Acil Durum, Risk ve Afet Yönetiminde Esri Çözümleri

Esri Acil Durum Yönetim Sistemleri karar vericiler, saha ekipleri, vatandaşlar gibi farklı paydaşlar arasında güncel veri akışını çeşitli platformlarla entegre bir şekilde gerçekleştirmektedir. Esri çözümleri, acil durum yönetimi için web ve mobil uygulamalar, haritalar, raporlar, analiz araçları gibi çeşitli ürün ve hizmetler sunar. Bu yazılımlar, acil durumlara hazırlık, afet sırasında hızlı müdahale ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarına yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Ayrıca acil durumlar için hazırlık planları hazırlamanıza, kriz yönetimi ekipleri oluşturmanıza, acil durum ekiplerinin saha çalışmalarını yönetmenize ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarını planlamanızı sağlar.

Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde yer alması nedeniyle ülkede sıklıkla yaşanan doğal afetlerden olan deprem gerçeğini geçtiğimiz günlerde çok acı bir şekilde deneyimledik. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana ve Elazığ illerinde hissedilerek kayıplara neden olmuştur. Sosyoekonomik durum üzerinde büyük etkilere neden olan doğal afetlerin ve acil durumların bütüncül bir çerçevede önleme-sakınma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme ana aşamaları ile değerlendirilmesi gerekir.

Acil Durum Öncesi

Acil durum öncesi yapılan faaliyetler, olası bir acil olayın meydana gelmesi durumunda zararın en aza indirilmesine yardımcı olmak amacıyla yapılan çalışmalardır. Riskleri belirlemek, sakınım planları üretmek ve durum hakkında farkındalık oluşturmak acil durum öncesi yapılması gerekenler arasındadır.

Konumsal veri tabanlı karar destek mekanizması oluşturulmasını destekleyen ArcGIS araçları, acil durum öncesindeki ve sonrasındaki süreçlerin yönetilmesini sağlar. Acil durumlara hazırlık aşamasında ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online, ArcGIS Survey123 ve ArcGIS Dashboards gibi ürünleri kullanarak verilerinizi analiz edebilir, acil bir durum veya afet anında etkilenecek bölgeleri ve popülasyonu tespit edebilirsiniz.

Elde edilen verilerin bir araya getirilmesi, yönetilmesi, görselleştirilmesi ve raporlanması için ArcGIS Dashboards kullanılabilir. ArcGIS Dashboards kullanılarak oluşturulan gösterge panelleri ile bina ve altyapı bilgileri, sosyoekonomik veriler, demografik veriler vb. tek bir haritada birleştirilerek riskli ve güvenlik açığı olan alanlar tespit edilebilir.

Toplum Direnci Görsel Paneli

Jeolojik yapı, sosyoekonomik durum, arazi örtüsü/kullanımı vb. gibi birçok parametrenin ve verinin değerlendirilip analiz edilmesiyle oluşturulan sakınım planları da ArcGIS araçları ile üretilebilir.

Sakınım Projeleri Gösterge Paneli

Potansiyel riskler belirlendikten sonra olası bir acil durumda etki alanlarının bölgesel olarak hesaplanması gerekir. ArcGIS Situational Awareness Viewer uygulaması örneğinde de görüldüğü gibi Esri Teknolojileri, risklerin, etki alanlarının ve bu alanlardaki popülasyonun belirlenerek toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

Durum Farkındalık Görüntüleyici

Acil Durum Anında

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), acil durum anlarında hızla değişen koşullar gündemde iken gerçek zamanlı izleme ve büyük veri analitiği ile ihtiyaç taleplerinin belirlenmesinde ve doğru aksiyonların alınmasında yardımcı olur. Esri teknolojileri ile sensörlerden, cihazlardan ve sosyal medya platformlarından elde edilen gerçek zamanlı verileri analiz etmek ve görüntülemek için Nesnelerin İnterneti’nden (IoT) yararlanabilirsiniz.

ArcGIS Dashboards uygulaması kişilerin, hizmetlerin, varlıkların ve olayların durumunu gerçek zamanlı olarak görmenize, acil durum ile ilgili verileri bir araya getirerek çeşitli görsel ögeler kullanmanıza olanak tanır. Türkiye ve Yakın Çevresi Deprem İzleme Paneli örneğinde gerçekleşen depremler mekansal olarak gösterilerek deprem büyüklüğü ve depremin gerçekleşme tarihi gibi bilgiler tek bir panel üzerinden izlenmektedir.

Türkiye ve Yakın Çevresi Deprem İzleme Paneli

Acil durum gerçekleştikten sonra bir an evvel hasar değerlendirilmesi yapılmalıdır. Hasar değerlendirmeleri, meydana gelen olayın etkisini anlamak, uygun yanıt sağlamak ve kurtarma faaliyetlerine kaynak atamak amacıyla gerçekleştirilir. Hasar değerlendirme çözümleri, hasar bilgilerini toplamanıza, ilk hasar değerlendirmeleri için görev ataması yapmanıza, felaketin topluluk üzerindeki etkisini izlemenize, iç paydaşları yönetmenize ve kamuoyu paylaşımlarınıza yardımcı olan bir dizi yeteneği içerir.

Hasar Tespiti İzleme Paneli

Saha ve hasar durum tespiti yapıldıktan sonra kapasitelerine ve hizmet alanlarına göre tesis planlamalarının da acilen gerçekleştirilmesi gerekir. Bu planlara dayanarak operasyon ekipleri müdahale faaliyetlerini planlayarak saha ekiplerinin ve kaynakların doğru yönetilmesini sağlar. Olay Durumu İzleme paneli saha ekiplerinin görev alanlarının belirlenerek sahadaki faaliyetlerini izlemek ve ilerlemeyi ölçmek için örnek olarak sunulmaktadır

Olay Durumu İzleme Paneli

Acil Durum Sonrası

Acil durum müdahaleleri gerçekleştirildikten sonra hasar tespiti çalışmalarına başlanması gerekir. ArcGIS QuickCapture, ArcGIS FieldMaps, ArcGIS Survey123 uygulamaları seyahat halinde iken hasar durumlarını hızla yakalamak için operasyon ekibi ve gönüllüler tarafından kullanılabilir. Hasarın meydana geldiği yeri belirlemeye yardımcı olacak konum koordinatları ve hasarları gösteren fotoğraflar bu uygulama ile toplanabilir.

Hasar Raporlama Uygulaması

Enkazların kaldırılma ve yeniden inşa etme süreci afet yönetim sisteminin iyileştirme (recover) aşaması için elzemdir. Bu sürecin yanlış yönetilmesi durumunda aynı felaketin daha büyük bir yıkımla gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Enkazların kaldırılma sürecinde enkaz miktarının ve türünün belgelenmesi ve planlanması için Esri çözümleri mevcuttur.

Enkaz Durumu İzleme Paneli

Acil Durum sonrası süreç takibinin yapılması ve raporlanması gerekir. Bir ArcGIS Dashboards uygulaması olan Topluluk Etki Paneli’nde de görüldüğü gibi süreç takibi saatlik, günlük, haftalık ve aylık olarak gerçekleştirilebilmekte konumsal ve grafiksel olarak raporlanabilmektedir.

Topluluk Etki Paneli

Acil durum yönetim operasyonlarında ArcGIS çözümleri, acil durumu anlamak, kaynakları yönlendirmek ve durumu yönetebilmek için birbiriyle entegre haritalar, web ve mobil uygulamalar sağlar. Mekansallaştırılmış veri yönetimi, acil durum yöneticilerinin hızla değişen koşulların farkında olmasını ve kaynak atamalarının ihtiyaçlar ile uyumlu olmasını sağlayacaktır.

Doğal afetleri, terör saldırılarını ve diğer acil durumları koordine eden Federal Acil Durum Yönetim Kurumu’nun (Federal Emergency Management Agency – FEMA), Esri çözümleri kullanarak geliştirdiği uygulamalara buradan erişebilirsiniz.

Afetle Mücadele Programı (Disaster Response Program – DRP) kapsamında afet bölgesinde yardıma ihtiyacı olan tüm kurum ve kuruluşların Esri Türkiye olarak yanında olduğumuzu bildirmek isteriz. Yazılım ve iş gücü desteği ile arama, kurtarma ve koordinasyon süreçlerinde destek almak için Esri Türkiye ile irtibata geçebilirsiniz. Bu programa dahil olmak için Esri müşterisi olmanız gerekmemektedir. Esri Türkiye DRP sayfasından bilgi alarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki Yazı
ArcGIS Online’daki Yeni Arcade Editörü ile Tanışın
Yazıyı görüntüle
Sonraki Yazı
Dijital Ödemeler ve Konumun Yarattığı Değer
Yazıyı görüntüle