COVID-19 Aşı Dağıtımını Planlayın ve Yönetin

Günümüzde COVID-19 aşısı için yapılmakta olan aşı çalışmaları yetkili otoriteler tarafından onay almaya başlamıştır. Aşıların tamamen kullanılabilir olması ile birlikte ürünlerin  tahsisi, siparişi, alımı ve yönetimi için esnek, ölçeklenebilir ve tüm aşı tedarik zincirini entegre eden güvenli bir aşı izleme sisteminin kurulması önemli olacaktır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) de bu sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak verimli ve adil aşı dağıtımının planlanmasına, uygulanmasına ve yönetilmesine yardımcı olmak için temel teşkil edecektir. Bu blog yazısında da kurum ve kuruluşların COVID-19 aşı dağıtımı planlarını uygulamalarına ve bu salgını olabildiğince çabuk sona erdirmelerine yardımcı olabilmek için CBS’nin destekleyebileceği temel yolları vurgulanmıştır.

Durum Tespiti

Aşılanacak grupların belirlenmesinde formlar kullanılarak durum tespiti yapılabilir. Böylece COVID-19 hastası olan, risk altında bulunan veya kronik rahatsızlığı olan kişiler konumları ile birlikte belirlenebilir ve mekanda dağılımları saptanabilir. Formlar aracılığı ile sorulan sorular ve sorulara verilen ağırlık puanlarıyla kişilerin risk derecesi konumsal olarak tespit edilebilir.

Yoğunluk Haritası

Aşıların aşamalı ve bütün nüfusu kaplayacak şekilde uygulanması büyük bir önem arz etmektedir. Aşılamanın doğru bir şekilde aşamalı olarak yapılması ise mevcut vaka dağılımı veya vaka yoğunluğunun bilinmesi ile aşılamada öncelik içeren kritik nüfusların belirlenmesinde önem taşımaktadır. Formlar aracılığı ile toplanan veriler sayesinde bu bilgiler ısı haritaları şeklinde mekânsal olarak gösterilebilir ve gruplara göre aşılama kademeleri kolaylıkla belirlenebilir.

Ulusal ve uluslararası birçok çalışmada nüfusun kademeli bir şekilde aşılanması üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda kademelendirme yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından genellikle 4 grup şeklinde ele alınmıştır.

  • Aşama 1A: Virüse direkt maruz kalan sağlık çalışanları ile 65 yaş üstü, engelli, koruma evleri gibi toplu ve yerlerde yaşayan yetişkinler
  • Aşama 1B: Toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde, yüksek riskli ortamlarda bulunan, toplumun işleyişi açısından kritik işlerde çalışan kişiler ile 65 yaş ve üzeri kişiler
  • Aşama 2: 18-65 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler ve ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar
  • Aşama 3: ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyleri içermektedir.

Aşı Dağıtım Alanlarının Belirlenmesi

Günlük aşılama miktarının bölge nüfuslarına oranla dağıltılmış olması önem arz etmektedir. Dağıtım merkezinin yetki sınırları, ilçe sınırları ve mahalle sınırları göz önünde bulundurularak bir bölgeleme işlemi yapılabilir. Daha sonra merkezlerde günlük yapılabilecek aşı kapasitesi nüfusun ağırlığına oranla dağıtılarak kentin aşı dağıtım alanları tanımlanabilir. Aşağıdaki örnekte 190 bin nüfuslu bir alan için  günlük uygulanma kapasitesi 20.000 olan aşının nasıl dengeli bir şekilde dağıtıldığı görülmektedir.

Aşı Merkezlerinin Belirlenmesi ve erişilebilirlik

Aşılama sürecindeki aşılama merkezlerinin haritasının çıkarılması yeterli nüfus kapsamını sağlamanın önemli bir adımıdır.  Aşı merkezlerinin belirlenmesinde kurum ve kuruluşlardan adres ve iletişim bilgileri, kurumun çalışma günleri, çalışma saatleri, aşılama merkezi türü (ör. Hastane, eczane), aşının uygulanacağı ortam (ör. Hastane, üniversite), hizmet verilen kişi sayısı, aşı depolama ünitesi kapasitesi ve gerekli sıcaklıkları muhafaza etme yeteneği gibi bilgileri içeren veriler ArcGIS Survey123 formları aracılığı ile toplanarak en verimli aşı merkezlerini kolayca tespit edilebilir. Toplanan verilerden elde edilen bilgilerle birlikte demografik veriler kullanılarak yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenmiş olan kademelendirme kriterleri ve ağırlıklar ile hangi aşı merkezin ne kadar önem taşıdığı ve merkezler etrafında aşılamada öncelik verilmesi gereken gruplar ArcGIS Business Analyst ile saptanabilir. Örneğin günlük yapılması planlanan 20.000 aşının çalışan kişi sayısı 100-150 arasındaki aşı merkezlerine 10 dakika yürüyüş mesafesi içerisindeki 65+ yaş üstü, araç sahibi olmayan, düşük gelire sahip kişilerin hangi seviyede işlem göreceğinin belirtilmesi ile bölgede dağıtımın nasıl yapılacağı hesaplanabilir.

Ayrıca aşılama merkezlerine sınırlı erişimi olan (engelli, yaşlı, sigortasız, evsiz) bireyler için özel gezici sağlık ekipleri oluşturulabilir. Bu ekiplerin rotalarını planlamak ve optimize etmek içinde CBS’den yararlanılabilir. Böylece aşı mümkün olduğunca daha büyük bir nüfusa daha verimli bir şekilde uygulanabilir.

Aşılama planlamasına göre aşı merkezlerinin uygulama kapasitesi ve yönetimi

Aşı uygulama kapasitesi aşılama için halkın talebine bakılmaksızın ulaşılabilen maksimum aşılama kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Aşılama sürecindeki potansiyel aşı merkezlerinin nüfusa göre kapsam genişliğinin haritasını sıcak ve soğuk bölgeler olarak çıkarmak bu sürecin önemli bir aşaması içermektedir. ArcGIS Location Allocation aracı her tesisin kapasitesini ve mevcut bir aşının tedarikini dikkate alabilme yeteneğine sahiptir. Böylece bölgedeki aşı merkezinin türü, bu aşı merkezinin hizmet verdiği toplam nüfus, bu nüfus içerisindeki sağlık çalışanı sayısı, hastanede yatan kişi sayısı, toplumun işleyişinde kritik işlerde çalışan kişi sayısı, yaşlı kişi sayısı ile aşamalara göre aşılanması gereken kişi sayısı gibi veriler değerlendirilebilir. Buna ek olarak hangi nüfus sayım bölgelerinin sürüş mesafesi içinde olup olmadığını saptanarak COVID-19 aşısının aşı merkezlerindeki uygulama kapasitesinin en üst noktaya çıkarılmasını ve kaynakları önceliklendirilerek yönetilmesi sağlanabilir.

Aşılama Yoğunluk Haritası ve Aşılama Tahmini

Öncelikli grupların belirlenmesi ile bir iş akışı modeli ve ulusal aşılama yoğunluk haritaları oluşturulabilir. Aşılama yoğunluğu haritaları aşılanacak nüfusun nerelerde kümelendiği göstermede oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Ayrıca bu haritalar aşı merkezlerinin erişilebilirlik sınırları içerisinde yoğunluğun nasıl karşılanacağının belirlenmesinde, aşamaların planlanmasında, dozların tamamlanmasında ve aşı tedariki planlamasında önemli rol oynamaktadır. Aşağıdaki dashboard örneğinde COVID-19 aşılama aşamalarına göre grupların yoğunluklarının haritalandırılması ve nüfusa göre gereken aşı miktarları görülmektedir. Harita ArcGIS Business Analyst aracılığı ile bölgelerin sosyoekonomik yapısı ve sürüş mesafeleri dikkate alınarak her aşama için belirli kriterler ve ağırlıklandırmalar çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

Kişilerin Erişebileceği Aşı Merkezi Haritası

Kişilerin randevuları nasıl programlayacakları konusunda rehberlik sağlanması ile birlikte kendilerine en yakın aşı bölgesini bulması sağlanabilir. Kişiler adreslerini girerek, mevcut konumumu gösteri tıklayarak veya harita üzerinde seçim yaparak kendilerine en yakın aşı merkezini istedikleri uzaklık detayı ile görebilirler. Ayrıca bu aşı merkezleri hakkında detaylı bilgiye erişerek hangi merkezlerin hangi aşama grubu kabul ettiğini, kendisinin hangi aşamaya dahil olduğunu ve aşıyı hangi aşılama merkezinde yaptırabileceğini görüntüleyebilir.

Aşılama Takip Sistemi

Aşı merkezlerinde kişilere aşı yapıldıktan sonra aşının barkodları elektronik bir form ile okutularak sisteme kaydı alınabilir. Mevcut aşılar COVID-19’a karşı bağışıklığı sağlamak için iki doz kullanımı gerektirmektedir. Bununla birlikte her aşı adayı için dozlar arasındaki süre farklı olmakta olup aşılar birbirinin yerine kullanılamamaktadır. Bu nedenle aşının ilk dozunun nerede yapıldığı, hangi aşı markasının kullanıldığı ve ikinci dozun ne zaman yapılacağını anlamak oldukça önemlidir. ArcGIS Survey123 uygulaması aşı bilgilerinin bir barkod yardımıyla tanımlanmasında büyük bir kolaylık sağlayabilir. Böylece aşı tedarik sistemi, aşıların son kullanma tarihi, bireysel aşılama bilgileri hızlı ve doğru bir şekilde tutulabilir.

Ayrıca sistemin sürekli bir akış halinde olabilmesi içinde aşılama sonrası ArcGIS Survey123 uygulaması ile kişilerden lokasyon bazlı elektronik formlar doldurması istenerek kişi bazlı aşı takibi yapılabilir. Aşılanmış kişiler bu formlara geri dönüş sırasında tıbbi açıdan önemli bir olay bildirirse yetkililer tarafından takibi sağlanabilir. Formlar belirli zaman aralıklarında kişilere iletilerek aşının yaygın yan etkilerinin saptanmasında yardımcı olabilir. Ayrıca bu formlar kişilere potansiyel ikinci bir dozun uygun şekilde uygulanmasını sağlamak ve ikinci doz randevusu için bir hatırlatma yapmaya da katkı sağlayabilir. Tüm bu süreç ise aşılama yönetici kontrol panellerinden kişi bazlı, anlık, dinamik ve konuma dayalı olarak takip edilebilir. Aşılama sürecinin zamansal değişimleri gözlenebilir, filtremeler ile detaylı bir şekilde değişimler takip edilebilir.

Envanter Takip Sistemi

Yetkililerin aşı tedarikini, kalan aşı miktarını ve aşılama sürecini takip etmesinin yanı sıra, sağlık personeli için kişisel koruyucu ekipman ve aşı kitleri (iğne, şırınga vb.) envanterini de takip etmeleri gerekebilir. ArcGIS Survey123 uygulaması tüm bu verileri bir akıllı telefondan, tabletten veya web üzerinden toplamak için kullanımı kolay bir seçenek sunmaktadır. Toplanan veriler ise bir yönetici kontrol panelinden gerçek zamanlı olarak takip edilebilir.

Aşı Dağıtımı

Aşıların teslimat yerlerinin genellikle aşının uygulanacağı merkezlerin olması beklenmektedir. Önde gelen çalışmalardaki aşı adaylarının  -70 santigrat derecede ultra soğuk saklama gerektiren soğuk depolama alanlarına ihtiyaç duyması nedeniyle uygulama merkezlerinde bu özelliklere dikkat edilmektedir. Bunun yanı sıra aşı merkezlerine erişim, aşı üretim tesislerine uzaklık, trafik ve mekan boyutu gibi diğer faktörler de hangi tesislerin bir aşıyı uygun şekilde depolayıp dağıtabileceğini etkilemektedir. Aşağıdaki örnek uygulamada kırmızı noktalar aşırı soğuk depolama alanlarını, sarı noktalar ise normal soğuk depolama alanlarını ve noktaların boyutu alanların depolama kapasitesini göstermektedir. Sarı çizgiler bölgelerin merkezlerinden mekana olan sürüş süresini ve mesafeyi temsil etmektedir. Depolama alanlarının etrafında bulunan ve nüfus merkezlerini temsil eden küçük noktaların ise rengi ne kadar koyu mavi olursa öncelikli grupların konsantrasyonunun o kadar yüksek olduğunu belirtmektedir.

Güvenli bölge haritası

Aşılama süresi boyunca ArcGIS Dashboard’lar yardımı ile aşılama lokasyonları ve sayısı, hizmet verilen nüfus ve bu nüfus içerisindeki grupların aşılanıp aşılanmadığı izlenerek virüs riski düşük güvenli bölgeler tespit edilebilir. Aşılama yapılan bölgelerin virüs açısından güvenliği sağlandıktan sonra yeni riskli bölgelerin tespiti yapılıp bu bölgeler için yeniden bir aşılama planı sağlanarak süreç tüm nüfusu kaplayacak şekilde sürdürülebilir.

Sizde Esri’nin COVID-19 aşı dağıtımı ve planı için yapmış olduğu çalışmaları incelemek isterseniz linke tıklayabilirsiniz.

Tedarik Zincirinizi Yönetin ve COVID-19 Sürecinde Riski Azaltın!

Tedarik zinciri yönetimi, tedarik zincirinden tedarikçiye, üreticiden müşteriye, dağıtımcılar, toptancılar, satıcılar ve daha pek çok birim aracılığıyla, her bir noktadaki süreçlerin tamamını denetlemek anlamına gelir. Tedarik zinciri genellikle sürekli bir dizidir, ham maddeleri veya diğer malzemeleri tüketiciler veya son kullanıcılar için ürünlere dönüştürür.

Etkin bir şekilde yönetilen tedarik zinciri, mal ve hizmetlerin güvenli ve zamanında teslim edilmesini sağlar, ancak COVID-19 virüsü ile gördük ki bu süreç her zaman normal seyrinde ilerlemeyebilir. Üretim hareketliliğini ve gönderilerin akışını sağlamak ve olası riskleri anlamak için konum bilinci önemlidir çünkü tedarik zincirindeki bileşenlerin coğrafi konumunu anlamak, belirli bir olayın tedarik zincirini nasıl etkileyeceğini anlamamızı sağlar. Görselleştirme ve coğrafi-mekansal teknikleri kullanarak tedarik zinciri etrafında dönen iş sorularının ve olası sorunların çoğuna cevap verebilirsiniz.

Özetle, bir tedarik zincirinin başarılı olabilmesi için konum bilinci, gerçek zamanlı izleme ve analiz süreçlerinin bir entegrasyonu olmalıdır. ArcGIS Platformunun güçlü görselleştirme ve analiz yetenekleri kullanarak tedarik zincirinizi daha verimli yönebilir ve olası riskleri önceden belirleyip hızlı kararlar alabilirsiniz.

 

Bir Çözüm Olarak ArcGIS Platformu…

Tedarik zinciri ele alındığında, yöneticilerin, tedarikçilerin, çalışanların ve müşterilerin, ürünlerin nerede olduğu gibi bilgileri gerçek zamanlı olarak görmek ve takip etmek gibi ortak ihtiyaçları vardır. Tedarik zinciri kuruluşları, tedarikçiden üreticiye, dağıtım merkezlerine ve hatta son alıcıya kadar tüm uçtan uca ilişkileri ve bağımlılıkları  görselleştirmek ve analiz etmek için ArcGIS Platformunu kullanabilirler. Şirketler, sorunlar ve tehtitler ortaya çıkmadan önce tahminler yapmak için belirli analizler yapabilirler. Örneğin, bir üretim merkezi risk altındaysa, bu risk durumu ve etkileyeceği diğer tedarik ağı görselleştirilebilir, sorunun nereden kaynaklandığını bulunabilir. ArcGIS Platformu, masaüstü, web ve mobil ortamlarda entegre bir şekilde çalışır ve tedarik zincirinin her aşaması kullanıcılar tarafından istenilen zamanda istenilen yerde ulaşılabilir. Bu süreçleri, ArcGIS ile nasıl yönetebileceğimizi anlamak için hep beraber bir örnek üzerinde görelim.

 

Örnek Senaryo: COVID-19 Sürecinde Tedarik Zinciri Yönetimi

*Bu çalışmada kullanılan verilerin gerçekle bir ilgisi yoktur. Lütfen dikkate almayınız.

Bu örnek senaryomuzda ArcGIS Platformunun web tarafındaki yeteneklerini kullanarak bir tedarik zinciri yönetim çalışması gerçekleştireceğiz. COVID-19 süreci düşünüldüğünde, özellikle gıda temini ve gıda dağıtımı gibi operasyonların sürekli gündemde olduğunu ve sürekliliğinin devam etmesi gerektiğini bir kez daha gördük. Bu örneğimizde bir gıda tedarik zincirini ArcGIS Insights kullanarak nasıl görselleştirebileceğimizi ve analiz edebileceğimizi görelim. Siz de bu örnekteki gibi yerel bir ölçekte operasyonlarınızı yürütebileceğiniz gibi küresel ölçekte de bu çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz.

İsterseniz CBS tabanlı bu çalışmamıza haritalama ve görselleştirme ile başlayalım. Öncelikle, tedarikçilerden üreticilere, üreticilerden dağıtım merkezlerine ve son olarak perakende satış noktaları ya da gıda temin noktalarına kadar olan süreci görselleştirebilirsiniz. Burada şu sorulara cevap verebiliriz:

  • Tedarikçilerim nerelerde, bize hangi hammadde ya da ürünü sağlıyorlar? Günlük, haftalık ve aylık sağladığı ürün miktarları nedir?
  • Üretim tesislerim nerelerde ve ne üretiyorlar? Günlük, haftalık, aylık üretim miktarları, verimlilikleri ve stok miktarları nedir?
  • Depo ve dağıtım merkezlerim nerelerde? Hangi ürünleri şehirin hangi bölgelerine dağıtıyorlar? Mevcut stok miktarları nedir?
  • Perakende satış noktaları ve gıda temin noktaları nerelerde? Bunlar COVID-19 sürecinde normal seyrinde mi çalışıyor? Eve servis hizmeti verenler hangisidir?

Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi sadece haritalar değil, aynı zamanda çok farklı türlerde grafik ve görseller oluşturabilirsiniz. Burada, tahıl ürünleri tedarikçileri hangileri ve alt kategori olarak buğday, çavdar, yulaf gibi ürünlerden hangilerini ne kadar sağlanıyor bilgisine ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde depoların stokladığı ürünün hacimine göre dağılımı gibi birçok bilgiyi kullanarak görsel grafikler oluşturabilirsiniz. Bu şekilde tüm tedarik zinciri bileşenlerini haritalara ve grafiklere dökerek bir bakışta ne durumda olduklarını anlayabilirsiniz.

ArcGIS Platformunun analiz yetenekleri sayesinde görselleştirmenin ötesine gidebilirsiniz. Tedarik zincirindeki bileşenlerin ilişkisini göstermek için bağlantı analizleri yapabilirsiniz. Bağlantı analizi, bir veri kümesindeki ilişkilere ve bağlantılara odaklanan bir analiz tekniğidir. Bağlantı analizi size merkezlilik ölçülerini (derece ve yakınlık) hesaplama ve bağlantı grafiğindeki veya bağlantı haritasındaki bağlantıları görme yeteneği verir. Siz de tedarik zincirinizdeki ürünlerin akışını modellemek için bağlantı analizi gerçekleştirebilirsiniz. Böylece, nereden nereye ürün akışı oluyor ve bu aktarılan ürünün miktarı nedir gibi sorulara cevap verebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi karmaşık tedarik zincirini harita üstünde görselleştirip ürün akışlarını yönlerine ve aktarılan ürün miktarına göre analiz edebilirsiniz. Sadece harita üzerinde değil, aynı zamanda bağlantı grafiği oluşturabilir ve böylece ilişkileri daha basit bir şema üstünden görüntüleyebilirsiniz. Burada merkezi bir bağlantı kurabileceğiniz gibi hiyerarşik bağlantılar da oluşturabilirsiniz. Harita ya da grafikte bir seçim yaptığınızda, örneğin bir üretim tesisini seçtiğinizde, o üretim tesisine hangi tedarikçiler ürün sağlıyor ve o üretim tesislerinden şehrin hangi bölgelerine ürün gidiyor gibi bilgileri doğrudan görüntüleyebilirsiniz. ArcGIS Insights, etkileşimli bir çözüm olduğu için, siz harita ya da grafikte bir seçim yaptığınızda tüm projedeki harita ve grafikler o seçilen detaya göre filtrelenir ve değişir.

COVID-19 sürecinde tekrar gördük ki tedarik zinciri yönetimi her zaman doğrusal şekilde yürümeyebilir. Bu süreçte riskin en çok olduğu bölgeyi tespit etmek, o bölgedeki tedarik zinciri bileşeninin çalışma durumu hakkında önemli bilgi verir. Bu senaryoda, öncelikle hangi bölgelerin COVID-19 açısından riskli olduğunu, ve o bölgede hangi tesislerimizin olduğunu bularak başlayacağız. Daha sonra bu süreçte devamlılığın devam etmesi için hangi adımların atılması gerektiğini tespit edeceğiz.

Öncelikle birden fazla katman ve bilgiyi tek bir harita üzerinde farklı sembolojiler kullanarak görselleştirebiliriz. Burada hangi ilçelerde COVID-19 yayılımının fazla olduğunu görmek için ilçeler çokgen verisinin içine COVID-19 vaka sayılarını yazdırabilirsiniz. Koyu renkte olanlar, yayılımın yüksek olduğu yerler ve açık renge doğru gittikçe riskin azaldığını görebiliyoruz. Burada doğrudan hangi ilçelerde bu riskin fazla olduğunu ve bu bölgelerde yer alan dağıtım merkezlerinin artık normal seyrinde çalışmaması gerektiğini belirleyebiliriz.

*Bu çalışmada kullanılan verilerin gerçekle bir ilgisi yoktur. Lütfen dikkate almayınız.

Bu analizi gerçekleştirdikten sonra bir ağ analizi gerçekleştirerek, optimum şekilde perakende noktalarına hizmet veren dağıtım merkezlerini belirleyebiliriz. Bu ağ analizlerini gerçekleştirirken otomobil, tır ve yürüme gibi ulaşım modlarını belirleyebilir ve yarım saat sürüş mesafesi gibi parametreleri analizine dahil edebilirsiniz. Biz yarım saat ve bir saat tır sürüş mesafelerini hesaplayalım. Aşağıdaki görselde gördüğünüz gibi kahverengi alanlar yarım saatlik tır sürüş mesafesiyken, yeşil alanlar bir saatlik tır sürüş mesafeleridir. Göründüğü gibi tüm perakande noktaları (lacivert noktalar) bu sürüş mesafesi içinde kalmamaktadır. Bu yüzden farklı bir ağ analizi daha gerçekleştirebiliriz. Gerçekleştirdiğimiz analizimizde ,dağıtım yapılacağı için, ulaşım modu olarak tır belirledik ve optimum bir şekilde hangi perakende noktalarına hizmet vermeleri gerektiğini, en yakın tesis aracını kullanarak bulduk.

İlçe 1 ve İlçe 2’deki dağıtım merkezlerinin risk altında olduğunu ve normal seyrinde bu süreçte çalışmaması gerektiğini analiz ettik. Peki bu süreçte hangi dağıtım merkezleri bu görevi üstlenerek dağıtımı gerçekleştirmeye devam edecek? Öncelikle aşağıda gördüğünüz açık mavi noktalar, risk altındaki dağıtım merkezlerinin servis verdiği perakende noktalarıdır. Bu noktalara, COVID-19 sürecinde hangi dağıtım merkezi ya da merkezleri hizmet vermelidir? Burada söz konusu analizimiz yine bir ağ analizidir. Burada, açık mavi noktaları (hizmet alamayan perakande noktaları) seçiyoruz ve en yakın tesis adlı ağ analizimizi gerçekleştiriyoruz. Burada aşağıda görebileceğiniz gibi optiumum bir şekilde bu süreçte o alanlara hizmet vermesi gereken dağıtım merkezimizi tespit ediyoruz.

Analizimizin bir ileri aşaması olarak demografik bilgileri kullanabiliriz. Bu demografik bilgileri doğrudan 2019 için Esri’nin sağladığı verileri kullanarak mevcut verilerimizi zenginleştirebiliriz. Burada özellikle karantina altında olan 60 yaş üstü nüfus gibi risk altındaki kişilerin nerelerde yaşadığını tespit etmemiz önemli olabilir.

Aşağıdaki gördüğünüz örnekte yine harita ve grafikler yardımı ile 60 yaş nüfusunun yoğun olduğu ilçelerdeki COVID-19 yayılımını analiz edebilirsiniz. Bizim örneğimizde bu yazı için rastgele üretilen veriler ile hem COVID-19 yayılımı açısından fazla hem de 60 yaş üstü nüfus açısından fazla olan ilçeler aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Bu bölgedeki eve servis hizmeti veren gıda temin noktalarının yeterli olup olmadığı gibi analizler gerçekleştirilebilir.

Yapılan analizlerle ilgili risk durumları ve COVID-19 sürecindeki gıda temini ile ilgili bilgilendirme sağlanmak üzere belirli web uygulamaları yapılandırılabilir. Sıfır kod ile yapılandırabileceğiniz bu uygulamalarda anket bazlı gıda talepleri alabilir, eve servis hizmeti veren noktalar nerelerde, bana en yakın gıda temin noktası nerede gibi bilgileri dahil ederek kamuyu bilgilendirebilirsiniz. Bu uygulama üzerinden doğrudan bana en yakın açık gıda temin noktası neresi ve ne kadar uzaklıkta, kaç dakika içinde gidebilirim, stok bilgileri neler gibi birçok bilgi yapılandırılabilir ve istenen bölgeye doğrudan yönlendirme alınabilir.

Bu blog yazısında anlatılan çözümlerimizin dışında, yine tedarik zincirinizle ilişkili olan ve COVID-19 sürecinde sürekliliğinin devam etmesi gereken bir diğer süreç gıda dağıtımıdır. COVID-19 sürecinde 65 yaş üstü nüfus gibi ihtiyaç sahiplerine gıda dağıtımını nasıl ArcGIS Platformu ile verimli bir şekilde gerçekleştirebileceğinizi anlattığımız blog yazısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ArcGIS Ürünleri ile COVID-19 Sürecinde Gıda Dağıtım Çözümleri

Bu iki blog yazımızda anlattığımız çözümler ve diğer birçok çözümü içeren ‘COVID-19 Sürecinde Gıda Tedarik Zinciri Yönetimi’ adlı webinarımıza bu linkten ulaşabilir ve kayıdı izleyebilirsiniz.