ArcGIS Utility Network Trace Yapısını Anlamak

Altyapı sektörü, genellikle saha envanteri ve kullanımı kolay harita arayüzüne sahip varlık konumu aracılığıyla varlık yönetimini desteklemek için haritalardan faydalanır. Bazı altyapı kullanıcıları, CBS’den, mühendislerinin sahada bulunan kritik derecede öneme sahip koruyucu cihazların konumlarının tespit edilebilmesi ve şebeke yönetiminde operasyonel şema kullanımının arttırılması gibi konularda faydalanır. Bazı kullanıcılar ise CBS’yi rotalama operasyonları, tesis tasarımı, maliyeti düşürmek ve yerel topluluklara etki edecek bilginin kaynağını sağlamak amacıyla kullanır.

Tüm bu senaryolardaki ortak nokta, trace analizleri gerçekleştirmenin varlıklar sahada bağlantısal olduğu ve faaliyet gösterdikleri için onları anlamanın anahtarı olduğudur. Bu blog yazımızda,Trace analizi işlemlerini inceleyerek parametre ayarları ile sonuçların nasıl farklılaştığını anlatacağız.

Ekipmanın bir sisteme bağlı olduğu şekliyle konumsal düzenine ve temsiline dayalı olarak belirli varlıkları seçme yeteneğine Trace (ağ izleme) denir. Daha öz bir ifadeyle, şebekeye ait bir sistemin bağlantısallığına dayanarak varlıklar arasında geçiş yapma yeteneği, altyapı sektörü için en sık kullanılan analiz kabiliyetlerinden biridir. Trace yeteneği sayesinde saha ekiplerinin şebeke sistemi arızasının yaşandığı esnada bakım gerçekleştirebilmeleri için en yakın koruyucu cihazların nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu yetenek, bir altyapı şebekesi yöneten CBS personeline, şebekelerinde abonelerine nasıl hizmet verdiklerini ya da maliyet bakımından daha tasarruflu bir hizmet verebilmek için saha ekipmanlarının nasıl optimize edilebileceği hakkında fikir verebilir. Trace analizinin kabiliyetlerini anlamak adına bu aracın yapısını inceleyelim. Bir Trace’i temsil etmenin en basit yolu, bir şebekede birbiriyle bağlantısal olan birkaç cihazla başlamaktır. Bu durumda, müşteri sayacına (ekranın sağ tarafında) bağlı bir alçak gerilim hattına bağlı bir sigorta (ekranın sol tarafında) ile başlayabiliriz. Harita, soldaki Trace Locations (Konumları İzle) paneli ve soldaki Trace coğrafi işlem aracı paneli arasında yer almaktadır.

Ağ Detayları (Sigorta (Solda) – Abone Sayacı (Sağda))

Bu modelde, alçak gerilim çizgisinin ve bağlı olduğu noktaların üzerinden geçebilmek için görselin solunda yer alan sigorta cihazında bir başlangıç ​​noktası (Yeşil) konumlandırarak başlıyoruz. Başlangıç ​​noktalarının herhangi bir yönü yoktur, bunun yerine yapılacak olan ağ izleme işleminin tüm mevcut yönlerde geçeceği bir konum sağlar.

Sigorta Noktası Üzerinde Başlangıç Noktası İçeren Bir Ağ Detayı

Trace (ağ izleme) yetenekleri, şeritteki Utility Network sekmesinde veya Utility Network Geoprocessing Toolbox içinde bulunabilen Trace Locations (Ağ İzleme Konumları) paneli ve Trace (Ağ İzleme) coğrafi işleme aracının bir işlevidir. Ağ izleme analizini gerçekleştirmek için kullanılan temel algoritmayı tanımlayan sekiz temel Trace işlemi türü vardır. Daha fazla bilgi ve her biri hakkında fikir sahibi olmak için Utility Network Trace türlerini inceleyebilirsiniz. Trace Locations (Ağ İzleme Konumları) paneli, oluşturulmuş başlangıç ​​Noktaları ve bariyerlere dayalı bir Trace analizi yapılandırmanıza olanak tanır. Trace araçları, tüm ağ izleme yapılandırmaları için ortak bir ara birim sağlar.

Trace coğrafi işleme aracı kullanılarak, geçiş (Traversal), seçilen bir dizi detay olarak kullanıcıya geri döndürülür. Yapılan Trace analizinin başlangıç ​​noktası bir noktaya, bir çizginin kenarına veya hatta ağ özellikleriyle bağlantısı olan bir konumsal olmayan kesişim veya kenar nesnesi üzerine yerleştirilebilir. Konumsal olmayan kesişimler ve kenar nesneler hakkında daha fazla ayrıntıyı blog yazımızdan inceleyebilirsiniz. Bu ilk Trace işlemini kolaylaştırmak için, başlangıç ​​noktasına bağlı tüm detayları döndürmek için basit bir bağlantısal (Connected) Trace işlemi kullanılır. Başlangıç ​​noktası bir grafik olarak değil, ArcGIS Pro içerisinde Utility Network için açılan bir projenin varsayılan dosya coğrafi veri tabanındaki “UN_Temp_Starting_Points” özellik sınıfında depolanan gerçek bir detay olarak temsil edilir.

Not: Trace konumları üç yoldan biriyle oluşturulabilir. İzleme Konumları bölmesini kullanarak, haritada yeni bir özellik oluşturmak için “Detay Ekle (Add Features)” komutunu kullanabilirsiniz (bu, Utility Network detaylarıyla çakışabilir), önceden seçilmiş bir özellikten veya mekansal olmayan nesneden bir trace konumu oluşturmak için “Seçilen Ekle (Add Selected)” aracını kullanabilirsiniz, veya başlangıç ​​noktası ya da bariyer olarak rol alabilecek kullanıcı tanımlı bir özellik sınıfı veya tablosu belirterek oluşturabilirsiniz.

Başlangıç ​​noktamızı yerleştirdikten sonra Trace işlemleri galerisinden Connected (Bağlantısal) Trace’i seçtik ve varsayılan ayarları kullanarak Trace coğrafi işleme aracını çalıştırdık.

Ağ Üzerinde Trace (İzleme) Coğrafi İşlemi

İlk Trace (Ağ İzleme) analizimizi oluşturduğumuza göre, bariyerleri kullanarak Trace içine bazı kısıtlamalar eklemeye başlayalım. En basit bariyerler, detay bariyerleridir. Bunlar, başlangıç ​​noktasını yerleştirmek için kullanılan panelin aynısı kullanılarak harita üzerinde oluşturulur. Aşağıdaki örnekte, ağ izleme analizi sonuçlarını görsel olarak daha anlaşılır kalmak ve sadece başlangıç noktasının bağlı olduğu sayacı seçebilmek için “Starting Points” sekmesi yerine “Barriers” sekmesi Trace Locations panelinde gösterilmektedir. Aşağıdaki Trace işlemine bakıldığında, Trace analizi sonucunda sadece görselin solunda yer alan sigorta detayı geri dönmüştür ancak bariyer sigortadan sayaca bitişik olan hatta kurulduğu için Trace işlemi sonucunda sayaç seçilememiştir.

Bariyer Atılmış Bir Ağ Detayı

Trace coğrafi işleme aracı üzerinde Bariyer açılır menüsü altındaki parametrelere baktığımızda bariyer özelliklerini eklememize izin veren bir seçenek görebiliriz. Aynı Trace analizinin, dahil edilen bariyer özellikleriyle yürütülmesi, aslında çizginin bir kısmını sayacın bulunduğu noktaya döndürür (Trace işlemi sonucu gelen seçimde sayaç seçilmez ve döndürülmez). Ancak, bu Trace işlemini yapılandırırken, bir Trace (Ağ İzleme) analizinin parçası olarak ek bilgi elde etmemiz için bize bir yöntem sağlayan başka bir parametremiz var. Toplu Geometri Sonuç Türü, döndürülen tüm nokta, çizgi ve çokgen özelliklerini içerecek şekilde izleme sonuçları için yeni çok parçalı detay sınıfları oluşturur (Not: Varsayılan olarak, bunlar daha önce bahsedilen başlangıç ​​noktaları ve bariyerlerle aynı coğrafi veri tabanında oluşturulur, ancak detay sınıfları için herhangi bir uygun konuma kaydedilir). Toplu Geometri çıktısıyla ilgili önemli olan kısım, kısmi detayları bariyerin konumuna kadar seçim olarak döndürmemize izin vermesidir. Bu nedenle, Trace seçimi bariyerin yerleştirildiği tüm hattı döndürürken, oluşturulan toplu hat, ilgili çizginin sadece bariyere kadar olan kısmıdır.

Seçilmiş ve Birleştirilmiş Sonuç Çıktısı ile Bariyer Detayına Sahip Hat Üzerinde Trace (Ağ İzleme) İşlemi

Trace aracı arayüzündeki ek parametreler, ağ izleme konfigürasyonundaki çeşitli çıktı sonuçlarını kontrol etmek için ek hassasiyet sağlar. Kapsayıcıları (Container), kapsayıcıların içeriğini veya ilişkili yapısal öğeleri içerecek şekilde Trace sürecinin davranışını genişletme olanağınız vardır. Bu seçeneklerle ilgili daha fazla ayrıntı için bağlantı incelenebilir.

Bağlantısallık ve Geçirebilirlik

Doğrudan Trace (Ağ İzleme) aracının parametrelerine geçmeden önce, izlemenin iki özelliğini anlamak önemlidir: bağlantısallık ve geçirebilirlik. Bağlantı, iki veya daha fazla detayın bir bağlantısal ilişkiye sahip olduğu veya bir uç noktada veya orta noktasında geometrik olarak çakıştığı ve ilişkiyi desteklemek için bir bağlantı kuralının bulunduğu durumu tanımlar. Bir önceki bariyersiz basit trace örneği, noktaların ve çizgilerin nasıl bağlanabilirlik ve geçirebilirliğe sahip olduğunu gösterdi. Bir bariyer oluşturduğumuzda, aynı detayların hala bağlantısı vardı, ancak geçiş özelliği, iki Trace işlemi arasında farklı sonuç kümelerine yol açan özellik bariyeri tarafından engellendi. Geçirebilirlik, aralarında Trace konfigürasyonunu karşılayan bir yolu da olan bağlı detayların durumunu tanımlamak için kullanılır.

Bağlantı ve Geçirilebilirlik ile İlgili Detaylar

ArcGIS Utility Network’ün piyasaya sürülmesinden önce; geçilebilirlik, çakışan vektör noktalarına sahip detaylara bağlıydı. Bu, detayların izlenebilmesi için noktaların doğrudan çizgilerin uç noktalarına bağlanması gerektiği anlamına geliyordu. Geçmişte, hem önem hem de akış yönünü uygulamak için ağ ağırlıkları (Network Weights) kullanılıyordu. ArcGIS Utility Network’te, ağ üzerinde çapraz geçişi tanımlamak için şebekedeki kriterlere dair özellikler atarız.

Önce bir Ağ Seviyesi (Tier) ile başlayalım; Katman, belirli iş özelliklerinin ve sürücülerin belirlenen Ağ Seviyesi içindeki detaylara uygulanmasını sağlar.

Ağ seviyesi örnekleri, bir elektrik servisine bakılarak görülebilir. Bazı elektrik şirketleri, elektrik yükünü merkezi üretim istasyonlarından yerel dağıtım trafo merkezlerine taşıyan ekipmanlara sahiptir. Bu iletim ekipmanının, yükü trafo merkezinden evinize taşıyan dağıtım varlıklarından önemli ölçüde farklı kablolara, tesislere ve detaylara sahip olması muhtemeldir. Bir elektrik şebekesinde, bu iki katman (iletim ve dağıtım) farklı hat ve cihaz özelliklerine sahip olacaktır ve büyük olasılıkla iş akışı sırasında analiz edilecek farklı detaylara sahip olacaktır.

Ağ seviyesinin özelliklerinden biri, ağ detaylarına Ağ Kategorileri atama yeteneğidir. Dolayısıyla Ağ Kategorileri, Ağ seviyesinin özgün kriterlere sahip cihazları belirlemenizi sağlayan sistem etiketleridir. Sistem tarafından sağlanan üç Ağ Kategorisi vardır: Subnetwork Controller (Alt Ağ Denetleyicisi), Subnetwork Tap (Alt Ağ Ara Bağlantısı) ve Attribute Substitution (Öznitelik Değişimi).  Subnetwork Controller (Alt Ağ Denetleyicisi), Alt ağ olarak tanımlandırılan besleyici veya devre özelliklerini oluşturabilmeleri için cihaz yapılandırmalarını belirlemenize olanak tanır. Subnetwork Tap (Alt Ağ Ara Bağlantısı) akışı yönlendirme ve faz veya akış hacmi gibi bu akış gücüne ait özellikleri uygulama yeteneğine sahip olan bir cihazı veya bağlantı noktasını belirtir. Bu nedenle, ABC fazlı iletken, bir orta açıklık köşesinde bir Alt Ağ Ara Bağlantısı ile karşılaştığında, bu ara bağlantı, B fazının ana iletkenden çekilebileceğini belirtebilir. Alt ağ kademe kategorisine sahip nokta ana hattın ortasına oturduğundan ve yeni tel belirlenen faz değeri olduğundan Trace işlemi, çekme kablosunu tanır. Attribute Substitution (Öznitelik Değişimi), ayrıca ağ izleme analizi sonucunda bir ikame değerinin eklenmesini sağlayan bir Subnetwork Tap (Alt Ağ Ara Bağlantısı) atamasına sahip unsurlara da uygulanabilir. Diğer Ağ Kategorisi etiketleri, izlemeler yürütülürken cihazlara veya bağlantılara özel nitelikler oluşturmak için kullanılabilir. Bu etiketlerin bazı örnekleri, sistemlerde özel koruyucu cihazlar için bir etiket oluşturmak için “Koruyucu” olabilir veya varlıklarınızın komşu bir yardımcı programa bağlandığı sistemde normalde bağlantısı kesilmiş noktaları oluşturmak için “Ağ Bağları” olabilir. Ağ Kategorileri, bir trace işlemi sırasında belirli ağ özelliklerini kısıtlama kriterleri olarak belirlemede özellikle yararlıdır.

Network Attributes (Ağ Nitelikleri), özel niteliklere sahip olarak atanan veya atanan Utility Network detay katmanlarındaki öznitelik sütunlarıdır. Bu atama, bu alanların ağ dizinine doğrudan katılmasını sağlar.

Ağ nitelikleri ve ağ kategorileri, geçirebilirliğe dair bir ağ bariyeri oluşturan koşullar oluşturmak için izleme parametrelerinde kullanılabilir veya bir trace analizinin sonuçlarıyla birlikte verilen bir işlevde (birlikte verilen mesajda) hesaplanabilir. Sistem tarafından sağlanan Ağ Nitelikleri, Alt ağ Denetleyicisi ile birlikte Varlık Grubu (Asset Group) ve Varlık Türü (Asset Type) alanlarını içerir. Kullanıcı tanımlı ağ nitelikleri genellikle bir çalışma durumu (bağlı veya bağlantısı kesilmiş), durum (hizmette, kullanım dışı), değer (tüketilen veya düzenlenen birimler), eleman (çap veya ağırlıklar) olarak modellenen cihaz özelliklerini temsil etmek veya cihazın özelliğini veya davranışını belirlemek için kullanılır.

Trace aracının kendisinde bulunan ağ izleme özelliklerine ve parametrelerine girmeden önce ele almamız gereken son kısım, operasyonel cihazlarda veya kesişim (Junctions) noktalarında tanımlanmış belirli bağlantı noktalarıdır. Bu Terminaller, varlıkları daha ayrıntılı bir şekilde modellemek ve cihazın veya bağlantının özelliklerine dayalı olarak akış yönünü oluşturmaya yardımcı olmak için kullanılır. Örneğin, bir pompa cihazı, pompaya yüksek basınç bağlantısını kurmak, bu yüksek basınç terminaline bağlanabilecek boruların kabiliyetini sınırlamak ve o pompadan akış yönünü belirlemek için terminaller aracılığıyla yapılandırılabilir. Terminaller üzerinden geçiş, önceden yapılandırılmış terminal yolları kullanılarak sağlanır.  Hatlara uygun bağlantı, Terminal Bağlantılarını Değiştir Aracı kullanılarak tanımlanır. Aşağıda bir terminal yapılandırması örneği gösterilmektedir.

Ağ Terminali Yapılandırmaları

Koşul Engelleri

Koşul Engelleri, bir kullanıcının bir Ağ Kategorisi veya Ağ Niteliği tarafından belirlenen koşullar karşılandığında bir geçirebilirlik engeli teşkil eden bariyerler oluşturmasını sağlar.

Bu Trace işlemi parametresini ayarlamadan önce, orta açıklık köşelerinde Operasyonel Bağlantı katmanından iki ara bağlantı detayı ekledik. İzlemeden önce, oluşturulan kirli alanları temizlemek için ağ üzerinde validasyon (doğrulama) işlemi uygulamamız, yeni hat ve nokta konfigürasyonları ile ağ indeksini güncellememiz gerekiyor. Trace aracının Traversibility bölümünde, Subnetwork Tap’e eşit bir Kategori kullanarak bir Koşul Bariyeri oluşturduk. Trace aracını çalıştırmadan önce, çizginin ilk kılavuz konfigürasyonuna kadar nasıl izlendiğini göstermek için Ek bir çıktı olarak Toplu Geometri Sonuç Türü seçeneğini ekledik.

Ağ Kategorisi Bazlı Koşul Bariyeri ve Toplu Geometri ile Ağ Detayında Trace Analizi

Bu örnekle, Koşul Engellerinin izleme çıktısı için bir geçirebilirlik engeli oluşturmak üzere Ağ Kategorilerini nasıl kullanabileceğimizi görebiliriz. Şimdi, geçiş engeli olarak Ara Bağlantı özelliklerinde bulunan bir Ağ Niteliğini (phasessub) kullanalım. Aynı izin tekrar çalıştırılması, bu konfigürasyon kullanılarak hat geçişinin ikinci ara bağlantıda (C to B) durduğunu gösterir.

Ağ Niteliği Koşullu Engeli ve Toplu Geometri ile Ağ Detayında Trace Analizi

Fonksiyon Engelleri, engelleri oluşturmak için ağ niteliklerini ve fonksiyon operatörlerini kullanır. Aşağıdaki trace analizini çalıştırmak için hat detayı alıp birkaç küçük hat segmentine ayıracağız, ardından ağ topolojisini ağ dizinine yeniden doğrulayabiliriz. Şimdi, bir fonksiyon engeli kullanarak, çizgiyi 19 fitlik bir değere kadar takip ederken (toplam hat uzunluğu yaklaşık 30 fittir) hedeflenen Ağ Özniteliğini (Shape_Length) toplayacak bir Add işlevi kullanalım. Toplu Çizgi hesaplamasının Shape_Length’ine baktığımızda, yuvarlatılmış toplam uzunluğun Trace işlemi sonucunun 18 fit olduğunu görüyoruz çünkü bariyer çizginin 19 fit altında oluşturuldu.

Fonksiyon Engeli, Ağ Niteliği ve Toplu Geometri Kullanımı ile Ağ Detayında Trace Analizi

“Sayma (Count)” fonksiyonu da benzer şekilde kullanılabilir. Örneğin, bir dizi detayı saydıktan sonra bir engel oluşturmak isteyebiliriz. Say (Count) fonksiyonunu ve faz (phasessub) alt ağ özniteliğini (network attribute) kullanarak fonksiyon, bir engelin ayarlandığı başlangıç ​​noktasından aşağı dördüncü ara bağlantı noktasına ulaştıktan sonra bir engel oluşturur. Toplu Geometri özelliği, bu dördüncü noktaya kadar olan toplam mesafeyi işaretler.

Fonksiyon Engeli (Sayı), Ağ Niteliği ve Toplu Geometri ile Ağ Detayında Trace Analizi

“Ekle (Add)” geri dönelim ve özelliklerimize birkaç ek satır eklediğimizde değişiklikleri görelim. Sigortadaki başlangıç ​​noktasından itibaren fonksiyon, hattın 25 fit aşağısında bir fonksiyon oluşturacak şekilde ayarlanmıştır. İlk hat kesişiminde alternatif bir yol olduğundan, Trace, 25 fit geçtikten sonra bariyeri kurmak için her iki yönde de devam eder.

Ağ Detayında Koşul Engeli ile Trace Analizi ve Alternatif Yollarda Toplu Geometri Uygulanması

Artık tüm geçirebilirlik (Traversability) parametrelerini inceledik, Trace analizini bağlantı noktalarında bulunan direkleri içerecek şekilde genişletelim. Aşağıdaki veri setinde birkaç ek detaylar oluşturduk. Alçak gerilim hattının bulunduğu yerde orijinal başlangıç ​​noktasının yerine bir transformatörümüz var. Transformatörün alçak gerilim tarafındaki terminaline bağlı bir alçak gerilim hattı ile bu transformatörün yüksek tarafındaki terminaline bağlı ve bir ucunda alt ağ denetleyicisi olarak tanımlanan devre kesicinin alçak tarafına bağlanmış olan yeni bir orta gerilim hattı bulunmaktadır. Ayrıca yapısal olarak bağlantısallığa sahip 14 adet direk eklenmiştir. Bu güncellemeler ile artık orta gerilim ve alçak gerilim hatları, cihazları, bağlantıları ve yapıları ile tam bir alt ağımız (Subnetwork) var. Alt ağ tanımı Yapıları (Structures) içerecek şekilde yapılandırıldığından, “Find Subnetwork (Alt Ağları Bul)” aracı ile tüm şebeke detaylarını sonuç olarak döndürebilecek şekilde tüm alt ağ üzerinde Trace analizi yapabilmekteyiz.

Ağ Detayı Üzerinde Alt Ağ İzleme (Trace) Analizi

Çıktı

Alt ağlar üzerinde izleme analizi yapmak istiyoruz, ancak yalnızca belirli türdeki (mesela, ağaç) sonuç olarak döndürmek istersek ne olur? Çıktı Varlık Türleri, sadece belirli türdeki direkleri seçebilmek için alt ağ detaylarının varlık türlerine (Asset Type) göre filtrelenmesine olanak tanır. Aşağıdaki örnekte, Trace analizini yalnızca Direk Varlık Grubunun ve Ağaç Varlık Tipinin Yapı Kesişimlerini (Structure Junctions) döndürecek şekilde yapılandırdık. Gördüğünüz gibi Beton ve Çelik direkler Trace aracının çalıştırılması sonucu seçilmedi.

Çıktı Varlık Türü Olarak Sadece Ağaç Varlık Türüne Ait Direklerin Trace Analizi ile Seçilmesi

Fonksiyonlar

Bu aşamaya kadar, Trace analizinden seçim kümeleri veya toplu geometri sonuçları döndürdük. Trace (Ağ İzleme) aracındaki fonksiyonlar ayrıca bize mesaj kutusunda Trace parametresinde girdiğimiz parametreleri dönüt olarak verebilme yeteneği verir. Aşağıdaki örnekte, Shape_Length değerlerinin oluşumunu sayarak geçilen satır aralığı sayısını döndürmek için bir fonksiyon yapılandırılmıştır. Ardından, aynı ağ niteliğini kullanarak ortalama yayılma mesafesini döndürdük. Bu örnekte, bir başlangıç ​​noktası attık ve bağlantısal bir Trace analizi gerçekleştirdik. Bu nedenle tüm veri kümesi seçildi, mesaj kutusu fonksiyon isteğimizin sonuçlarını döndürmektedir.

Çıktı Fonksiyonu Mesajı ile Alt Ağ İzleme Analizi

Bir Alt Ağ Denetleyicisi (Subnetwork Controller) ve bir Alt Ağ (Subnetwork) tanımladığımız için, yukarı akış (Upstream) ve aşağı akış (Downstream) izleme analizlerinden yararlanma yeteneğine sahibiz.

İçeriği zenginleştirmek için çizgi kesişimlerine sigortalar ekledik.Yukarı akış izleme analizi ile sonuç, başlangıç ​​noktasıyla başlar ve ağ denetleyicisine yukarı akış yönünde ilerler. Trace (Ağ İzleme) çerçevesi aslında bize bu sonucu sağlamak için iki Trace işlemi yürütür. İlk olarak, ağ denetleyicisi (Devre Kesicimiz) bulunana kadar başlangıç ​​noktasından her yöne doğru hareket eder. Bir kez bulunduğunda, ikinci Trace işlemi, başlangıç ​​noktasından denetleyiciye sonuç kümesini döndürür.

Ağ Detayları Üzerinde Yukarı Akış (Upstream Trace) İzleme

Sonuç kümesini geri getirmek için iki yineleme kullanan başka bir Trace türü, İzolasyon (Isolation) türü ağ izleme analizidir. Ağ denetleyicisinin konumunu bilmeye ek olarak, İzolasyon Trace, onarımların ve bakımların başlaması için sorunu en verimli şekilde yalıtacak valfi veya başlangıç ​​noktasının akış yukarısındaki anahtarı tanımlamak için bir Filtre Bariyeri gerektirir. Filtre Bariyerleri, ikinci geçişte bir bariyer özelliği olarak hareket etmeden önce ağ denetleyicisini keşfetmek için ilk izleme sırasında çapraz geçişe izin verir. Bu örnekte, hat kavşaklarında bulunan sigortaların Ağ Kategorisi değeri Protective (Koruyucu Cihaz)’dır. Trace aracı çalıştırıldığında, en yakın yukarı akış koruyucu cihaz döndürülür ve onarımlar yapılana kadar bu detayı bağlantısı kesilmiş durumda temsil eder.

Filtre Bariyeri Kullanarak Ağ Detayları Üzerinde Izolasyon Trace Gerçekleştirilmesi

Gerçekleştirmek istediğimiz son Trace analizi, En Kısa Yol (Shortest Path) izleme analizidir. Bir konumdan diğerine en kısa yolu belirlemek için iki Başlangıç ​​Noktasının yanı sıra bir ağ özniteliği (bu durumda Shape_Length) gerektirdiğinden, bu blog içeriğinde şimdiye kadar ele alınan diğer Trace yapılandırmalarından biraz farklıdır.

Bu türde bir Trace analizi çalıştırmak için bir döngü oluşturmak üzere daha fazla çizgi ve nokta detayı ekledik. Bu izleme analizinin sonucu, her seçeneğin uzunluğunu toplamak için ağ özniteliğini kullanması (Shape_Length) nedeniyle, iki başlangıç ​​noktası arasında daha kısa bir yol olarak sol yol alternatif rotasını döndürür.

Şebeke Modeli Üzerinde En Kısa Akış Yolunu Bulmak İçin Ağ İzleme (Trace) Analizi

Geleneksel bilgi yönetiminden kurumsal sistemlere geçiş yaparken, bazı iş akışlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. CBS çözümlerinin farklı kullanıcılar için farklı anlamlar taşıyabileceğine şüphe yoktur, ancak kullanımı kolay harita ara yüzlerinde saha envanteri ve varlık konumu aracılığıyla varlık yönetimini desteklememiz herkes için gereklilik olmaya devam etmektedir. Mühendislerin sahada daha duyarlı olmalarına yardımcı olmak için operasyonel bilgilerimizi zenginleştirilmiş şebeke verileriyle arttırmak için en iyi uygulamalardan bazılarını yeniden gözden geçirme fırsatına sahibiz. Tablo tabanlı sorgulara dayanan ve şebeke ağımız üzerinde yaptığımız izleme analizleri (Trace) gibi analiz yetenekleri, mühendislik, tasarım ve inşaat sektörlerinde daha duyarlı davranılmasına, maliyetlerin düşürülmesine ve yerel topluluklar üzerinde daha sürdürülebilir etkiler yaratılmasını sağlayacaktır.

Bu blogun size Trace konfigürasyonlarını biraz daha keşfetme ve müşterileriniz, topluluklarınız ve işiniz için ağ tabanlı mekansal analitik yeteneklerinizi geliştirmenize olanak sağlama fırsatı verdiğini umuyoruz.

ArcGIS uygulamaları ve güncellemeleriyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için blog sayfamızı takip edebilirsiniz.

Esri Türkiye 2022

Utility Network Sekmesini Keşfedin

Utility Network, kullanıcıların ArcGIS’te altyapı ağlarını yönetirken birlikte çalışacağı ana bileşendir. Utility Network, karmaşık altyapı ağlarını modellemek, görselleştirmek, düzenlemek ve analiz etmek için güçlü araçlar sunmaktadır. ArcGIS Utility Network karmaşık altyapı ağlarını modelleme yönetiminin yapılabildiği, modellenen verinin nasıl görselleştirildiği, harita üzerinde diğer varlıklar ile nasıl etkileşim içerisine girdiğine ve bu verilerin organizasyon içerisinde nasıl paylaşıldığına kadar bir bütün olarak çalışır. Daha fazla bilgi için Utility Network Nedir? adlı blog yazımızdan detaylara erişebilirsiniz.

Bu blog yazısında Utility Network ‘ün ArcGIS Pro içerisinde bulunan Utility Network sekmesini ve bu sekme içerisinde bulunan araç takımlarının ne işe yaradıklarını keşfedeceksiniz.

ArcGIS Pro’da yeniyseniz, becerilerinizi geliştirmenize ArcGIS Pro’nun modern yapısından gelen şerit tabanlı mimarisine temel yeterlilik oluşturmanıza yardımcı olması için ArcGIS Pro’ya Geçiş eğitimini inceleyebilirsiniz.

 

Utility Network Sekmesini Keşfedin

ArcGIS Pro’da bir harita açtığınızda, Contents bölmesinde Utility Network katmanları görüntülenir. Kullanmakta olduğunuz veri modeline göre Utility Network grup detay katmanları da aynı şekilde Contents panelinde görüntülenir.
Her grubun komutları ve araçları aşağıdaki tablolarda açıklanmıştır.
Kurumsal bir coğrafi veri tabanında çalışırken, data sekmesindeki komutların bir çoğu servis üzerinden bir Feature Layer eklenerek Utility Network’e erişilmesini gerektirir.
ArcGIS Pro Projesinde Content alanında etkin bir Utility Network verisi bulunduğunda Data sekmesi Utility Network şeridinin gelmesini sağlar. Bu şerit Utility Network iş akışlarını yürütmek için gereken tüm araçları içerir. Contents panelinde Utility Network verisi bulunmadığı taktirde bu şerit açılmaz.
Ağ Diyagramı sekmesinde etkin bir Diyagram açık olduğu zaman görünümü için İçerik bölmesinde seçildiğinde kullanılabilir hale gelir. Bu durumda, ağ diyagramı katmanı bir Utility Network üzerinden geliyor ise Utility Network sekmesi altında Ağ Şeması sekmesi ve menüleri gelir.

 

Ağ Topoloji Grubu (Network Topology Group)

 

 

 

 

 

Topoloji doğrulama ve Terminal bağlantılarını düzenleme araçlarını içerir.

 

Fonksiyon Açıklama
Etkinleştirme Ön Koşulu
Validate Validate aracı ağ topolojisini doğrulamaya yarar.

Bir menüyü görüntülemek için açılır oka tıkladığınızda ağ topolojisini mevcut harita ekranındaki içerikleri doğrula ve Utility Network ağı içerisinde bulunun tüm içeriği kapsayacak şekilde doğrula seçenekleri bulunur.

Etkin harita ekranında bir Utility Network ağının olması zorunludur. Ayrıca, kurumsal coğrafi veri tabanları için veri kaynağının bir Feature Servis üzerinden eklenmesi gerekir.
Terminal Paths
Seçili bir detay için geçerli bağlantı yolunu değiştirebileceğiniz araçları açar.
Etkin harita ekranında bir Utility Network ağının olması zorunludur. Ayrıca, kurumsal coğrafi veritabanları için veri kaynağının bir Feature Servis üzerinden eklenmesi gerekir.
Terminal Connections
Bir cihaz (device) noktasal detay katmanı için, hat ile bir terminal arasında bağlantı oluşturmak üzere Terminal Bağlantılarını Değiştir bölmesini açar.
Etkin haritada ekranında bir Utility Network ağının olması zorunludur. Ayrıca, kurumsal coğrafi veri tabanları için veri kaynağının bir feature servis üzerinden eklenmesi gerekir.

 

Bağlantı Seçenekleri (Associations Group)

 

 

 

 

 

İlişki, bağlantı işlemlerinin yapıldığı düzenleme araçlarını içerir.

 

Fonksiyon Açıklama Etkinleştirme Ön Koşulu
Modify
Utility Network özniteliklerini arasındaki bağlantı, ek ilişkisi ve kapsama ilişkilerini yönetebileceğiniz İlişkilendirmeleri Modify Associations bölmesini açar.
Etkin haritada ekranında bir Utility Network ağının olması zorunludur. Ayrıca, kurumsal coğrafi veritabanları için veri kaynağının bir feature servis üzerinden eklenmesi gerekir.
Enter/Exit Containment
Enter Containment— Etkin harita görünümünde kapsama modunu etkinleştirerek, seçilen kapsayıcı detay içeriğine ait detaylar oluşturmanıza olanak tanır.
Exit Containment— Etkin harita görünümünde kapsama modundan çıkar.
  Exit Containment— Etkin bir kapsayıcı düzenleme/kapsama modunda olmalıdır.
  Display Content
  Utility Network detay katmanları için içerik görünürlüğünü kontrol eden görüntü filtresini devre dışı bırakarak kapsayıcı içerik özelliklerini gösterir.
  Show —Varsayılan olarak içerikleri gizler, harita görünümünde görünür.
  Hide —Varsayılan olarak gizlenen içerikler harita görünümünde görünmez.
  Daha detaylı bilgi için içeriğe göz gezdirebilirsiniz.
  View
  Bağlantıları ve yapısal ek ilişkilerini görebilmeniz için İlişkilendirmeleri Görüntüle modunu açar veya kapatır.
  Enable Associations View — Varsayılan olarak gizlenen ilişkilendirmeleri harita görünümünde görünür.
  Disable Associations View — İlişkilendirmeler harita görünümünden gizlenir

   

   

  İzleme Seçenekleri (Tools Group)

   

   

   

   

   

  Utility Network üzerinde ağsal analizlerin yapıldığı, bayrak ve bariyer ekleme seçeneklerinin bulunduğu araçları içerir.

   

  Fonksiyon Açıklama Etkinleştirme Ön Koşulu
  Set Trace Locations/Clear All

  Utility Network ağındaki başlangıç ​​noktalarını ve engelleri yönetmek için komutlara ve araçlara erişebileceğiniz Trace Locations bölmesini açar. Bu komut aynı zamanda halihazırda ayarlanmış olan tüm başlangıç ​​noktalarını ve engelleri temizlemek için de kullanılabilir.

  Bir menüyü görüntülemek için açılır oku tıklayın ve kullanmak istediğiniz aracı veya komutu seçin.
  Etkin harita ekranında bir Utility Network ağının olması zorunludur. Ayrıca, kurumsal coğrafi veritabanları için veri kaynağının bir feature servis üzerinden eklenmesi gerekir.
   Utility Network Tool Gallery
  Utility Network ağındaki izleme türlerini listeler.
  İstediğiniz izleme türünü tıklayın. Bu, Geoprocessing bölmesinde İzleme aracını izleme türü ön ayarlarıyla açar.
  • Connected
  • Subnetwork
  • Subnetwork Controllers
  • Upstream
  • Downstream
  • Loops
  • Shortest Path
  • Isolation
  Etkin harita ekranında bir Utility Network ağının olması zorunludur. Ayrıca, kurumsal coğrafi veritabanları için veri kaynağının bir feature servis üzerinden eklenmesi gerekir.

   

  Seçim Seçenekleri (Selections Group)

   

   

   

   

   

  Utility Network üzerinde Diyagram içerisinde bulunan detaylar ve harita ekranında bulunan detaylar arasında seçim işlemlerinin yapıldığı araçları içerir.

   

  Fonksiyon Açıklama Etkinleştirme Ön Koşulu
  Apply To Diagrams
  Geçerli haritada seçim kümesinde bulunan detayları, projedeki açık olan Diyagrama yayar.
  Seçim setini belirli bir ağ şemasına yaymak istiyorsanız, komutun altındaki açılır oka tıklayın ve listeden seçin.
  Haritada seçilen ve en az bir detay ve açık diyagram mevcut olmalı.
  Apply To Maps
  Geçerli Diyagramdaki seçim kümesinde bulunan detayları, projedeki açık olan haritalara yayar.
  Etkin haritada ekranında bir Utility Network ağının olması zorunludur. Ayrıca, kurumsal coğrafi veritabanları için veri kaynağının bir feature servis üzerinden eklenmesi gerekir.

   

   

  Diyagram & Şematik Seçenekleri (Diagram Group)

   

   

   

   

   

  Utility Network üzerindeki detaylar ile Diyagram üretme, mevcut diagramı güncelleme, Diyagram arama gibi işlemlerinin yapıldığı araçları içerir.

   

  Fonksiyon Açıklama Etkinleştirme Ön Koşulu
  Find
  Utility Network ağındaki ilgili diyagramları aramanıza izin veren Diyagramları Bul bölmesini açar.
  New
  Seçili olan diyagram şablonuna dayalı olarak bir ağ haritasında seçtiğiniz detayları geçici bir ağ diyagramı oluşturur.
  Bir menüyü görüntülemek için açılır oka tıklayın ve diyagramınızın temel almasını istediğiniz diyagram şablonunu seçin. Diyagram oluşturmaya başlamak için doğrudan istenen şablon öğesine tıklayın.
  Haritada seçilen en az bir detay olmalı ve kayıt edilmemiş veri olmamalıdır.
  Overwrite
  Haritada seçili olan ağ özellikleriyle diyagramın içeriğinin üzerine yazar.
  Birden fazla açık diyagram olduğunda, bu menüyü görüntülemek için açılır oka tıklayın ve üzerine yazmak istediğiniz diyagramı seçin. Sadece bir açık tane diyagram açık olduğunda, doğrudan Overwrite düğmesine tıklayabilirsiniz.
  Kayıt edilmemiş herhangi bir veri olmamalıdır.
  Append
  Haritada seçili olan ağ detaylarını seçilen diyagrama ekler.
  Birden fazla açık diyagram olduğunda, bir menüyü görüntülemek için açılır oka tıklayın ve ağ özelliklerinin eklenmesini istediğiniz diyagramı seçin. Sadece bir diyagram açık olduğunda, doğrudan Append düğmesine tıklayabilirsiniz.
  Kayıt edilmemiş herhangi bir veri olmamalıdır. Etkin harita ekranında bir Utility Network ağının olması zorunludur. Ayrıca, kurumsal coğrafi veritabanları için veri kaynağının bir feature servis üzerinden eklenmesi gerekir.

   

   

  Alt Network Seçenekleri (Subnetwork Group)

   

   

   

   

   

  Sistemde kayıtlı Subnetwork’leri bulmayı, kontrol noktalarını dizayn etmeyi ve listeleme seçeneklerinin olduğu araçları içerir.

   

  Fonksiyon Açıklama Etkinleştirme Ön Koşulu
  Find
  Alt ağları arayabileceğiniz “Find Subnetworks” bölmesini açar.
  View
  Alt ağları görüntüleyebileceğiniz Alt Ağlar öznitelik tablosunu açar.
  Modify Controller
  Bir detayı source veya sink olarak ekleyebileceğiniz veya silebileceğiniz Alt Ağ Denetleyicisini Değiştir bölmesini açar.
  Etkin haritada ekranında bir Utility Network ağının olması zorunludur. Ayrıca, kurumsal coğrafi veritabanları için veri kaynağının bir feature servis üzerinden eklenmesi gerekir.

   

   

   

   

   

  Utility Network Kirli Alan Yönetimi

  Kirli alanların neden olması gerektiğini, ne olduğunu, amaçlarını anlamak önemlidir. Utility Network ağlarında detaylar için bağlantı ve ağ öznitelik bilgilerinin yönetilmesinden sorumlu bir ağ topolojisi bulunmaktadır. Ağ topolojisi bu bilgileri önbelleğe alır ve daha sonra izleme analizlerinde ve diyagram oluşturma çalışmalarında kullanır.

  Ağ topolojisinde yansıtılmamış bir geometri ya da özniteliksel değişikliklerin gerçekleştiğinin bir göstergesi olarak çalışır. Doğrulama kapsamında herhangi bir hata olmadığı sürece ağ topolojisi doğrulama işlemi yapıldığında kirli alanlar temizlenmektedir. Ağ topolojisi motoru aynı zamanda detayların birbirleri arasındaki bağlantısallığı da korur. Detayların bir utility network ağında ağ kurallarına  ve detay kısıtlamalarına uymasını da sağlar.

  Kirli Alanlar Tam Olarak Nedir ?

  Kirli alanlar, ağ topolojisine dahil edilen detayların ya da mevcut verilerde yapılan düzenleme işlemlerinin nerede gerçekleştiğini tespit etmek için görsel bir işaret olarak da kullanıldığını düşünebilirsiniz. Utility Network ağında bulunan detaylarda yapılan bağlantısallık ilişkisini etkileyen özniteliksel alanlarda yapılan değişiklikleri ön plana çıkarmak için de kirli alanlar otomatik olarak oluşur.

  Kirli alanlar, yalnızca ağ topolojisi etkin olduğu durumda yapılan düzenleme işlemlerinde oluşturulur. Topoloji devre dışı bırakıldığında, service territory alanı detay sınıfının kapsamı için tek bir kirli alan oluşturur ve bu kirli alan, çalışma alanınızı ilk oluşturduğunuzda çizilen servis alanı içerisinde kalan alandır.

  Kirli Alan Oluşturan Operasyonlar

  Şimdi kirli alanların harita üzerindeki şekillerini yorumlayalım.

  • Utility Network içerisinde bulunan herhangi bir detayın geometrisi konum olarak değiştirildiğinde, tek detay için iki kirli alan oluşur.
  • Yeni bir detay oluşturulduğunda, oluşturulan detayın geometrik konumunu içerisine alacak şekilde bir kirli alanı oluşur.
  • Mevcutta bulunan bir detayın öznitelik alanlarında değişiklik yapıldığında detayın geometrik konumunu içerisine alacak şekilde bir kirli alanı oluşur.
  • Silme işlemlerinde silinen detayın konumunda bir kirli alan oluşur.

  Aşağıdaki maddeler üzerinde yapılan değişiklikler kirli alanlar oluşturur
  • Geometri değişikliği
  • Varlık grubu ya da Varlık Türü özniteliklerindeki değişiklikler
  • Ağ öznitelikleri olarak tanımlanan alanlar
  • İlişki yapılandırma çalışmaları
  • Terminal yapılandırma bilgilerinde yapılan değişiklikler

  Kirli alanlara, utility network ağının bir alt katmanı olarak erişilebilir ve temel semboloji araçları kullanılarak sembolize edilebilir. Kirli alanların görselleştirilmesi diğer katmanlar gibi açılıp kapatılabilen bir yapıdadır. Örneğin, ağınızda düzenlemeler ya da veri girişi yapıyorsanız ve kirli alanları görsel olarak sizi rahatsız ediyorsa, kirli alan katmanını kapatarak çalışmaya devam edebilirsiniz. Çalışma sırasında arka planda kirli alanlar oluşmaya devam edecektir. Çalışmanızı bitirdiğinizde bütün kirli alanları tek seferde doğrulama (validate) işlemi yaparak kirli alanlardan kurtulabilirsiniz.

   

   

  Kirli alanların nasıl oluşturulduğunu anlamak için status alanı kullanılarak sembolize edilir. Bu semboloji ayarlamalarını aynı diğer katmanlarda olduğu gibi sembol ayarlarını değiştirebilirsiniz. Örneğin hatanın ilişkili olduğu detay sınıfı veya karşılaşılan hata türü gibi harita üzerindeki bilgileri vurgulamak için sorgular yürütmenize olanak tanır. Bir detay için bir veya daha fazla hata olabilir, bunlar tek bir kirli alanla temsil edilir. Hatalar, boş geometrilerin tanımlanmasından bir alt ağdaki geçersiz varlık türlerinin keşfedilmesine kadar çeşitli nedenlerle oluşabilir. Hata durumlarının ve çözümlerinin detaylı listesi için Hata Yönetimi konusuna bakabilirsiniz.

  Bağlantıyı destekleyen kurallar, ağ topolojisi doğrulandığında veya etkinleştirildiğinde kontrol edildiği için ağ topolojisi doğrulandıktan veya etkinleştirildikten sonra, detay kısıtlamalarını ya da ağ kurallarını ihlal eden tüm ağ detayları için hatalar görünür.

  Kirliyse Güvenme !

  Ağ topolojisinin doğrulanması, haritada gördükleriniz ile ağ topolojisinde bulunanlar arasındaki tutarlılığı korur. Analitik işlemler ağ topolojisine dayandığı için çalışma alanınızda kirli alanlar mevcut ise analiz ve diagram oluşturma işlemlerinde beklenmedik sonuçlar verebilir. Örneğin bir izleme analizi sonucu kirli alan olan bir yerden geçerse sonuçların haritada gördüklerinizle tutarlı olacağı garanti edilmez. İzleme sonuçlarının kirli alanlarla kesişen sonuçları içermediğinden emin olmak için “Doğrula” aracını kullanılması oldukça önemlidir. Kirli alanlar, bir izlemeyi engellemeyecek de olsa, kirli bir alan tarafından kapsanan alandaki ağın durumu bilinmediği için sonuçlar güvenilir olmayabilir.

  Kirli alan türü, kirli alanlar öznitelik tablosundaki UpdateType alanıyla temsil edilir. Bu alana, kirli alanın nasıl oluşturulduğunu sınıflandırmak için sistem tarafından sağlanan kodlanmış bir değer alanı atanır. Kodlanmış değer etki alanı değerleri arasında Ekle, Güncelle, Sil ve Hata karşılıkları bulunur.

  Update Type Dirty Area Type
  0 Insert
  1 Update
  2 Delete
  3 Error

  Kirli Alanları Doğrula !

  Ağ topolojisi utility network ağ Data sekmesinde bulunan Validate komutu kullanılarak veya Validate Network Topology aracı çalıştırılarak doğrulanabilir. Çok fazla detay güncelleme işlemleri ya da dışarıdan topluca alınan detaylar sonrasında, daha uzun sürecek doğrulama işlemleri için Validate Network Topology aracını kullanın.

  Çok kullanıcılı bir model ile kullanım sırasında, Utility Network ağ topolojisini doğrulama aracı asenkron işlemlerden yararlanır. Yani bir kullanıcının yapmış olduğu bir doğrulama işlemi, diğer kullanıcıları etkilemez.

   

   Utility Network Nedir? — ArcGIS Pro

   Utility Network; Elektrik, Gaz, Su, Telekomünikasyon gibi hizmet sistemlerinin modellenmesi için kapsamlı bir işlevsellik çerçevesi sağlayan, kullanıcıların ArcGIS’te ağlarını yönetirken birlikte çalıştıkları ana bileşendir. Sisteminizi oluşturan tüm bileşenleri (hatlar, borular, vanalar, trafolar ve devreler gibi) modellemek için tasarlanmıştır. Hizmet varlıklarınızı modelleyebilir, düzenleyebilir ve analiz edebilirsiniz. Utility Network ağının yetenekleri, verilerinizin herhangi bir cihazda veya web uygulamasında kullanılabilmesini sağlayan servis tabanlı bir mimari tarafından desteklenmektedir.

   Utility Network, gelişmiş varlık modelleme yetenekleri ve daha iyi operasyonel farkındalık ile karar vermek için benzeri görülmemiş düzeylerde bilgi edinme sağlayan analiz araçları sunar.

   Utility Network ile neler yapabilirsiniz:
   • Her tür detayı, ekipmanı modelleyip özellikler oluşturup düzenleyin.
   • Network üzerindeki detayların ağa nasıl bağlandığını (connected) keşfedin.
   • Gaz, su ve elektrik gibi altyapıların ağda nasıl aktığını izleyin (trace).
   • Ağın kesintiler, fırtınalar veya cihaz arızaları gibi gerçek dünyadaki olaylardan nasıl etkilendiğini analiz edin.
   • Utility Network ile tüm varlıkların şu anda nasıl yapılandırıldığına ilişkin operasyonel bir görünüm sağlayın.

   Utility Network ağına çok kullanıcılı bir model veya tek kullanıcılı bir modelle erişilebilir:

   Çok Kullanıcılı Model: ArcGIS Enterprise’ı kullanan servis tabanlı bir mimari aracılığıyla Utility Network’ ün en zengin yeteneklerini sağlar. ArcGIS Enterprise hizmetlerini yayınlamak ve düzenlemek için kurumsal bir coğrafi veri tabanı kullanan Utility Network için birincil dağıtım modelidir. Çok kullanıcılı model servis tabanlı mimari ile bir Utility Network ağının tüm platformlarda (masaüstü, mobil ve web) paylaşılmasına izin verir.

   Tek Kullanıcılı Model: Yerel dizinde saklanan coğrafi veritabanında (gdb) depolanan Utility Network’ün tam analitik yeteneğine erişim sağlayan alternatif bir dağıtım modelidir. Bir dosya yerel dizinde saklanan coğrafi veritabanında barındırılırken Utility Network ağının masaüstünde ArcGIS Pro aracılığıyla ile etkileşim kurmanıza imkan verir.
   Ağınızı görselleştirin
   Utility Network ağ sisteminizi ve varlıklarınızı görüntülemek için bir dizi farklı yol sunar:
   • Müşteri servisleri, araziden veri toplama, inceleme veya dağıtım yönetimi gibi farklı kullanım durumları için tematik haritaları görüntüleyebilirsiniz
   • Ağ bağlantısallığını kolayca kontrol etmenize ve bilginin daha basitleştirilmiş, sembolik bir temsilinde ağınızın mantıksal görünümlerini oluşturmanıza olanak tanıyan ağ diyagramları oluşturabilirsiniz. Bu diagramları farklı gösterim seçenekleri ile çok kolay ve hızlı bir şekilde amacınıza uygun olarak görselleştirebilirsiniz.

   • Enerji kaynaklarınızın, hatların karmaşık iç montajlarını görüntüleyebilir ve varlıklarınızın ağınıza nasıl bağlandığını yönetebilirsiniz.

    

   Ağınızı analiz edin
   Utility Network; çok çeşitli analitik iş akışlarını desteklemek için bir dizi analiz ve izleme aracı sağlar:
   • Şiddetli fırtına gibi bir olayın ardından network ağınızda incelemeler yapın
   • Enerji kaynağınıza bağlı olan müşteri sayısını belirleyin. Örneğin, bir elektrik şebekesinde belirli bir devre tarafından beslenen müşterilerin sayısını sunmak için bir yük özeti raporu oluşturabilirsiniz
   • Belirli bir konumdan yukarı veya aşağı akış fonksiyonları ile ağınızı izleyin.

   Örneğin, su altyapısında bir boru patladığında hangi vanaların kapatılacağını belirleyebilir, tek bir Utility Network içerisinde birden çok Utility Network ağı modelleyip bunların hepsinde izleme analizlerini çalıştırabilirsiniz. Elektrik şebekesinden kaynaklanan bir kesinti, gaz veya su gibi başka bir altyapının dağıtımını etkileyebilir. İlgili tüm sistemlerde izleme gerçekleştirebilir, sorunun nerede olduğunu görebilir ve en iyi eylem planına karar verebilirsiniz.

   Ağınızı düzenleyin

   İş akışlarınızı kolaylaştırmak için ArcGIS Pro temel düzenleme kabiliyetleri ile Utility Network ağınızı düzenleyebilirsiniz:

   • Tek bir tıklama ile; ilgili Utility Network varlıklarının koleksiyonlarını oluşturmak için şablonları kullanın.
   • Ağdaki düzenleme kuralları ile doğrulama (validate) işlemi yaparak mantıksal olarak geçersiz veri ilişkilendirmelerinin girişini önleyerek veri kalitesini üst düzeyde tutabilirsiniz.

   Utility Network ağı kullanmanın avantajları hakkında daha fazla bilgi için, Utility Network’ün faydaları içeriğine bakabilirsiniz.