Kurumlar Arası Veri Paylaşımı İçin Dağıtılmış İş Birliği Senaryoları

Veriler katlanarak büyümeye devam ettikçe ve kurumların farklı birimleri aynı verilere daha çok erişim sağlamak istedikçe, verilerin yönetimi ve başkalarıyla paylaşımını etkin bir şekilde yapabilmek için uygun bir yol haritası çizmek giderek daha önemli hale geliyor.

ArcGIS Enterprise 10.5 ile Esri, kuruluşların ArcGIS Enterprise dağıtımları arasında veri ve içerik paylaşmasına olanak tanıyan dağıtılmış iş birliğini tanıttı. ArcGIS Enterprise 10.5.1’de de ArcGIS Online ile iş birliği yayınlandı. Birçok kullanıcı verilerini hem kendi kuruluşları içinde (farklı departmanlar ile) hem de kuruluş dışında (paydaşlar, müşteriler ve daha fazlasıyla) paylaştığından, bu teknoloji geniş çapta benimsenmiş ve bu Esri ekibini daha fazlasını yapmak için cesaretlendirmiştir.

Dağıtılmış iş birliği (Distributed Collaboration) ile katmanları, uygulamaları, haritaları ve daha fazlasını diğer kurumlarla paylaşarak CBS içeriğinizin erişimi genişletilebilir. ArcGIS Enterprise içeriğini ArcGIS Online aracılığıyla halka gösterme, bir kuruluş içindeki farklı departmanlar arasında verileri görünür kılma veya saha verilerini yönetme konuları dahil olmak üzere birçok iş akışı için kullanılabilir.

İş birliğinin çeşitli şekillerde nasıl uygulanabileceğini daha iyi anlamak için örnek modelleri paylaşmak istiyoruz. İş birliğinin bu modellere özel olmadığını ve iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabileceğiniz birçok başka strateji olabileceğini unutmayın.

ArcGIS Enterprise’dan ArcGIS Enterprise’a paylaşım

En sık kullanılan kalıplardan biri, katmanlarınızı ArcGIS Enterprise’da depolamanıza ve bunları başka bir ArcGIS Enterprise organizasyonunda kullanmak üzere paylaşmanıza olanak tanır. Bu örnek için, bir planlama departmanı ile geliştirme departmanı arasındaki bir iş birliğini düşünelim.İki departman yakın bir şekilde çalışıyor ve içeriklerini karma kullanımlı bir geliştirme üzerinde paylaşıyor olabilir. Bu ortak çalışmadaki her iki departman kendi ArcGIS Enterprise dağıtımını kullanarak verileri, web uygulamalarını ve haritaları diğer kurum ile paylaşabilir.

Diğer bir senaryomuzda bir geliştirme projesinde iki departman arasındaki iş birliği senaryosunu düşünelim: Çevre İşleri ile Su ve Enerji departmanı. Çevre İşleri departmanı bir su toplama veri kümesine sahiptir ve toplama ağında değişiklikler oldukça Su ve Enerji departmanından sürekli güncelleme yapmasını talep etmiştir. Bu senaryoda, her iki departmanın da kendi ArcGIS Enterprise 10.9 ortamları vardır ve bu bilgileri, verileri dışa aktarmak veya ayrı olarak korumak zorunda kalmadan paylaşmak için bir yola ihtiyaçları vardır. Bu iş akışını gerçekleştirmek için her iki kuruluştaki yöneticiler ortamlarını Çevre İşleri bölümünün ev sahibi (hostve Su ve Enerji bölümünün misafir (guest) olduğu dağıtılmış iş birliğini kullanacak şekilde ayarlamıştır. Su ve Enerji saha ekibi sahada veriler üzerinde düzenlemeler yaptıktan sonra bu düzenlemeler bir sonraki planlanmış saatlik senkronizasyonda Çevre İşleri ile paylaşılır. Bu iki kuruluş ortak bir girişim üzerinde iş birliği yaptığı için iş akışları çerçevesinde düzenlemelerin de ayrıca Çevre İşleri departmanından Su ve Enerji departmanına gönderilmesi gerekir. Bu iş akışı adımları iki yönlü düzenleme yeteneği sayesinde artık tamamen sağlanabilmektedir. İki yönlü düzenleme yeteneği ile bir çevre mühendisi paylaşılan verilere yeni bir su toplama hattı detayı eklediğinde bir sonraki saatlik senkronizasyonda, Su ve Elektrik departmanı, yeni eklenen detayı ve detaylarını kuruluşlarının web uygulamasında görür. 

Not: İki yönlü veri düzenleme yeteneği, ArcGIS Enterprise 10.9’daki dağıtılmış  birliği iş akışlarınıza gelen yeni bir özelliktir.

ArcGIS Enterprise’dan ArcGIS Online’a paylaşım 

Katmanlarınızı ArcGIS Enterprise’da korumanıza ve bunları bir ArcGIS Online kuruluşunda kullanmak üzere kopyalamanıza olanak tanır. Bu model, ArcGIS Online’ın ölçeklenebilirliğinden yararlanır, böylece verilerinizi ArcGIS Dashboards, Story Maps ve diğer web uygulamaları ve haritaları aracılığıyla herkese açık olarak paylaşabilirsiniz. Veriler kopyalandığı için, katmana erişen herkes ArcGIS Online’dan erişir, yani erişmek için ArcGIS Enterprise’da oturum açmaları gerekmez. Verilerinizdeki tüm düzenlemeler, iki ortam arasındaki her şeyi güncel tutmak için hem ArcGIS Enterprise hem de ArcGIS Online arasında senkronize edilir. Bu verileri birden fazla ArcGIS Online kuruluşlarıyla paylaşmak istiyorsanız, bunun için ortak iş birliğini (partnered collaboration) kullanabilirsiniz.

ArcGIS Online’dan ArcGIS Enterprise’a paylaşım 

Bu model, ArcGIS Online’da veri toplayıp ve bunu fazladan bir kopya olarak ArcGIS Enterprise ile paylaşmak istediğinizde yaygın bir modeldir. Bu örneği bir senaryo üzerinden inceleyelim; saha araştırma şirketi, saha uygunluk projelerini yönetmek için bir ArcGIS Enterprise dağıtımı kulllanıyor. Uygun konumları belirlemek için ArcGIS Online’daki ArcGIS Field Maps mobil uygulamasını kullanan saha çalışanları vardır. Şirket, en son uygunluk verilerini ArcGIS Online’daki mobil çalışanları ile paylaşmak ve sahada toplanan verileri ArcGIS Enterprise’a geri paylaşmakla ilgilenmektedir. ArcGIS Field Maps kullanılan bu örnekte, sahadaki veri toplayıcılar bir ArcGIS Online oturum açma yoluyla uygulamaya erişir ve bir ArcGIS Online özellik katmanı kullanarak veri toplar. Detay katmanı bir iş birliği grubuyla paylaşılır, böylece ArcGIS Enterprise’da da kullanılabilir. Bu senaryoda, sahadaki veri toplayıcılarının hiçbir zaman ArcGIS Enterprise’da oturum açmaları gerekmez, ancak verileri daha fazla düzenleme, kalite güvencesi ve uzun süreli depolama için Enterprise ile paylaşılır.

Belirli bir proje veya etkinlik sırasında 

İş birlikleri, bir proje veya etkinlik sırasında kullanılmak üzere sınırlı süreler için oluşturulabilir. Örneğin, acil durum yönetimine dahil olan kuruluşlar, güncel olayları birlikte ele alırken farklı ArcGIS Enterprise dağıtımları (veya bir ArcGIS Online kuruluşu ile) arasında veri paylaşmak isteyebilir. İş birliği, bir olay sırasında ve sonrasında hasar değerlendirmeleri gibi öğeleri hızlı bir şekilde gönderme yeteneği sağlar, böylece farklı paydaşlar, onarım için çalışırken başkaları tarafından gerçekleştirilen diğer çalışmalara erişebilir. Benzer şekilde, bir kuruluş bir ArcGIS Enterprise dağıtımını başlatmak ve kendi ArcGIS Enterprise veya ArcGIS Online organizasyonlarını kullanarak müşterilerine ve paydaşlarına yetkili verilerle iş birliği yapmak isteyebilir.

Birden çok dağıtımdan merkezi bir dağıtıma

Büyük organizasyonlarda merkezi bir kurum etrafından faaliyet gösteren farklı organizasyonlar söz konusu olabilir. Orta ölçekli bir şehrin polis, itfaiye, eğlence ve ulaşım departmanlarını içeren çeşitli projeler kapsamında yetkili verileri yönetmek için bir ArcGIS Enterprise portalı oluşturduğu başka bir senaryo düşünebiliriz. Bu iş birliği modelinde, her dağıtım (quest), seçili verilerini merkezi bir dağıtımla paylaşır. Merkezi dağıtım, örneğin bir şirket veya bölge genel merkezi veya bir şehrin ana ofisi olabilir ve ArcGIS Enterprise veya ArcGIS Online kullanıyor olabilir.

Merkezi dağıtımdan çoklu dağıtıma 

Bu, önceki senaryoya benzer, ancak tüm katılımcıların verilerini merkezi bir dağıtımla paylaşması yerine senaryo tersine çevrilir. Merkezi dağıtım, bilgileri iş birliğine katılan herkesle paylaşır. Her dağıtım daha sonra bu verileri kendi iş odaklarıyla ilgili olarak kendi web haritalarında, uygulamalarında ve diğer bilgi ürünlerinde kullanabilir. Bu modelde merkezi dağıtım, CBS departmanı, şirket merkezi, bir şehir veya proje yöneticisi gibi birincil bir paydaş olabilir. Yalnızca merkezi dağıtım bilgi gönderdiğinden, diğer tüm iş birliği katılımcıları yalnızca bu iş birliğinde veri alacak şekilde ayarlanmıştır.

ArcGIS Online’dan ArcGIS Online’a paylaşım

Dağıtılmış bir iş birliği ağını daha da genişletmek için, ev sahibi ArcGIS Online, ortak iş birliğini (Partnered Collaboration) kullanarak başka bir ArcGIS Online organizasyonuyla aynı anda iş birliği yapabilir. Bunun orijinal dağıtılmış iş birliğinin (Distributed Collaboration) dışında olduğunu unutmayın. Yalnızca bir ArcGIS Enterprise kuruluşu ile bir ArcGIS Online kuruluşu arasında dağıtılmış bir iş birliği kurabilmenize rağmen, ortak iş birliği (Partnered Collaboration) ArcGIS Online kuruluşların aynı anda 10’a kadar ortak iş birliği oluşturmasına olanak tanır. Yalnızca tek bir Online organizasyonun ötesinde içerik paylaşmak için gerekirse iki yöntemin bir kombinasyonunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

Ortaklı ve dağıtılmış iş birliği arasındaki fark nedir? 

Ortak iş birliğini (Partnered Collaboration) duymuş olabilirsiniz ve bunun dağıtılmış iş birliğinden (Distributed Collaboration) nasıl farklı olduğunu merak ediyor olabilirsiniz – ArcGIS Online kuruluşları, içeriği diğer ArcGIS Online kuruluşlarındaki kullanıcılarla paylaşmak için ortak bir iş birliği kurabilir. Bununla birlikte, dağıtılmış iş birliği, bir ArcGIS Online organizasyonu ve bir ArcGIS Enterprise organizasyonundan veya iki veya daha fazla ArcGIS Enterprise organizasyonundan oluşur. Kuruluşlar arasında iş birliği yapmak için iki yönteme sahip olmak, paylaşım hedeflerinize ulaşmak için gereken esnekliği sunar. ArcGIS Online’da, içeriğinizin erişimini daha da artırmak için, ortak iş birlikleri ve gruplarla dağıtılmış iş birliğini de kullanabilirsiniz.

Önceki Yazı
Landsat Explorer App ile Şimdiyi ve Geçmişi İnceleyin
Yazıyı görüntüle
Sonraki Yazı
Utility Network Sekmesini Keşfedin
Yazıyı görüntüle