ArcGIS Utility Network Kullanıcı Türü Ek Bileşenini Keşfetmek

Kullanıcıların ArcGIS Utility Network fonksiyonlarına ve kabiliyetlerine erişim sağlayabilmeleri için çeşitli opsiyonlar bulunur. Bu blog yazımızda ArcGIS Utility Network kullanıcı türü ek bileşenini ve her bir kullanıcı türü için bu ek bileşenin kabiliyetlerini inceleyeceğiz. Bu kabiliyetler masaüstü, web ve mobil cihazlar için geçerlidir.

ArcGIS Utility Network Ek Bileşeni Olmayan Kullanıcılar

Kullanıcılar, Utility Network içerisindeki detayları (Alt ağ katmanları dahil) görüntüleme yeteneğine sahip olurlar. Bu yetenek, harita ve öznitelikler tablosu içerisindeki bağlantısallığı, kapsayıcı ilişkileri ve ek yapısal ilişkileri görüntülemeyi içerir. Utility Network kullanıcı türü ek bileşeni olmadan, detaylar üzerinde düzenleme yapmak ve ağ izleme, diyagram oluşturma, alt ağ yönetimi gibi herhangi bir Utility Network fonksiyonundan faydalanmak mümkün değildir. Utility Network bir servis olarak GIS sunucunuza yayınlandığından, veri modelinizdeki yapılandırmaları görüntüleyebilmek için bir Esri kullanıcı türüne sahip olmanız gerekir. Bir File Geodatabase içerisinde ArcGIS Utility Network veri modeli yapılandırabilmek için bir kullanıcı türü ve ek bileşen gerekli değildir; bu yapılandırma tamamen tek kullanıcı içindir ve servis olarak yayınlanması mümkün değildir.

Viewer Kullanıcı Türünü ArcGIS Utility Network Ek Bileşeni ile Kullanmak

ArcGIS Utility Network ek bileşeninine sahip Viewer kullanıcı türleri Geoprocessing Aracı içerisindeki bir dizi parametreden faydalanarak kendi şebeke modelleri üzerinde ağ izleme analizleri gerçekleştirebilir; ağ diyagramlarını görüntüleyebilir ve alt ağ özelliklerini görüntüleyebilirler.

Professional Basic Kullanıcı Türünü bir ArcGIS Utility Network Ek Bileşeni ile Kullanmak

Kullanıma sunulan ArcGIS Pro, Basic düzeyde kabiliyetler içerdiğinden dolayı GIS Professional Basıc türü kullanıcılar Utility Network araçlarından bir çoğunu kullanamazlar. Ek olarak, ek bileşen ile kullanıldığı takdirde GIS Professional Basic kullanıcı türleri, Viewer kullanıcı türünde olduğu gibi web ve mobil ortamda sahip olduğu Utility Network verisi ve diyagramlarını görüntüleyebilir; ağ izleme (Trace) analizleri gerçekleştirebilirler.

Editor veya Field Worker Kullanıcı Türünü bir ArcGIS Utility Network Ek Bileşeni ile Kullanmak

ArcGIS Utility Network ek bileşenine sahip Editor ya da Field Worker kullanıcı türleri Viewer kullanıcı türünün gerçekleştirebileceği her kabiliyetten faydalanabilirler. Bunun yanı sıra, ağ topolojisini doğrulayabilir ve alt ağ geometrisini ve özniteliklerini güncelleyebilirler. Ayrıca, terminal bağlantılarını ve yollarını yapılandırmak ile birlikte bağlantısallığı, kapsayıcı ve ek yapısal ilişkileri düzenleyebilirler. Bu kabiliyetlerin tümü kullanıcıların ağ öğelerini düzenleyebilmesini sağlar.

Creator Kullanıcı Türünü bir ArcGIS Utility Network Ek Bileşeni ile Kullanmak ya da bir Professional (Standard veya Advanced) Kullanıcı Türüne Sahip Olmak:

ArcGIS Utility Network ek bileşenine sahip Creator kullanıcı türleri ile Standard ya da Advanced düzeydeki Professional kullanıcı türleri Editor veya Field Worker türündeki kullanıcıların sahip olduğu tüm kabiliyetleri uygulayabilirler. Bunun yanı sıra, Utility Network’ü yönetebilir, şema ayarlayabilir ve ağ haritaları yayınlayabilirler. Professional (Standard veya Advanced) kullanıcı türleri ek olarak bir ArcGIS Utility Network ek bileşenine ihtiyaç duymazlar, bu bileşen doğrudan kullanıcı lisansı içerisinde ekli olarak gelir. Diğer kullanıcı türlerinin Utility Network kullanıcı türü ile yetkilendirilmesi veya ek bileşenin diğer bir kullanıcıya aktarılması mümkün olsa da, Professional kullanıcı türünün içerdiği Utility Network kullanıcı türünin başka bir kullanıcıya aktarılmasına izin verilmez.

UN Fonksiyonu Ek Bileşen Olmadan Ek Bileşene Sahip Viewer ya da Professional Basic Ek Bileşene Sahip  Field Worker  Ek Bileşene Sahip Creator ya da Professional (Standard ya da Advanced)
Utility Network’e ait detayları görüntüleme
Bağlantısallığı, Kapsayıcı İlişkiyi ve Ek Yapısal İlişkileri Görüntüleme
Ağ İzleme Analizi
Alt Ağ Üzerinden  İzleme Analizleri
Diyagramları Görüntüleme
Ağ Topolojisini Doğrulama
Alt Ağları Güncelleme
İlişkilendirmeleri Düzenleme
Terminal Yollarını Düzenleme
Terminal Bağlantısı Kurma
Ağ Diyagramlarını Düzenleme/Kaydetme
Utility Network Konfigürasyonları/Şeması Yönetme/Düzenleme
Utility Network Yayınlama

 

ArcGIS uygulamaları ve güncellemeleriyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için blog sayfamızı takip edebilirsiniz.

 Esri Türkiye 2022

 

Önceki Yazı
World Imagery Wayback Kullanarak Özel Altlık Harita Oluşturma
Yazıyı görüntüle
Sonraki Yazı
İnşaat ve Mimarlık Projelerinde 3B Yapı Planlaması
Yazıyı görüntüle