Yüzey Modellemelerinde Bariyer Kullanımı(Spline with Barriers)

Aracın Tarihçesi

Spline with Barriers ilk defa 10 yıldan uzun bir süre önce ArcGIS Desktop’ta kullanıldı. Spatial Analyst ve 3D Analyst modüllerine başlangıçta  enterpolasyonu gerçekleştiren bir “Java kütüphanesi olarak adlandırılan” bir komut dosyası aracı olarak dahil edildi.

Araç, ArcGIS Pro’nun ilk sürümüne dahil edilmedi. Ancak, ArcGIS Pro 2.0 için araç, bazı optimizasyonlar ve hata düzeltmeleri ile C ++’da yeniden yazılmıştır. Bu geliştirilmiş C ++ uygulaması artık ArcGIS Desktop 10.6’da da mevcuttur ve eski Java uygulamasının yerini almıştır.

Uygulamalar

Çalışılan mekan üzerinde süreklilik arz etmeyen çok fazla değişken bulunmaktadır. Yüzey içerisindeki bu değişkenlerin bir birini etkilememesi için engeller (bariyer) oluşturarak yüzey için daha iyi enterpolasyonlar oluşturulabilir.

Metodlar  ve Karşılaştırmalar

Mekansal (Spatial) ve 3D Analizler içerisinde bariyerli enterpolasyon yapabileceğimiz 2 adet araç bulunmaktadır. (IDW, Spline with Barriers)

IDW ve Spline with Barriers arasındaki temel farklılık enterpolasyon yapılırken kullanılan yüzey oluşturma yöntemidir. IDW bariyerin 2 tarafında bulunan noktaları tamamen birbirinden ayırarak yüzeyi modeller , Spline with Barriers ise bariyerin iki tarafındaki noktaları enterpolasyon yüzeyini oluştururken kullanmaktadır. Aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

                             Şekil 1: Bariyerli IDW (solda) ve Spline with Barriers (sağda)

Örnek Olay İncelemesi

Örnek olarak Mike Price’in 2014 çalıştığı Creating Faulted Geologic Surfaces with ArcGIS makalesini  geliştirilen Spline with Barriers aracıyla tekrardan göstereceğiz.

Mississippian Leadville Limestone tepesini elimizde bulunan nokta verileriyle modelleyip belirlediğimiz hatta göre 5 metre hücre boyutuna sahip bir raster oluşturacağız.

Şekil 2: ArcGIS Pro 3D/Spatial Analiz modüllerinde bulunan Spline with Barriers aracına nokta ve bariyer katmanlarımızı girip hücre boyutunu ayarladıktan sonra aracı çalıştırıyoruz.

Şekil 3: Çıkan sonucun nasıl modellendiğini ArcGIS Pro’da  3-Boyutlu olarak   inceleyebilirsiniz.

 

Enterpolasyon yöntemiyle oluşturulmuş yüzeyleri kontrol ederken genellikle izohips eğrilerine bakarız. Fakat fay kırıklarının olduğu hücrelerde ani değişim çok fazla olduğu için normal Contour aracı yanlış izohipsler oluşturacaktır. Bu tip yüzey modellemelerinde  Contour with Barriers aracını kullanmak daha doğru olacaktır.

Sonuç

Bu çalışma bize elimizde bulunan yükseklik bilgisine sahip noktalar ve fay bariyerleri ile yüzeylerin nasıl doğru modellenebileceğini göstermektedir.

Önceki Yazı
ANILARINIZI STORY MAP İLE CANLANDIRIN
Yazıyı görüntüle
Sonraki Yazı
Insights for ArcGIS 2.3 Yenilikleri
Yazıyı görüntüle