ArcGIS Insights ile Regresyon Analizi ve Tahminleme

ArcGIS Insights ile Regresyon Analizi ve Tahminleme

İşletme veya kuruluşunuz için regresyon tekniklerini kullanarak ham verileri alıp eyleme dönüştürülebilecek bilgiler haline getirebilir ve ileriye yönelik daha iyi kararlar alabilirsiniz.

Bu blog yazısında 2020 yılına ait ATM sayılarının kendisini etkileyen faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde 2025 yılında ilçeler bazında nasıl bir dağılım sergilemesi beklendiği üzerine çalışılmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak üretilen veriler ile birlikte regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi ile seçilen değişkenler arasındaki ilişki modellenmiş ve daha sonra modele dayalı olarak 2025 yılının değerleri tahmin edilmiştir.

Bir regresyon denkleminin doğruluğu, regresyon analizinin önemli bir parçasıdır. Tüm modeller bir miktar hata içerecektir ancak istatistikleri anlamak modelin analizinizde kullanılıp kullanılamayacağını veya ayarlamalar yapılması gerekip gerekmediğini belirlemenize yardımcı olacaktır. Bundan dolayı regresyon modelinizi belirlemeden önce hangi veriler arasında nasıl bir ilişkinin olduğunu anlamak faydalı olacaktır.

Dağılım grafiği matrisleri, histogramlar ve nokta grafikleri gibi grafikler, ilişkileri analiz etmek ve varsayımları test etmek için regresyon analizinde kullanılabilmektedir. Bu çalışmada da analiz öncesi grafikler yardımı ile bir keşif yapıldığında 2020 yılına ait ATM verileri ile 2020 yılına ait ortalama hane büyüklüğü veya kişi başı gelir arasındaki ilişkinin düşük olduğu fakat 2020 yılı nüfus sayısı, 2020 yılı müşteri sayısı ve 2020 yılında yapılan işlem sayısı ile ilişkisinin yüksek olduğu görülmüştür.

Daha sonra ilişkinin yüksek olduğu veriler ile birlikte bir regresyon modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan model içerisinde doğrulayıcı analizin bir parçası olarak F istatistiği ve ilişkili p değeri, t istatistikleri ve bunlarla ilişkili p değerleri ve güvenilirlik aralığı gibi istatistiksel çıktılar kullanılmıştır.

Oluşturulmuş olan regresyon modeli yeni değerleri tahmin etmek için kullanılmaktadır. Bu kapsamda “Değişkeni Tahmin Et” seçeneği ile oluşturulan regresyon modeli seçilmekte ve 2025 yılına ait projeksiyon verileri girilerek 2025 yılında ATM sayılarının ilçeler bazında dağılımı görüntülenebilmektedir.

Analizin anlatımının güçlü olması için iki yıl arasındaki ATM sayısının farklı haritalarda karşılaştırması yapılacak şekilde tablolar ve grafiklerle ilişkisi kurulabilmektedir.

Siz de işletme veya kuruluşunuzda ArcGIS Insights ile regresyon teknikleri kullanarak analizler yapmak için ürün sayfasını bağlantıya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

ArcGIS Insights 2020.3 Sürümü ile Daha Fazla Yenilik

ArcGIS Insights’ın yeni sürümü analiz süreçlerinizde basitleştirilmiş yollarıyla daha fazla grafik, mekansal analiz yeteneklerine yönelik güncellemeler, harita ve çizelgelerde geliştirmeler ve veri kümeleri için ek işevsellik içerir. Ayrıca ArcGIS Insights’ın yeni sürümünde dağılım grafikleri geliştirildi, grafik sembollü haritalar genişletildi, yeni bir filtre seçeneği eklendi, konumsal kümeleme güçlendirildi, analiz araçlarında daha fazla istatistik eklendi ve geometrisi kolayca hesaplanabilir duruma getirildi.

 

Sayısal Verileri Kullanan Grafik Sembollü Haritalar

Etkileşimli olarak yan yana çalışan grafikler ve haritalardan daha iyi ne olabilir? Haritadaki çizelgeler! Kategorik (dize) alanlara sahip pasta ve sütun grafikler zaten mevcuttu, ancak şimdi aynı grafikler sayısal veya oran alanıyla daha da geliştirilebilir.

Pasta grafik sembolleri ve sütun grafik sembolleri içeren haritalar artık pasta segmentinin boyutunu veya sütunun yüksekliğini belirlemek için sayı alanları kullanılarak şekillendirilebilir. Bir sayı alanı yerine özellik sayısı da kullanılabilir. Bunları oluşturmak için iş akışı kolaylaştırıldı. Verilerinizi bir haritaya sürükleyip bırakarak oluşturabilir, bir sayısal veya oran değerini temsil eden bu grafiklerin boyutlandırmasıyla haritanıza pasta ve sütun grafikleri yerleştirebilirsiniz.

 

Geometri Hesaplama

Artık çizgi ve çokgen katmanları için geometrileri hesaplayabilirsiniz. Çizgiler için her bir özelliğin uzunluğu hesaplanır. Çokgenler için alan ve çevre hesaplanır. Verilerinizi bir haritaya koymak temeldir ve güzel bir başlangıçtır. Geometrik gösterim (nokta, çizgi veya çokgen) yalnızca harita görselleri oluşturma yeteneği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda konumsal analiz de gerçekleştirir. Artık çokgenler ve çizgiler için alan, çevre ve uzunluk hesaplama yeteneğine sahibiz.

 

Dağılım Grafiği Özelleştirme

Dağılım grafiği artık nokta sembollerinin boyutunu ayarlamayı destekliyor. Dağılım grafiğinizi özellikle daha az sayıda nokta olduğunda veya birlikte kümelenmiş çok sayıda nokta olduğunda daha kolay yorumlanabilir hale getirmek için bu ayarları kullanın. Sembolleri yeniden boyutlandırmak, grafiğinizdeki sembollerin sayısına ve dağılımına göre özelleştirilmiş etkili bir dağılım grafiği oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

 

Üst veya Alt n filtreleri

En üst n kayıt ve en alttaki n kayıt artık çubuk, sütun, çizgi ve halka grafikleri için kart düzeyinde filtrelenebilir. Bu filtreler, özet istatistiğe ve ayarladığınız n değerine göre grafikte üst veya alt kategorileri görüntüler. Yüksek veya düşük değerlere sahip kayıtları hızlı ve kolay bir şekilde belirlemenizi sağlar. Örneğin, hangi 10 mahallede en çok trafik kazası yaşanıyor veya hangi 5 mağaza en düşük yıllık satışa sahip?

 

Daha Fazlası

Sayfaya ekle penceresi, kuruluşunuzdan veya kendi içeriğinizden özellik katmanlarını bulmayı daha hızlı hale getirmek için güncellendi. Pencere, en son görüntülediğiniz içeriğe göre görüntülenen İçeriğim, Gruplarım, Kuruluşum veya Sınırlar’dan katmanlarla otomatik olarak ArcGIS bağlantısında açılır.

Eklenen yeni yeteneklerin ve özelliklerin listesi için yardım belgelerine bakabilirsiniz.

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.

ArcGIS Insights 2020.2 Yenilikleri

ArcGIS Insights 2020.2, haritalar ve tablolar için geliştirmeler, yeni sayfa ayarları, yeni ve güncellenmiş analiz araçları, paylaşılan sayfaların otomatik olarak güncellenmesi için zamanlayıcı, geliştirilmiş erişilebilirlik ve yazılım genelinde diğer geliştirmeler ve güncellemeler içerir. ArcGIS Insights, verileriniz üzerinde görsel analiz gerçekleştirmek için daha da fazla güçlendi.

Analitik – Analitik operasyonlarınızı, paylaşılan Insights sayfalarınızı en güncel değişikliklerle otomatik olarak yeniden çalıştırmak ve beslemek için planlayabilirsiniz. Etkileşimli raporlarınızın ve verilerinizin mevcut durumunu yansıtmasını sağlamak artık çok kolay. Ayrıca, üç yeni uzamsal analiz aracı (spatial mean, calculate density ratio ve find k-means) eklenmiş ve yoğunluk hesaplama aracı güncellenmiştir.

Haritalama – Harita açılır penceresi, harita göstergesi, yakınlaştırma kapsamı ve daha fazlası üzerinde daha fazla kontrol özelliği eklendi.

Grafik – Zaman serileri ve birleşik grafikte önemli iyileştirmeler yapıldı ve daha fazla grafik etiketleme seçeneği eklendi.

Raporlama – Açılır menü olarak önceden tanımlanmış filtreler, kart sıralaması ve yığınlama, ek metin ve yazı tipi kontrolü ve daha fazlası dahil olmak üzere ilgi çekici ve etkileşimli görseller oluşturmak için iyileştirmeler yapıldı.

Veri bağlantıları – İki yeni veri bağlantısı (SharePoint ve OneDrive) desteklenen dosyalardan herhangi birini almanıza olanak tanıyor. Ayrıca Microsoft SQL Server artık işletim sistemi veritabanı kimlik doğrulamasını da destekliyor.

Paketleme ve paylaşma – Çalışma kitabı package dosyaları, çalışmanızı, yöntemlerinizi değiştirmesi veya anlaması gereken diğer Insights analistlerine kolayca dağıtmanıza olanak tanır.

 

Analitik

Analiz araçlarına üç yeni uzamsal analiz aracı eklendi ve bir diğeri büyük ölçüde iyileştirildi.

Spatial Mean bir dizi nokta özelliği için coğrafi merkezi hesaplar. Bu, her tür olay için (müşteri satışları, suçlar, teslimatlar, onarımlar vb.) konum eğilimini anlamak için kullanışlıdır.

K-Means Cluster fiziksel yakınlık veya öznitelik değerlerine göre benzer özelliklerin kümelerini bulur. Konum belirtildiğinde, uzamsal k-means kümeleri, yakınlığa dayalı özelliklerin doğal gruplamalarını oluşturur. Öznitelik değerleri kullanıldığında, algoritma kayıtları olabildiğince farklı doğal gruplamalar halinde sınıflandırır.

Calculate Density kernel density algoritması hesaplaması kullanmak ve çıktı olarak hücre tabanlı bir yoğunluk yüzeyi oluşturmak için güncellendi. Nokta özellikleri, daha yüksek ve daha düşük konsantrasyon alanlarının olduğu yerlerde iletişim kuran bir yoğunluk yüzeyi oluşturmak için girdidir.

Density Ratio yukarıda açıklanan aynı hesaplama yoğunluğu metodolojisini kullanarak göreceli bir risk yüzeyi oluşturur. Oranı oluşturmak için iki farklı veri kümesi kullanılır – bir veri kümesi pay, diğeri payda. Bu, örneğin toplam nüfus tarafından normalize edilen hasta vakalarının yerini anlamak için yararlı olacaktır.

Aşağıdaki videoda K-Means Kümelerini Bul analizi, nokta konumlarını yakınlığa göre gruplamak için kullanılır. Alternatif olarak, verileri kümelemek için sayısal değerler kullanılabilir.

Aşağıdaki video, göktaşı gözlemlerinin konsantrasyonunu belirlemek için Yoğunluğu Hesapla analizini kullanır. Yoğunluk Oranını Hesapla, bu çıktıyı popülasyonla da karşılaştırabilir.

 

Haritalama

Harita açılır pencereleri yapılandırılabilir. Tamamen kapatma veya istatistikleri gösterimden kaldırarak basitleştirme seçenekleri eklendi.

Harita göstergeleri artık yeniden adlandırmak, yeniden boyutlandırmak ve yeniden konumlandırmak için yapılandırılabilir. Açıklama sayısı değerleri de kaldırılabilir.

Harita kapsamı daha fazla kontrole sahiptir. Analistler varsayılan harita kapsamını tanımlama yeteneğine sahiptir ve katmana yakınlaştır seçeneği eklenmiştir.

Harita katmanı listesi gizlenebilir ve haritayı görsel olarak engellemeden daha basitleştirilmiş bir görünüm sağlar.

 

Grafikler

Birçok grafik artık yüklendiklerinde canlandırılıyor ve daha fazla seçenekle birlikte geliyor.

Grafik etiketleme çubuk, sütun, çizgi ve birleşik grafiklerde mevcuttur. Her birinin değer etiketlerini göstermek için bir geçiş anahtarı ve farklı konum ve yön ayarları arasında seçim yapma ayarları vardır.

Zaman serisi kartlarında, bir aralığı kaydırmak ve yakınlaştırmak ve daha ayrıntılı olarak incelemek için bir kaydırıcı bulunur. Ayrıca, birden fazla tarih-saat alanı artık aynı kart içinde aynı anda kullanılabilir ve bir gölgeleme seçeneği mevcuttur.

Birleşik grafikler artık aynı ölçeği kullanmak için y eksenlerini senkronize etme seçeneğine sahiptir. Veri kümeleri benzer bir varsayılan ölçek kullandığında veya iki değişken arasındaki farkın büyüklüğünü analiz etmek istediğinizde eksenleri senkronize etmek yararlıdır.

Çizgi grafikler artık çizgi yumuşatmaya sahiptir. Çizgi yumuşatma, verilerinizdeki eğilimlerin kademeli olarak değiştiği durumlarda (örneğin, aylık sıcaklığın grafiğini çizerken) yararlıdır.

KPI kartı, numara düzeni kullanırken bir kart varsayılan boyuttan daha küçük boyutlandırılabilir. Daha küçük minimum boyut, diğer kart türleri için sayfada yer ayırırken önemli gösterge değerlerini görüntülemenize olanak tanır. Gösterge düzeni (Gauge) hala diğer grafiklerle aynı minimum boyutu kullanır.

 

Etkileşimli Raporlama

Analizinizi izleyicilerle paylaşmak için etkileşimli raporlar çok önemlidir. Aşağıdaki iyileştirmeler dinamik deneyime eklenmiştir.

Önceden tanımlanmış filtreler bir süredir kullanılıyor, ancak şimdi açılır menü olarak filtre seçme seçeneğiyle güncellendi. Bu, önceden tanımlanmış filtrelerin ekran alanını önemli ölçüde azalttı. Belirli bir değeri bulmaya yardımcı olmak için, kullanıcılar artık filtre kategorilerini arayabilir.

Basitleştirilmiş bir görüntüleyici deneyimi için grafik ve harita araç çubukları gizlenebilir.

Çalışma kitabındaki sayfa sekmeleri yeniden sıralanabilir.

Bir sayfadaki kartlar, kartlar üst üste geldiğinde hangi kartların önde veya arkada görünmesini istediğinize göre sıralanabilir.

Kart başlıklarının ve eksen etiketlerinin yazı tipi, sayfanın tamamında tutarlı bir görünüm sağlayan bir ayar aracılığıyla artık sayfa düzeyinde ayarlanabilir.

 

Veri Ekleme Seçenekleri

Insights tarayıcı uygulamaları artık hem SharePoint hem de OneDrive veri kümelerine bağlanabilir. Verileriniz bir .xlsx, .csv, shapefile, .json veya .geojson’da depolanıyorsa, şimdi doğrudan bu depolama konumlarında ona işaret edin.

SQL Server’a erişmek için işletim sistemi veritabanı kimlik doğrulamasına güvenen kuruluşlar için veriler çok daha erişilebilir hale geldi. Microsoft SQL Server veritabanlarına bağlantılar artık Windows ortamlarında işletim sistemi kimlik doğrulaması kullanılarak yapılabilir.

 

Paylaşılan Sayfa Güncellemeleri

ArcGIS Insights’ta paylaşılan sayfaları saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak güncellemek için bir program oluşturabilirsiniz. Planlanan güncellemeler, analizinizi güncellenmiş verilerle yeniden çalıştıracak ve paylaşılan sayfayı otomatik olarak güncelleyecektir.

Bir Analiz sayfasını paylaşırken, saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak güncellenecek şekilde planlayın. Zamanlanmış yenileme artık ArcGIS Enterprise’da mevcut ve bir sonraki sürümle birlikte ArcGIS Online olarak geliyor.

 

Paketleme ve Paylaşım

Çalışma kitapları artık paketlenebilir, paylaşılabilir ve yeniden açılabilir. Analistler, analiz projelerinde birlikte kolayca işbirliği yapabilir ve bu paketler Online, Enterprise ve Desktop dağıtım seçenekleri arasında değiştirilebilir. Çalışma kitabı paket dosyaları bir “.insightswbk” dosya uzantısına sahiptir ve yeniden açmak için gereken tüm görselleştirme, analiz ve verileri içerir.

Daha fazla ayrıntı için yeniliklerle ilgili yardım belgelerine bakabilirsiniz.

ArcGIS Insights 2020.1 Yenilikleri

ArcGIS Insights 2020.1 sürümü size yeni önemli özellikler sunar. Bu sürüm, analitik anlayışınız ve bilgi ürünlerini paylaşmanız için önemli özellikler içermektedir. Öne çıkanlardan bazıları, yeni kullanıcı arayüzü, daha fazla kaydetme seçeneği, veri bölmesinden veri dışarı aktarma, tarih/saat alanları için yeni hesaplamalar, domain ve subtype desteği, geliştirilmiş özet tabloları, Insights Desktop, Insights Desktop için çoklu Enterprise bağlantılarıdır.

Bu yenilikler ile analizlerde yeni görünümlere sahip olabilir, veri kümelerinin dışarı aktarımını sağlayarak zamandan daha fazla tasarruf edebilir, geliştirilmiş özet tabloları ile daha fazla bilgi edinebilir, Enterprise 10.8 desteği ile yeni özellikleri deneyebilir, Insights Desktop ile yerel dosyalarınızı kullanabilir, birden fazla ArcGIS Enterprise bağlantısı sağlayarak farklı kaynaklara erişim sağlayabilirsiniz.

Yeni Kullanıcı Arayüzü

Insights çalışma kitaplarındaki tasarım ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için geliştirmeler yapıldı. Alıştığınız işlevsellik mevcut, ancak genel tasarımı kolaylaştırarak veri bölmesinde ve sayfada daha fazla çalışma alanı sağlıyoruz.

 

Veri kümelerini veri bölmesinden dışarı aktarın

Veri bölmesinden veri kümelerini Shapefile, CSV veya GeoJSON gibi diğer biçimlere dışa aktarabilirsiniz. Daha sonra bu veri kümelerini paylaşabilir veya bu veri kümelerini diğer uygulamalarda kullanabilirsiniz.

 

Domains ve subtypes için destek

Ürettiğiniz verileri sınıflandırmak ve analiz etmek için özellik sınıfları ve özellik katmanlarında kodlanmış değer alanlarını ve alt türlerini kullanın. Kartlar, filtreler ve widget’lar artık alan adları ve alt türlerle tanımlanan veri kümelerini kullanırken analizinizin daha kolay okunmasını ve anlaşılmasını sağlamak için kodlanmış değerleri gösterir.

Yeni zaman alanı hesaplamaları

Insights ile yeni TIME () ve TIMEDIF () yöntemlerini kullanın. Sağladığınız saat, dakika ve saniye bazında bir zaman alanı hesaplamak için TIME () hesaplamasını kullanın. İki zaman alanınız varsa, iki alan arasındaki toplam zaman farkını belirlemek için TIMEDIF () kullanabilirsiniz.

 

Tarih/saat alt alanlarını daralt

Veri bölmesinde tarih/saat alt alanlarını daraltabilirsiniz. Tarih/saat alt alanlarınızı daraltmak, veri bölmesinde diğer veri kümelerinizi ve alanlarınızı görüntülemek için daha fazla alan sağlar.

 

Geliştirilmiş özet tabloları

Özet tablolarında gerçekleştirilen geliştirmelerle özet tablosunda çok daha fazla şey okuyacaksınız. Başlıktaki istatistikler özet istatistiklerinizi daraltmak veya genişletmek için düzenlenebilir. Yeniden sıralama alanları iyileştirildi.

 

ArcGIS Insights Desktop

Insights Desktop, macOS ve Windows platformlarda kullanılabilen bir ArcGIS Insights uygulamasıdır. Insights Desktop ile ArcGIS Online ve birden fazla ArcGIS Enterprise hesabına bağlantılar oluşturulabilir. Insights’ı yerel dosyalarla veya dışa aktardığınız verilerle kullanabilirsiniz.

Çalışma kitaplarınızı, modellerinizi, veri kümelerinizi, bağlantılarınızı, sayfalarınızı ve temalarınızı düzenlemek için klasörler oluşturabilirsiniz. Bu daha önce ArcGIS Enterprise’daki Insights ve ArcGIS Online’daki Insights’da yapılabilmesine rağmen, bu özellik Insights Desktop’ta da mevcuttur. Öğeleri klasörlere yerleştirmek, aynı projede kullanılan veriler, çalışma kitapları ve modeller gibi birbiriyle ilişkili öğeleri bulmayı kolaylaştırır.

Insights Desktop için buraya tıklayabilirsiniz.

Insights Desktop için ArcGIS Enterprise girişleri ve çoklu ArcGIS Enterprise bağlantıları

Enterprise girişler, portal kimlik doğrulaması ile güvence altına alınan bir ArcGIS Enterprise hesabında oturum açmanıza olanak tanır. Birden çok bağlantı oluşturarak, çalışma kitabınızı Insights masaüstünde tek bir ArcGIS Online bağlantısından ve birden fazla ArcGIS Enterprise kuruluşundan alınan verilerle doldurun. Birden çok bağlantı oluşturmak, aynı çalışma kitabındaki tüm ArcGIS kuruluşlarınızdan gelen verileri kullanmanıza olanak tanır.

 

Insights Desktop için kullanıcı ayarları

Kullanıcı ayarları Insights masaüstünde kullanılabilir. Ayarlar, yardım belgelerinizin kaynağını, günlük düzeyini ve ana sayfadaki varsayılan sekmeyi içerir.

Kullanıcı ayarlarınızı uygulamayı her açtığınızda değiştirmek yerine Insights masaüstünde ayarlarsanız analizler için daha fazla zamanınız olur. Kullanıcı ayarlarını kullanarak çevrimiçi veya çevrimdışı yardımı kullanmak isteyip istemediğinizi seçebilir, günlük kaydı düzeyini değiştirebilir ve ana sayfanın açtığı varsayılan sekmeyi değiştirebilirsiniz.

 

 

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.

Insights for ArcGIS 2.3 Yenilikleri

Insights for ArcGIS 2.3 yayınlandı. Veri bağlantılarınızı modelleyin ve tahminlerde bulunun.

Insights for ArcGIS 2.3 versiyonuyla gelen yenilikleri ArcGIS Online veya ArcGIS  Enterprise ile deneyebilirsiniz. Gelen yeniliklerin temel özellikleri:

Link analysis , ilgili veri öğeleri arasında ilişkiler kurmanıza ve bağlantıları görüntülemenize olanak tanır. İnsanlar, yerler, etkinlikler ve diğer varlıklar arasındaki ilişkileri anlamlandırmanıza yardımcı olur. İlişkiler, derece ve yakınlık  ile tarif edilebilir.

Bir bağlantı haritası, hem bağlı bölgeleri göstermek için hem de yönelimi göstermek için örümcek ağına benzer bir akış haritası şeklindedir. Bağlantı tablolarının ve bağlantı haritalarının yararlı olabileceği bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

  • Hastalık hangi yolla yayılıyor, hastalık nereden geliyor
  • Sosyal medyayı kullanarak kim kiminle iletişim kuruyor
  • CRM müşterileri nasıl yönlendiriyor
  • Tedarik zincirinin ne, üründe hangi parçaların kullanılıyor, ürünler nereye gidiyor

Link kartlarını ve Link haritalarını gösteren videoyu incelemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Insights for ArcGIS – Link Analysis

Regression Analysis, Scatterplot Matrix ve Predict Variable

Yukarıda belirtilen bu üç yeni özellik, bir iş akışı içinde birlikte kullanıldığında oldukça güçlüdür.

Regression analysis tahminler yapmanızı sağlar. Analistlerin bağlı olduğu en standart ve yaygın olarak kullanılan istatistik ve regresyon modellerinden biridir. Scatterplot matrix ile Insights, bağımlı bir değişkeni açıklamak için iyi bir modeli hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olur ayrıca regresyon model yapısının bir parçası olarak değişkenlerin dağılım grafiğini oluşturmanıza olanak tanır.

Daha sonra, Insights, sonuçları görüntülemek için güçlü bir yol sağlayarak korelasyon çıktı istatistiklerini eşler. Predict Variable bir veri kümesindeki yeni değerleri tahmin etmek için bir regresyon modeli kullanır. Regresyon modelleri, basit bir sürükle ve bırak deneyimi kullanarak, bağımlı değişkeninizin tahminlerini yapmak için kolayca kullanılabilir.

Regresyonun yararlı olabileceği bazı örnekler:

  • Doğal kaynaklar: Fiziksel özelliklerin verimli bir petrol kuyusunu nasıl etkilediğini daha iyi anlayın ve daha sonra benzer kuyuların açılabileceğini tahmin edin. Altyapının onarılması veya değiştirilmesi gerektiğinde kullanılacak olan model, daha sonra bakım işleminde de kullanılabilir.
  • Çevre: Hava kirliliğini hangi faktörler etkiler ve gelecekte ne kadar hava kirliliği olacak.
  • Yerel Yönetim: Yapı değerlerinin, nüfus, suç, gelir ve okullara göre nasıl bağlantılı olduğunu keşfedin. İşletmelerin başarılı olmasını sağlayan ekonomik faktörleri belirleyin.

Aracın kullanımı ile ilgili videolara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Insights for ArcGIS – Regression Analysis

Bunlar,Insights 2.3 sürümüyle öne çıkan özelliklerden sadece birkaçı.

Daha detaylı ve eksiksiz bir liste için,burayı inceleyebilirsiniz.

Hemen denemek için ücretsiz ArcGIS Online hesabınızı oluşturun. Try it free with ArcGIS Online.

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.