CBS ve BIM Entegrasyonunun Faydaları

Günümüz şehirleri, yollar,köprüler ve tesisler gibi kritik altyapılarının sürdürülebilirliği ve esnekliği ile ilgili çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Hala faaliyette olan yaşlanan altyapı varlıkları genellikle güvenilir dijital tasarıma veya inşaat verilerine sahip değildir. Önümüzdeki yıllarda, kritik altyapı varlıklarının yeniden inşa edilmesi veya iyileştirilmesi gerekecektir.

Bu sayıca fazla olan varlıkları etkili bir şekilde yönetmek için, bunları sürekli güncellemek, işletmek ve bakımını yapmak için verimli bir süreç gereklidir. Bu sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için, inşa edilen tüm yapıların tüm yaşam döngüleri boyunca yönetilmek için daha iyi bir yola ihtiyacı vardır. Altyapı varlıklarının daha akıllı planlanması, tasarlanması, inşa edilmesi, işletilmesi ve bakılması için hükümetlerin ve AEC (Mimarlık,Mühendislik,İnşaat) firmalarının inşaat ve operasyonel veriler arasındaki bilgi akışını kolaylaştırmaya yatırım yapmalarını gerektirir. İyi haber şu ki, bu BIM (Building Infrastructure Modelling) ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) verilerinin entegrasyonu yoluyla sağlanabilir.

CBS ve BIM’i bağlamak için önemli bir gereklilik, BIM, CAD ve geo-spatial (coğrafi-mekansal) veriler arasındaki veri alışverişini optimize etmektir. Tasarım ve geo-spatial (coğrafi-mekansal) verilerin entegrasyonu, küresel olarak AEC endüstrisinde bir beklenti haline gelmektedir. Ortak BIM ve CAD formatları, ArcGIS’te planlama, inşaat, operasyonlar, denetimler ve bakımlar için iş akışlarını desteklemek için giderek daha fazla kullanılmaktadır.

ArcGIS içinde BIM verilerini kullanmanın gücü, birden fazla disiplinden, kaynaktan ve uygulamadan BIM içeriğini çeşitli varlık yaşam döngüsü iş akışlarına dahil etmenin ötesine geçer. CBS ve BIM’in entegrasyonuyla ArcGIS platformu, AEC firmalarının projeleri ve altyapıyı mekansal (gerçek dünya) bir bağlamda daha iyi yönetmeleri için cazip bir çözümdür.

İnşaat planları, CBS ve BIM verileri ve ilgili 3B veriler artık aynı yerde saklanabilir ve paylaşılabilir. Bu işbirliğine dayalı ortam, ofisteki ve sahadaki personeli birbirine yaklaştırırken aynı zamanda değerli bilgiler sağlayabilir. Sonuç olarak, tüm proje ekipleri zaman, atık ve maliyet tasarrufu sağlamak için iş akışlarını kolaylaştırabilir. Örneğin, BIM verilerini doğrudan içe aktarma, bulut aracılığıyla yararlanma veya ArcGIS platformunda görüntüleme, düzenleme veya bakım gibi çeşitli iş akışları olabilir. Bir tesisin “nasıl” ve “nerede” inşa edildiğini tanımlamak için BIM verileri analitik senaryolara gerçek değer katar. BIM veri kümesinin öznitelikleri ve ayrıntıları, ArcGIS’te varlık yönetiminin uygulanmasını sağlar.

Sonuçta, CBS ve BIM entegrasyonu, topluluklar için daha iyi fırsatlara ve sonuçlara ve AEC servis sağlayıcıları için daha verimli projelere yol açar.

Bir BIM modelini CBS’de kullanmak için yapılması gereken temel iş akışlarına daha yakından bakalım:

3B BIM modellerini paydaşlarınızla doğru şekilde paylaşma (Tüketme & Paylaşma)

BIM modelini ArcGIS’e çekerek, planlama ve tasarım aşamasının, inşaat ve proje teslim stratejisinin veya operasyon ve bakım aşamasının bir parçası olabilir. Esri ve Autodesk arasındaki ortaklığın bir parçası olarak, iki farklı ortamı birbirine bağlayan bulut depolarına (Autodesk Construction Cloud® ve BIM 360®) doğrudan bir bağlantı kuruldu. Model, geo-spatial (coğrafi-mekansal) veriler, inşaat ve güvenlik verileri, gerçeklik yakalama verileri ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer tüm proje verileriyle doğrudan bağlam içinde görüntülenebilir. Bu, projenin başarısını veya varlıkların kendilerini yönetmek için kullanılabilecek bir dijital ikiz oluşturmanın temelidir.

BIM içeriğinizi kullanmak ve modelleri yayınlamak için  ArcGIS Pro’yu kullandıktan sonra, güçlü yeni web uygulamaları oluşturabilirsiniz. BIM içeriğini ArcGIS Online (veya ArcGIS Enterprise) web katmanları olarak yayınlamak ve bunları web sahnelerine yerleştirmek, verilerin tüm paydaşların ve ekiplerin eline geçmesine yardımcı olur. Experience Builder veya Web AppBuilder ile son kullanıcılar için kullanıma hazır web uygulamaları oluşturmak,  varlık yaşam döngüsü içindeki iş akışlarını dönüştürür ve bu son derece teknik içeriğin, paydaşlar arasındaki içgörü ve işbirliğini geliştirmek için teknik olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmasını sağlar.

Sahne katmanları oluşturma (I3S akış dosyaları) gibi web katmanlarının oluşturulması, birçok Esri uygulaması için önemli bir veri kaynağı olabilir:

 • Scene Viewer, BIM veri kümesinde, yapısına ve özniteliklerine göre gezinmeye olanak tanıyan birçok araç seti sağlar.
 • ArcGIS Urban, kentsel planlama senaryoları hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.
 • ArcGIS GeoBIM, Autodesk dünyasındaki inşaat ve tasarım araçlarına bağlanırken varlıklara erişim sağlar.

Yaşam döngüsü sürecinin bir parçası olarak varlıklarla ilgili bilgileri değiştirme ( Düzenleme & İşleme)

Bilgi kullanmanın ve sunmanın önemli bir yanı, tüm veri döngüsünü güncel tutmaktır. ArcGIS ile sahne katmanlarını tasarım ve inşaat araçları sayesinde en son bilgilerle kolayca güncelleyebilirsiniz. Bu, bağlı web uygulamalarının ve araçlarının kullanıcılarının en güncel bilgilerle çalışmasına olanak tanır.

ArcGIS Pro’ya girdikten sonra, düzenleme araçları verileri stilize ederek, meta veriler ekleyerek ve artifacts (yapılar) gibi yayın için gerekli olmayan verileri kaldırarak veri kümesini optimize etmektedir. Gelişmiş coğrafi işlem araçları, mekansal konumu ve coğrafi referanslı modelleri doğrulayabilir, modelin yalnızca ilgili bölümünü göstermek için yer işaretleri görevi gören görünüm filtreleri oluşturabilir.

ArcGIS Online’ın avantajı, inşaat mühendisleri, tasarımcılar, bakım personelleri, güvenlik ve çevre görevlileri gibi saha personelinin ayrıntılı BIM bilgilerini görüntüleyebilmesi sağlar ve aynı zamanda tablolarda, kontrol listelerinde ve raporlarda ilgili CBS verilerini ve özniteliklerini anında düzenleyebilmesidir. Bilgileri özel web uygulamaları aracılığıyla tüm ekibin kullanımına sunmak, hem sahada hem de saha dışında bilgi sunmanın ve almanın etkili bir yolunu sağlar.

Daha derin analizler ve planlamalar yapabilme (Analiz & Planlama)

CBS içinde BIM’i kullanmanın yararı, herhangi bir yapının CBS araçlarını kullanarak daha derin analizlere izin veren daha büyük, gerçek dünya bağlamına yerleştirilebilmesidir. Bir BIM modelindeki son derece ayrıntılı bilgiler, karar verme süreçlerini iyileştirerek analiz ve planlamaya katkıda bulunur. CBS verileri ve konum zekası ile birleştirildiğinde, verilen BIM modelinin erken veya tamamen ayrıntılı bir versiyonu olsun, yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında daha derin analizler gerçekleştirilebilir.

Bir BIM modelini gerçek dünya bağlamına yerleştirmek, paydaşların bir proje sırasında ortaya çıkabilecek sorunları veya tehlikeleri anlamalarını sağlar, çünkü bilgiler kolayca erişilebilir ve anlaşılabilirdir. Bu sayede, muhtemel riskler ve güvenlik sorunları erken ortaya çıkarılabilir aynı zamanda maliyet azaltma ve zamanlama konusunda da yardımcı olabilir.

CBS ve BIM’in kombinasyonu, projenin yürütülmesi boyunca yardımcı olur. Bir tesisin hangi koşullar altında çalışacağının daha iyi anlaşılmasını sağlar. Çevresel, demografik, politik ve sosyal veriler gibi ilgili tüm CBS bilgilerini bir araya getirmek, genel planlama sürecine büyük fayda sağlar.

BIM ve CBS entegrasyonundaki iş akışları şunları içerir:

 • Bir tesisin/varlığın en iyi yerini bulmak için taşkın analizi yapılması,
 • Güneş potansiyeli veya sağlıklı yaşam koşulları için aydınlanma süresini doğrulamak için gölge analizi yapılması,
 • Kentsel gelişim bağlamında, bir görüş hattı analizi, uygun görülen görüş ekseninin korunmasını sağlanması,
 • Sürdürülebilirlik için malzeme akışının sağlanması,
 • Güvenliği, eşitliği ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için sahadaki personel gereksinimlerinin modellenmesi.

CBS’de toplu varlık ve alan yönetimi (Operasyon & Bakım)

ArcGIS ile operatörler, BIM bilgilerini CBS ortamlarına entegre edebilir ve tasarım ve inşaat verilerini CBS varlıklarına dönüştürebilir. Kullanıcılar, verilen tüm bilgileri operasyonel dijital ikizlerinin bir parçası olarak kullanabilirler. Bir tesisi yönetmek ve bir varlığı dijital ikiz bağlamında işletmek şu anlama gelir:

 • Verilerin manuel olarak veya sensörler aracılığıyla muhafaza edilmesi,
 • Yerinde ve varlığa özel kullanılabilecek rapor ve belgelerin oluşturulması,
 • Bakım personeli ve yükleniciler ile bilgi ve konum paylaşımında bulunması,
 • Belirli bir zaman dilimindeki varlık performansına toplu bir genel bakış sağlanması,
 • Varlıkların operasyonel görünümü için üçüncü taraf sistemle entegrasyon sağlanması.

CBS ve BIM öğrenme yolu

CBS ve BIM, varlıkların ve tesislerin yaşam döngüsü boyunca birbirini tamamlar. Her iki yönde de bu yakınsama, daha hızlı ve daha verimli iş akışları sağlayan avantajlar sağlar. BIM bilgilerini ArcGIS gibi kapsamlı bir CBS sisteminde kullanmak, karar vermeyi iyileştirmeye yardımcı olur ve tesis tasarımı, proje teslimi ve operasyonlar için gerçek dijital ikizler yaratır.

Bu konseptler, daha fazla canlı veri eklendikçe ve gerçek dünya sistemleri bağlandıkça akıllı sistemlere dönüşebilen bağlantılı 3B senaryolar oluşturmanın ilk adımlarıdır. Kaynakların sürekli yatırımı, paydaşların tahmine dayalı analitikler yapmasına, simülasyonlar çalıştırmasına ve gerçek zamanlı olarak sürdürülebilir kararlar almasına olanak tanıyan dijital ikizlerin gelişimini desteklemeye yardımcı olacaktır.

Her şey CBS ve BIM’i bir araya getirmekle başlar. Verileri bağlayabilir, verileri bağlayabilir ve hatta BIM verilerini CBS’nize dahil edebilir veya bunun tersini yapabilirsiniz. BIM verilerinin ArcGIS ortamımızda pratik olarak nasıl kullanılabileceğini bilmek isteyenler için, CBS ve BIM öğrenme yoluna buradan erişebilirsiniz.

Önceki Yazı
ArcGIS API for JavaScript ve React
Yazıyı görüntüle
Sonraki Yazı
ArcGIS Pro’nun Data Engineering Görünümü ile Tanışın
Yazıyı görüntüle