ArcGIS ile Açık Veri Platformu

ArcGIS teknolojisi ile haritalar, analizler, üç boyutlu sahneler, uygulamalar, gösterge panelleri ve çok daha fazla içerik/son ürün oluşturulabilir. Bu içeriklerin oluşturulması genellikle veri ile başlamaktadır. Kurumlar bazen bu verilerin halka açılması, insanların bu verileri özgürce kullanabilmesi, geliştirme yapabilmesi ve yeniden paylaşabilmesi için açık veri platformları oluşturmak istemektedir. Açık veri herkes tarafından erişilebilen, telif hakkı bulunmayan ve kişilerin direkt olarak kullanabildiği ve yeniden yayınlayabildiği verilerdir.

ArcGIS ile Açık Veri

Açık veri platformunun, web sitesinin önyüzünden, verilerin depolanması, arka plan çalışmaları ve üyelerin yetkilendirilmesine kadar olan tüm süreci ArcGIS teknolojisi ile herhangi bir kod geliştirmesi yapmadan oluşturulabilir.

Açık Veri Portalının Oluşturulması Adımları

Bu blog yazımızda aşamaları birlikte incelemek için süreci adım adım ele alacağız. Örnek veriler oluşturarak bu verilerden bir açık veri platformu oluşturacağız. Oluşturacağımız örnek açık veri portalında kullanıcı kategorilere tıklayarak bu kategorilerdeki verilere ulaşabilmeli ve veriyi kullanabilmelidir.

1. Veri

Açık veri portalının geliştirilmesi sürecini ele aldığımızda, ilk süreç verilerdir. Kullanıcılar bu verileri indirebilmeli, yeniden paylaşabilmeli ve kendi uygulamalarını geliştirebilmelidir. Bu veriler kendi veri tabanımızda bulunan veriler, ArcGIS Online veya ArcGIS Enterprise ortamında paylaştığımız veriler olabilir.

Veri için ulaşım ve çevre gibi kategoriler için örnekler oluşturacağız. Ulaşım kategorisi için otobüs kart dolum noktalarının lokasyonları, çevre için ise geri dönüşüm kutularının lokasyonları.

Örnek veriler

2.Verilerin Paylaşılması

Oluşturduğumuz örnek verilerin açık veri platformunda herkesin kullanabilmesi, indirip veya API linkini alıp kendi uygulamalarını oluşturabilmesi için ArcGIS Online veya ArcGIS Enterprise ortamında paylaşılması gerekmektedir. Bu işlem için ArcMap veya ArcGIS Pro kullanarak verileri feature servis olarak paylaşabiliriz. ArcGIS Online veya ArcGIS Enterprise arayüzünde bulunan “Add Item” butonunu kullanarak da bu verileri paylaşabiliriz.

Verileri paylaşırken “Tag” kısmını doldurmamız açık veri portalında verilerin kategorik olarak sorgulanması için gereklidir. Bu kısımları verilerin tiplerine göre doldurabiliriz. Örneğin kart dolum noktalarının tag kısmına “mobilitiy” ve “ulaşım” gibi etiketler eklendi.

3. ArcGIS Hub

ArcGIS Hub girişimleri, açık verileri ve bir bilgiyi veya amacı kitleler ile buluşturmak için geliştirilen bir üründür. ArcGIS Hub ile eğitim, devlet kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar kendi etkileşimli platformlarını oluşturabilmektedir.

ArcGIS Online veya ArcGIS Enterprise içerisinde ek uygulamalar sekmesinden ArcGIS Hub arayüzüne erişebiliriz. Sonrasında sitemize bir isim vererek boş bir site oluşturabilir veya şablonlardan birini seçebiliriz.

Sonrasında oluşturulan web sitesinin tüm arayüzünü düzenleyebiliriz. ArcGIS Hub arayüzünde bulunan araçları kullanarak web sitesini tamamiyle özelleştirebiliriz.

4. Açık Veri Portali

Açık veri portalı için gerekli olan verileri ve web sitesini oluşturduktan sonra geriye sadece verilerin bu platform içerisinde kategorik olarak konumlandırılması işlemi kalmaktadır.

ArcGIS Hub arayüzünde bu işlemi yapmanın farklı yolları bulunmaktadır. Verileri kategorilere ayırabilir veya grupları kullanabiliriz.

Bunun için “Kategori” aracını kullanarak kullanıcıların verilerin kategorilerinden bir sorgulama işlemi yapmasını sağlayabiliriz. Kategori aracını web sitesinde bir noktaya sürükleyip bıraktıktan sonra hangi kategorilerden sorgulama yapmasını istediğimizi belirtmemiz gerekmektedir.

 

 

 

Afet Müdahale Programı (DRP) VE Koronavirüs Çözümü

Afet Müdahale Programı (DRP)

Esri hızlı bir şekilde yardıma ihtiyacınız olduğunda, acil durum CBS operasyonlarınız için veri, yazılım, yapılandırılabilir uygulamalar ve teknik destek sağlayabilir. Bir felaketten etkilenen belirli konumlar hakkında kritik görev bilgilerine hızla erişmek ve görselleştirmek için CBS’yi kullanabilirsiniz. Bir kriz sırasında daha iyi kararlar almak için ihtiyacınız olan bilgileri hızlı, anlaşılması kolay bir şekilde alabilirsiniz.

Esri’nin Afet Müdahale Programı size nasıl yardımcı olabilir?

ArcGIS yazılımı İş akışı uygulaması Mekansal veriler Teknik Destek
Esri müşterileri bir afet müdahalesi sırasında kuruluşlarının artan CBS gereksinimlerini desteklemek için mevcut lisansları geçici olarak uzatabilir. CBS konusunda yeni ve henüz müşterimiz değilseniz platforma geçici olarak erişim sağlayabilirsiniz. Durumsal farkındalığı, etki analizini, hasar değerlendirmesini, operasyonel brifingleri veya kamuya açık bilgileri destekleyecek yetenekler uygulanabilir veya yapılandırılabilir. ArcGIS Online ve Living Atlas’tan gerçek zamanlı hava durumu, trafik, tehlikeler, altyapı ve demografi gibi mevcut verileri kullanarak çözümünüzde kullanabilirsiniz. Çalışmalarınız sırasında destek hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Detaylı bilgi için ayrıca  Esri Disaster Response Program sayfasını ziyaret edebilir ve inceleyebilirsiniz.

Halk sağlığı kurumlarının ve diğer kuruluşların Covid-19 ile mücadelelerini hızlıca başlatabilmelerine yardımcı olmak için Esri aşağıdakileri 6 ay süre ile ücretsiz olarak sağlamaktadır.

  • ArcGIS Hub Coronavirus Response template
  • ArcGIS Online
  • ArcGIS Hub Basic
  • ArcGIS Insights

DRP kapsamında uygulamalara erişmek ve destek almak için Yardım Talebi oluşturabilirsiniz. Açılacak sayfada bulunan bilgiler doldurularak yardım talebi oluşturabilirsiniz.

COVID-19 ile Mücadele

COVID-19 etrafında gelişen durum ciddileşmeye devam ederken Esri, kullanıcılarımızı ve toplumu, genel olarak konum zekası, coğrafi bilgi sistemi (CBS) ve haritalama yazılımı, servisler ve insanların salgının etkisini izlemek, yönetmek ve haber vermek için kullandıkları malzemelerle destekliyor. Topluluğunuz veya kuruluşunuzun etkili bir şekilde mücadele etmesine yardımcı olmak için bu kaynakları kullanabilir ve paylaşabilirsiniz.

COVID-19 ile mücadelede 5 adım

Küresel topluluklar ve işletmeler COVID-19 pandemisi ile mücadele etmeye çalışırken, kuruluşunuzun risk alanları ve müdahale kapasitesinin anlık bir resmini oluşturmak için bu beş proaktif adımı atabilirsiniz.

1.Vakaları haritalandırma

COVID-19 enfeksiyonlarının nerede olduğunu ve meydana geldiğini belirlemek için doğrulanmış ve aktif vakaları, ölümleri ve iyileşmeleri haritalandırabilirsiniz.

2.Yayılışın haritalanması

Zaman etkin haritalar, enfeksiyonların zaman içinde nasıl yayıldığını ve müdahaleleri hedeflemek isteyebileceğiniz yerleri ortaya çıkarabilir.

3.Hassas popülasyonların haritalanması

COVID‑19, yaşlılar ve sağlık sorunları olan bireyler gibi belirli demografileri orantısız bir şekilde etkilemektedir. Sosyal hassasiyetler, yaş ve diğer faktörleri haritalamak, risk altındaki grupları ve hizmet sunduğunuz bölgeleri izlemenize yardımcı olur.

4.Kapasitenizin haritalanması

COVID-19’un mevcut ve potansiyel etkilerini anlamak ve bunlarla mücadele etmek için tesisler, çalışanlar veya vatandaşlar, tıbbi kaynaklar, ekipmanlar, ürünler ve hizmetleri haritalayabilirsiniz.

5.Haritaların kullanılarak iletişim kurulması

Herkesi haberdar ederek durumun hızlı bir şekilde iletilmesine yardımcı olmak için etkileşimli web haritaları, kontrol paneli uygulamaları ve story maps’i kullanabilirsiniz.

Koronavirüs Yanıt Çözümü

Coronavirus Response Solution artık ArcGIS ile kullanılabilirdir.

Coronavirus Response’un ilk sürümü toplumların gelişen koronavirüs salgınına yanıt vermesine ve halk için yetkili bir bilgi kaynağı olmasına bir dizi harita ve uygulama içermektedir. Böylece ArcGIS’ i koronavirüs salgını karşısında yardımcı olacak bir sisteme dönüştürmektedir.

Coronavirus Response, Esri’nin kuruluşların koronavirüs ile mücadele etmesine yardımcı olmak için sağladığı kaynaklardan sadece biridir. COVID-19 GIS Hub ise ek kaynaklara erişim ve Esri’den GIS yardımı talep etme yeridir.

Kurulum sonrasında kuruluşlar birkaç ArcGIS uygulamasına sahip olacaktır. Tüm uygulamaları kapsamlı bir sistem olarak kullanmayı veya yalnızca mevcut ihtiyaçlarınızı karşılayan uygulamaları kullanmayı seçebilirsiniz. Öncelikle söz edilen uygulamaları nasıl elde edeceğiniz ve bu uygulamaların kapsamlarına değinilecektir.

Koronavirüs Yanıt Çözümünü Elde Etmek için;

Coronavirus Response’u ArcGIS Organizasyonunuza eklerken, koronavirüs vakalarını ve müdahale faaliyetlerini izlemek, halka açık yerler (örneğin okullar, hükümet binaları, ortak yerler), envanter testi ve yemek gibi etkileri iletmek için kullanılan bir dizi ArcGIS uygulamasına sahip olacaksınız.

Acil müdahale kurumları tüm Coronavirus Response haritalarını ve uygulamalarını yapılandırabilir ve paylaşabilir veya belirli ihtiyaçlarını karşılayan tek bir haritayı veya uygulamayı yapılandırıp paylaşabilirsiniz.

Koronavirüs Yanıt Çözümünü elde etmek ve detaylı bilgi almak için Coronavirus Response sayfasına ulaşılmalıdır.

Uygulamaları elde etmek için;

  1. ArcGIS Solutions app seçeneğine tıklayın ve ArcGIS Online hesabınızda oturum açın.
  2. Şimdi Edin (Get Now) tıklayın.
  3. Tamamlandığında, imleci Coronavirus Response çözümünün üzerine getirin ve Aç’ı tıklayın.
  4. İsteğe bağlı olarak, çözümü kuruluşunuzdaki belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde yapılandırmaya başlayabilirsiniz.

Koronavirüs Yanıt Çözümünü Kullanmak için Adımları Takip Ediniz.

Koronavirüs Yanıt Çözümü İçeriği

Yukarıda belirtilen adımlar izlendikten sonra uygulamalara sahip kullanıcıların bu uygulamaların tamamını veya bir kısmını kullanmak üzere yapılandırması gerekecektir.

Esri Türkiye olarak hazırlamış olduğumuz uygulamaların görsellerine ve açıklamalarına aşağıda olduğu gibi ulaşabilirsiniz.

En Yakın Tıbbi Tesis Alanını Bul

Tıbbi Tesis Alanları kullanıcılara en yakın ihtiyaç duyduğu tıbbi tesis alanlarını bulmasını ve bunlardan faydalanmasını sağlamaktadır. Ayrıca tesis bilgilerine ve yönlendirmelerine ulaşılabilir.

Kapalı Okulları Bul

Kapalı Okullar, okulların durumları ile alakalı olarak bilgilendirme amaçlı üretilmiş web uygulamasıdır. Kapalı, açık veya kapatılması planlanmış okullar böylece takip edilebilecektir.

En Yakın Test Merkezlerini Bul

Test Merkezleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş test merkezleri bilgilerini ekleyebilir böylece test merkezi ihtiyacı olan kullanıcılar kendilerine en yakın ve en uygun test merkezlerini belirleyebilir. Bu noktalara yönlendirme alabilirler.

Test Merkezleri Yöneticisi

Test Merkezleri Yönetici Paneli, zamanla eklenen veya kapatılan test merkezlerinin harita üzerinden güncellenmesini sağlar. Böylece haritalar ve uygulamalar içerisinde bulunan test merkezeleri güncel tutulacaktır.

Vaka Raporlama

Vaka Raporlama Formu ilgili kurumların konuma ve zamana bağlı olarak vakaları raporlamasını sağlar. Böylece bilgiler tablo içerisinde tutulabilecek ve konumsal olarak değerlendirmeleri gerçekleştirilebilecektir.

Topluluk Etkileşimi Yayılım Paneli

Tespit edilen ve toplanan vaka bilgiler ışığında hazırlanan gösterge panelinde bu veriler görselleştirilebilir. Böylece halk veya ilgili kişiler ile bu bilgiler paylaşılabilir.

Covid-19 Yanıt Merkezi

Son birkaç hafta içinde, dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar, COVID-19 hakkında bilgi ve kaynakları topluluklarıyla paylaşmak için ArcGIS Hub’ı kullanmaya başladı.

Daha fazla kuruluşun yerel müdahale çabalarıyla ilgili kritik güncellemeleri paylaşmasına yardımcı olmak için ArcGIS Hub  Coronavirus Response şablon olarak paylaşılmıştır. Tüm ArcGIS Online kullanıcıları şablon üzerinden güncellemelerini yaparak kullanabilecektir.

Coronavirus Response Hub şablonu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Çözüm Harici Üretilen Uygulamalar

Hazır çözüme sahip olmak ile birlikte elimizde bulunan bu veriler ile farklı uygulamalar geliştirebilir ve onlar üzerinden fayda sağlayabilirsiniz. Sadece çözüm içerisinde verilen uygulamalar ile sınırlı kalmamaktadır.

Aşağıda bunların örnekleri gösterilmektedir.

Tıbbi Tesis Analizi

Tıbbi Tesis Analizi uygulaması ile hasta noktaları ile hastane noktaları eşleştirilerek en optimum seviyede paylaştırılması sağlanmaktadır. Bu sayede hastane bazında yoğunluklar önlenerek hastaların daha iyi tedavi görmeleri amaçlanmaktadır.

Covid-19 Küresel Yayılım Paneli

Küresel yayılım paneli gibi uygulamalar ile küresel ölçekte salgın görselleştirilebilir ve ülkelerin bir birlerine göre durumları incelenebilir.

Küresel Yayılım Panelini incelemek için tıklayınız.

Covid-19 Bireysel Değerlendirme Formu

Herkesin ulaşabileceği ve hastalık tespitinde önemli olan soruları içeren formlar oluşturularak yayılımı önlemek adına erken tespitler gerçekleştirilebilir. Böylece kişiler hastalık şüpesi ile kayıt altına alınabilir ve sorularda bulunan skorlamalar ile hastalık ihtimalini sayısal olarak görebilir buna karşılık form sonucunda gelen öneri mesajına göre kişiler önlem alabilirler.

Bölgesel Durum Analizi

Bölgesel durum analizinde sahadan formlar ile toplamış olduğunuz verilerin görselleştirmeleri ve analizleri gerçekleştirilmektedir. Covid-19 Bireysel Değerlendirme Formu ile toplanan verileri doğrudan burada analizlerinize dahil edebilirsiniz.

Covid-19 Analizi

Analiz uygulaması ile birden fazla kaynaktan verileri eş zamanlı olarak analizlerinize dahil ederek bir birini etkileyen ve tetikleyen grafikler, haritalar, dinamik raporlar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.

Ek Kaynaklar:

COVID-19 sürecindeki diğer Esri çözümlerini takip etmek için Esri Türkiye web sitesiniblog sayfamızı ve webinarlarımızı takip edebilirsiniz.

Esri Türkiye tarafından hazırlanmış olan COVID-19 Sürecini Esri Çözümleriyle Nasıl Yönetirsiniz? Webinar kaydını izlemek için tıklayınız.

ArcGIS Hub Nedir ?

ArcGIS Hub Nedir ?

Toplum Katılımı için ArcGIS Hub

ArcGIS Hub

  • Öncelikler etrafında ilgi toplum katılımını ve organize olmasını sağlar.
  • Kurumsal CBS’nizi temel alır ve genişletir.

Öncelikler üzerine veri odaklı ve verimli çalışmayı desteklemek için, veri, görselleştirme, analiz ve işbirliği teknolojisi kullanır ve etkileri ölçer.

ArcGIS Hub, veri odaklı girişimleri gerçekleştirmek için devlet, işletmeler, vatandaşlar ve topluluklar arasındaki işbirliğini desteklemektedir.

ArcGIS Open Data (açık veri), ArcGIS platformu içerisinde herkesin kullanımına açıktır. Dakikalar içinde, web siteleri ve sayfalar aracılığıyla yayınlanmış verilere erişebilirsiniz. ArcGIS Açık Veri siteleri artık ArcGIS Hub ile de oluşturulup yönetilebilmektedir.

ArcGIS Hub, etkili ve açık veriler için yeni bir çerçeve sunmaktadır. ArcGIS Hub, ilk açık veri sitenizi oluştururken yönlendirir ve yaygın olarak kullanılan veri modelleri ile uyumlu olanları paylaşmak için anlamlı açık veri kümelerini önerir. Açık veri girişimini benimsedikten ve verilerinizi istenen göstergelere bağladığınızda, standart bir açık veri kataloğuna katkı sağlar. Ayrıca, açık veri sitenizde hangi verileri ve araçları görmek istediklerini kullanıcılara bir veri isteği anketi yapılandırarak belirler. Bu işlem, topluluğunuzun önemli sorularını yanıtlamak için kullanacağı verilere öncelik vermenin basit bir yoludur.

ArcGIS Hub ile Önceliklerinizi Belirleyebilirsiniz

Öncelikler, kurumları ve topluluk sonuçlarını iyileştiren politika odaklı hedeflerdir.  “Temiz Çevre”, çevre kirliliğini önlenmesi için bir önceliktir.“Sosyal Yardımları Ulaştır” önceliği, ihtiyaç sahibi insanların, gönüllülerle bir araya gelmelerini sağlayan CBS tabanlı bir platforma ArcGIS Hub ile dönüşebilmektedir.

Öncelikler, kuruluşlar tarafından benimsenebilecek, yapılandırılabilecek ve genişletilebilecek şablonlardır. 

Bir hub kuruluşunun toplum üyeleri , Facebook ve Google gibi sosyal medya hesaplarıyla oturum açabilir.Kullanıcılar verilere katkıda bulunabilirler, uygulamalar ve gruplar oluşturabilirler  ve doğrudan Excel ve Powerpoint’te verilerle çalışmak için ArcGIS Maps for Office kullanabilirler. Ayrıca çevrimiçi analizleri veya premium ürünleri kullanabilecekleri bir ArcGIS Online hesap oluşturabilirler.

Esri Türkiye 2018