ArcGIS Experience Builder’da 2B ve 3B Haritaları Senkronize Etme

ArcGIS Experience Builder’da 2B ve 3B Haritaları Senkronize Etme

ArcGIS Online ve ArcGIS Enterprise’da bulunan ArcGIS Experience Builder’ı kullanarak herhangi bir kod yazmadan hızlı bir şekilde yanıt veren web deneyimleri oluşturabilir ve sunabilirsiniz. Deneyimler, 2B ve 3B haritalar, metin ve medya içeren web sayfalarını, web uygulamalarını veya mobil uygulamaları içerebilir. Hedef kitleniz için eksiksiz bir deneyim ve hedef oluşturmak için tek bir içerik türüne odaklanabilir veya birçok içerik türünü birleştirip bağlayabilirsiniz.

Başlamak için ArcGIS Experience Builder’da yerleşik şablonları kullanabilir veya sıfırdan kendi şablonunuzu oluşturabilirsiniz. Ardından haritalar, resimler, metin ve araçlar gibi bileşenleri sürükleyebilir, konumlandırabilir ve yapılandırabilirsiniz. Widget’ların tek bir uygulama içinde veya birden çok uygulama ve sayfada birlikte çalışmasını sağlamak için Triggers (Tetikleyiciler) ve Actions (Eylemler) ekleyebilirsiniz.

Experience Builder’daki widget’lar arasındaki etkileşimleri, Triggers (Tetikleyiciler) ve Actions (Eylemler) kullanılarak yapılandırılabilirsiniz.Tetikleyiciler, widget’lardaki eylemleri yönlendirir.

Bu örnekte, iki haritanın kapsamını senkronize etmek için tetikleyiciler ve eylemler kullanılacaktır: 2B web haritası ve 3B web sahnesi. Basit bir eşitlenmiş 2B/3B deneyimi oluşturmak için bu adımları izleyiniz.

Adım 1: Experience Builder Tutorial: Sync 2D and 3D örnek şablonunu açınız ve ArcGIS hesap bilgilerinizle giriş yapınız.

Adım 2: Create Web Experience (Web Deneyimi Yarat) tıklayınız. Bu, eğitim şablonundan yeni bir web deneyimi yaratır.

Adım 3: Örnek Web Deneyimi Şablonunu inceleyiniz.

Şablon, 2B web haritası ve 3B web sahnesi içeren yan yana Harita widget’larını içerir. Ayarlar panelinde ayarlarını görüntülemek için ekrandaki her bir Harita Widget’ına tıklayınız veya yan paneldeki sayfa çerçevelerinden birini seçiniz.

Haritaları keşfetmek için Experience Builder araç çubuğundan Live View (Canlı görünüm) tıklayınız. Haritaların bağımsız olarak kaydırıldığını ve yakınlaştırıldığını unutmayınız. Aşağıdaki adımlarda, onları senkronize etmek için her iki harita widget’ının ayarlarını yapılandıracaksınız. Bitirdiğinizde Live View (Canlı görünüm) kapatmayı unutmayınız.

Adım 4: Map 1 widget’ını seçiniz.

Map 1, ekranın sol tarafındaki Harita widget’ıdır. 2B Portland web haritasını kullanır. Seçmek için widget’a tıklayınız veya mevcut ayarları görüntülemek için sayfa çerçevesinden seçiniz.

Adım 5: Sağdaki ayarlar panelinde Action (Eylem) sekmesine ve ardından Add Trigger (Tetikleyici Ekle) tıklayınız.

Adım 6: Map 2’de bir eylemi tetiklemek için Map 1’in ekran kapsamındaki bir değişikliği kullanacaksınız. Extent Changes (Kapsam Değişiklikleri) tıklayınız.

Adım 7: Map 2’yi seçiniz.

Bu, Map 1’de ekran kapsamında bir değişiklik meydana geldiğinde Map 2’yi hedef widget olarak ayarlar.

Adım 8: Tetikleyici oluştuğunda Map 2 eylemi olarak Zoom to (Yakınlaştır) seçiniz.

Map 1 için Action Panel (Eylem Paneli) şunları göstermelidir:  Extent Changes (Kapsam Değişiklikleri) tetikleyicidir, Map 2 hedeftir ve Map 2 eylemi ise Zoom to (Yakınlaştırdır) olmalıdır.

Experience Builder araç çubuğundan Live View (Canlı görünüm) açarak uygulamanızı test ediniz. Bitirdiğinizde Live View (Canlı görünüm) kapatmayı unutmayınız.

Map 1 yakınlaştırıldığında, Map 2’nin yakınlaştırdığını, ancak tam tersinin olmadığını unutmayınız.

Adım 9: Her iki haritayı da senkronize etmeyi tamamlamak için, Extent Changes (Kapsam Değişiklikleri) tetikleyici olarak ve bu sefer Map 1’i hedef olarak kullanarak yukarıda anlatılan 4 ve 8 arasındaki adımları tekrarlayınız.

Bittiğinde, Map 2’nin Action Panel (Eylem Paneli) aşağıdaki gibi olmalıdır: Extent Changes (Kapsam Değişiklikleri) tetikleyicidir, Map 1 hedeftir ve Map 1 eylemi ise Zoom to (Yakınlaştır) olmalıdır.

Ayarlarınızı test etmek için Live View (Canlı görünüm) kullanınız. Save (Kaydet) butonuna ve ardından tamamladığınızda Publish (Yayınla) tıklayınız.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki web sayfalarını ziyaret ediniz:

Esri Türkiye, 2022

AEC Web Uygulamaları Serisi – 2

AEC firmaları, projeler yoluyla sonuçları müşterilere ulaştırır. Bu bağlamda projeler ile ilgili ilerleyişi takip edebilme, öncesi ve sonrası arasındaki farkı sunabilme, projenin sağlayacağı faydanın aktarılabilmesi gibi süreçler çok önemlidir.

Daha önceki AEC Web Uygulamaları Serisi – 1 yazımda oluşturduğum 2 adet örnek uygulamayı incelemiştik. Bu uygulamalar, 3D Gelişim Alanı – Halk Katılımı ve Bina Keşif Uygulamasıydı. Bu uygulamaların ikisinde de BIM verilerinin gösterimi ve bazı ek fonksiyonlar ile kullanıcıların bu veriler ile etkileşim içinde olabileceği senaryolar oluşturmuştuk. BIM içeriklerinin gösterimine ek olarak bu fonksiyonların uygulamalar içinde konumlandırılması kullanıcıların yanlızca BIM verilerini incelemesini değil bu uygulamalar ile etkileşim kurmalarını sağlamaktadır. Örneğin bir önceki blog yazımdaki 3D Gelişim Alanı – Halk Katılımı uygulamasını ele alalım. Yeni inşa edilecek bir alandaki değişikleri halka üç boyutlu olarak sunmak, kullanıcı açısından bakıldığında yetersizdir. Fakat yeni inşa edilecek alanla ilgili değişiklikleri sunmanın yanı sıra bu değişikliklerin insanlar için uygun olup olmadığı ile ilgili bilgiyi de bir anket ile konum tabanlı olarak toplayabiliriz.

Bu blog yazısında da daha önce oluşturmuş olduğum iki adet örnek uygulamayı inceleyeceğiz. Bu uygulamalar inşaat ve proje yönetim süreçlerinde kullanılabilecek, tamamen örnek verilerden oluşturduğum uygulamalar.

*Uygulama geliştirme arayüzü olarak ArcGIS Experience Builder’ı kullandım. Buna ek olarak uygulamalara fonksiyon katmaları için ArcGIS Survey 123, ArcGIS Dashboards, ArcGIS Web AppBuilder gibi uygulamalar da kullanıldı.

Örnek Uygulamalar

İnşaat Yönetim Uygulaması

Bu uygulamayı bir senaryo üzerinde maddeler halinde inceleyelim. Örneğin mevcutta devam eden bir inşaat projesi bulunuyor ve yönetici bu proje üzerinde;

  • İnşaat genel ilerleme durumunu
  • Süreçlerle ilgili ilerleme durumunu, örneğin tüm binadaki kaba sıva henüz %60
  • Katlar ile ilgili ilerleme, hangi katta şuan hangi çalışma yapılıyor
  • Odalar ile ilgili ilerleme, hangi odada mevcutta kim ne iş yapıyor
  • Maliyet ile ilgili dökümler, ekipman için ne kadar harcanmış veya işçiler için ne kadar para harcanmış
  • Ekipmanlar ile ilgili güncellemeler, örneğin hangi iş makinası ne durumda

gibi süreçleri yönetici takip edebilsin.İlk olarak uygulamanın anasayfa görünümünü tasarlayalım. Anasayfa’da proje ile ilgili bilgiler, 3D model, katlar arasında geçiş yapılabilecek bir kat aracı, maliyet ile ilgili bilgiler, ilerleme ile ilgili bilgiler olsun.

İnşaat Yönetim Uygulaması Anasayfası

Anasayfa tasarımını tamamladıktan sonra iç kısımda bulunacak sayfaları tasarlayabiliriz. İnşaat yönetim uygulamasında iç kısımlarda oda bazında ilerlemenin görüntülenmesi ve hangi odada kimin çalıştığı gibi özellikleri konumlandırabiliriz.

İnşaat Yönetim Uygulaması Oda Bazında İlerleme ve Hangi Odada Kimin Çalıştığının Gösterimi

Odalar kısmında hangi odada hangi işlemin yapıldığını görüntüleyebilmekteyiz. Örneğin yukarıdaki görselde Laboratory 1 odasında duvarların örülmesi işlemi devam etmekte. Kaba sıva, ince sıva ve duvarların boyanması işlemlerinin henüz başlamadığını görüntüleyebilmekteyiz. Bu ekranda ek olarak kimin çalıştığını görüntüleyebileceğimiz bir açılır pencereyi de konumlandırabiliriz.

Hangi Odada Şuan Kimlerin Aktif Olarak Çalıştığının Gösterimi

Oda bazında çalışanların gösterimi, ilerleyişin takip edilmesi ve çalışanların şuanda ne işi yaptığının görüntülenmesi uygulamaya eklenebilecek önemli bir özelliktir. Uygulamanın yönetici tarafına isterlere göre çok fazla fonksiyon eklenebilir.

Sonraki aşamada ise asıl önemli nokta bu verilerin güncellenmesi, çünkü anasayfada bulunan maliyet dökümü, inşaat ile ilgili ilerleme, odalar ile ilgili bilgiler aslında bir veri tabanı üzerinden yönetilmektedir. Şimdi ise sahada bu güncellemeleri yapacak kişi için gerekli olan uygulamayı tasarlayalım. Bu uygulama birden fazla kişi için veri girişi yapılacak şekilde tasarlanabilir. Örneğin bir kişi odalarda kimlerin çalıştığını güncelleyebilmesi gerekirken diğer bir çalışan inşaat için gerekli olan kumun fişini ve fiyatını maliyet kısmına ekleyebilir. Veri tabanında yapılan güncellemeler kimin o veriyi oluşturduğunu ve güncellediğini de tuttuğu için karmaşıklığı da ortadan kaldıracaktır.

İnşaat Takip Uygulaması Veri Giriş Ekranı

Örneğin operatör sahadan oda ile ilgili duvarların örülmesi işlemini tamamlandıya çekerek kaba sıva çalışmasının başladığını açılır menüler ile veri tabanına girebilmektedir. İnşaat yönetim ekranında yönetici bu güncellemeyi direkt olarak  görüntüleyebilmektedir, çünkü tüm süreç aynı veri üzerinden ilerlemektedir. Aynı şekilde anasayfa da bulunan maliyet dökümü kısmında başka bir operatör alınan bir hizmeti veya materyali aynı bu ekran üzerinden girebilmektedir.

Çalışmaya ait video kaydı için buraya tıklayabilirsiniz.

Proje Takip Uygulaması

Bu örnek uygulamada devam eden bütün projeleri görüntüleyebilmek, projeden kimin sorumlu olduğu, kaç kişinin o projede çalıştığı, ilerlemeleri, maliyetleri inceleyebilmek için tasarlayalım. Bir önceki uygulamada olduğu gibi tasarım süreçlerinde kendi marka yüzümüzü yansıtabilir özgür bir tasarım gerçekleştirebiliriz.

Bu örnekte bir giriş sayfası tasarlayalım. Giriş sayfasında devam eden projelerin ve tamamlanan projelerin sayısını görebileceği şekilde tasarlayalım. Anasayfanın üst kısmına ise kullanıcının sayfalar arasında gezinme yapabileceği bir menü tasarımı yapalım.

Proje Takip Uygulaması Anasayfa

Bu web uygulamasının iç kısımdaki sayfalarında projeler ile ilgili detayların görebileceği şekilde tasarlayalım. Örneğin mevcutta devam eden projelerin 3D olarak görüntüleyeceği için projeye ait 3D modeli projeye ait ilerlemeyi, maliyeti ve çalışanları anasayfaya ekleyelim.

Proje Takip Uygulaması / Devam Eden Projeler

ArcGIS Online ve ArcGIS Enterprise ortamlarında Revit modellerini üç boyutlu olarak paylaşarak bu uygulamaları sizler de oluşturabilirsiniz. Bu blog serisinde BIM-GIS entegrasyonunu etkin bir şekilde kullanımı ile ilgili örnekleri kapsayan blog yazılarına yeni uygulamalar ile devam edeceğiz.

Esri Türkiye 2021

ArcGIS Experience Builder Tasarım Örnekleri

ArcGIS Experience Builder;

Haritaları , üç boyutlu sahneleri, verileri, web uygulamalarını ve diğer içeriklerin görüntülenmesini sağlayan, bulut tabanlı uygulama geliştirme arayüzüdür. Daha önceki ArcGIS Experience Builder ile Yapabilecekleriniz” adlı blog yazımda ArcGIS Experience Builder’ın ne olduğu, kullanıcılara ne gibi çözümler sağladığı ve ArcGIS Experience Builder ile neler yapılabildiğinden bahsettim. Bu yazımda ise tasarım süreçlerinde ArcGIS Experience Builder’ı ne seviyede kullanabileceğimizden bahsedeceğim.

Tasarım

ArcGIS Experience Builder tasarım süreçlerinde esnek bir tasarım arayüzü, mobil uyumlu tasarımlar geliştirme, marka yüzü oluşturma ve modern web teknolojilerinin kullanımı gibi avantajlar sağlamaktadır. Geliştirmek istediğimiz bir web uygulamasındaki renk paletlerinin belirlenmesi, font seçimi, tema seçimi gibi daha genel tasarım düzenlemelerini de yapabilmekteyiz. Bu sayede web uygulamalarını oluştururken kendimizi daha özgür hissederek farklı tasarımlar yapabilmekteyiz.

Bunlara ek olarak kullanacağımız araçların, haritaların ve sahnelerin uygulamaya yerleştirilmesi kısmında çok fazla tasarım düzenlemesi yapabilmekteyiz. Uygulamaya eklediğimiz her araç için “style” sekmesi bulunmaktadır. Bu sekmeyi kullanarak araçlar özelinde tasarımlar yapabilmekteyiz.

Stil Seçimleri

Web uygulamaları veya web sayfalarını tasarlarken kullanacağımız her bir araç için stil ayarlamalarını yapabilmekteyiz. Örneğin uygulamaya bir adet harita eklediğimizde, haritanın  boyutu, çerçevesi, ekrana geliş animasyonu, gölge gibi stil tercihleri ayarlayabilmekteyiz.

Tasarım Örnekleri

Keşif Uygulaması

ArcGIS Experience Builder ile web uygulamaları oluştururken tasarım fikirlerimizi kolayca uygulayabiliriz. Birinci tasarım örneğinde bir keşif uygulaması tasarlayalım. Uygulama karşılama ekranı tasarım için en önemli kısım, bu yüzden uygulama farklı bir tasarım stiline sahip olmalıdır. Keşif uygulaması örneğinde bir adet küre modelinin etrafında çevrelenen ve diğer sayfalara yönlendiren butonlar yerleştirelim. Uygulama dünyanın yedi harikası, 3B görünüm ve diğer alternatif keşif uygulamalarını içerecek şekilde olsun.

Diğer butonları da ekledikten sonra uygulamanın “Header” ve “Footer” kısımlarını ayarlayalım.

Web uygulamamızı oluşturduktan sonra tasarım süreçlerinde daha fazla düzenlemeleri yapabilmekteyiz. Örneğin uygulamamızı tamamladıktan sonra hazır temaları seçerek farklı buton, header, border gibi tasarımları otomatik olarak yükleyebilmekteyiz.

Web Sitesi Tasarımı

ArcGIS Experience Builder ile web sitesi tasarımları yapabilir ve bu tasarımlara coğrafi verileri ve uygulamaları entegre edebilmekteyiz. Örneğin İstanbul için bir fotoğraf galerisi sitesi tasarlayalım. İnsanlar siteye anlık olarak çektikleri fotoğrafları konumları ile birlikte yükleyebileceği ve diğer insanların yüklediği fotoğrafları görebileceği bir uygulama oluşturalım. Ek olarak fotoğraflara tıklayınca kimin yüklediği, nerede çektiği gibi bilgileri görebilsin. Site içerisinde konum tabanlı fotoğraf yükleme ve çekilen diğer fotoğrafların konumunu görebilme gibi coğrafi yetenekleri kullanmış olacağız. Oluşturmamız gereken kısımlar sitenin tasarımı, bir adet Survey123 anketi ve harita.

ArcGIS Experience Builder ile web uygulamaları oluştururken coğrafi verileri, konum bilgisini, haritaları, 3D sahneleri entegre bir şekilde kullanarak harika tasarımlar gerçekleştirebilmekteyiz. Son tasarım örneğimizde ise 3D bir sahneyi kullanarak bir gelişim bölgesi ile ilgili geri dönüşleri toplayacağız.

3D Tasarım

Bu tasarım örneğinde ise üç boyutlu sahneleri kullanacağız. Örneğin bir bölgede yeni yapılması planlanan binaların, o bölgede yaşayan insanlar tarafından incelediği ve görüşlerini bildirdiği bir uygulama tasarlayalım. İlk olarak bölgede planlanan gelişmenin üç boyutlu tasarımını sunduğumuz 3D sahne, halkın görüşlerini bildirdiği Survery123 anketi ve halkın anlık olarak ne oy verdiğini gösteren pasta grafikler (Dashboard) ekleyelim. Uygulamanın tasarlanma kısmında ise bu detayları yerleştirerek çok kısa bir sürede web uygulamaları oluşturabilmekteyiz.

ArcGIS Experience Builder üzerinde bulunan araçlar, tasarım özellikleri ve diğer detaylar sürekli olarak güncellenmektedir. Bu sayede tasarım süreçlerinde kullanabileceğimiz daha fazla özelliği önümüzdeki zamanlarda görebileceğiz.

Esri Türkiye 2020

ArcGIS Experience Builder Beta 2 Çıktı!

ArcGIS Experience Builder Beta 2 Çıktı!

ArcGIS Experience Builder, Temmuz ayında beta olarak yayınlandı ve ürünle birlikte 4.000’in üzerinde uygulama oluşturuldu. İlk beta sürümü, uygulamaların tasarımı ve iş akışı üzerinde tam kontrol için bir kullanıcı arayüzü sağlayan geliştirici deneyimine odaklandı. Experience Builder’ın ikinci beta sürümünün kullanıma hazır olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu blog, beta ile neler yapabileceğiniz hakkında bilgiler içermektedir.

Şablonlar Yardımıyla Hızlıca Uygulama Oluşturma

Bu beta, başlangıç için harita ve widget ekleyebilmenizi sağlayan bir dizi şablon içerir. Aşağıda gösterilen ilk dört şablon standart tam ekran uygulamalar için tasarlanmıştır ve diğer üçü web sayfası deneyimleri oluşturmak için optimize edilmiştir.

Foldable şablonu kullanılarak yapılmış bir örnek:

Gallery şablonu kullanılarak oluşturulmuş bir örnek:

Yerleşimi Kolaylıkla Ayarlama

Experience Builder ile ilgili güzel şeylerden biri, kendi dokunuşunuzu eklemek için herhangi bir şablonun düzenini ayarlayabilmenizdir. Örneğin, aşağıdaki Foldable örneğinde gösterildiği gibi widget’ları haritanın herhangi bir alanına taşıyabilirsiniz:

Ayrıca, bu Gallery örneğinde gösterildiği gibi, görüntüleri yeniden boyutlandırabilir, şablon widget’larını diğer widget’larla değiştirebilir ve bir sayfa ekleyebilirsiniz:

İngiliz anahtarı simgesinin bulunduğu araç, sol paneldeki uygulama ana hattınızda o satırı vurgulayarak widget’ları bir satır içinde hızlı bir şekilde düzenlemenize yardımcı olduğundan, kullanışlı olur.

Düzeninizden ayarladıktan sonra, yanlışlıkla yapılabilecek değişiklikleri önlemek için Live View’ın yanında bulunan Lock Layout butonuna tıklayın. Bu arada, işlemin herhangi bir noktasında, Live View butonuna tıklayarak uygulamanızı ön izleyebilirsiniz.

Bu şablonlar, yeni bir sayfa eklediğinizde de kullanılabilir.

Temaları Kullanarak Uygulamanızı Markalaştırın

Daha fazla kişiselleştirme için, uygulamanızı farklı bir tema, renk paleti veya yazı tipi seçerek düzenleyebilirsiniz.

Yeni ve Zenginleştirilmiş Widget’lar

Bu betaya Map Layers, Legend, Filter, Share, Feature Info, Widget Controller ve Fly Controller (3B haritaya özel) dahil olmak üzere daha fazla widget eklendi.

Mevcut widgetlar da geliştirildi. Örneğin Survey widget’ında, katmandaki bir detayın özniteliklerini veya geometrisini anketteki sorulara bağlayarak haritadan ankete veri gönderebilirsiniz.

List widget’ına da bir dizi seçenek eklenmiştir. Uygulama başlatıldığında kartları arayabilir, filtreleyebilir ve sıralayabilirsiniz. Veri hazırlığı sırasında, verileri filtreleyerek ve sıralayarak listede neyin gösterileceğine ve hangi sırada göstereceğine karar verebilirsiniz. Örneğin, New York’taki yerler için bir katmana sahipseniz ve iç mekan türleri veya yapı tarihlerine göre listelemek istiyorsanız kullanabilirsiniz.

Action Tetikleyicileri

Çoğu zaman, widget’larımızın birbirleriyle konuşmasını istiyoruz. Örneğin, bir haritayı yakınlaştırırsanız, başka bir haritada aynı alana yakınlaştırmak isteyebilirsiniz. Bu, widget ayarlarındaki Action sekmesi aracılığıyla, widget iletişiminin önemli bir mekanizması olan eylem tetikleyiciler kullanılarak yapılabilir.

Bu, ikinci betada sunulan vurgulanan özelliklerin sadece bir kısmının özetidir. Başka ne geliştirdiğimizi görmek için bugün deneyin. İlk beta kullanılarak oluşturulmuş uygulamalarınız varsa, bu sürümün birkaç önemli değişiklik getirmesi muhtemel olduğundan, onları ikinci beta ile yeniden yapılandırmanızı öneririz.