Esri Land Cover Map ile Tanışın

Bu yazımızda Esri tarafından herkese açık olarak paylaşılan küresel arazi örtüsü haritasını yakından inceleyeceğiz. Geçtiğimiz aylarda Esri, ArcGIS Living Atlas’ın bileşeni olarak yeni bir yüksek çözünürlüklü küresel arazi örtüsü haritası yayınladığını duyurdu. Avrupa Uzay Ajansı (ESA)’nın Sentinel-2 görüntüleri kullanılarak oluşturulan Esri 2020 Land Cover haritası, Impact Observatory ve Microsoft AI for Earth ortaklığı ile yeni bir makine öğrenimi iş akışı kullanılarak geliştirildi.

En Güncel ve En Kapsamlı Küresel Görüntü Haritası

Esri tarafından sunulan 2020 Land Cover Land Use (2020 Arazi Kullanım / Arazi Örtüsü) haritası, kapsam, güncellik ve detay seviyesi bakımından bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle, iklim değişikliği, sürdürülebilir arazi ve kaynak yönetimi gibi küresel ölçekteki sorunların araştırılması için önemli kaynaklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

10-metre çözünürlüklü bu küresel harita sayesinde belirli bir alanın karakteristik özelliklerini tanımlayabilir ve;

  • Alanın bir arazi olup olmadığı ya da ağaçlar veya suyla kaplı bir bölgeye karşılık gelip gelmediği,
  • Alanda herhangi bir bina veya diğer altyapıların bulunup bulunmadığı veya
  • Bu alanın zaman içerisinde nasıl değişim gösterdiği gibi soruların cevaplarını araştırabilirsiniz.

 

Görseldeki arazi örtüsü haritasında, ekili alanlar Yeni Zelanda’daki Egmont Ulusal Parkı’nın dairesel sınırına kadar uzanmaktadır.

Günümüzde yüksek çözünürlüklü, açık, karşılaştırılabilir ve güncel arazi kullanım haritaları, yukarıda örneklendirdiğimiz gibi birçok sorunun çözümü için çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır ve dünya yüzeyinin yönetilebilir sayıda kategorilere ayrılarak sınıflandırılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, kısıtlı kaynakların tanımlanması ve daha iyi yönetilmesi için bilinçli kararlar alabilmek adına özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin karar vericileri için kritik bir role sahiptir.

Dünya yüzeyinin bu şekilde haritalandırılması, arazi kullanım planlaması, hidrolojik modelleme ve kaynak yönetimi planlamasına yardımcı olacaktır. Bu gibi çalışmalara kaynak sağlayan ulusal kurum ve kuruluşlar, bir ülkedeki veya şehirdeki eğilimleri tespit edebilmek için arazi örtüsü haritalarını altlık harita olarak kullanabilir ve arazi kullanım önceliklerinin tanımlanmasına yardımcı olabilirler.

 

Yapay Zeka Destekli Arazi Örtüsü Haritası

Geleneksel arazi örtüsü haritalarında genellikle veri toplama ve haritaların kullanıma hazır hale getirilmesi süreci birkaç seneye yayılmaktadır. Ancak arazi örtüsü haritalarında yapay zekadan (AI) yararlanılması, Esri Land Cover Map haritasının bir haftadan daha kısa sürede üretilmesini sağlamıştır.

Impact Observatory ve Microsoft işbirliği ile oluşturulan Esri 2020 Land Use Land Cover Map.

Esri 2020 Global Land Cover haritası, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Sentinel-2 uydu görüntüleri kullanılarak oluşturuldu. Harita için National Geographic Society tarafından geliştirilen, beş milyardan fazla etiketli görüntü pikselinden oluşan devasa bir eğitim veri kümesiyle çalışılmıştır. Bu veri kümesi üzerinde Impact Observatory tarafından özel bir makine yaklaşımı kullanılarak derin öğrenme arazi sınıflandırma modeli geliştirilmiştir ve küresel harita, bu modelin Sentinel-2 2020 sahne koleksiyonuna uygulanmasıyla (Microsoft Planetary Computer’da barındırılan 400.000’den fazla arazi kullanım / arazi örtüsü (LULC) gözlemlerine işlenerek) üretilmiştir.

Kullanılan veri seti, dünya üzerindeki 24.000’den fazla biyom bölgesinin beş kilometreye beş kilometrelik alanlarını içermektedir ve model ise, altı bantlı Sentinel-2 yüzey yansıtma verisi üzerinde çalıştırılmıştır:  mavi, yeşil, kırmızı, yakın kızılötesi ve iki – kısa dalga kızılötesi bant.

Sonuç olarak; Su Yüzeyleri (Water), Ormanlık Alanlar (Trees), Açık Yeşil Alanlar (Grass), Sulak Alanlar (Flooded Vegetation), Ekili Alanlar (Crops), Çalılık (Scrub/Shrub), Yapılı Alan (Built Area), Boş Alanlar (Bare Ground), Buzullar (Snow/Ice) ve Bulutlar – Sınıflandırılmamış (Clouds – Unclassified) olarak 10 sınıfa ayrılmıştır.

Haritanın son haline getirilmesi için, model yıl boyunca görüntülerin alınma tarihlerinde birden fazla çalıştırılmış ve elde edilen çıktılar 2020 temsili haritasında bir araya getirilmiştir.

Chicago ve çevresine ait haritada, bölgeye kentsel yapılaşmanın hakim olduğu ve asırlardır korunan Cook County Ormanı’nın şehrin kuzeyinden güneyine doğru yeşil bir bant şeklinde uzandığı görülmektedir.

Esri Land Use Land Cover haritasının, yeryüzündeki değişikliklerin tespiti ve özellikle insan faaliyetlerinin etkileriyle ilgili küresel arazi değişimini vurgulamak amacıyla her yıl güncellenecektir. Ayrıca Esri ve Impact Observatory, bu yeni arazi örtüsü modelini isteğe bağlı arazi örtüsü sınıflandırmaları yapılabilmesi için kullanıma sunmayı planlamaktadır. Böylece CBS kullanıcılarının kendi proje alanları için sıklıkla yeni arazi örtüsü haritaları oluşturması sağlanacaktır. Bu özel model, belirli bir ilgi alanındaki değişimin izlenmesi, neredeyse gerçek zamanlı çevre durumunun gözlemlenmesi veya uzun vadeli, mevsimsel farklılıkların tespiti gibi araştırma konularının yürütülmesine ve karar vericilerin ve afetle mücadele kuruluşlarının gerekli çalışmaları planlayabilmesine olanak sağlayacaktır.

Soldaki ESA’nın 300m çözünürlüklü haritasına, sağdaki ise Esri’nin 10m çözünürlüklü 2020 LULC haritasına ait görüntülerdir. Hindistan ve Bangladeş’e ait görüntülerde, sağda nehir kanallarının dar ve yerleşim alanlarının belirsiz olduğu görüntülenmektedir. 

Haritaya Nasıl Erişebilirim?

Esri 2020 Land Cover haritasının ArcGIS Living Atlas of the World üzerinden bir döşeme görüntü katmanı (Tile Imagery Layer) olarak yayınlanması, onu ArcGIS Desktop yazılımları ve diğer istemci uygulamalarında görselleştirme ve analizler gerçekleştirmek için kullanılabilir hale getirmektedir. Kamuya açık katmanın GeoTIFF döşemeleri, ayrı ayrı bölgeler için indirilebildiği gibi, koleksiyonun tamamı (60 GB) tek bir tıklama ile indirilebilmektedir.

Esri LULC haritasındaki veriler küresel olarak tutarlı verilerdir ve ülke sınırları arasında karşılaştırma yapılmasına olanak tanımaktadır. Ulusal veriler bu veri kümesine tamamlayıcı niteliktedir ve ayrıntılı güncel verilerin bulunmadığı bölgelerdeki veri boşlukları doldurularak elde edilmektedir. Esri’nin sunduğu bu küresel arazi örtüsü harita servisi, ülkelerin ulusal önceliklerini belirlemesine ve alt ölçekli ulusal raporların hazırlanmasında yardımcı olabilir.

Esri 2020 Land Cover Map katmanına erişmek için bağlantıya tıklayabilir ve indirebilirsiniz.

Esri 2020 Land Cover Map hakkında detaylı bilgi edinmek için sayfayı inceleyebilirsiniz.

 

Kaynaklar:

Esri | AI Enables Rapid Creation of Global Land Cover Map

Esri | A New Land Cover Map of the World

Medium | Mapping the world in unprecedented detail

Esri Türkiye, Eylül 2021

 

ArcGIS Desktop’ta Parsel Koordinatlarını Dışa Aktarma

ArcGIS teknolojisinin sunduğu coğrafi işlem araçlarıyla bir kadastro parselinin koordinatlarını kolaylıkla bir tablo verisi olarak kaydedebilir ve dışa aktarabilirsiniz. Bu yazımızda sıklıkla bir aplikasyon krokisi oluşturmak için kullanılan parsel sınır noktalarını ArcMap’te veya ArcGIS Pro’da otomatik olarak nasıl elde edebileceğinize değineceğiz.

ArcGIS Desktop yazılımlarında parsel sınır koordinatlarını dilerseniz detay sınıfınızın öznitelik tablosuna ekleyebilir veya dilerseniz koordinat değerlerini tablo formatında kaydederek elde ettiğiniz verileri farklı platformlara aktarabilir ve iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Doğru Koordinat Sistemini Tanımlama

İster ArcGIS Pro kullanıcısı olun isterseniz çalışmalarınızı ArcMap’te sürdürüyor olun, iş akışlarınızı belirli bir koordinat sisteminde gerçekleştirirsiniz.

Bir parsel koordinatlarını görüntülemek için ilk adım işlem gerçekleştireceğiniz verileri incelemektir. İsteğinize yönelik koordinat değerlerini elde edebilmeniz için çalıştığınız veri kümesinin veya coğrafi işlem araçlarıyla oluşturacağınız çıktı detay sınıfınızın doğru koordinat sisteminde tanımlanmış olması gerekmektedir.

ArcGIS Pro’da bir koordinat sistemi belirtmek veya verilerin coğrafi dönüşümü ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için bağlantıdaki sayfaya göz atabilirsiniz.

Coğrafi işlem araçlarıyla oluşturacağınız çıktı detay sınıflarının koordinat sistemini yapılandırma hakkında detaylı bilgi almak için sayfayı inceleyebilirsiniz.

Parsel Sınır Noktalarından Bir Detay Sınıfı Oluşturma

Veri kümenizin koordinat sistemini uygun bir şekilde yapılandırdıktan sonra ikinci adım parselin köşe noktalarından bir detay sınıfı oluşturmaktır. Bu işlemi değerleri elde etmek istediğiniz parseli seçtikten sonra veri yönetimi coğrafi işlem araçlarından Feature Vertices To Points (Data Management) aracını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Feature Vertices To Points coğrafi işlem aracı, girdi veri kümenizin kırılım noktalarından veya belirtilen köşelerinden bir nokta detay sınıfı oluşturmanızı sağlar.

Örneğin, aşağıdaki görseldeki gibi bir çalışma alanında bulunan kadastro parsellerinin sınır konumlarını elde etmek istediğinizi varsayalım. Örnekte olduğu gibi işlemi gerçekleştirmek istediğiniz parseli seçtikten sonra Feature Vertices To Points aracıyla çokgen geometrisindeki parsel detayınızdan nokta geometrisine sahip bir detay sınıfı oluşturabilirsiniz.

Çalışmalarınızda kullandığınız parsel verilerini farklı kaynaklardan elde etmiş olabilirsiniz. Bu nedenle üzerinde çalışma yapacağınız veri kümeniz çeşitli dosya formatlarına veya farklı vektör geometrilerine sahip olabilir. Feature Vertices To Points aracıyla çizgi veya çokgen geometrisine sahip vektör veri kümeleri üzerinde işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Görselde Feature Vertices To Points aracıyla oluşturulan yeni nokta detay sınıfı gösterilmektedir.

Bu araç, parsel sayısallaştırılırken çizilen her verteksin kırılım noktaları yani köşelerinden bir nokta detay sınıfı elde etmenizi sağlar. Her kırılım noktası yerine farklı konumlara ait bir detay sınıfı üretmek isterseniz aracın Point Type (Nokta Türü) parametresini yapılandırabilirsiniz.

Parsel Sınır Noktalarına Koordinat Değerlerini Ekleme

Parsel köşelerini oluşturduktan sonraki adım detay sınıfının öznitelik tablosuna koordinat çifti değerlerini eklemektir. Verilerin sayısallaştırma işlemini siz gerçekleştirmediyseniz bu adıma geçmeden önce uygun sınır konumlarını Select (Seçim) araçlarıyla seçmeniz gerekebilir. Detay sınıfınıza belirlediğiniz köşe koordinat değerlerini eklemek için Add XY Coordinates (Data Management) aracını kullanabilirsiniz.

Add XY Coordinates aracı kullanılarak koordinat değerleri eklendikten sonra parsel sınır noktalarını içeren detay sınıfının öznitelik tablosu.

Add XY Coordinates aracı, çalıştığınız veri kümesinin koordinat sistemini referans almaktadır. Diğer bir deyişle, çalıştığınız harita dokümanı veya projenin koordinat sistemine göre değerler elde etmenizi sağlamaz. Bu nedenle, işlem gerçekleştireceğiniz detay sınıfının doğru koordinat sisteminde tanımlandığından emin olmalısınız. Ayrıca aracın girdi detayları üzerinde değişiklikler yaptığını ve eğer girdi veri kümenizin öznitelik tablosunda POINT_X, POINT_Y alanları bulunuyorsa yeniden hesaplanacağını göz önünde bulundurmalısınız.

Parsel Koordinatlarını Tablo Verisi Olarak Dışa Aktarma

ArcGIS teknolojisiyle gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan elde ettiğiniz verileri farklı formatlarda kaydederek dışa aktarabilirsiniz. Bu sayede işlemleriniz sonucunda ürettiğiniz yeni bilgileri iş arkadaşlarınızla paylaşabilir veya verilerin çeşitli platformlarda ve veri tabanlarında depolanmasını sağlayabilirsiniz.

Bir detay sınıfının öznitelik tablosunu farklı tablosal veri formatlarında (.csv, .txt, .dbf, .xls veya .xlsx) kaydetmek için Export Tables aracını veya dönüşüm coğrafi araçlarından Table To Table aracını kullanabilirsiniz.

Export Tables aracıyla bir detay sınıfının tüm öznitelik tablosu kayıtlarını dışa aktarabileceğiniz gibi, sadece seçili kayıtların oluşturduğunuz yeni tabloya eklenmesini de sağlayabilirsiniz.

Farklı dosya formatında bir tablo oluşturmak için aracın iletişim kutusunda çıktı konumu (Output Location) için kaydetmek istediğiniz dosya konumunu seçerek çıktı tablonuzu isimlendirdiğiniz Output Name alanında kaydetmek istediğiniz dosya formatının uzantısını eklemeniz gerekmektedir.

Export Table aracında eğer çıktı tablonuzu bir coğrafi veri tabanında konumlandırırsanız, herhangi bir dosya uzantısı eklemenize gerek kalmadan oluşturduğunuz tabloyu bir coğrafi veri tabanı tablosu olarak kaydedersiniz.

Artık parsel koordinatlarını içeren çıktı tablonuzu kaydedilmesi için belirlediğiniz dosya yoluna giderek uygun yazılımlarda görüntüleyebilirsiniz.

Farklı formatlarda kaydettiğiniz tablo verilerinizi hedef kitleniz ile paylaşmadan önce düzenlemeniz gerekebilir. Çıktı tablonuzda yer almasını istediğiniz belirli sütunları aracı çalıştırmadan önce aracın iletişim kutusundaki Fields alanından da yapılandırmayı tercih edebilirsiniz.

ArcMap’te bir parselin koordinatlarını tablo verisi olarak nasıl dışa aktarabilirim?

Cevap çok basit! ArcGIS Pro veya ArcMap kullanıcısı olmanız bu işlem için izlemeniz gereken adımları değiştirmeyecektir. Aynı detaylara dikkat ederek benzer araçlarla aynı iş akışını gerçekleştirebilirsiniz.

ArcMap’te gerçekleştirmek için iş akışını yeniden gözden geçirelim:

  • Doğru Koordinat Sistemini Tanımlama

ArcMap’te bir koordinat sistemi belirtmek veya verilerin coğrafi dönüşümü ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için bağlantıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.

ArcMap’te coğrafi işlem ortam ayarlarını yapılandırma hakkında detaylı bilgiye bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

  • Parsel Sınır Noktalarından Bir Detay Sınıfı Oluşturma

ArcMap’te Feature Vertices To Points aracının kullanımıyla ilgili detaylı bilgi için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

  • Parsel Sınır Noktalarına Koordinat Değerlerini Ekleme

ArcMap’te Add XY Coordinates aracının kullanımıyla ilgili detaylı bilgi için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

  • Parsel Koordinatlarını Tablo Verisi Olarak Dışa Aktarma

Bu adıma kadar izlemeniz gereken tüm adımlarda kullandığınız araçlar aynı isimle ArcMap’te de bulunmaktadır. Ancak son adımda farklı formatlarda bir tablo oluşturmak için ArcMap’te kullanacağınız aracın ismi Export Data aracıdır.

Export Data aracı, ArcMap’te genellikle bir detay sınıfını kaydetmek için sıklıkla kullanılan araçlardan birisidir. Diğer bir deyişle, farklı formatlarda yalnızca bir tablo oluşturmaktan fazlasını gerçekleştirmenizi sağlar.

ArcMap’te detayları dışa aktarma ilgili detaylı bilgi için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

ArcMap’te bir detay sınıfının öznitelik tablosunu dışarı aktarmak için Table Options (Tablo Ayarları) butonuna tıklayarak Export (Dışa Aktar) seçimini yapabilirsiniz.

Son olarak Export Data iletişim kutusunda çıktı konumunu ayarladığınız alana tıkladığınızda kaydetmek istediğiniz dosya formatını ve tablonuzun ismini belirleyebilirsiniz.

Şimdi Sıra Sizde

ArcGIS teknolojisiyle bir parsel koordinatlarından tablo verileri oluşturmayı örnek bir çalışma üzerinden incelediniz. Artık sizlerde kendi verilerinizle bu iş akışını gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer ArcGIS yazılımlarıyla ilgili bilgilerinizi geliştirmek ve CBS alanındaki yetkinliğinizi belgelemek isterseniz sizi sertifikalı eğitimlerimize de bekleriz!

Pandemi dolayısıyla yalnızca uzaktan katılım sağlayabileceğiniz çevrimiçi eğitimlerimizi web sayfamızdaki eğitim kataloğu ve eğitim takviminden inceleyebilir sizin için en uygun eğitimi seçebilirsiniz. Bu konu hakkında yardım ya da danışmanlık almak isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Esri Türkiye Akademi web sayası

Esri Türkiye, Haziran 2021

ArcGIS Pro’da Harita Serileri ile Çalışmak

ArcGIS Pro’ya 2.6 sürümüyle birlikte gelen Harita serileri (Map series), her sayfada belirli bir harita kapsamının görüntülendiği, tek bir harita çıktı düzeninden oluşturulmuş bir harita koleksiyonudur. Harita serisi sayfalarına, harita başlığı ve ölçek gibi her sayfa için güncellenebilen dinamik öğeler ve grafik gibi tüm sayfalarda sabit olan statik öğeler ekleyebilirsiniz.

Harita serileri, görselleştirdiğiniz verileri veya çalışmalarınızdan elde ettiğiniz sonuçları kolayca iş arkadaşlarınıza veya paydaşlarınıza sunabilmenizi sağlar. Oluşturduğunuz harita serilerini bir PDF dosyası olarak tek bir dosya halinde dışa aktarabilir veya harita sayfalarınızı çeşitli dosya formatlarında kaydedebilirsiniz. Ayrıca çalışmanızı bir proje paketi haline getirip ArcGIS Online’da paylaşabilirsiniz.

Harita Serisi Oluşturma

ArcGIS Pro’da bir katmandaki her detay için ayrı sayfaların bulunduğu, farklı ölçeklerdeki çeşitli harita görünümlerini içeren mekânsal harita serileri oluşturabilir veya her sayfa için bir yer iminin tanımlandığı, verileriniz için tanım sorguları veya görünürlük ayarları gibi özelleştirilmiş aralıklar belirleyerek farklı zaman ve aralık ayarlarını yapılandırabileceğiniz yer imi harita serileri oluşturabilirsiniz.

Harita serileri ve ArcGIS Pro’da oluşturabileceğiniz harita serisi türleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bağlantıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.

Bir Yer İmi Harita Serisi ile Verileri Sunma

Yer imi harita serileri, mekânsal harita serilerinde bulunmayan çeşitli yeteneklere sahiptir ve çok farklı amaçlarla kullanılabilir. Bir yer imi harita serisi, yer imi özelliklerinden ve esnekliğinden faydalanmanızı sağlar. Ayrıca, mekansal harita serilerinde bulunmayan zamansal verilerle çalışma ve özelleştirilmiş aralıklar tanımlama özelliklerini de kullanabilmenizi sağlar. Çeşitli alan görünümlerinden bir harita serisi oluşturabileceğiniz gibi, yer imleriyle tanımladığınız belirli bir çalışma alanı içerisindeki farklı veri kümelerini de bir harita serisi oluşturarak sunabilirsiniz.

*Not: Yer imi harita serileri ile farklı verileri gösterebilmek için, verilerinizin aynı katmanda bulunması ve bu katmanda gösterilmesini istediğiniz bilgiler için aralık tanımlamayı etkinleştirmeniz gerekmektedir. Çünkü bu işlev ile tematik bir harita serisi oluşturmuş olmazsınız. Tematik harita serileri oluşturabilmek için Python kullanmanız gerekir. Bağlantıya tıklayarak bu şekilde oluşturulmuş bir örneğe göz atabilirsiniz.

Python kullanarak bir tematik harita serisi oluşturmak hakkında daha fazla bilgi edinmek için linkteki örnek kodu indirip inceleyebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte açık yeşil alanları ifade eden tek katmanlı bir harita bulunmaktadır. Bir çalışma dahilinde sunulması istenen bu ölçekte haritadaki her detay için yorum yapmak oldukça zor görünüyor. Haritadaki detayları ayırt edebilmek ve kolayca bilgi edinebilmek için farklı çıktı düzenleri oluşturabilirsiniz.

Bu durumda bir yer imi harita serisi oluşturmak uygun olacaktır. ArcGIS Pro’daki yer imleri sayesinde bir harita veya sahne ekranını kaydedebilir, böylece istediğinizde aynı görünüme hızlıca geri dönebilirsiniz.  Yer imleriyle oluşturduğunuz harita serisi ile kolayca görselleştirdiğiniz veri kümelerini değiştirebilir ve sunuma hazır hale getirebilirsiniz.

Katman Aralık Ayarlarını Etkinleştirme

Haritayı çoklu çıktı düzenlerinden oluşan bir yer imi harita serisine dönüştürmek için ilk adım verilerin bulunduğu katmanın aralık özelliğini etkinleştirmektir.  Bu sayede istediğiniz öznitelik alanına göre bir aralık tanımlayabilir ve harita ekranınızın sağındaki aralık kaydırıcısı butonlarıyla her bir değeri hızlıca görüntüleyebilirsiniz. Aralık kaydırıcısı sayısal verileri göstermek için tasarlanmıştır. Bu nedenle örnekteki gibi sayısal olmayan değerleri ifade edebilmek için katmanda düzenleme yapılması gerekir.

Örneğin, ilgili katmanın öznitelik tablosuna yeni bir sütun ekleyerek açık yeşil alan türlerinin her birine bir numara verebilir ve aralık kaydırıcısını bu sütundaki bilgilerle eşleştirerek yapılandırabilirsiniz. Artık haritada tanımladığınız bu değerler arasında gezinebilirsiniz.

Haritada 2 numaraya karşılık gelen rekreasyon alanları gösterilmektedir. Diğer aralıklardaki verileri görüntülemek için sağdaki aralık kaydırıcısını kullanabilirsiniz.

Yer İmleri Oluşturma

Verilere aralık değerleri tanımladıktan sonraki adım harita serisi için yer imleri oluşturmaktır. İsteğe bağlı olarak ölçeği, görünürlüğü ve harita ekranının kapsamını ayarladıktan sonra Bookmarks (Yer imleri) altındaki New Bookmark seçimini yaparak harita sayfalarını oluşturabilirsiniz. Örneğe göre her aralık için farklı bir yer imi oluşturulması gerekiyor. Daha önce oluşturduğunuz yer imleri Bookmarks penceresinde listelenir ve her yer iminin yanında tanımladığınız aralıkta kaydedildiğini gösteren bir simge bulunur.

Bir Yer İmi Harita Serisi Oluşturma

Bir harita serisi oluşturmak için öncelikle bir çıktı düzeni eklemeli ve bir harita çerçevesi  oluşturmalısınız. Ardından açılan çıktı düzeni sekmesinde Contents (İçerik) panelinde harita düzenine çift tıklayarak harita serisini yapılandırabilirsiniz. Layout Properties (Çıktı düzeni Özellikleri) penceresindeki Map Series (Harita Serileri) sekmesinde Bookmark (Yer imi) seçimini yaparak yer imi harita serisi oluşturmak için kaydetmiş olduğunuz yer imlerini sıralayabilir ve ihtiyacınıza göre çeşitli ayarları yapabilirsiniz.

Contents (İçerik) panelini kullanarak oluşturduğunuz harita serisi sayfalarında gezinebilirsiniz. Sayfaları oluşturmak için kullandığınız yer imleri harita görünümüne göre kaydedildiği için, seçtiğiniz çıktı düzeninde aynı haritanın kapsamı farklı olabilir. Bu durumda çıktı düzeni yeteneklerini kullanarak harita çerçevenizi aktif hale getirip istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca daha sonra kaydettiğiniz yer imleri üzerinde herhangi bir değişiklik yaparsanız, harita sayfalarınız da eş zamanlı olarak güncellenir.

Çıktı Düzenini Sunuma Hazırlama

Bir harita çıktı düzeninde haritayı tanımlayan kuzey oku, ölçek, başlık gibi çeşitli öğeler bulunur. Harita serisini hedef kitleniz ile paylaşmadan önce harita öğeleri ekleyerek sunuma hazır hale getirmelisiniz. Harita serisine hem her sayfada tanımladığınız aralık verilerine göre güncellenen dinamik öğeler dinamik öğeler hem de her sayfada sabit bir şekilde görüntülenen statik öğeler ekleyebilirsiniz. Örneğin, her sayfadaki yer imi adını harita başlığı olarak gösteren dinamik bir metin ve oluşturulma tarihi ya da haritayı hazırlayan kurum veya kuruluş hakkında bilgi veren statik bir metin ekleyebilirsiniz.

 

 

Sonraki Adım

ArcGIS Pro’da bir yer imi harita serisi oluşturmak için izlemeniz gereken adımları bir örnek üzerinden incelediniz. Artık sizler de kendi iş akışlarınıza uygun harita serilerinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Yenilikçi Haritalarınızı 2021 Esri Kullanıcı Konferansı’na Gönderin

ArcGIS teknolojisiyle ürettiğiniz CBS çalışmalarınızı Esri’nin Sanal Harita Galerisi (Virtual Map Gallery)’ne göndererek başarı hikayenizi diğerleriyle paylaşabilir ve meslektaşlarınıza ilham kaynağı olabilirsiniz. Ayrıca harita serileri, tematik haritalar ve üç boyutlu haritalar gibi çeşitli kategorilerde hazırladığınız çalışmalarınızı göndererek 2021 Esri Kullanıcı Konferansı kapsamında verilecek olan Map Gallery (Harita Galerisi) ödüllerinden birini kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz.

2021 Kategorileri ve katılım koşulları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Esri’nin kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan yenilikçi CBS çalışmalarının yer aldığı Harita Galerisi’ni buradan inceleyebilirsiniz.

Kaynaklar:

Living Atlas of the World | ArcGIS

Changing data in a map series using range and bookmarks (esri.com)

İbb Açık Veri Portalı

Esri Türkiye, Mart 2021

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.