ArcGIS Survey123’te Eklentileri (Attachment) Dosya Olarak Saklama

ArcGIS Survey123’te Eklentileri (Attachment) Dosya Olarak Saklama

ArcGIS Survey123’te Eklentileri (Attachment) Dosya Olarak Saklama

ArcGIS Survey123 ürünü ile anketler oluşturulabilmektedir. Bu anketler içerisinde kullanıcılardan medya dosyalarının eklenmesini de sağlayabilirsiniz. Bu medya dosyaları resim, ses veya normal bir dosya tiplerinde olabilmektedir.

ArcGIS Survey123 web sayfasında akıllı form sayesinde tasarımını yaptığınız anket formlarında resim ve dosya eklemek için ilgili bileşenleri kullanabilir ve miktarlarını da belirtebilirsiniz.

ArcGIS Survey123 kullanımı ile ilgili blog yazısına linkten ulaşabilirsiniz.

Akıllı form kullanmanız durumunda anketi yayınladığınız zaman ArcGIS Survey123 sizin için otomatik olarak formdaki bileşenlere göre feature katmanları (yayınlanmış/hosted) oluşturur. Bu katmanları ArcGIS Portal içerisinde anket adı ile oluşturulmuş bir dizin içerisinde bulabilirsiniz.

ArcGIS Survery123 Connect masaüstü yazılımı kullanarak ise excel yardımıyla daha nicel daha özel anketler oluşturmanıza imkan sağlamaktadır. ArcGIS Survery123 Connect yazılımı yeteneklerinin bir diğeri ise ArcGIS Portal içerisinde var olan bir feature katmanını kullanarak, bu katman içerisindeki özniteliklere göre formlar oluşturmanızı sağlar. Bu feature katmanı ArcGIS DataStore veya kurumsal veri tabanınızda bulunabilir. Linkten, mevcut bir katman kullanılarak Survey123 Connect’te nasıl anket oluşturulduğunu öğrenebilirsiniz.

Problem

Eğer veri tabanındaki katmanı kullanan bir anket oluşturursak ve bu anketten medya dosyası eklenmesini de istersek, tüm eklenen medya dosyaları, veri tabanında saklamak durumunda kalınacaktır. Eğer bu anketin kullanım yoğunluğu yüksek ise veri tabanında ciddi boyut artışları oluşacaktır. Mesela elektrik sektöründe bir firmada çalışıyorsunuz ve elektrik direkleriyle ilgili saha personelinizden resimler çekmesini istediniz. Her çalışan personeliniz her bir direkt ile ilgili 3’er fotoğraf çekse, her fotoğrafın boyutu 1MB olsa ve toplamda da 100 elektrik direği bulunsa, veri tabanında sadece bir personel işi için 300 MB boyut harcanmış olacak. Eğer donanım kaynaklarınız kısıtlı ise belirli bir süre sonra ciddi performans ve donanım sorunları yaşanacaktır.

Başka bir örnek problem, halka açık bir anket içerisinde gönderilen dosyaların direkt olarak görüntülenmesini istemediğiniz bir iş akışınız olsun. Kullanıcının yüklediği dosyaları bir onay mekanizması sonrası halkın görüntülenmesini istiyorsunuz. Hazırladığımız çözüm ile dosyalar direkt olarak katman içerisinde olmayıp, sunucuda dosya olarak tutulduğundan, siz dosyaya onay verdikten sonra katman içerisinde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Çözüm

Esri Türkiye Profesyonel Hizmetler olarak hem ArcGIS Enterprise hem de ArcGIS Online üzerinde başarılı şekilde çalışan bir çözüm üretmiş bulunmaktayız.

Bu çözüm sayesinde ArcGIS Survey123 üzerinden gönderilen medya dosyaları, istediğiniz bir sunucu makinesi üzerinde dosya olarak saklanmaktadır. Veri tabanında veya DataStore’da dosyalar ‘attachment’ olarak tutulmamaktadır. Bu sayede dosyaların saklanması dosya sunucusu üzerinde olmaktadır.

Medya dosyalarının, sunucuda dosya olarak tutulması, sizin bu dosyaları ArcGIS Pro veya bir web map içerisinden görüntülenmesine engel olmayacaktır.

ArcGIS Survey123 içerisinden eklenen medya dosyaları otomatik olarak, hiçbir müdahale edilmeksizin istenilen dosya sunucusundaki belirlemiş olduğunuz bir dizin içerisine gönderilir. Bu işlem sonrasında Survey123 içerisindeki medya bilgisi silinerek, veri tabanın daha az kullanılması sağlanmış olunur.

Anket cevapları gönderimi yapıldığında ArcGIS Portal’da bir web map içerisinde kullanımı da sağlanmıştır. Medya dosyalarınız bir sunucuda bulunmasına karşın, web map içerisinde görüntülenebilmektedir. Aşağıdaki örnekte ilk gösterimi yapılan kayıta ait medya dosyası veri tabanında tutulduğundan ‘attachment’ bilgisi görülmektedir. Ama dosya sunucusuna aktardığımız kayıtlarda ise ‘attachment’ bilgisi bulunmamaktadır yani medya dosyaları veri tabanında değildir.

Hizmetimiz hakkında daha detaylı bilgi için Esri Türkiye Profesyonel Hizmetler birimi ile irtibata geçiniz.

Esri Türkiye 2021

AEC Web Uygulamaları Serisi – 2

AEC firmaları, projeler yoluyla sonuçları müşterilere ulaştırır. Bu bağlamda projeler ile ilgili ilerleyişi takip edebilme, öncesi ve sonrası arasındaki farkı sunabilme, projenin sağlayacağı faydanın aktarılabilmesi gibi süreçler çok önemlidir.

Daha önceki AEC Web Uygulamaları Serisi – 1 yazımda oluşturduğum 2 adet örnek uygulamayı incelemiştik. Bu uygulamalar, 3D Gelişim Alanı – Halk Katılımı ve Bina Keşif Uygulamasıydı. Bu uygulamaların ikisinde de BIM verilerinin gösterimi ve bazı ek fonksiyonlar ile kullanıcıların bu veriler ile etkileşim içinde olabileceği senaryolar oluşturmuştuk. BIM içeriklerinin gösterimine ek olarak bu fonksiyonların uygulamalar içinde konumlandırılması kullanıcıların yanlızca BIM verilerini incelemesini değil bu uygulamalar ile etkileşim kurmalarını sağlamaktadır. Örneğin bir önceki blog yazımdaki 3D Gelişim Alanı – Halk Katılımı uygulamasını ele alalım. Yeni inşa edilecek bir alandaki değişikleri halka üç boyutlu olarak sunmak, kullanıcı açısından bakıldığında yetersizdir. Fakat yeni inşa edilecek alanla ilgili değişiklikleri sunmanın yanı sıra bu değişikliklerin insanlar için uygun olup olmadığı ile ilgili bilgiyi de bir anket ile konum tabanlı olarak toplayabiliriz.

Bu blog yazısında da daha önce oluşturmuş olduğum iki adet örnek uygulamayı inceleyeceğiz. Bu uygulamalar inşaat ve proje yönetim süreçlerinde kullanılabilecek, tamamen örnek verilerden oluşturduğum uygulamalar.

*Uygulama geliştirme arayüzü olarak ArcGIS Experience Builder’ı kullandım. Buna ek olarak uygulamalara fonksiyon katmaları için ArcGIS Survey 123, ArcGIS Dashboards, ArcGIS Web AppBuilder gibi uygulamalar da kullanıldı.

Örnek Uygulamalar

İnşaat Yönetim Uygulaması

Bu uygulamayı bir senaryo üzerinde maddeler halinde inceleyelim. Örneğin mevcutta devam eden bir inşaat projesi bulunuyor ve yönetici bu proje üzerinde;

 • İnşaat genel ilerleme durumunu
 • Süreçlerle ilgili ilerleme durumunu, örneğin tüm binadaki kaba sıva henüz %60
 • Katlar ile ilgili ilerleme, hangi katta şuan hangi çalışma yapılıyor
 • Odalar ile ilgili ilerleme, hangi odada mevcutta kim ne iş yapıyor
 • Maliyet ile ilgili dökümler, ekipman için ne kadar harcanmış veya işçiler için ne kadar para harcanmış
 • Ekipmanlar ile ilgili güncellemeler, örneğin hangi iş makinası ne durumda

gibi süreçleri yönetici takip edebilsin.İlk olarak uygulamanın anasayfa görünümünü tasarlayalım. Anasayfa’da proje ile ilgili bilgiler, 3D model, katlar arasında geçiş yapılabilecek bir kat aracı, maliyet ile ilgili bilgiler, ilerleme ile ilgili bilgiler olsun.

İnşaat Yönetim Uygulaması Anasayfası

Anasayfa tasarımını tamamladıktan sonra iç kısımda bulunacak sayfaları tasarlayabiliriz. İnşaat yönetim uygulamasında iç kısımlarda oda bazında ilerlemenin görüntülenmesi ve hangi odada kimin çalıştığı gibi özellikleri konumlandırabiliriz.

İnşaat Yönetim Uygulaması Oda Bazında İlerleme ve Hangi Odada Kimin Çalıştığının Gösterimi

Odalar kısmında hangi odada hangi işlemin yapıldığını görüntüleyebilmekteyiz. Örneğin yukarıdaki görselde Laboratory 1 odasında duvarların örülmesi işlemi devam etmekte. Kaba sıva, ince sıva ve duvarların boyanması işlemlerinin henüz başlamadığını görüntüleyebilmekteyiz. Bu ekranda ek olarak kimin çalıştığını görüntüleyebileceğimiz bir açılır pencereyi de konumlandırabiliriz.

Hangi Odada Şuan Kimlerin Aktif Olarak Çalıştığının Gösterimi

Oda bazında çalışanların gösterimi, ilerleyişin takip edilmesi ve çalışanların şuanda ne işi yaptığının görüntülenmesi uygulamaya eklenebilecek önemli bir özelliktir. Uygulamanın yönetici tarafına isterlere göre çok fazla fonksiyon eklenebilir.

Sonraki aşamada ise asıl önemli nokta bu verilerin güncellenmesi, çünkü anasayfada bulunan maliyet dökümü, inşaat ile ilgili ilerleme, odalar ile ilgili bilgiler aslında bir veri tabanı üzerinden yönetilmektedir. Şimdi ise sahada bu güncellemeleri yapacak kişi için gerekli olan uygulamayı tasarlayalım. Bu uygulama birden fazla kişi için veri girişi yapılacak şekilde tasarlanabilir. Örneğin bir kişi odalarda kimlerin çalıştığını güncelleyebilmesi gerekirken diğer bir çalışan inşaat için gerekli olan kumun fişini ve fiyatını maliyet kısmına ekleyebilir. Veri tabanında yapılan güncellemeler kimin o veriyi oluşturduğunu ve güncellediğini de tuttuğu için karmaşıklığı da ortadan kaldıracaktır.

İnşaat Takip Uygulaması Veri Giriş Ekranı

Örneğin operatör sahadan oda ile ilgili duvarların örülmesi işlemini tamamlandıya çekerek kaba sıva çalışmasının başladığını açılır menüler ile veri tabanına girebilmektedir. İnşaat yönetim ekranında yönetici bu güncellemeyi direkt olarak  görüntüleyebilmektedir, çünkü tüm süreç aynı veri üzerinden ilerlemektedir. Aynı şekilde anasayfa da bulunan maliyet dökümü kısmında başka bir operatör alınan bir hizmeti veya materyali aynı bu ekran üzerinden girebilmektedir.

Çalışmaya ait video kaydı için buraya tıklayabilirsiniz.

Proje Takip Uygulaması

Bu örnek uygulamada devam eden bütün projeleri görüntüleyebilmek, projeden kimin sorumlu olduğu, kaç kişinin o projede çalıştığı, ilerlemeleri, maliyetleri inceleyebilmek için tasarlayalım. Bir önceki uygulamada olduğu gibi tasarım süreçlerinde kendi marka yüzümüzü yansıtabilir özgür bir tasarım gerçekleştirebiliriz.

Bu örnekte bir giriş sayfası tasarlayalım. Giriş sayfasında devam eden projelerin ve tamamlanan projelerin sayısını görebileceği şekilde tasarlayalım. Anasayfanın üst kısmına ise kullanıcının sayfalar arasında gezinme yapabileceği bir menü tasarımı yapalım.

Proje Takip Uygulaması Anasayfa

Bu web uygulamasının iç kısımdaki sayfalarında projeler ile ilgili detayların görebileceği şekilde tasarlayalım. Örneğin mevcutta devam eden projelerin 3D olarak görüntüleyeceği için projeye ait 3D modeli projeye ait ilerlemeyi, maliyeti ve çalışanları anasayfaya ekleyelim.

Proje Takip Uygulaması / Devam Eden Projeler

ArcGIS Online ve ArcGIS Enterprise ortamlarında Revit modellerini üç boyutlu olarak paylaşarak bu uygulamaları sizler de oluşturabilirsiniz. Bu blog serisinde BIM-GIS entegrasyonunu etkin bir şekilde kullanımı ile ilgili örnekleri kapsayan blog yazılarına yeni uygulamalar ile devam edeceğiz.

Esri Türkiye 2021

ArcGIS Survey123 Akıllı Kamera: Makine Öğrenimi ile Veri Toplama

Makine öğrenimi ile saha çalışması iş akışlarınızı geliştirebilirsiniz. Mobil cihazınızda ArcGIS Survey123 akıllı kamera yeteneğini kullanarak  sahadayken ve ağ bağlantınız olmadığı durumlarda bile görüntü sınıflandırma modelini kullanabilirsiniz.

Bir Learn ArcGIS dersi olan Trafik İşaretlerini Tanımlamak için Bir Model Eğitme, sahada kullanmak için bir görüntü sınıflandırma modelinin nasıl oluşturulacağını ve kullanılacağını gösterir.

İlk olarak, ArcGIS Survey123 kullanılarak çekilmiş temsili eğitim görüntüleri koleksiyonu elde edilecektir. Ardından, ArcGIS Notebooks ile bir modeli eğitmek için görüntüler kullanılacaktır. Gerekli model dosyaları oluşturulduktan sonra bunlar, modelin tahminlerini test etmek ve form görüntülerini sınıflandırmak için ArcGIS Survey123 Akıllı Kamera ile birlikte kullanılacaktır.

Bir görüntü sınıflandırma modeli oluşturmak için, modelin tanıması gereken her bir detay sınıfını tanımlayan geniş bir görüntü koleksiyonuna ihtiyaç vardır. İki sınıf tanımlanacaktır:

 1. Dur İşaretleri
 2. Hız İşaretleri

Trafik işaretleri için her sınıftan yaklaşık 200 görüntü olmalıdır. Her görüntünün benzersiz bir trafik işareti olması gerekmez, ancak bunların en az yüzde 20’si benzersiz olmalıdır. Aynı işaretin birden fazla fotoğrafı (farklı aydınlatma, açı ve nesneye uzaklık ile) kabul edilebilir. Çeşitli aydınlatma, açı ve nesne fotoğraflarına olan mesafe modeli geliştirir, bu da daha iyi doğruluk, daha yüksek güven ve tahminin kabulü ile sonuçlanır.

İlk olarak, ArcGIS Survey123 Connect’i kullanarak bir görüntünün işaret türünün girilebildiği bir form oluşturulacaktır.

“Trafik İşareti Görüntüsü” sorusu, form kullanıcılarının mobil cihazlarını kullanarak görüntü eklemelerine olanak tanıyan bir kamera düğmesi içerir. Model tarafından ArcGIS Survey123 akıllı kamera işlevi ile kullanılacak görüntüleri toplamak için bu form kullanılacaktır.

Böylece görüntü sınıflandırma modelini eğitmek için kullanılabilecek görüntüleri toplamak üzere bir form oluşturulmuş oldu.

Ardından, bir görüntü sınıflandırma modeli oluşturmak için ArcGIS Notebooks kullanılacaktır. Gelişmiş GPU yeteneğine sahip bir Notebook oluşturulacaktır.

Notebook başarıyla yürütüldüğünde, bir dosya paketi oluşturulur. Test formunuza dahil etmek için bu dosyalar indirilecektir.

Ardından, hız ve dur işaretlerini belirlemek için ArcGIS Survey123 Akıllı Kamera yeteneğini içeren bir forma görüntü sınıflandırma model dosyaları eklenecektir.

İlk olarak, ArcGIS Survey123 Connect’i kullanarak görüntüleri hız veya dur işaretleri olarak sınıflandıracak ve model dosyalarını kullanacak olan bir form oluşturulacaktır. ArcGIS Online’da SignImageClassificationModelTesting ögesi indirilir.

Not: ArcGIS Notebooks kullanarak model dosyaları oluşturulduysa, bunlar oluşturulan forma dahil edilecektir. Model dosyaları yoksa kullanım için örnek model dosyaları koleksiyonu indirilebilir.

İndirilen SignImageClassificationModelTesting ögesi ArcGIS Survey123 Connect ile açılır.

ArcGIS Survey123 Connect üzerinden oluşturulan formun dosyalarına gidilerek daha önce oluşturulan veya indirilen modeller eklenir.

Oluşturulan form artık aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • “Trafik İşareti Görüntüsü” sorusundaki kamera düğmesi, ArcGIS Survey123’deki normal kamera düğmesinden farklı görünmektedir. Bu, Akıllı Kamera yeteneğinin aktif olduğu anlamına gelmektedir. Çekilen fotoğrafın içeriğini yorumlamak için forma dahil edilen model kullanılacaktır.
 • “Trafik İşareti Türü” sorusu, akıllı kamerayı kullanırken algıladığı işaret türünü otomatik olarak kontrol edecektir.
 • “Doğru mu?” sorusu, kullanıcıların akıllı kameranın başarısını doğrulamasını sağlar.

 

ArcGIS uygulamaları ve güncellemeleriyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için blog sayfamızı takip edebilirsiniz.

 Esri Türkiye 2021

ArcGIS Survey123 Akıllı Çizim Yeteneği

Bu blog yazısında, formlarınızda akıllı çizimi nasıl yapılandırabileceğiniz adım adım anlatılacaktır. Akıllı Çizim (Smart Sketching) yeteneği, ArcGIS Survey123’ün 2.4 sürümünde tanıtılmıştır ve formunuza, kullanıcıların çizim yapabileceği soruları yerleştirmenize olanak tanır. Formunuzu nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak, kullanıcıların boş bir tuvalin, önceden tanımlanmış şemaların ve hatta fotoğrafların üzerine çizim yapmasına izin verebilirsiniz.

Çizim yapmanın kullanışlı olabileceği birden çok senaryo vardır:

 • Bir kullanıcı, denetimler gerçekleştirirken bir varlığın fotoğrafını çekebilir ve sorunları vurgulamak için üzerinde çizim yapabilir. Alternatif olarak, denetim yapan kişi, varlığı temsil eden bir şemanın üzerine açıklama ekleyebilir.
 • Bir trafik kazası raporu gönderirken, bir polis memuru, olaya karışan araçların konumlarını ve fren izlerini göstermek için ArcGIS Survey123’teki çizim yeteneklerini kullanabilir.
 • ArcGIS Survey123’teki serbest biçimli çizimler, çevrecilerin bir balinanın belirli özelliklerini/işaretlerini vurgulamasına izin verir ve bu da daha sonra farklı gözlem raporlarında örneği takip edebilmek için kullanılabilir.

Çizimler, açıklamalı görüntüler ve fotoğraflar, diğer ArcGIS araçlarından erişilebilmesi için bir coğrafi veri tabanı eki olarak ArcGIS Survey123 tarafından otomatik olarak kalıcı hale getirilir.

Temel Yetenekler: Çizim (Draw) ve Açıklama (Annotate) Görünümleri

Kendi anketinize çizim yetenekleri eklemek için, image (görüntü) türündeki anket sorularında draw (çizim) veya annotate (açıklama) görünümlerini kullanmanız gerekir. Yapmanız gereken ArcGIS Survey123 Connect’i kullanarak XLSFile’ınızda image türünde bir soru eklemeniz ve ardından appearance (görünüm) sütununun değerini draw veya annotate olarak ayarlamanızdır.

 

ArcGIS Survey123 Connect’te, “Advanced Template” kullanarak yeni bir form oluşturun ve aşağıdaki gibi bir soru ekleyin:

Şimdi çizim gerecini uygulamak için ArcGIS Survey123 Connect’teki Form Preview’i (form ön izlemesi) kullanabilirsiniz.

Draw görünümü, çizimleriniz için birden çok renk ve kalınlıkta kalemler kullanabileceğiniz tam ekran bir çizim paneli sağlar. Draw görünümü, son kullanıcıların beyaz bir tuval üzerine çizim yapmasını istediğinizde idealdir. Draw görünümü ile aşağıda listelenen yetenekleri yapabilirsiniz:

 • Düz bir çizgi çizerek bir ok ekleme
 • Ekrana dokunarak metin ekleme
 • Serbest çizim yoluyla herhangi bir forma şekil ekleme (Daireler ve dikdörtgenler sizin için otomatik olarak düzeltilmektedir)

Annotate görünümü, kullanıcının tuvalin arka planına bir fotoğraf ayarlamasına izin vermesi dışında draw görünümüne benzerdir. Kullanıcıların önce bir varlığın fotoğrafını çekmesini ve ardından üzerine çizim yapmasını beklediğinizde annotate görünümünü kullanabilirsiniz. Draw görünümünde bulunan aynı çizim araçları, annotate görünüm için de mevcuttur.

Gelişmiş Yetenekler: Varsayılan (Default) ve Hesaplama (Calculation) Yeteneklerini Kullanma

Boş bir tuvalle başlamak yerine, kullanıcılara çizim panelinde özel bir arka plan görüntüsü sunacak şekilde formunuzu yapılandırabilirsiniz. Görüntünüze referans vermeden önce, onu form dizininizin media klasörüne kopyalamanız gerekir. ArcGIS Survey123 Connect’te formunuzun ön izlemesine bakarken “Open survey content folder” düğmesine tıklayın.

Formunuzun klasörü açıldığında, media dizinini arayın ve tüm görüntülerinizi media klasörüne kopyalayın. Riske girmemek için görüntüleri yalnızca .png veya .jpg biçiminde kopyalamanız önerilmektedir. Görsellerin boyutlarına dikkat etmelisiniz. Telefonlarda ve tabletlerde iyi görünecek kadar büyük görseller istiyor olabilirsiniz ancak boyutlarını mümkün olduğunca küçültmeye çalışmalısınız, aksi takdirde formunuzun cihazlara ilk indirilmesi normalden daha uzun sürecektir.

Çoğu tablet ve telefon, 1920×1080 pikselden daha küçük görüntülerde oldukça iyi sonuç verir.

Artık görüntüleriniz medya klasöründe olduğuna göre formunuzu aşağıdaki gibi yapılandırabilirsiniz:

 • Default (Varsayılan): Çizim panelinde her zaman aynı arka plan görüntüsünü kullanmak istiyorsanız default sütununu kullanarak görüntünüzü seçebilirsiniz. Dosyanızın adını tırnak içine almanıza gerek yoktur, ancak hem adı hem de dosya uzantısını eklediğinizden emin olmalısınız.  Aşağıdaki örnekte “pilon.direk.png” görüntüsü, draw gereci için her zaman arka plan olarak kullanılacaktır.

 • Calculation (Hesaplama): Formunuzda önceki yanıtlara göre arka plan görüntüsünü dinamik olarak değiştirmek istiyorsanız, calculation sütununu kullanabilirsiniz. Bunun için tipik bir senaryo örneği kullanıcılara bir seçim sorusu sunmanız ve ardından arka planı kullanıcı seçimine göre değiştirmenizdir. Örneğin, önce kullanıcının denetlenmekte olan direk denetim türünü seçmesine izin verdiğinizi varsayalım. Çizim paneli arka planı, türe bağlı olarak değişecektir.

Aşağıda listelenen adımları takip edebilirsiniz:

 • Tüm görüntülerinizin media klasöründe olduğundan emin olmalısınız. İşinizi kolaylaştırmak için tüm görüntülerin formatlarının aynı olduğundan (.png veya .jpg) emin olmalısınız.
 • Choices” çalışma sayfasında, listenizdeki seçimler için name sütununun değerinin media klasöründeki görüntülerin adıyla eşleştiği bir liste oluşturun.
 • Draw veya annotate türündeki sorunuzun calculation sütunundaki ifadeyi şu şekilde ayarlayın:

concat(${ChoiceQuestion},’.png’)

Yukarıdaki örnekte, seçim sorunuzun ChoiceQuestion adlı bir select_one tipi soru olduğunu varsayılmaktadır. Ayrıca görüntülerinizin .png formatında olduğunu varsayılmaktadır. “concat()” fonksiyonunun tüm yaptığının, select_one sorunuzdaki seçili seçeneğin değerini .png uzantısıyla birleştirmektir.

Transmission Tower Inspection” örneği, ArcGIS Survey123 Connect’teki Community kategorisi altında mevcuttur:

 • Arcgıs Survey123 Connect’te oturum açın.
 • New Survey” butonuna tıklayın.
 • Community” kategorisini seçin ve ardından “Transmission Tower Inspection” örneğini seçin.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 • Tüm çizimler, ArcGIS’e gönderildikten sonra coğrafi veri tabanı ekleri olarak kaydedilecektir. Bu, gönderilen bir detayla ilişkili çizimlere her zaman kolayca erişebileceğiniz anlamına gelir.
 • Çizim panelinin arka planını önceden tanımlamak için default veya calculation sütunlarını kullanıyorsanız XLSForm’unuzdaki büyük harf kullanımının tam olarak dosya adlarındaki gibi olduğundan emin olarak görüntülere bakmalısınız.
 • Kullanıcı taslağı oluşturduğunda, formda taslağın bir ön izlemesi sunulacaktır. Bu noktada kullanıcının görüntünün adını değiştirebileceğini unutmamalısınız.
 • WebForm’da draw ve annotate ile ilgili default ve calculation için destek yoktur. Yalnızca ArcGIS Survey123 mobil uygulaması, default ve calculation özelliklerini dikkate alacaktır.
 • Mevcut detayları düzenlemek için inbox’ı (Gelen Kutusu) kullanıyorsanız, 2.4’ten itibaren Gelen Kutusu’nun hiçbir türdeki görüntüyü (imzalar, fotoğraflar, çizimler veya açıklamalı görüntüler) desteklemediğini unutmamalısınız.
 • Galerinizden veya kameranızdan bir fotoğrafı draw ve annotate gereçlerine getirirseniz, görüntünüzdeki EXIF ​​verileri ArcGIS’e gönderildikten sonra çıkarılır ve kaybolur.

ArcGIS uygulamaları ve güncellemeleriyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için blog sayfamızı takip edebilirsiniz.

 Esri Türkiye 2021

Webhooks – Biz size dönüş yaparız

Webhooks ile ArcGIS Enterprise üzerinde yapmış olduğunuz faaliyetleri başka uygulama, sunucu vb bildirerek interaktif entegrasyonlar sağlayabilirsiniz. Portal üzerinde gerçekleştirmiş olduğunuz oluşturma, yönetme ve konfigure etme işlemlerini webhooks ile tetikleyerek başka bir sunucuya istekler gönderebilirsiniz. Ufak bir örnek vermek gerekecek olursa, bir katmana veri girişi olduğu zaman bu veri girişini bir uygulamaya veya kendinizin geliştirmiş olduğu uygulamaya bildiri yapabilirsiniz. Bu şekilde aktivite odaklı iş akışlarınızı otomatikleştirebilirsiniz.  Webhooks özelliğinin ArcGIS Enterprise 10.7 ile kullanıma sunulduğunu hatırlatmakta fayda var.

Webhooks için bilmeniz gereken temel terimler;
Trigger Event (Tetkileyici olay): Webhook tetiklemek için ayarladığınız işlem. Örneğin, webhook’unuzu kuruluşunuzda belirli bir grup güncellendiğinde veya bir öge paylaşıldığında tetiklenecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bir webhook’un birden fazla tetikleme olayı olabilir.

Payload (Yük): Belirtilen etkinlik gerçekleştikten sonra webhook tarafından gönderilen tetikleyici etkinlik verileri.

Payload URL: Payload verisinin gönderildiği url adresidir. Yükünüzün nereye teslim edileceği konusunda tüm kontrole sahipsiniz. Microsoft Flow , Zapier , Integromat vb. birçok web servislerden birini kullanabilirsiniz . Bu servisler , otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmanıza ve Outlook, Slack, Power BI ve çok daha fazlası gibi birçok farklı uygulamayla yerleşik olarak gelmesine olanak tanır. Örneğin, organizasyona yeni bir öge eklendiğinde bir e-posta veya Slack mesajı gönderen bir iş akışı oluşturmak için Zapier’i kullanabilirsiniz .

Desteklenen Tetikleyiciler

Ögelere Bağlı Tetikleyiciler;

Portal üzerinde yapmış olduğunuz nesne ekleme çıkarma, veri ekleme vb. işlemler için aşağıdaki tetikleyiciler kullanılır.

Olaylar URL
Tüm ögeler için tüm tetikleyici olaylar /items
Portala bir öge eklenir /items/add
Herhangi bir öge silinir /items/delete
Herhangi bir öge güncellenir /items/update
Herhangi bir öge taşınır veya mülkiyeti değişir /items/move
Herhangi bir öge yayınlandı /items/publish
Herhangi bir öge paylaşılır /items/share
Herhangi bir öge paylaşılmamış /items/unshare
Herhangi bir ögenin sahipliği yeniden atandı /items/reassign
Belirli bir öge için tüm tetikleyici olaylar /items/<itemID>
Belirli bir öge silinir /items/<itemID>/delete
Belirli bir ögenin özellikleri güncellenir /items/<itemID>/update
Belirli bir ögenin sahipliği değiştirilir veya öge taşınır /items/<itemID>/move
Belirli bir öge yayınlandı /items/<itemID>/publish
Belirli bir öge paylaşılıyor /items/<itemID>/share
Belirli bir öge paylaşılmamış /items/<itemID>/unshare
Belirli bir ögenin yetki ataması yapılır /items/<itemID>/reassign

 

Gruplara Bağlı Tetikleyiciler;

Grup ayarlarında yapılan değişikliler için aşağıdaki tetikleyiciler kullanılır.

Olaylar URL
Tüm gruplar için tüm tetikleyici olaylar /groups
Bir grup eklendi /groups/add
Herhangi bir grup güncellenir /groups/update
Herhangi bir grup silinir /groups/delete
Silme Koruması herhangi bir grup için etkindir /groups/protect
Silme Koruması herhangi bir grup için devre dışı bırakılır /groups/unprotect
Herhangi bir gruba bir kullanıcı davet edildi /groups/invite
Herhangi bir gruba bir kullanıcı eklenir /groups/addUsers
Herhangi bir gruptan bir kullanıcı çıkarılır /groups/removeUsers
Herhangi bir grupta bir kullanıcının rolü güncellenir /groups/updateUsers
Herhangi bir grubun sahipliği yeniden atandı /groups/reassign
Belirli bir grup için tüm tetikleyici olaylar /groups/<groupID>
Belirli bir grup güncellenir /groups/<groupID>/update
Belirli bir grup silinir /groups/<groupID>/delete
Silme Koruması belirli bir grup için etkinleştirildi /groups/<groupID>/protect
Silme Koruması belirli bir grup için devre dışı bırakıldı /groups/<groupID>/unprotect
Bir kullanıcı belirli bir gruba davet edildi /groups/<groupID>/invite
Belirli bir gruba bir kullanıcı eklenir /groups/<groupID>/addUsers
Bir kullanıcı belirli bir gruptan çıkarılır /groups/<groupID>/removeUsers
Bir kullanıcının rolü belirli bir grupta güncellenir /groups/<groupID>/updateUsers
Belirli bir grubun sahipliği yeniden atandı /groups/<groupID>/reassign

 

Kullanıcılara Bağlı Tetikleyiciler;

Kullanıcılarla ilişkili bir değişiklik olması durumunda aşağıdaki tetikleyiciler kullanılır.

Olaylar URL
Portaldaki tüm kullanıcılar için tüm tetikleyici olaylar /users
Kuruluşa bir kullanıcı eklendi /users/add
Portala herhangi bir kullanıcı giriş yaptı /users/signIn
Herhangi bir kullanıcı portaldan çıkış yaptı /users/singOut
Herhangi bir kullanıcı silinir /users/delete
Herhangi bir kullanıcının profili güncellenir /users/update
Herhangi bir kullanıcının hesabı devre dışı bırakılır /users/disable
Herhangi bir kullanıcının hesabı etkinleştirildi /users/enable
Herhangi bir kullanıcıya yeni bir rol atandı /users/updateUserRole
Herhangi bir kullanıcıya yeni bir kullanıcı türü atandı /users/updateUserLicenseType
Belirli bir kullanıcıyla ilişkili tüm tetikleyici olaylar /users/<username>
Portalda belirli bir kullanıcı oturum açtı /users/<username>/signIn
Portalda belirli bir kullanıcı oturumu kapatıldı /users/<username>/signOut
Belirli bir kullanıcı silinir /users/<username>/delete
Belirli bir kullanıcının profili güncellenir /users/<username>/update
Belirli bir kullanıcının hesabı devre dışı bırakılır /users/<username>/disable
Belirli bir kullanıcının hesabı etkinleştirildi /users/<username>/enable
Belirli bir kullanıcıya yeni bir rol atandı /users/<username>/updateUserRole
Belirli bir kullanıcıya yeni bir kullanıcı türü atandı /users/<username>/updateUserLicenseType

 

Rollere Bağlı Tetikleyiciler;

Organizasyon üzerinde rollerde bir değişiklik yapılması durumunda aşağıdaki tetikleyiciler kullanılabilir.

Olaylar URL
Portaldaki tüm roller için tüm tetikleyici olaylar /roles
Yeni bir rol oluşturulur /roles/add
Mevcut bir rol güncellenir /roles/updated
Mevcut bir rol silinir /roles/delete

 

Payload için Kullanılacak Parametreler

Payload verisi json formatında olup aşağıdaki parametreleri içerebilmektedir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
webhookName string Payload ileten webhook adı.
webhookId string Payload ileten webhook kimliği.
portalURL string Webhook’un kayıtlı olduğu portalın URL’si.
when timestamp Payload teslim edildiği zaman.
username string Etkinliği tetikleyen kullanıcı.
userId string Etkinliği tetikleyen kullanıcının kimliği.
when timestamp Olayın meydana geldiği saat.
operation string Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen işlem:

 • add
 • addUsers
 • delete
 • disable
 • enable
 • invite
 • move
 • protect
 • publish
 • removeUsers
 • share
 • unprotect
 • unshare
 • update
 • updateUsers
source string İşlemin gerçekleştirildiği öge türü. Bu türler item, group ve user olabilir.
id string İşlemin gerçekleştirildiği kaynak ögenin id verisi
properties object Ek özellikler

 • sharedToGroups — Item paylaşıldığında (groupID, Organization, or Everyone)
 • unsharedFromGroups — Item paylaşımdan kaldırıldığında (groupID, Organization, or Everyone)
 • removeUserNames — Bir gruptan kaldırılan kullanıcıların kullanıcı adları
 • updateUserNames — Grup rolleri güncellenen kullanıcıların kullanıcı adları
 • invitedUserNames — Gruba davet edilen kullanıcıların kullanıcı adları
 • addedUserNames — Gruba eklenen kullanıcıların kullanıcı adları
 • userRoleUpdatedTo — Kullanıcıların atandığı yeni rol
 • reassignedTo — Yeni bir kullanıcıya item veya grup ataması yapıldığında
 • userLicenseTypeUpdatedTo — Bir kullanıcının atandığı yeni kullanıcı türü
 • name — Oluşturulan, silinen veya güncellenen rolün adı

 

Özel çözümler ve profesyonel destek için Esri Türkiye Profesyonel Hizmet birimi ile iletişim kurabilirsiniz.