Coğrafi Kodlama (Geocoding) Nedir?

Geocoding, bir konumun tanımını (bir koordinat çifti, bir adres veya bir yer adı gibi) dünya yüzeyindeki bir konuma dönüştürme işlemidir. Bir seferde bir konum açıklaması girerek veya bir tablodan toplu geocoding yapabilirsiniz. Ortaya çıkan konumlar, haritalama veya konumsal analiz için kullanılabilen niteliklere sahip coğrafi detaylardır.

Geocoding işleminde adresler, konum açıklamasını alan ve detayı bir haritaya yerleştiren bir süreç olarak kullanılabilir. Adres, basitçe bir konumu tanımlamak için kullanılan bir yöntemdir. Adres veya diğer verilere göre bir varlık bulmak için onu coğrafi olarak kodlayabilirsiniz.

Geocoding, Girdi Verisi (Input Data), Adres Konumlandırıcı (Locator) ve Referans Verisi (Reference Data) olmak üzere üç ana bileşene sahiptir.

Girdi Verisi (Input Data)

Girdi verileri, geocoding için gereken ilk bileşendir. Girdi verileri, konum açıklamasını içermekte ve kullanıcı tarafından sağlanmaktadır. Geocoding işlemi, detayı bir haritaya yerleştirmek veya haritayı/harita kullanıcısını yönlendirmek için girdi verilerini kullanmaktadır.

Adres Konumlandırıcı (Locator)

Geocoding ayrıca bir adres konumlandırıcı gerektirir. Adres konumlandırıcı detayları bir haritaya yerleştirmek için girdi verilerindeki konum açıklamalarını coğrafi koordinatlara bağlayan bir araçtır.

Adres konumlandırıcı, bir adresin nasıl ayrıştırıldığı, olası eşleşmeler için arama yöntemlerinin nasıl kullanıldığı ve eşleşme çıktı bilgilerinin nasıl döndürüldüğü hakkında bilgiler içerir.

Adres konumlandırıcılar, geçerli bir adresin olası birçok varyasyonunu işlemek için tasarlanmıştır. Bir adreste yanlış veya yetersiz bilgi verilirse, adres eşleşmelerini inceleyebilir ve adresleri düzeltebilir, adres bulma kurallarını iyileştirebilir ve memnun olduğunuz adres eşleşmelerini elde edene kadar referans verilerini iyileştirebilirsiniz.

Adres konumlandırıcı yerel olarak saklanabilir, ArcGIS Enterprise kullanılarak bir servis olarak yayınlanabilir veya ArcGIS Online’da bir konum belirleme paketi (Locator Package) olarak paylaşılabilir. Ayrıca ArcGIS Online, herhangi bir ArcGIS Desktop veya ArcGIS Online kullanıcısının erişebileceği World Geocoding Service sunmaktadır.

Referans Verisi

Adres konumlandırıcı detayları haritalandırmak için referans verileri gerektirir.

Referans verileri olarak bilinen bir adres konumlandırıcı oluşturmak için kullandığınız katmanların, bulmak istediğiniz belirli noktanın ayrıntılarına sahip olması gerekir. Adres ararken, birincil referans verileri genellikle bir sokak ağından oluşur, ancak bir parsel haritası da kullanılabilir. Önemli olan, verilerin bulmak istediğiniz ayrıntıya sahip olmasıdır.

Girdi verilerindeki adres öğelerini tanımladıktan sonra, adres konumlandırıcı girdi verilerinden adres ögelerini referans verilerle karşılaştırmak için bir dizi kural kullanır. Adres konumlandırıcı, girdi ve referans verileri arasındaki eşleşmeleri bulur ve detayları bir haritaya yerleştirir. Arama sonuçlarınızın kalitesi, girdi verilerinin yanı sıra referans verilerinin kalitesine ve doğruluğuna bağlıdır. Referans verileriniz her güncellendiğinde adres konumlandırıcıyı da yenileyebilirsiniz.

Geocoding ne için kullanılabilir?

Basit veri analizinden iş/müşteri yönetimine ve dağıtım operasyonlarına kadar, geocoding işleminin kullanılabileceği çok çeşitli uygulamalar vardır. Geocode yapılmış adreslerle, adres konumlarını konumsal olarak görüntüleyebilirsiniz.

Geocoding ile adreslere dayalı veri analizi yapabilirsiniz. Örneğin, suç önleme planlamasına yardımcı olmak için geocoding yapılmış adreslerin zamana, mevsime ve haftanın günlerine göre nasıl dağıldığını inceleyebilirsiniz.

Ayrıca geocoding, müşteri veri yönetimi için de kullanılabilir. Neredeyse her kuruluş müşteri adres bilgilerini tutar. Bu genellikle müşteri adını, adresini, satın alma alışkanlıklarını ve topladığınız diğer bilgileri içeren tablo biçiminde olur. Geocoding, müşterilerinizin bilgilerini almanıza ve konumlarının bir haritasını oluşturmanıza olanak tanır. Daha sonra konum bilgileri ile ilgili çeşitli uygulamaları kullanarak, bu bilgileri pazarlama stratejileri oluşturmaktan belirli müşteri kümelerini hedeflemeye, rota haritaları ve yol tarifleri oluşturmaya kadar birçok şekilde kullanabilirsiniz.

Önceki Yazı
ArcGIS Pro’da Etiketleme: 4 Adımda Etiket Açıklamaları Oluşturma
Yazıyı görüntüle
Sonraki Yazı
ArcGIS Dashboards’ta URL Parametresi Belirleme
Yazıyı görüntüle