini incelemek için tıklayınız.

Covid-19 Bireysel Değerlendirme Formu

Herkesin ulaşabileceği ve hastalık tespitinde önemli olan soruları içeren formlar oluşturularak yayılımı önlemek adına erken tespitler gerçekleştirilebilir. Böylece kişiler hastalık şüpesi ile kayıt altına alınabilir ve sorularda bulunan skorlamalar ile hastalık ihtimalini sayısal olarak görebilir buna karşılık form sonucunda gelen öneri mesajına göre kişiler önlem alabilirler.

Bölgesel Durum Analizi

Bölgesel durum analizinde sahadan formlar ile toplamış olduğunuz verilerin görselleştirmeleri ve analizleri gerçekleştirilmektedir. Covid-19 Bireysel Değerlendirme Formu ile toplanan verileri doğrudan burada analizlerinize dahil edebilirsiniz.

Covid-19 Analizi

Analiz uygulaması ile birden fazla kaynaktan verileri eş zamanlı olarak analizlerinize dahil ederek bir birini etkileyen ve tetikleyen grafikler, haritalar, dinamik raporlar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.

Ek Kaynaklar:

COVID-19 sürecindeki diğer Esri çözümlerini takip etmek için Esri Türkiye web sitesiniblog sayfamızı ve webinarlarımızı takip edebilirsiniz.

Esri Türkiye tarafından hazırlanmış olan COVID-19 Sürecini Esri Çözümleriyle Nasıl Yönetirsiniz? Webinar kaydını izlemek için tıklayınız.

Harita ile Etkileşimli Yönetici Arayüzü Nasıl Yapılır?

Harita ile Etkileşimli Yönetici Arayüzü Nasıl Yapılır?

Dashboard Nedir? 

ArcGIS Online’da ya da ArcGIS Enterprise üzerinde çalışan, bir gösterge panosudur. Operations Dashboard’u kullanarak, bir bakışta karar vermek için verilerinizi görselleştirmek üzere basit veya gelişmiş bir web uygulaması yapılandırabilirsiniz.

“Dashboard, coğrafi bilgilerin, etkinliklerini veya aktivitelerini izlemenize yardımcı olan bir gösterge panosu görünümüdür. Yönetici arayüzü, tek bir ekranda birlikte çalışan birden fazla görselleştirmeyi görüntülemek için tasarlanmıştır. Bir bakışta karar vermede önemli bilgiler sağlamak için verilerinize kapsamlı ve ilgi çekici bir görünüm sunarlar.”

Yönetici Arayüzü Tasarlamak

Genellikle, bir gösterge panosunun tasarlanmasındaki en iyi ilk adım, son kullanıcıların bir bakışta cevap vermesini istediği soruların listesini bulmaktır. Sonrasında, gösterge panosunun nasıl görüntüleneceği belirlenmelidir. Katılımsız mı (ör. duvara monte edilmiş bir veya birden fazla ekranda) veya etkileşimli mi olacak? (ör. Masaüstünde veya tablette kullanılır) Katılımsız, ise, tüm bilgilere hiçbir şey tıklamadan erişilebilir olmalıdır. Etkileşimli ise, dinamik veri akışı öğelerinden ve etkileşimli filtrelemeden faydalanılabilir.

Yönetici Arayüzü Oluşturma

ArcGIS Online kuruluş oturumu açtığınızda, İçerik sayfasında Oluştur düğmesinden bir gösterge panosu oluşturabilir. Operations Dashboard’un ana sayfasını açmak için ArcGIS Online ana sayfasında kullanıcı adının yanındaki Uygulama Başlatıcı’yı dan Operations Dashboard seçilebilir.

 • ArcGIS Online ya da ArcGIS Enterprise hesabınıza giriş yapılır.

Not: Kurumsal olmayan genel hesaplar ve Seviye 1 hesapları yönetici arayüzü oluşturmayı desteklemez. Kuruluşunuzda en az bir adet Seviye 2 hesabı olması gerekir.

 • Yönetici arazyünde kontrol etmek istenilen verileri içeren bir web harita servisi görüntülenir.
 • Araç çubuğundaki Paylaş düğmesini tıklanır.
 • Açılır pencereden Web Uygulaması Oluştur seçilir.
 • Yönetci Arayüzü sekmesininde başlık metni yazılır ve Tamam‘a butonuna tıklanır. .

Yönetici Arayüzüne Öğe Ekleme

Haritalar, listeler, çizelgeler, grafikler ve gösterge panelleri vb. öğeler yönetici arayüzündeki verilerin görselleştirmeleri için kullanılan ayarlanabilir öğelerdir.

Gösterge

Yönetici arayüzü araçlar menüsünde + butonuna tıklayarak Gösterge eklenir.

 • Gösterge öğesi ile ilişkili veri kaynağı seçilir.
 • Varsayılan olarak, seçili verinin sayım (toplam kayıt miktarı) istatistiği görüntülenir.

 • Görüntülenen sayıya metin eklemek için Gösterge sekmesi tıklanır.
 • Metin girişi için sayı ve metin değerini birlikte kullanmak için “{value} Adet Kayıtlı Gösterge” yazılır.

 • Simge eklemek için Simge alanında Sol butonuna tıklanır ve açılan pencerede gösterge için simge seçilir.

 • Gösterge kontrol paneline eklemek için alt bilgideki Bitti butonuna tıklanır.

Seri Grafik

Seri Çizelge çubuk grafikler, çizgi grafikleri, alan grafikleri ve bunların kombinasyonlarını oluşturmak için kullanılır.

 • Yönetici arayüzü araçlar menüsünde + butonuna tıklayarak Seri Grafik eklenir.
 • Seri grafiği gösterilecek veri kaynağı seçilir.
 • Varsayılan olarak, veriler Gruplanan Değerlerden kategoriler oluşturur.
 • Çubuk barların detaylandırılması için Alanlara Ayır alanı içinden seçim yapılır.

 • İstatistik türü ayarlanır.
 • Çubukların rengini değiştirmek için Seri sekmesinden Renk değiştirilir.
 • Seri Grafiği yönetici arayüzüne eklemek için Bitti butonuna tıklanır.

Liste

Yönetici arayüzünde seçili veri katmanına ait takip edilmek istenen öznitelik bilgisi liste şeklinde eklenebilir.

 • Yönetici arayüzü araçlar menüsünde + butonuna tıklayarak Liste eklenir.
 • Listeleme yapılacak veri kaynağı seçilir.
 • Veri sekmesinde listelenecek alan Sıralama ayarlarından yapılır.

 • Liste sekmesinde {} içerisine açıklama yazılır ya da listelenmek istenilen veri tablosundan alan seçilir.

 • Listeyi yönetici arayüzüne eklemek için Bitti butonuna tıklanır.

Pasta Grafik

 • Yönetici arayüzü araçlar menüsünde + butonuna tıklayarak Pasta Grafik eklenir.
 • Pasta grafik gösterilecek veri kaynağı seçilir.
 • Varsayılan olarak, veriler Gruplanan Değerlerden kategoriler oluşturur.
 • Pasta grafiğin oluşması için Kategori içinden seçim yapılır.
 • Pasta Grafiği yönetici arayüzüne eklemek için Bitti butonuna tıklanır.

Ölçü

 • Yönetici arayüzü araçlar menüsünde + butonuna tıklayarak Ölçü eklenir.
 • Ölçüm değeri hesaplanacak veri kaynağı seçilir.
 • Ölçü sekmesinde görünüm ayarları yapılır.
 • Genel sekmesinde ölçü öğesi için Açıklama alanında “Ölçülen Gösterge Sayısı” metni girilir.
 • Ölçü öğesini yönetici arayüzüne eklemek için Bitti butonuna tıklanır.

Harita Araçları

Harita öğesinin sol üstündeki mavi menüyü genişletip Yapılandır düğmesini tıklayarak,harita kontrolleri ve açıklama gibi araçlar eklenebilir .

Atlık harita değiştirme, arama alanı, gösterim, açılır pencere vb. ayarlar yapılandırılabilir.

Etkileşim Ekleme

Harita öğesinin sol üstündeki mavi menüyü genişletip Yapılandır düğmesini tıklayarak, harita kontrolleri ve açıklama eklenebilir .

Filtreleme Eylemi Etkileşimi

Grafik, liste ya da benzeri öğelere tıklandığında harita ekranında filtreleme eylemi etkileşim olarak ayarlanabilir.

 • Etkileşim kurulacak öğenin sol üstündeki mavi menüyü genişletip Yapılandır düğmesini tıklayarak, öğe yapılandırma penceresi açılır.
 • İşlemler sekmesinde filtre ve hedef veri katmanı seçilir.
 • Harita ekranında filtreleme yapılması için öğe üzerine tıklanır.
 • Etkileşimi aktifleştirmek için yönetici arayüzüne eklemek için Bitti butonuna tıklanır.
 • Filtreleme etkileşimi öğeye tıklandığında çalışır.

Siz de Operations Dashboard for ArcGIS ile etkileyici bir gerçek zamanlı gösterge yönetici arayüzü oluşturabilirsiniz.

Esri Türkiye

Eğitim Altyapımızdaki Yenilikler

Bildiğiniz üzere Esri Türkiye olarak ArcGIS Desktop’tan ArcGIS Enterprise’a uzanan farklı alanlarda yetkinliğinizi arttırmaya yönelik geleneksel (masaüstü) CBS eğitimlerinin yanı sıra Web CBS tabanlı, 3 boyutlu analiz ve tasarım yapabileceğiniz birçok eğitim veriyoruz. Günümüz dünyasında hızla değişen teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmek amacıyla, Haziran 2018 itibariyle ESRI Global’in eğitim sistemi olan ITP’ye (International Training Program) geçmiş bulunuyoruz. ITP’nin bir parçası olan eğitim içeriklerini yerelleştirme çalışmalarımız devam ederken, kataloğumuzdaki eğitimleri ise ITP dokümanları üzerinden İstanbul ve Ankara olmak üzere iki farklı lokasyonda gerçekleştirmekteyiz.

Eğitim içeriğimizdeki yeniliklerle beraber, internet sayfamızda da bazı altyapı değişikliklerine giderek bu eğitimlere başvurmanızı kolaylaştıracak birtakım yenilikleri hayata geçirdik. Önceki sistemimizde her bir eğitim için ayrı ayrı başvuru yapmanız gerekirken artık bu işlemi tek bir seferde yapabilirsiniz.


 

Katılımcılar, eğitim sayfamızda yer alan eğitim kataloğundan seçim yaparken, hangi eğitimin kendileri için daha faydalı olacağına karar vermekte zorlanıyorlardı. Örneğin Network Analyst eğitimi almak isteyen bir katılımcı bunun öncesinde alması gereken ve kendisine bir temel oluşturacak eğitimlerin hangileri olduğunu bulmakta zorluk çekebiliyordu ancak sitemizdeki diğer bir yenilik olan Kariyer Planı ile birlikte başvuru aşamasında eğitimleri kolaylıkla seçmesine yardımcı oluyoruz. Kariyer planı sayesinde katılımcıların önceden aldıkları eğitim ile, alacakları eğitimler arasındaki ilişkiyi görmeleri mümkün hale geldi.

Şu anda Eğitim Departmanımızın Web Sayfasını ziyaret ettiğinizde sizi şu şekilde bir ekran karşılıyor olacak.

 

 

Eğitim Takvimi ve Kariyer Planı dışında yaptığımız başka bir değişiklik de Survey123 for ArcGIS ile hazırladığımız Eğitim Talep Formu oldu. Eski formumuzu güncellemek ve daha verimli sonuçlar elde etmek amacıyla böyle bir değişikliğe gittik. Bu yenilik sayesinde katılımcılarımız formu doldurduklarında biz de eş zamanlı olarak ArcGIS Online üzerinden bu başvuruları görmekteyiz.

 

 

Eğitim Talep Formu üzerinde gerçekleştirdiğimiz değişiklikler ile birlikte formun içerdiği alanlar ve başvuranların verdiği cevaplar detaylı bir şekilde görüntülenebilir hale geldi.

 

 

Bu anket sonuçlarını istediğimiz şekilde filtreleyip, sıralayabiliyor olmamız da Survey123 ve ArcGIS Online’ın bize sunduğu diğer bir kolaylık. Örneğin sadece belirli bir eğitimi almak isteyenleri ya da belirli bir tarihteki eğitimi almak isteyenleri öncelikli şekilde sıralayabiliyoruz.

Bunları raporlamak istediğimizde dışa aktarma seçeneklerini kullanarak tek bir dosya içerisinde görebiliyoruz ya da Survey123 for ArcGIS ile elde ettiğimiz sonuçları Operations Dashboard for ArcGIS üzerinde grafiklere dökebiliyoruz. Böylelikle karmaşık verilerin analizini basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz.

 

 

ESRI Türkiye olarak eğitim taleplerini alırken Survey123 ve ArcGIS Online kullanarak vaktimizi daha verimli kullanıyoruz. Katılımcılarımıza daha hızlı ve etkili geri dönüş sağlayarak kullanıcı memnuniyetini arttırıyoruz.

Sizler de iş ihtiyaçlarınız için ESRI’nin çok çeşitli ve üstün yeteneklere sahip uygulamalarını kullanarak hem zamandan tasarruf edebilir hem de iş yükünüzü hafifletebilirsiniz.

Survey123 for ArcGIS kullanılarak yapılan diğer bir örnek çalışma için “Ülkemizdeki Ormancılık Faaliyetleri ve Survey123 for ArcGIS” yazısını inceleyebilirsiniz.