Coğrafi verileri depoladığınız yerel veri tabanında seçeceğiniz bilgileri, internet üzerinden kişi veya topluluklar ile paylaşabildiğiniz ve bunu yüksek güvenlikli, düşük […]

Geçmişten günümüze dünya üzerinde ciddi ölçekte mal ve can kayıplarının yaşandığı birçok doğal afet yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam etmektedir. […]

ArcGIS Online İçeriğinizi Daha Korumalı Hale Getirin ArcGIS Online servis olarak yazılım (SaaS) modeliyle çalışan, haritalar ve uygulamalar oluşturabileceğiniz bir […]