Nasıl Yapılır: Nokta Konumlarındaki Raster Değerlerini Bulma

Çoğu zaman analizlerinizde nokta konumlarına dayalı olarak yükseklik, eğim ve sıcaklık gibi raster verilerinizden değerler elde etmeniz gerekebilir. Örneğin, belirlenmiş bir havza alanındaki yağış hacmini belirlemek, bir topografik araştırmada her bir istasyonun yüksekliğini belirlemek veya bir akarsuda her bir ölçüm istasyonundaki suyun hızını belirlemek isteyebilirsiniz. Spatial Analyst, 3D Analyst ve Geostatistical Analyst ek bileşenleri nokta konumlarındaki raster değerini belirleyebileceğiniz çeşitli araçlar sunar. Bunlar “Extract Values to Points”, “Extract Multi Values to Points”, “Sample”, “Add Surface Information” ve “Extract Values to Table” araçlarıdır. Bu blog yazısında birbirine benzer işlemler gerçekleştiren bu 5 aracı birbirinden ayıran özellikler ele alınacaktır.

Analizinize başlamadan şu soruları cevaplamanız doğru aracı seçmeniz için size yardımcı olacaktır:

 • Değerler nokta verinize tek bir raster verisinden mi birden fazla raster verisinden mi aktarılacaktır?
 • Eğer girdi raster veriniz çok bantlı ise, değerleri ilk banttan mı yoksa tüm bantlardan mı elde etmek istiyorsunuz?
 • Raster değerlerinizi mevcut bir girdi detay sınıfınıza mı yazdırmak istiyorsunuz yoksa raster değerleri ile yeni bir detay sınıfı mı oluşturmak istiyorsunuz?
 • Girdi raster verinizin tüm öznitelik bilgilerini girdi detay sınıfınıza eklemek istiyor musunuz?
 • Girdi raster verinizden ya da raster verilerinizden tam değerleri mi yoksa interpolasyonlu değerleri mi elde etmek istiyorsunuz?

Analize başlamadan bu soruları cevaplamanız analizinizi gerçekleştirmek için en iyi yöntemi belirlemenize yardımcı olacaktır.

Şimdi de yukarıda yanıtlamış olduğunuz sorular ışığında “Extract Values to Points”, “Extract Multi Values to Points”, “Sample”, “Add Surface Information” ve “Extract Values to Table” araçlarını kısaca inceleyelim.

 • “Extract Values to Points” aracı girdi katmanı olarak tek bir raster veri kullanır. Girdi katmanı olarak çok bantlı bir raster veri kullandığınızda bile varsayılan olarak ilk bant değerlerini ya da sizin tanımlamış olduğunuz tek bir bant değerleri ile işlem gerçekleştirir.
 • “Extract Multi Values to Points” aracı raster değerlerini girdi detaylarınızın öznitelik tablosuna ekler. Detay öznitelik tablonuzda raster değerleriniz varsayılan olarak girdi raster verinizdeki aynı alan adıyla saklanır. Ancak dilerseniz bu araçla alan adını değiştirebilirsiniz.
 • “Sample” aracı ile raster değerleriniz girdi raster verinizdeki aynı alan adıyla saklanır ve araç içerisinden değiştirilemez. Raster değerleriniz yeni bir tabloya yazdırılır.
 • “Add Surface Information” girdi detay sınıfınıza yüzeyden elde edilen bilgiler eklenir. Girdi raster verisi yerine TIN ve LAS veri kümelerini de kullanabilirsiniz.
 • “Extract Values to Table” aracı nokta veya çokgen detay sınıfına bağlı olarak bir veya birden fazla raster katmanınızdan hücre değerlerini bir tabloya yazdırmanızı sağlar.

Tüm bu araçların girdi verileri, çıktı verileri, kullanmış oldukları interpolasyon yöntemleri ve bulundukları ek bileşenler açısından karşılaştırmasını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Şimdi de birkaç örnek yardımıyla doğru araçları nasıl belirleyeceğimizi ele alalım.

Belirli bir konumda bulunan nokta detaylarınıza tek bir rasterdan değerleri aktarmak istiyorsanız:

Bazı meteorolojik gözlem istasyonlarınız olduğunu ve bu konumların yüksekliğini bulmak istediğinizi varsayalım.

Bu senaryoda yükseklik bilginiz barındıran sayısal yükseklik modeliniz tek bir raster katmandır. Tüm bu araçlar girdi katmanı olarak bir raster katmanını desteklediği için herhangi birini tercih edebilirsiniz. Burada tercihiniz çıktı katmanı için neye ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak değişecektir. Örneğin yükseklik bilgilerinizi girdi detay sınıfınızın öznitelik tablosuna eklemek istiyorsanız “Extract Multi Values to Points” ya da “Add Surface Information” araçlarından birisini tercih edebilirsiniz.

Belirli bir konumda bulunan nokta detaylarınıza birden fazla rasterdan değerleri aktarmak istiyorsanız:

Regresyon kullanarak erozyona etkisi olan faktörleri incelemek istediğinizi varsayalım. Arazinin çeşitli yerlerinde bulunan örneklem noktalarınız var ve bu konumlardaki sıcaklık, toprak nemi, bitki yoğunluğu, eğim ve yağış miktarı gibi çeşitli faktörlerin değerlerini bu örnek konumlarınızda nasıl olduğunu incelemek istiyorsunuz.

Bu senaryoda örnek nokta konumlarınızda birden fazla raster katmandan değer elde etmeniz gerekmektedir. “Extract Multi Values to Points”, “Sample” ve “Extract Values to Table” araçlarının her biri girdi katmanı olarak birden fazla raster katmanı desteklediği için herhangi birisini tercih edebilirsiniz. Burada tercihiniz yine çıktı katmanı için neye ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak değişecektir. Örneğin tüm bu raster değerlerini girdi detay sınıfınızın öznitelik tablosuna eklemek istiyorsanız “Extract Multi Values to Points” aracını seçebilirsiniz. Eğer tüm bu raster değerlerini bir tablo olarak elde etmek isterseniz “Sample” veya “Extract Values to Table” araçlarından birisini tercih edebilirsiniz. Eğer bu analizi belirli nokta konumlarında değil tanımlanmış alanlarda gerçekleştirmek isterseniz ise “Extract Values to Table” aracı doğru bir tercih olacaktır.

Bu bilgiler ve kıyaslamalar doğrultusunda önceden tanımlı konumlara dayalı olarak raster verilerinizden değerler elde etmek istediğinizde doğru aracı tercih edebilirsiniz.

Esri Türkiye, 2020

ArcGIS Online ve ArcGIS Server Kullanarak Veri Paylaşımı

ArcGIS Online ve ArcGIS Server Kullanarak Veri Paylaşımı

Coğrafi verileri depoladığınız yerel veri tabanında seçeceğiniz bilgileri, internet üzerinden kişi veya topluluklar ile paylaşabildiğiniz ve bunu yüksek güvenlikli, düşük bütçe ve az personel kaynağı ayırarak yapmak istediğinizde ArcGIS Online tam ihtiyacınız olan yazılım servisidir. Amacımız veri tabanımızı dış kullanıma yani ‘public’ kullanıma açmadan, içerdiği coğrafi verileri güvenilir bir platform içerisinde, kimlik doğrulama ve rol bazlı yetkilendirme yetenekleriyle, web haritaları kullanılarak veriyi paylaşmak.

ArcGIS Online bulut tabanlı haritalama ve analiz çözümüdür. Haritalar oluşturma, veri analizleri yapma ve bunların paylaşımı ve iş birliği için kullanılmaktadır. ArcGIS Online içerisinde tutulan veriler ve haritalar güvenli ve özel bir altyapı içerisinde tutulur ve haritalama ve BT gereksinimlerinizi karşılamak için yapılandırılabilir. ArcGIS Online üzerinde oluşturduğunuz web haritaları, web uygulamaları, yönetici panelleri v.b. ArcGIS Online içeriklerini kişi veya bir toplulukla kolay ve güvenilir bir şekilde paylaşılmasına imkan sağlamaktadır.

ArcGIS Online, ‘SaaS’ (software as a service – hizmet olarak yazılım) tipinde bir platform olduğundan bu hizmete üyeliğiniz olduğunda sadece üyeliğinizi yenilemek için ücret ödersiniz, herhangi bir donanım, işlemci, işletim sistemi lisansı v.b. giderleriniz olmaz. Performans olarak ArcGIS Online içerisinde oluşturduğunuz içeriğinizin yoğun kullanımlarında otomatik olarak ölçeklendiğinden 7×24 kesintisiz çalışıp hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Veri tabanınızdaki coğrafi verileri, güvenlik seviyesi yüksek ve belirlediğiniz kişi veya kişilere paylaşmayı imkan sağlayan ArcGIS Online’da web haritaları içerisinde “katman” olarak kolay şekilde paylaşabilirsiniz. Bununla birlikte ArcGIS eko sisteminde bulunan Workforce for ArcGIS, Navigator for ArcGIS, Explorer for ArcGIS, Collector for ArcGIS, ArcGIS Dashboard v.b. uygulamalar içerisinde kullanım imkanı da sağlamaktadır.

Veri Paylaşımı

Kurumsal veya kişisel veri tabanınızdaki coğrafi bilgileri 2 şekilde ArcGIS Online içerisinde kullanabilirsiniz.

1.      Veri Kopyalayarak

Veri tabanınızdaki verileri ArcGIS Desktop ürünü ile uygun formata dönüştürüp, ArcGIS Online içerisine aktarma işlemi yapabilirsiniz.

Artılar

 1. Hızlı şekilde verileri aktarımı.

Eksiler

 1. Veriler kopyalanacağından veri tabanında veri üzerinden yapılan değişiklikler ArcGIS Online içerisinde görünmeyecektir. Tam tersi durum da söz konusudur; içeri aktarım sonrasında ArcGIS Online’da yapılan veri değişiklikleri, yerel veri tabanına yansımayacaktır.
 2. Güncellenen veriler belirli aralıklarla ya manuel ya da yazılacak uygulamalar ile güncelliği tutulmalı hem veri tabanında hem de ArcGIS Online’da.
 3. İçeri aktarım dosya formatlarında veri limiti bulunması.
 4. Aynı veri hem veri tabanında hem de ArcGIS Online içerisinde bulunduğundan hangi verinin güncel olduğu oluşturacağınız özel iş akışları ile belirlenmiş olur.

2.      ArcGIS Server Kullanarak

ArcGIS Server’da referans olarak göstereceğiniz veri tabanınızdaki verileri kullanan web servisler (REST) oluşturarak, ArcGIS Online web haritalarında katman olarak bu servisleri tanıtıp paylaşım yapabilirsiniz.

Artılar

 1. Veri tabanını ArcGIS Server’a kaydedildikten sonra istenilen coğrafi tablolar ArcGIS Online içerisinde kullanılır.
 2. Veri kopyalama yapılmayıp, veri referansı edildiğinden, ArcGIS Online’da veri değişiklikleri direkt olarak veri tabanında gerçekleştirilir.
 3. Verinin her zaman en güncel versiyonu veri tabanında bulunur ve tekildir.

Eksiler

 1. Güvenli bir altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır.
 2. Kullanım yoğunluğuna göre sunucu donanımları iyi olmalı.

Bu paylaşım şeklinde size ait olan veri tabanındaki bilgiler ile ArcGIS Online içerisinde servis olarak bulunan altlık haritaları kullanılarak bir web haritasında paylaşımıdır. Bu yapıda verileriniz hiçbir zaman ArcGIS Online ortamına taşınmaz. Web haritasını kim istekte bulunursa örneğin bir internet tarayıcı, o erişim istemektedir.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, kendi iç ağınızda bulunan verileri içeren bir ArcGIS Server REST servisi, ArcGIS Online içerisinde bulunan bir web haritasında katman olarak eklenildiğinde, en sağdaki görüntü, istemcinin (tarayıcı) ekranında oluşur. Ve sizin ArcGIS Server’da bulunan servise istemci istek gönderir, ArcGIS Online değil. ArcGIS Online sadece aracı rolündedir.

ArcGIS Server kullanılarak veri tabanındaki bilgileri dış kullanıma açılacağı zaman, sistem mimarinin aşağıdaki resimde belirtildiği gibi uygun şekilde yapılandırılması gerekmektedir.

Genel Kullanım İçin Veri Paylaşımı Süreçleri

Öncelikle veri tabanınızda bulunan bir coğrafi tabloyu ArcGIS Server üzerinde servis olarak yayınlanmalı. Servisin genel kullanıma (“public”) açık şekilde paylaşılması gerekmektedir.

Sonra ArcGIS Online organizasyon hesabınızda bir web haritası oluşturup, katman olarak ArcGIS Server üzerinde paylaşmış olduğunuz servisin URL adresini katman olarak ekliyorsunuz. Oluşturulan web haritası da genel kullanıma açık şekilde paylaşılmalı.

Kurum dışında internet üzerinde bulunan dış kullanıcılar mobil cihaz veya bilgisayarlardan istekte bulundukları zaman, ArcGIS Online organizasyon hesabınızda oluşturduğunuz web haritasına erişim yapılacaktır. Web haritasında katman olarak tanıtılan servis, kurum içindeki veri tabanındaki bilgileri ArcGIS Server üzerinden paylaşılarak istemcinin ekranında verileriniz görüntülenecektir.

Özel çözümler ve profesyonel destek için Esri Türkiye Profesyonel Hizmet birimi ile iletişim kurabilirsiniz.

Esri Türkiye 2020

ArcGIS Business Analyst ile Karşılaştırma Raporları

ArcGIS Business Analyst Web App’in heyecan verici özelliklerinden biri de kuruluşunuz için karşılaştırma raporları oluşturma yeteneğidir. Ticaret bölgelerinizi anlamak, yeni pazarlar bulmak, bölgeleri değerlendirmek ve daha fazlası için raporları kullanabilirsiniz. Raporlar bir bölgedeki demografik yapı hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Mevcut iş ve hizmet durumunuzu, rekabet gücünü ve perakende etkinliğinizi inceleyerek bir ticaret alanının mevcut ve potansiyel iş ortamına dayalı raporlar oluşturabilirsiniz.

Karşılaştırma Raporları özelliği erişim bölgelerinizi bir dizi kategoriye göre karşılaştırdığınız raporlar oluşturmanızı sağlar. Bu kategoriler nüfus, hane halkı, gelir, vb. ile özelleştirilebilir seçenekler ile bölgelerinizi bir karşılaştırma ölçütü ve komşu coğrafyalar ile karşılaştırmayı içerir. Bu blog yazımızda, Business Analyst ile karşılaştırma raporları oluşturma adımlarını anlatacağız.

Aşağıdaki yönergeler, karşılaştırmalı raporlar oluşturmak için yapmanız gerekenleri içerir.

1. ReportsComparison Reports seçeneğini tıklayın.

Karşılaştırma Raporları penceresi açılır ve önceden seçilmiş 2 bölge için en son kullandığınız karşılaştırma raporu görüntülenir. Bu bölgeler haritada en son açılan iki bölgedir. Haritada hiç bölge yoksa, en son kullanılan iki bölge önceden seçilir.

Seçilen alanlardan herhangi birinin birden fazla tampon bölge, sürüş süresi veya yürüme süresi varsa, her zaman varsayılan olarak en küçük olan seçilir. Açılır menüyü genişletebilir ve farklı bir tane seçebilirsiniz. Karşılaştırma tablosunda tümüne ait verileri görüntülemek için Expand rings, drive time or walk time onay kutusunu işaretleyebilirsiniz.

2. Erişim bölgelerini sütun ve veri değişkenlerini satır olarak görüntülemek için ‘Switch rows and columns’ düğmesini tıklayın.

3. Karşılaştırma raporuna daha fazla değişken eklemek için Add variables seçeneğini tıklayın.

Tablodaki konumlarını değiştirmek için satırları ve sütunu sürükleyip bırakabilirsiniz.

4. Yeni bir özel karşılaştırma raporu oluşturmak için Create new report‘a tıklayın.

5. Karşılaştırma tablosundaki verileri excel dosyası olarak dışa aktarmak için Export‘a veya rapor yazdırmak için Print’e tıklayın.

6. Karşılaştırmayı grafik olarak görüntülemek için Chart‘a tıklayın.

 • Grafik görünümünde, Araçla İlgili İpuçları’nı ilgili bölgenin ilişkili değişkeninin değeriyle görüntülemek için işaretçiyi grafikteki herhangi bir çubuğun veya çizgi grafiklerin üzerindeki herhangi bir dairenin üzerine getirebilirsiniz.
 • Farklı türdeki değişkenler seçildiğinde (sayı, yüzde, dizin), sayı değişkenleri çubuk grafik olarak görüntülenir.
 • Bir değişkenin grafik rengini değiştirmek için sağdaki adının yanındaki renk küçük resmine tıklayın ve farklı bir renk seçin.

7. Grafiği yazdırmak için Print’e tıklayın.

8. Karşılaştırma için seçilen bölgeleri değiştirmek için Add sites’a tıklayın.

9. Recent sekmesi, son oluşturduğunuz bölgeleri listeleyerek varsayılan olarak açılır.

Ayrıca, diğer sekmelerden herhangi birine bölge ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz:

 • Currently on map – haritada açık olan bölgeler listelenir.
 • From projects– diğer projelerinizden veya başka kullanıcılar tarafından sizinle paylaşılan projelerden bölgeler listelenir.
 • Neighboring geographies coğrafyaları seçebilir ve karşılaştırma tablosuna ekleyebilirsiniz. Her birinde bulunan coğrafyalar, şu anda seçili olan bölgeleri temel alır. Bu adım, yalnızca karşılaştırma amacıyla coğrafi bölgeler oluşturma ihtiyacını azaltır. Bölgeleri burada otomatik olarak bulunmayan bir coğrafya ile karşılaştırmak istiyorsanız, Define Areas for Reports > Select Geography altında bir coğrafi bölge oluşturabilir ve ardından karşılaştırma için seçebilirsiniz. Her coğrafya listesi, seçtiğiniz bölgelere göre doldurulur. Örneğin, nokta tabanlı bir bölge için, ilçe listesi nokta tabanlı bölgenin bulunduğu ilçeyi içerir. Elle çizilmiş bir çokgen için, çokgenin dokunduğu tüm bölgeler ilçe açılır menüsüne eklenir.

 • Statistical comparisons– karşılaştırmaya eklemek için Bölgelerin Ortalama ve/veya Medyanını seçebilirsiniz.

11. Seçiminiz bittiğinde Apply düğmesine tıklayın.

Karşılaştırma tablosu veya grafiği, bölge, coğrafya ve istatistiksel karşılaştırmaların güncellenmiş seçimine ilişkin verilerle güncellenecektir.

Ek seçenekleri görüntülemek için bir değişkeni … tıklayın. Bir değişkeni karşılaştırmadan silebilir veya başka bir değişkenle değiştirebilir, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralayabilirsiniz.

Bölgeler için, … tıkladığınızda ve silmenin yanı sıra iki ek seçeneğiniz daha vardır:

 • Make benchmark – vurgulanan ilk sütun veya satır olarak seçili bölge ve diğer bölgeler arasında daha fazla görsel öneme sahip olursunuz.
 • Compare with geographies – ilgili bölgenin ilişkili coğrafyalarla karşılaştırmasını görüntülersiniz. Bu seçeneğin seçilmesi, seçilen diğer bölgelerin karşılaştırma tablosundan kaldırılmasına neden olur.

Karşılaştırma Raporu Oluşturun

Bir Karşılaştırma raporu oluşturmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirmelisiniz:

1. Create new report’a tıklayın.

2. Değişken Ekle iletişim kutusu açılır.

Sağdaki Seçili değişkenler bölümüne eklenecek değişkenlere göz atmak ve aramak için Değişken Ekle iletişim kutusunun sol tarafındaki Veri Tarayıcı bölümünü kullanın.

3. Değişken seçimi tamamlandığında, Apply’a tıklayın.

Karşılaştırma tablosu seçtiğiniz değişkenlerle güncellenecektir.

Karşılaştırma raporunuz için Save’e tıklayarak bir ad girin ve Save’e tıklayın.

 • Bu karşılaştırma raporuna daha fazla değişken eklemek için Add variables seçeneğini tıklayabilirsiniz.
 • Her değişkenin yanında, silmek veya başka bir değişkenle değiştirmek, sıralamak için seçenekler düğmesini tıklayabilirsiniz.
 • Değişiklik yapılırsa, Save düğmesi etkinleştirilir.

4. Save’e tıklayın. Raporu Kaydet iletişim kutusu açılır.

5. Raporu güncellemek için Save’e tıklayın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için işaretçiyi kayıtlı herhangi bir karşılaştırma raporunun üzerine getirin: sil, paylaş, yeniden adlandır.

Raporu yeniden adlandırabilir,  silebilir (onaylamanız istenir), başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Kuruluşunuzdaki tüm kullanıcılarla paylaşabilir ve/veya paylaşmak istediğiniz grupları seçebilirsiniz.

Kıyaslama Yapın

Karşılaştırma tablosunda, ek seçenekleri görmek için bir bölgenin, coğrafyanın veya istatistiksel karşılaştırmanın yanındaki … simgesini tıklayabilirsiniz.

Vurgulanan ilk sütun olarak daha fazla görsel öneme sahip olmak için Make benchmark’a tıklayın. Bu, bölgelerinizden biri, diğer bölgeleri karşılaştırmak istediğiniz standart veya referans noktası olduğunda kullanışlıdır.

Her bir hücredeki ok göstergeleri, yukarı veya aşağı işaret eder, değerinin ilgili karşılaştırmanın değerinin üstünde mi altında mı olduğunu gösterir.

Hücreler, sağdaki renk rampasına göre renklendirilir, hücre değerleri ile karşılık gelen karşılaştırma değeri arasındaki yüzde farkları aralığına uygulanır. Paletteki farklı bir renkle değiştirmek ve tabloyu dinamik olarak güncellemek için sağdaki rampadaki herhangi bir rengi tıklayın. Tercihler altındaki renk kümesini kaydetmek için Save colours seçeneğini tıklayın.

Varsayılan olarak, buradaki değerler eşit sayımlarla aralıklara göre sınıflandırılır. Sınıf sonu değerlerini değiştirmek için Edit ranges’e tıklayın, yüzde değerlerinden birini tıklayın ve değiştirilmiş bir değer girin. Rengi değiştirmek için renk hücrelerini de tıklayabilirsiniz. İşlem tamamlandığında Back’e tıklayın.

Karşılaştırmanın grafik görünümüne geçmek için Chart’a tıklayın. İşaretçiyi soldaki karşılaştırma sütununun üzerine getirirseniz, her sütun için Araç İpuçları karşılaştırma ölçütündeki değer farkını gösterir.

Aşağıda, Business Analyst için yararlı bulabileceğiniz bazı bağlantılara erişim sağlayabilirsiniz.

 

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.

ArcGIS Online Kuruluşları Arasında Paylaşma ve İş Birliği

ArcGIS Online, kuruluşunuzdaki herkesle, kullanıcı gruplarıyla ve kullanıcılarla verilerin birlikte çalışabilirliğini sağlayan, güçlü paylaşım modeline sahiptir. Kuruluşlar arasında iş birliği ve özel içerik paylaşımı, paylaşım deneyimini daha zengin hale getirir. ArcGIS Online hesabınız var ve farklı bir kuruluştaki ArcGIS Online üyesiyle hazırlamış olduğunuz veri, web haritası ve web uygulamalarını paylaşmak isteyebilirsiniz. Ya da bir uygulamaya ihtiyacınız var ancak uygulama sahibi kuruluşunda üyeliğinizin olmadığı durumda kendi kuruluş üyeliğiniz ile diğer kuruluşlar arasında paylaşımlar gerçekleştirebilirsiniz. Bu yazımızda bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler sunacağız.

Kuruluşlar Arası Paylaşım İçin Gerekli Ayarlar

Kullanıcı Ayrıcalıkları

Bir kullanıcının bir gruba harici bir kullanıcı olarak katılabilmesi için, rolüne harici gruplara katılma ayrıcalığı atanmalıdır . Kuruluş ayarlarından rol ayrıcalıkları kısmında bunu aşağıdaki resimde görüldüğü gibi aktif edebilirsiniz.

Gerekli Grup Ayarı

Kuruluşlar arası bir paylaşım grubu oluştururken, grup üyelerinin son grup ayarı için varsayılan olarak kendi öğelerini güncelleyebildiklerinden emin olun (varsayılan ayar). Ayar Tüm Öğeler olarak değiştirilirse, grup üyelerine, öğe ayarlarından bağımsız olarak özellik katmanlarında ve web haritalarında güncelleme yapma olanağı verilir. Yalnızca kuruluş üyeleri, bazen güncelleme özelliği grubu olarak da adlandırılan bu özelliğe sahip gruplara katılabilir. Üyeler tüm öğeleri güncelleyebiliyorsa ve grup oluşturulduktan sonra bu ayar değiştirilemezse, başka bir kuruluştan kullanıcıları gruba davet etmek mümkün değildir.

Grup Görünürlüğü

Grubu kimlerin görüntüleyebileceğini ve arayabileceğini dikkate alın. Bunun için zorunlu bir ayar yoktur, ancak bir grup oluşturuken dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu grubu kimler görüntüleyebilir ayarı, gruba kimlerin göz atabileceğini ve arayabileceğini ancak içeriğini arayamayacağını belirler. Kuruluşunuzun üyesi olmayan kullanıcıların grubu bir arama yoluyla bulmasını ve kullanıcıların gruba katılmak için başvurmasını istiyorsanız, grubun herkese açık olmasını sağlayın. Yalnızca grup üyelerinin görüntüleyebileceği bir grup oluşturmak istiyorsanız, yalnızca grup üyelerini seçin ve istediğiniz kullanıcıları davet ettiğinizden emin olun.

Kurumlar Arası Paylaşım Senaryoları

Senaryo 1: Proje sonuçlarını bir paydaş ile paylaşma

Bu senaryoda paydaşlar arasında veri düzenleme olmadan sadece görüntüleme ve erişim sağlanması gibi durumda yapılması gereken adımlar aşağıdaki gibidir.

1. Bir grup oluşturun ve grup ayarlarını yapılandırın

 • Gruplar sayfasından grup oluşturma bağlantısına göz atarak bir grup oluşturun
 • Ayarı yapılandırın ve yalnızca grup üyelerinin grubu görüntülemesine izin verin
 • Yalnızca grup sahiplerinin ve yöneticilerinin içeriğe katkıda bulunabileceği ayarı yapılandırın
 • Bu, grup sahibinin grubu kimlerin görebileceğini ve içeriğe kimlerin katkıda bulunabileceğini kontrol etmesini sağlayacaktır.

2. Kullanıcıyı Davet Et

 • Grup sayfasındaki Kullanıcıları Davet Et düğmesini seçin
 • Yalnızca kuruluşun içinde ara işaretini kaldırın
 • Paydaşın kullanıcı adını arayın ve kullanıcı adını davet etmek için istemleri izleyin

3. Paydaşa daveti kabul etmesini sağlayın

 • Paydaş ArcGIS Online hesabına giriş yapmalıdır
 • Gruplar sayfasına gidip mevcut davetiyeyi tıklamalı ve bu gruba katılın’ı seçmelidir.

4.     Grupla öğeleri paylaşın

Grup içindeki web uygulaması, katmanlar, web haritaları ve dosyaları erişime açmak için bu ögeleri paylaşmak gerekmektedir.

5. Öğelere nasıl erişileceği ile ilgiliiletişim kurun

Gruba öğeler paylaşıldıktan sonra, uygulamanın bağlantısını paydaş linkini kullanarak paylaşın. Paydaşın tek yapması gereken uygulama bağlantısına gitmek ve ArcGIS Online kullanıcı adını ve şifresini girmektir.

Not: Ayrıntılar sayfasından uygulamanın kısa URL’sini paylaştığınızdan emin olun. Bu, dış kullanıcıların URL’ye erişmesini sağlar.

Senaryo 2: Başka bir kuruluşla veri düzenleme işbirliği yapma

Bir önceki senaryomuzda veri düzenlemeden doğrudan verilerin görüntülenmesi konusunda yapılacakları görmüştük. Bu senaryoda ise veri düzenleme için nelerin yapılacağı adım adım anlatılacaktır.

1. Bir grup oluşturun ve grup ayarlarını yapılandırın

 • Gruplar sayfasından grup oluşturun
 • Bu grubu kimler görüntüleyebilir kısmını herkes seçin
 • Üyelik isteyen üyelerin gruba katılabilmesi seçeneğini talepte bulunan ve bir grup yöneticisi tarafından onaylanan olarak seçin
 • Yalnızca grup sahiplerinin ve yöneticilerinin içeriğe katkıda bulunabileceği ayarı yapılandırın

Bu, yalnızca istenen paydaşın içeriğe katkıda bulunabilmesini sağlar, ancak diğer kullanıcılar gruba katılmak için istekte bulunabilir.

2. Kullanıcıları Davet Etme

 • Senaryo 1 adım 2 ile aynı yöntemi kullanarak istenilen kullanıcılar davet edilecektir
 • Diğer kullanıcılar grup adına göre arama yapabilir ve üyelik istemek için bu gruba katıl düğmesini seçebilirler.

3. Kullanıcıların daveti kabul etmesini  ve üyelik taleplerini onaylamasını sağlayın

 • Senaryo 1 ile aynı yöntemle davet edilen kullanıcılar için, 3. adım, Senaryo 1’de açıklanan daveti kabul etmeleri gerekir
 • Bir kullanıcı gruba katılmak istediğinde, içerik sahibi kuruluş istekleri onaylayabilir veya reddedebilir

4. Barındırılan detay için düzenleme ayarlarını yapılandırma ve istenen veri şemasına sahip bir barındırılan detay katmanı yayınlama

 • Detay katmanı ayarlarında düzenleme ve editör izlemeyi etkinleştirin. (Editör izleme, kullanıcıların oluşturulduğu ve değiştirildiği tarihte kullanıcı adlarını ve tarihlerini kaydeder)
 • Editörlerin yalnızca kendi detaylarını düzenleyebileceği seçeneğini belirtin.

Not: Katmanın birden çok sürümü gerekiyorsa, detay katmanı görünümlerini (view) kullanın.

Yaygın bir şekilde kullanacağınızı düşündüğümüz yukarıdaki senaryolar, kuruluşlar arası iş birliği yaparak veri paylaşımı yapmayı özetlemektedir. Grup paylaşımını kullanmak, sistemdeki milyonlarca ArcGIS Online kullanıcısıyla çalışma olanağı tanıyan ve çeşitli özelliklerle içeriğe erişme izni veren güvenli bir yol olacaktır.

Esri Türkiye 2020

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.

ArcGIS Experience Builder ile Yapabilecekleriniz

ArcGIS Experience Builder

ArcGIS Experience Builder, haritaları , üç boyutlu sahneleri, verileri, web uygulamalarını ve diğer içeriklerin görüntülenmesini sağlayan, bulut tabanlı uygulama geliştirme arayüzüdür. Bulut tabanlı bu arayüz üzerinde tek bir satır bile kod yazmadan etkileyici uygulamalar oluşturabilirsiniz. Experience Builder’in sağlamış olduğu zengin araç kütüphanesini ile uygulama geliştirirken çok fazla fonksiyon ve tasarım çeşidi oluşturabilirsiniz.

Experience Builder’ın kullanıcılara sağladığı özellikler;

 • Web uygulmalarının tek bir platformda toplanması
 • 2B ve 3B içeriklerin tek uygulama üzerinde gösterimi
 • Kullanımı kolay arayüz ile hızlı bir şekilde uygulamalar geliştirmek
 • Mobil cihaz çözünürlükleri için arayüz düzenleme
Web Uygulamalarının tek bir platformda toplanması

Bir kapsam doğrultusunda geliştirdiğimiz web uygulamalarını, dashboardları, haritaları ve üç boyutlu web sahnelerini tek bir ekran üzerinde toplayabilirsiniz. Uygulamalar arasında dinamik bir şekilde gezinebilirsiniz.

2B ve 3B içerikleri tek uygulama üzerinde gösterimi

Experience builder ile 2b ve 3b verileri tek bir ekran üzerinde gösterimi sağlayabilmekteyiz, bu sayede iki boyutlu ve 3 boyutlu içerikler arasında kolayca gezinebilir ve bilgi elde edebilirsiniz. İki ekran arasındaki etkileşimler kurarak iki ekran arasındaki etkileşim kurabilirsiniz. Örneğin 3B sahnede gezinirken bakış açınızın veya yakınlık değerinizin 2B haritada da anlık değişmesini sağlayabilirsiniz.

İki boyutlu bir içerik ile üç boyutlu içerik etkileşimli bir şekilde incelenebilmektedir.

Experience Builder ile Web Uygulamaları Nasıl Oluşturulur ?

ArcGIS Experience Builder’ı kullanmaya başlamak ve yeni bir uygulama oluşturmak hızlı ve kolaydır. Esrinin sağlamış olduğu bir şablonla veya tamamen sıfırdan bir web uygulaması oluşturabilirsiniz. Experience Builder ile web uygulaması oluşturmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

 • Mevcut bir şablonu kullanarak uygulamanızı oluşturmaya başlayabilir veya sıfırdan oluşturabilirsiniz.
 •  Şablonda bulunan widget’ları düzenleyebilir veya uygulamanıza haritalar, resimler, metin kutuları ve listeler gibi widget’lar ekleyebilirsiniz. Widget’ları tek bir sayfada veya birden çok sayfada oluşturabilirsiniz.
 • Uygulamadaki widget’ları web haritalarına, web sahnelerine,katmanlara ve ArcGIS Server feature layerlarına bağlanabilirsiniz.
 • Temalar ile uygulamanın görünümünü ve hissini özelleştirebilirsiniz. Uygulamanızın görünümü için renkleri ayarlayabilir ve kendi markanızı ekleyebilirsiniz.

Uygulamanızda olmasını istediğiniz tüm detayları sürükleyip bırakarak oluşturabilmektesiniz.

Experience Builder web uygulamalarının oluşturulmasında bizlere çok ciddi çözümler sağlamaktadır. Kullanımı kolay arayüzü, sürükleyip bırakarak oluşturduğumuz uygulamalar ve diğer bütün detaylar web uygulama oluşturma süreçlerinde bizlere kolaylık sağlamaktadır.

Esri Türkiye 2020

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.
ArcGIS ve Python: İş sürecinizi hızlandıracak ve kolaylaştıracak ipuçları

ArcGIS ve Python: İş sürecinizi hızlandıracak ve kolaylaştıracak ipuçları

ArcGIS masaüstü uygulamaları fonksyonlarını Python’da kullanmanızı sağlayan kütüphane olan arcpy ile diğer Python açık kaynak kütüphanelerini birleştirerek yazacağınız birkaç satır kod ile iş sürecinizi hızlandırabilir ve kolaylaştırabilirsiniz. Aşağıda verdiğimiz 5 örneği kolaylıkla detaylandırabilir ve çeşitlendirebilirsiniz.

1. Bir klasörün alt klasörlerinin içinde belirli karakterleri içeren klasörleri bulabilir ya da yeni klasör oluşturabilirsiniz.

 

2. “json” formatında saklanan veriyi, geodatabase tablosuna dönüştürebilirsiniz.

 

3. Geoprocessing araç çıktılarının adına, aracın çalıştığı zaman (tarih/saat/dakika/…) ekleyebilirsiniz. Bu şekilde, hem aynı araçtan üzerine yazmadan benzersiz çıktılar elde eder, hem de aracın çalıştığı zaman bilgisini çıktıda saklamış olursunuz.

4. Paralel işlememe (parallel processing) ile iş akışlarınızı hızlandırabilirsiniz. Paralel işleme, bir işlemi hızlandırmak için, o işlemin birden çok çekirdeğe dağıtılmasıdır. Bazı geoprocessing araçları paralel işlemeyi destekler. Ortam ayarlarından ArcGIS Pro’nun kullanabileceği maksimum çekirdek sayısını belirtebilirsiniz. Aynı şekilde arcpy kütüphanesinde de paralel işleme için bir modül bulunmaktadır. ArcGIS Pro’daki paralel işleme Paralel İşleme Faktörü tarafından kontrol edilir. Bazı araçlar varsayılan olarak paralel işlemeyi kullanır, diğerleri ise bu özelliği açmak için paralel işlem faktörünü ayarlamanızı gerektirir. Seçilen araç için paralel işlemenin nasıl kontrol edileceğini öğrenmek için, aracın  Esri web sitesindeki “help” dokümanını inceleyebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için:

 

5. Bellekte (memory) çalışabilirsiniz. İş akışınızdaki ara çıktılara bilgisayarınızda yer ayırmak istemiyorsanız, ya da onları diskinize yazması ile vakit kaybetmek istemiyorsanız ara çıktılarınızı bellekte tutabilirsiniz. Çoğu geoprocessing aracı bellekte çalışmayı destekler.

NOT: RAM boyutunuza göre, işinizin bittiği ara çıktıları bellekten silerek, bir sonraki işlemler için yer açmak daha verimli çalışmanızı sağlayabilir.

Ayrıntılı bilgi almak için: Write geoprocessing output to memory

Blog serimizin ilk bloguna bu linke tıklayarak göz atabilirsiniz.

 

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.