BANKACILIK SEKTÖRÜNDE CBS ÇÖZÜMLERİ

Bankacılık sektöründe CBS çözümleri son birkaç yılda daha fazla ilgi çekici hale gelmiştir. Bankalar ellerinde bulunan veriler ile birçok farklı analiz yapabilmektedir. Bu analizler sonucunda çıkan sonuçlar doğrudan bankaların karında artışa katkı sağlayıp maliyetlerini azaltmaktadır.

Esri Türkiye olarak sunduğumuz CBS çözümlerimiz ile bankaların, ihtiyaç duydukları analizler hakkında derinlemesine bilgi almalarına, karmaşık soruları cevaplamalarına, hızlı karar vermelerine ve kararlarını güçlendirmelerine yardımcı oluyoruz.

Bankacılık sektöründe CBS çözümlerine baktığımızda bazı çözümlerin öne çıktığını görmekteyiz.

  1. Yer Seçimi Analizleri: Yeni şube açılması ya da kapanmasında, şube birleştirmelerinin yapılmasında ve ATM yerlerinin belirlenmesinde yer seçimi analizleri yapabilirsiniz. Yer seçimi analizine birçok farklı değişken de dahil edilebilirsiniz. Mevcut müşterilerin konumları, potansiyel müşterilerin konumları, rakip bankalar, rakip ATM’ler ya da AVM, okul gibi poi verileri analizlere dahil edilerek en uygun yer seçimi yapılabilirsiniz.
  2. Müşteri Segmentasyonu: Veriler ile müşterilerin adresine, yaşına, eğitim durumuna harcama alışkanlığına, gelir düzeyine, işlem yaptığı kanala ya da istenilen kriterlerin yanı sıra ev veya iş adresleri, harcama yaptıkları konumlar gibi mekansal verilere göre de segmentasyonunuzu zenginleştirebilirsiniz.  Bu müşteriler özelinde analizler yapılıp raporlayabilir, ürün sahipliklerini artırılabilirsiniz.
  3. Müşterilere Özel Kampanyalar: İlgi alanımız olsun olmasın birçok kampanya hakkında SMS bildirimlerini sıklıkla almaktayız. İlgimizi çekmeyen kampanyalar ağırlıklı olarak geldiği için belki de ilgileneceğimiz kampanyaları da bu nedenle gözden kaçırmaktayız. Bu gibi durumlarda müşterilerin yaşam analizleri yapılarak daha sıklıkla vakit geçirdiği yerleri belirleyebilir (ev, iş, avm vb.) sonrasında müşterinin ilgisini çekebilecek kampanya bildirimleri gönderilebilirsiniz. Bununla birlikte müşterilerin hem kart kullanımları hem de posların daha aktif kullanımı sağlayabilirsiniz.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz yer seçimi analizleri, müşteri segmentasyonu, müşterilere özel kampanyaların yanı sıra daha birçok alanda Esri Türkiye’nin CBS çözümlerinden faydalanabilirsiniz. Büyük ve Canlı veri ile hızlı bir şekilde çalışan lisanslarımız sayesinde anlık olarak müşteri bakiye takibi yapabilir, ayrıca üst yönetime, birimlere, bölgelere hatta şubelere özel anlık değişimlerin takibinin yapılacağı yönetici panelleri oluşturulabilirsiniz. Bunların yanı sıra birimlerin bölgeler ile hızlı bir şekilde raporlar paylaşmasını sağlayabilir, tüm bunları harita üzerinde görüntüleyebilir ve hızlı sonuçlar elde edilebilirsiniz.

Detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Versiyonlama: Branch Versioning

Çok kullanıcılı düzenleme senaryolarında, versiyonlar, her bir düzenleyiciye verilerin benzersiz, izole görünümünü sağlayarak, düzenleyicilerin kilitleme yapmadan veya verileri çoğaltmadan aynı anda aynı verilerle çalışmasına olanak tanır.

Branch Versioning İş Akışına Genel Bakış

Versiyonlama, düzenleyicilerin kendi coğrafi veri tabanı versiyonları içinde ve birden çok düzenleme oturumunda izole çalışmasına izin vererek uzun işlemleri kolaylaştırır. Bir düzenleyici düzenleme koleksiyonunu bitirdiğinde, değişikliklerini kendi versiyonunun oluşturulduğu üst (parent) versiyona geri birleştirebilir. Bir coğrafi veri tabanındaki tüm versiyonların orijinal üst ögesi, Default versiyon olarak adlandırılır.

ArcGIS’te Traditional Versioning ve Branch Versioning olmak üzere versiyonlamanın iki türü vardır. Traditional Versioning, ArcGIS Desktop tarafında kullanılmaya başlanan, ArcGIS Pro üzerinde de desteklenmeye devam eden veri tabanı yönetim yeteneğidir.  ArcGIS Pro ile birlikte versiyonlamaya “Branch Versioning” eklenmiştir.

Branch Versioning, web detay katmanları aracılığıyla çok kullanıcılı düzenleme iş akışlarına ve uzun işlem senaryolarına izin vermek için servis tabanlı bir mimari kullanan ve ArcGIS Enterprise Web CBS modeli ile çalışan bir versiyonlama türüdür. Bir veritabanı bağlantısına bağlı olmak yerine servis tabanlı bir mimariden yararlanan çok kullanıcılı düzenleme için yeni bir platformdur.

Branch Versioning, iş akışı yönetimini geliştirirken Traditional Versioning’in köklü yeteneklerine dayanır. Düzenleme ve versiyon yönetimi dahil tüm işlemler, ArcGIS Enterprise portal ortamı aracılığıyla gerçekleştirilir. VMS olarak adlandırılan Versiyon Yönetim Servisi yeteneği sayesinde, versiyon yönetim görevleri artık servisler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Branch Versioning temel iş akışı, versiyon yönetimi yeteneğine sahip bir detay servisinden yararlanır.

Branch Versioning, detay servisleri modeline dayanır. Web tabanlı entegrasyon, web’e erişebileceğiniz her yerden versiyonlara erişmenin ve düzenlemeler yapmanın avantajlarını sağlar:

  • İş birliği daha basittir ve web CBS uygulamaları aracılığıyla daha verimli erişimi destekler.
  • Bir versiyonda yapılan düzenlemeler, web haritalama uygulamalarınızın arkasındaki verileri güncelleyerek etkin detay katmanlarına gönderilebilir.
  • Güçlü bir güvenlik modelini desteklemek için kuruluşunuzun güvenlik yapısı ile birlikte ArcGIS Enterprise aracılığıyla sağlanan servis odaklı mimariden yararlanır.
  • Ölçeklenebilirlik, servis odaklı mimari aracılığıyla daha kolay hale getirilerek, talepler ve kullanım büyüdükçe versiyon oluşturma işlemlerinin ölçeklenmesine olanak tanır.

Bu web tabanlı yeteneklere ek olarak, otomasyon ve uygulama erişiminin birçok avantajı vardır. ArcGIS Enterprise portal üzerinden yayınlanan ve versiyonlanan veriler, düzenlemelerin akıllı telefonlardan, web uygulamalarından, üçüncü taraf uygulamalardan ve hatta REST API kullanılarak otomatikleştirilmiş komut dosyalarından yapılmasına olanak tanır.

ArcGIS Enterprise Web CBS Modeli

Branch Versioning, performans ve kullanım kolaylığı için optimize edilmiştir.

Branch Versioning, Traditional Versioning yönetimiyle ilgili zorlukları çözmeyi ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bunu mümkün kılan birkaç temel özellik vardır:

  • Branch Versioning, düzenlemeleri sıkıştırılması gerekmeyen tek bir tabloda arşivleyen zamansal bir modele dayalıdır. Bu model ile artık ek bir sınıf oluşturmadan arşivlemenin tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Her düzenleme işlemi arka planda tutulur ve düzenlemelerinizin geçmişinin (silme işlemleri dahil) kaydedilmesi sağlanır. Bu yetenek, bir düzenleme oturumu boyunca geri alma/yineleme yeteneği sağlar.
  • Yönetim artık daha basitleştirilmiştir. Temel yapı, versiyon yönetimini büyük ölçüde iyileştiren düz dallı bir yapıyı takip eder. Grandchild (torun) versiyonlarına izin verilmez ve Default versiyon her zaman üst ögedir.

Özetle Branch Versioning, çok kullanıcılı düzenleme iş akışlarınızı daha basit ve daha sağlam hale getirmek için tasarlanmıştır. Web CBS ile entegrasyon yoluyla sunulan yetenekler erişimi genişletir, veri paylaşımını daha kolay, daha güvenilir hale getirir ve web uygulamalarında veri gerçekliğini sağlamaya yardımcı olur.

ArcGIS uygulamaları ve güncellemeleriyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için blog sayfamızı takip edebilirsiniz.

 Esri Türkiye 2020