ArcGIS Pro 2.5 ile Haritalama ve Görselleştirme Alanında Gelen Yenilikler

ArcGIS Pro 2.5 ile haritalama ve görselleştirme alanında çıktı alırken renkleri daha doğru almayı sağlayan özelliklerden, öznitelik bilgileri içinde hızlıca arama yapabilmeye, sembolojide etkileyici gradyan sembollerin hızlıca oluşturulmasına kadar birçok konuda yeni yetenekler eklenmiştir.

Açılır Pencereler

Açılır pencereler artık Catalog görünümünün Geography sekmesinde desteklenmektedir. 2.5 ile birlikte artık raster alanı içeriğinin açılır pencerede görüntülenmesi destekleniyor. Bu görüntüleri açılır pencereye dahil etmek için Alanlar öğesini (Fields element) düzenle diyerek ve Alan Seçenekleri (Fields Options) listesinde raster alanının görüntülenmesini etkinleştirin.

Açılır pencerelerdeki ilgili kayıtlar hem harita zamanı (map time) hem de harita aralığı (map range) filtrelerini dikkate alır. Ayrıca ilgili kayıtlar katman özelliklerinde ayarlanmış herhangi bir yapılandırılmış görüntü ifadesini (configured display expression) de dikkate alır. İlgili veriler haritanızdayken, belirttiğiniz açılır pencere tanımını görürsünüz. İlgili veriler haritada olmadığında, varsayılan açılır pencereyi görürsünüz.

Açılır pencere yenilikleri

 

Tablo Görünümü

Masaüstü kullanıcılarının öznitelik bilgilerini bulmalarını çok kolaylaştıracak bir yenilik olan tablosal veride arama yapma özelliği gelmiştir. Bul ve Değiştir (Find and Replace) aracını kullanarak yanlış yazılmış olan bir öznitelik bilgisini kolayca doğru olanla değiştirebilirsiniz. En son aramaların bir listesi proje kapatılana kadar Bul ve Değiştir metin kutularında tutulur. Arama metodunuzu alanın herhangi biriyle, hepsiyle veya yalnızca başlangıcıyla eşleşecek şekilde belirleyebilirsiniz.

Öznitelik Tablosuna gelen yenilikler

Tablo görünümüne bir veya daha fazla sütunu dondurma yeteneği eklendi. Artık alanın bağlam menüsünü kullanarak ve Freeze/Unfreeze Field (Alanı Dondur / Serbest Bırak) tıklatarak her zaman görünür olmasını istediğiniz sütunları seçebilirsiniz.

 

Color Management (Renk Yönetimi)

Color Management (Renk Yönetimi) ayarı ile artık renklerin aygıtlar arasında tutarlı bir şekilde oluşturulması mümkün. Settings (Ayarlar) sayfasındaki Options (Seçenekler) menüsünden renk yönetimini bir uygulama ayarı olarak etkinleştirin. Diğer bir ifadeyle projeden değil uygulama ayarı kısmından bu seçim yapılıyor olacak.

Renk Yönetimi Arayüzü

Yeni oluşturulan haritalara, pafta düzenlerine, raporlara ve stillere uygulanan renk yönetimi ilkesini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, bu ögelerden birinden diğerine taşınırken renklerin nasıl oluşturulacağını belirlemek için renk dönüştürme kuralları belirtebilirsiniz.

 

Koordinat Sistemi

Dünyayı kare olarak gösteren Adams square II,   silindirik harita projeksiyonları olan Tobler cylindrical I ve  Tobler cylindrical II olmak üzere üç yeni harita projeksiyonu eklendi.

Yeni eklenen harita projeksiyonları

Bilinmeyen bir koordinat sistemi uyarı mesajı artık projeye projeksiyon tanımlanmadan veri eklendiğinde görünecek. Benzer şekilde, veriler otomatik olarak haritanın veya sahnenin coğrafi koordinat sistemine dönüştürüldüğünde bir dönüşüm uyarı mesajı görünecek.

Semboloji

Nokta, çizgi ve çokgen özellik katmanları için grafik sembolojisi eklendi. Grafik sembolleri, grafiğin her bölümünün bir öznitelik değerini temsil ettiği pasta, çubuk veya yığılmış çubuk grafikler olabilir. Toplu olarak belli bir özniteliğe göre farklı boyutlarda gösterilebilir. Örneğin; bir ildeki kadın ve erkek nüfusunun mahallelere göre dağılımını toplam nüfus ile doğru orantılı olacak şekilde farklı  boyutlarda pasta grafikle görselleştirebilirsiniz.

Grafiklerin orantısal gösterimi

 

Sembolojideki Properties kısmından Polygon Symbols içindeki Format Polygon Symbols’e tıkladığınızda artık tüm sembol özelliklerini düzenleyebilirsiniz. Bu gömülü sembollerden herhangi birini başka bir yerde rahatça yeniden kullanmak için, bunları bir stile kaydettiğinizden emin olun.

Çokgen sembolojilerinde yeni yetenek: Format polygon symbol

 

Çıktı Ekranı (Layout)

Artık bir mizanpajdaki grafik veya harita çerçevesinin köşelerini düzenleyebilirsiniz. Bir grafik seçin ve seçili grafikteki köşeleri taşıyabileceğiniz, ekleyebileceğiniz veya kaldırabileceğiniz bir düzenleme moduna girmek için şeritteki Format (Biçim)  sekmesinde Köşeleri Edit vertices (Düzenle)’i seçin.

Eklenen yazının sınırlarının hızlıca düzenlenmesi

 

Üst Baskı (Overprinting)

Yeni gelen önemli özelliklerden biri de bir sembol katmanı için Overprinting (üst baskı) özelliğinin belirlenebiliyor olmasıdır. Normalde çakışan renklerde en üstteki renk alttakini örter, Üst baskı ile en üstteki renk ile alttaki renklerin durmasını sağlamak için bu özellik kullanılabilir. Üst baskı genellikle kayıt hatalarını önlemek için kullanılır. Bu özellik, PDF gibi üst baskıyı destekleyen dışa aktarma biçimlerine yazılır

Bunlara ek olarak çalışmanızı bir çıktı için dışa aktarırken renklere özel mürekkep belirtmek için spot renk olarak da tanımlayabilirsiniz.

 

gITF Modelleri

Çevre eşlemeli yansımalar (Environment-mapped reflections) artık 3B görünümlerde glTF işaretçileri içeren sembollerde desteklenmektedir: glTF işaretçileri artık uçaklar, trenler ve otomobiller üzerinde krom ve boyalı yüzeyler gibi pürüzsüz ve metal görünümüne sahip alanlarda çevre eşlemeli yansımalar gösteriyor.

Güneşin yansıması 3 boyutlu nesnelerde değişerek görünür

 

 

Önceki Yazı
ArcGIS StoryMaps ile Artık Hikaye Oluşturmak Daha Eğlenceli
Yazıyı görüntüle
Sonraki Yazı
Drone2Map 2.1 ile Gelen Yenilikler
Yazıyı görüntüle