CityGML –> I3S CityGML veri formatı, bir şehir ile ilgili mekansal verileri XML tabanlı bir formatta depolamak ve paylaşmak için Open Geospatial […]