ArcGIS Pro Business Analyst Bileşeni ile Şubeler Arası Rekabet Analizi

Birden fazla mağazanız olan bir pazarda, her mağazanın aynı müşteriler ve gelir için rekabet etmesi ile cannibalismin nerede gerçekleştiğini anlamak büyük önem taşır.

ArcGIS Pro Business Analyst bileşeninin son sürümü, “Measure Cannibalization” analiz aracını içermektedir. Bu araç, pazarınızdaki cannibalismin etkisini ölçmek için ticaret alanı sınırlarınızın kesiştikleri alanları tanımlar.

Cannibalism Analizi ile iki veya daha fazla ticaret bölgesi arasındaki kesişme miktarını hesaplayabilirsiniz. Bu kesişme, ticaret alanı sınırlarının ne ölçüde örtüştüğünü ifade eder. Örneğin, mevcut bir mağaza ağı ve önerilen yeni bir mağaza konumu etrafında sürüş süresine göre ticaret alanları oluşturabilirsiniz. Sonuçta ortaya çıkan analiz, yeni mağazanın mevcut mağaza ağını kapsayacağı miktarı gösterir. Bu araç aynı zamanda yeni bir mağazanın belirli bir pazarda ne gibi bir etki yaratacağını incelemek için de kullanılabilir.

Aşağıda cannibalism istatistiklerinin nasıl hesaplandığına dair bir örnek sunulmaktadır. İki mağaza alanının erişim mesafeleri aşağıda mavi alanlar olarak gösterilmektedir.

Cannibalism analizi sonucunda kesişim alanları aşağıdaki şekilde daha koyu mavi ile gösterilen alandır. Bu, iki ticaret bölgesi arasındaki kesişme alanını temsil eder.

Kesişme alanı istatistikleri Öznitelik Tablosu’nda görüntülenir.

Alan tanımları aşağıdaki gibidir:

  • ID – Karşılaştırılan Ticaret Alanlarını tanımlar. Bu örnekte, Mağaza 2 Ticaret Alanı “A” yı ve Mağaza 1 Ticaret Alanı “B” yi temsil eder.
  • A1 – Ticaret Alanları’nın karşılaştırılan toplam alanını karşılaştırır. Bu durumda, Mağaza 2 Ticaret Alanı, Mağaza 1 Ticaret Alanı’nın % 97,8’i kadar büyüktür.
  • A2 – Çakışan iki ticaret alanının oranı. Bu durumda, Ticaret Alanları’nın % 10,8’i çakışmaktadır.
  • A3 – Mağaza 2 Ticaret Alanı veya Mağaza 1 Ticaret Alanı veya “A” içine giren “B” oranı. Bu örnekte Mağaza 2 Ticaret Alanı’nın % 19,8’i Mağaza 1 Ticaret Alanı’nda yer almaktadır.
  • A4 – Mağaza 1 Ticaret Alanı veya Mağaza 2 Ticaret Alanı veya “B” ye giren “A” oranı Bu durumda Mağaza 1 Ticaret Alanı’nın % 19,3’ü Mağaza 2 Ticaret Alanı’nda yer alır.

Measure Cannibalization Aracını Kullanma

Beş dakikalık sürüş süresi alanları ile tanımlanan ticaret alanlarına sahip on mağazanızın olduğu bir senaryo düşünün. Cannibalismin nerede gerçekleştiğini anlamak istiyorsunuz, böylece bu alanlardaki pazarlama fazlalığını ortadan kaldırabilirsiniz.

“Sürüş Süresi Alanları” katmanındaki 10 özellik arasındaki kesişmeyi incelemek için aracın nasıl kullanıldığının bir örneği:

Bu aracın çıktısı, aşağıda yeşil renkle gölgelenen kesişme alanlarını oluşturur. İlişkili istatistikler, haritanın altındaki Öznitelik Tablosu’nda görüntülenir. Vurgulanan satır, Mağaza 6 ve Mağaza 9 Ticaret Alanları arasındaki alan ve kesişme oranlarını karşılaştırır. Karşılık gelen örtüşme alanları haritada da vurgulanmıştır.

Diğer bir örneğimizde mağazaların çevresinde müşteri sayısına veya her müşterinin hacim özelliğine göre oluşturulan ticaret alanları çokgenleri ile tanımlanan ticaret alanlarına sahip on mağazanızın olduğu bir senaryo yer almaktadır.

Müşteri Kaynaklı Ticaret Alanları Oluştur (Generate Customer Derived Trade Areas) aracını kullanarak oluşturabileceğiniz bu alanlar müşteri puanlarınıza veya satış gibi müşterilerilerinizn içerdiği sayısal değerlere göre pazar alanının boyutunu ve şeklini hesaplar. Bu yöntem, her mağazanın gerçek etki alanını doğru bir şekilde temsil eder ve ticaret alanının detayı ve kapsamı, seçtiğiniz analiz türüne dayanır. Mağazanızın çevresinde bir, iki veya üç pazar alanı oluşturabilirsiniz – sırasıyla birincil, ikincil ve üçüncül pazarlar. Üçten fazlası sık kullanılmaz ancak Business Analyst ile yapılması mümkündür.

“Müşteri Ticaret Alanları” katmanı ile gerçekleştirilen Cannibalism analizi çıktısı, aşağıda yeşil renkle gölgelenen örtüşme alanlarını oluşturur. İlişkili istatistikler, haritanın altındaki Öznitelik Tablosu’nda görüntülenir. Vurgulanan satır, Mağaza 6 ve Mağaza 9 Ticaret Alanları arasındaki alan ve kesişme oranlarını karşılaştırır. Karşılık gelen örtüşme alanları haritada da vurgulanmıştır.

Çıktıdaki alanlar, değişimi modellemek ve en iyi aksiyon yolunu belirlemek için Business Analyst araçları ve iş akışlarıyla daha fazla analiz edilebilir. Örneğin, kesişim alanlarında kaç kişinin yaşadığını anlamak için Katmanı Zenginleştir (Enrich Layer) aracını kullanabilirsiniz.

Katmanı Zenginleştir aracı ile Esri’nin sağlamış olduğu demografik verileri kullanarak alandaki nüfusun özelliklerine erişim sağlayabilirsiniz. Aşağıda nüfus, kişi başı satın alma gücü, ortalama hane halkı büyüklüğü ile oluşturulan zenginleştirme işleminin sonucunu görebilirsiniz.

Aşağıda, Business Analyst için yararlı bulabileceğiniz bazı bağlantılara erişim sağlayabilirsiniz.

Önceki Yazı
ArcGIS Ürünleri ile COVID-19 Sürecinde Gıda Dağıtım Çözümleri
Yazıyı görüntüle
Sonraki Yazı
ArcGIS ve Python: Python Toolbox Oluşturma
Yazıyı görüntüle